In de aanloop naar de verkiezingen heeft Kunstloc Brabant de dialoog tussen de culturele sector en de creatieve industrie aan de ene kant en de politiek aan de andere kant gefaciliteerd. 

Deze brief is het resultaat van gesprekstafels met vertegenwoordigers uit de culturele sector en de uitkomsten van het verkiezingsdebat op 15 februari 2023. Met deze brief spreken vertegenwoordigers uit de culturele sector zich uit over het provinciaal cultuurbeleid. Het is gericht en verstuurd aan de politieke partijen, de statenleden én de nieuwe gedeputeerden van de provincie Noord-Brabant.

Beste nieuwe Brabantse statenleden, beste politieke partijen

Gefeliciteerd! U bent gekozen in het provinciebestuur van Brabant. Geen makkelijke tijd om statenlid te zijn, wel een heel bijzondere. En een eervolle. In een tijd waarin complexe vraagstukken aan de orde van de dag zijn, beslist u over de toekomst van Noord-Brabant. Met deze brief vragen ondergetekenden aandacht voor bijdrage van de culturele sector en creatieve industrie aan de leefbaarheid in de provincie, aan de betekenis van deze sector voor de samenleving, voor welzijn en brede welvaart. Ook op dit terrein speelt de provincie een belangrijke rol: de provincie is een belangrijke partner van de culturele sector en creatieve industrie. Zeker in Brabant. Investeren in kunst en cultuur is investeren in het rijke verenigingsleven in de provincie, in creatieve innovaties die we nodig hebben bij het vormgeven van de toekomst, en in een stevig vestigingsklimaat. Investeren in kunst en cultuur is investeren in álle Brabanders, jong en oud. 

Met deze brief bieden ondergetekenden dit manifest aan dat tot stand gekomen is in samenspraak met een brede vertegenwoordiging van de culturele sector in Brabant. Investeren in kunst en cultuur is van levensbelang.

 

Levendig Brabant 2030 én Brede Welvaart

Het beleidskader ‘Levendig Brabant 2030’ biedt verschillende perspectieven en aanknopingspunten voor een stevig provinciaal cultuurbeleid dat bijdraagt aan een weerbare en wendbare culturele sector en creatieve industrie. Een sector die helpt maatschappelijke transities mede vorm te geven. Een sector die bijdraagt aan een aantrekkelijke en weerbare regio. En een sector die bijdraagt aan brede welvaart, het samenbindende thema dat in Brabant door alle dossiers heen loopt. Brabant is als een van de eerste provincies aangesloten bij het nationaal netwerk brede welvaart, en ziet als geen ander wat een bredere blik op welvaart voor haar inwoners betekent: Aanknopingspunten te over, een flinke investering lijkt logisch. De culturele sector kan de transitie naar brede welvaart, waarbij gelijkheid, leefbaarheid en gezondheid centraal staan, verbeelden en versterken. Ondergetekenden vragen uw aandacht voor het in Levendig Brabant 2030 gepresenteerde financiële kader, dat ontoereikend is om de in hetzelfde beleidskader gepresenteerde ambities waar te maken. We vragen u de investeringen van de komende jaren in lijn te brengen met die ambities. 

Illustratie: Jill Heesbeen

Duurzame dialoog

In de aanloop naar de verkiezingen heeft Kunstloc Brabant de dialoog tussen de culturele sector en de creatieve industrie aan de ene kant en de politiek aan de andere kant gefaciliteerd. Daarmee is – samen met vereniging de Kunst van Brabant (dKvB) en Directieoverleg Kunst- en Cultuureducatie (DoKC) – een gesprek over de betekenis van kunst en cultuur in Brabant en de rol van de provincie daarbij op gang gekomen. Eerder schreef Jenneke Harings een essay over de geschiedenis van de rol van de provincie in Noord-Brabant (MESTmag.nl, 25 januari 2023) en publiceerde Kunstloc Brabant KunstKracht, een magazine met best practices uit de kunst en cultuur in Brabant. De provincie heeft zich naar de sector en naar andere overheden altijd als betrouwbare partner opgesteld. Ook de samenwerking in BrabantStad is voor de culturele sector zeer wenselijk. Na het essay organiseerden we gesprekstafels met vertegenwoordigers uit de sector, waar we input ophaalden om ons grote cultuurdebat ‘De toekomst van kunst en cultuur in Brabant’ mee vorm te geven. Wellicht was u er aanwezig. 

Essay: Een prachtig, krachtig cultureel Brabant. Het kán!

Manifest: Cultuur is een kerntaak voor de provincie

De belangrijkste punten uit die gesprekken die ondergetekenden u als nieuwgekozen statenlid mee willen geven zijn puntsgewijs in een manifest terechtgekomen, dat hieronder integraal is opgenomen.

Algemeen

 • Wees je bewust van de rol die je als provincie hebt op het gebied van kunst en cultuur en toon eigenaarschap.

Cultuureducatie & Cultuurparticipatie | Kunst en Cultuur voor alle Brabanders

 • Investeer in cultuureducatie op de basisschool. Cultuureducatie draagt bij aan de ontwikkeling van talenten in alle sectoren. 
 • Draag over de volle breedte zorg voor aanwas van nieuwe kunstvakdocenten. 
 • Cultuurparticipatie draagt bij aan kansengelijkheid en leefbaarheid. Zorg ervoor dat zowel maatschappelijke als culturele organisaties en instellingen zich daarop kunnen ontwikkelen en hun aanbod kunnen vernieuwen.
 • Verklein de verschillen in toegankelijkheid tussen stad en platteland, zowel in cultuureducatie als in cultuurparticipatie.
 • Spreek je vertrouwen uit voor organisaties en instellingen die nieuwe organisatievormen onderzoeken en laat ze toe binnen investeringssystemen. Vaak bereiken zij nieuw publiek. 

Kunst heeft de toekomst & Kunst in relatie tot maatschappelijke opgaven

 • De intrinsieke waarde van kunst en cultuur zorgt ervoor dat makers en instellingen van maatschappelijke waarde kunnen zijn. Reserveer een budget (uit algemene middelen of vanuit andere domeinen) om creatieven aan tafel te noden bij innovatieprocessen. 
 • Zorg ervoor dat makers en instellingen van begin tot eind betrokken zijn en aan tafel zitten bij innovatieprocessen. Creëer ruimte voor de innovatiekracht van Brabant. Dat draagt bij aan de identiteit en economische voorspoed in de provincie. 

Maken & Ecosysteem

 • Het culturele ecosysteem is een ingenieus netwerk van op elkaar ingespeelde makers en culturele organisaties en instellingen. Haal je hier elementen uit, dan heeft dat gevolgen voor het toch al kwetsbare systeem. Gebruik je helikopterblik om leemtes op te vullen. 
 • Benut je culturele instellingen voor de realisatie van je doelstellingen op het gebied van makersbeleid. Je hebt een netwerk nodig om talenten te kunnen ontwikkelen. 
 • Maak ruimte voor experiment, autonomie en innovatie; makers dragen bij aan vernieuwing, ruimte betekent ook tijd en geld. Zet daarbij geen hek om Brabant. Internationalisering en uitvliegen zijn van belang voor het creëren van een aantrekkelijke provincie. 

Tot slot

De culturele sector en creatieve industrie staan niet alleen. De sector vraagt ook aandacht voor erfgoed en bibliotheken, waarmee makers en instellingen zich graag verbonden zien. 

De sector nodigt statenleden en de woordvoerders van partijen uit om, al dan niet via Kunstloc Brabant, het gesprek aan te blijven gaan en zich te laten informeren. Wij helpen u graag zo goed mogelijk in het zadel als nieuwgekozen statenlid. 

Wij wensen u veel succes.

 

Ap de Vries, voorzitter De Kunst van Brabant.

Robert Vroegindeweij, voorzitter DokC. 

Jan Staes, studieleider Master Kunsteducatie, Fontys Hogeschool voor de Kunsten.

Bas Verberk, hoofd cultuureducatie Factorium Cultuurmakers.

Loek Sijbers, directeur-bestuurder Factorium Cultuurmakers.

Lex van Lith, directeur Make Eindhoven.

Rob van Steen, directeur-bestuurder Stichting Theaters Tilburg.

Frank van den Eijnden, directeur Van Gogh Sites Foundation. 

Geert Overdam, zakelijk leider Stichting Paleisvoor Volksvlijt.

Vincent van den Elshout, artistiek leider Stichting Paleis voor Volksvlijt.

Peter Overeem, coördinator Jeugdfonds Sport & Cultuur Brabant.

Jan Baanstra, zakelijk leider De Stilte.

Anneroos Goosen, zakelijk leider Het Concreet.

Jaïr Franken, zakelijk directeur Stichting Sample Culture/directeur StichtingStichting Nederlandse Breaking League.

Paulien Mandos, manager marketing/communicatie Playgrounds. 

Lobke van der Sanden, programmeur Theater van de Stad/educatie Theater De Lievekamp.

Shirley Dap, HEAL interior design.

Anne Ligtenberg, Studio Anne Ligtenberg.

Renske de Leuw, coördinator Centrum voor Muziek en Dans Valkenswaard.

Chilton Galimo, directeur D-Crew Dance Collective.

Myriam Simons, programmamaker/coördinator Beeldend bij Phoenix Cultuur. 

Peter van Oers.

Jenneke Harings, &jnnk.

Aanvullende informatie

Op deze pagina vind je informatie over andere activiteiten en publicaties rondom de Brabantse politiek, zoals:   

 • Het magazine KunstKracht. In dit magazine lees je tien verhalen rondom vier actuele thema's die aansluiten bij de actuele politiek: kunst is gezond, kunst en ons klimaat, kunst voor en door iedereen en kunst in en om scholen. 
 • Het opiniestuk Een prachtig, krachtig cultureel Brabant. Het kán!, geschreven door Jenneke Harings, over de rol van de provincie in het afgelopen decennium en een blik op de toekomst.  
 • De videoboodschappen vanuit de culturele sector gericht aan de politiek.
 • Het oorspronkelijke Manifest
 • Een terugblik op het debat ‘De toekomst van Cultuur in Brabant’ op 15 februari 2023.  

Daarnaast is het stuk Consequenties van uitgangspunten provinciale meerjarenregelingen voor levendig Brabant verschenen. 

De toekomst van Cultuur in Brabant

Cultuurbeleid

Impulsgelden stopt na 2023

De provincie zet in op de ontwikkeling van een nieuw investeringsprogramma.

11 april 2023
Impulsgelden stopt na 2023

Brief aan nieuwe Brabantse Statenleden

Deze brief is het resultaat van gesprekstafels met vertegenwoordigers uit de culturele sector en de uitkomsten van het verkiezingsdebat op 15 februari 2023.

5 april 2023
Brief aan nieuwe Brabantse Statenleden

Consequenties van uitgangspunten provinciale meerjarenregelingen voor levendig Brabant

In reactie op de Statenmededeling met uitgangspunten voor de meerjarige subsidies voor culturele instellingen in 2025-2028.

3 april 2023
Consequenties van uitgangspunten provinciale meerjarenregelingen voor levendig Brabant

Manifest | Cultuur is een kerntaak voor de provincie

Vertegenwoordigers uit de culturele sector spreken zich uit over het provinciaal cultuurbeleid.

8 februari 2023
Manifest | Cultuur is een kerntaak voor de provincie

"Cijfers alléén vertellen nooit het hele verhaal"

Een interview met Jeroen van der Zweth, hoofd afdeling Cultuur gemeente 's-Hertogenbosch, over de monitor de Waarde van cultuur.

30 november 2022
"Cijfers alléén vertellen nooit het hele verhaal"

Advies | Beleidskader Levendig Brabant 2030

Aanvullend advies waarin we reflecteren op de betekenis, aansluiting en impact van het beleidskader op de culturele sector.

28 november 2022
Advies | Beleidskader Levendig Brabant 2030

Brabantse infrastructuur en aanbod scoren bescheiden

De nieuwe editie van de monitor Waarde van cultuur laat zien dat de culturele arbeidsmarkt in Brabant zeer kwetsbaar is.

21 juni 2022
Brabantse infrastructuur en aanbod scoren bescheiden

Herstel, vernieuwing en groei

Staatssecretaris Gunay Uslu schetst hoe het kabinet de culturele sector voorziet van een extra impuls. Wat betekent dit voor Brabant?

24 mei 2022
Herstel, vernieuwing en groei

Ook kunstenaars hebben perspectief nodig

Directeur Henri Swinkels over de weerbaarheid van makers, kunstenaars en de gehele culturele sector. Ook benadrukt hij het belang van perspectief.

21 december 2021
Ook kunstenaars hebben perspectief nodig

Cultuur in het regeerakkoord

Een vorm van erkenning zou je kunnen zeggen. Het nieuwe regeerakkoord noemt cultuur van wezenlijk belang voor onze samenleving.

17 december 2021
Cultuur in het regeerakkoord

Praat mee over nieuw beleid provincie

Via levendigbrabant2030.nl nodigt de provincie de inwoners van Brabant uit om mee te denken over o.a. cultuurbeleid.

22 november 2021
Praat mee over nieuw beleid provincie

De verkenners gaan op pad

De eerste verkenners zijn Joy’s van Lieshout, Jacques Jeannau Jean Louis en Mandela Wee Wee en zij starten met het thema Diversiteit & Inclusie.

27 september 2021
De verkenners gaan op pad

Cultuur is wel/niet essentieel

We kunnen best een dagje zonder cultuur, dus cultuur is niet essentieel, zo redeneerde minister Hugo de Jonge. Maar zo simpel is het niet.

21 juni 2021
Cultuur is wel/niet essentieel

BrabantStad sluit cultuurconvenant met minister

Er zijn convenanten gesloten tussen het ministerie van OCW en de veertien stedelijke cultuurregio’s over de gezamenlijke beleidsprioriteiten in de periode 2021–2024.

23 april 2021
BrabantStad sluit cultuurconvenant met minister

Een pas de deux voor politiek en cultuur

Is het cultuurbestel gebaat bij depolitisering? Moeten politiek en cultuur juist meer samenwerken? In Boekman 126 opent Henri Swinkels de dans.

7 april 2021
Een pas de deux voor politiek en cultuur

Brabant bezorgd over gehavende culturele sector

Veel Brabanders maken zich zorgen over de culturele sector. Terecht, want uit onderzoek blijkt het een van de hardst getroffen sectoren te zijn.

9 maart 2021
Brabant bezorgd over gehavende culturele sector

Het Landelijke Cultuurdebat

Bekijk hier de registratie van Het Landelijke Cultuurdebat.

8 februari 2021
Het Landelijke Cultuurdebat

Provincie wil minder bijdragen aan cultuureducatie en -participatie

Het college van Gedeputeerde Staten heeft besloten de subsidie van Kunstloc Brabant gefaseerd af te bouwen.

22 januari 2021
Provincie wil minder bijdragen aan cultuureducatie en -participatie

Het verdriet van Brabant

Onze vertrekkende directeur-bestuurder Chris van Koppen deelt zijn bevindingen over het Beleidskader Vrije Tijd, Cultuur en Sport 2021-2022.

22 januari 2021
Het verdriet van Brabant

Evaluatie impulsgeldenprogramma door adviesbureau Berenschot

Uit de onafhankelijke evaluatie in opdracht van Provincie Noord-Brabant blijkt dat de impulsgelden een effectieve investering in de cultuursector zijn.

18 januari 2021
Evaluatie impulsgeldenprogramma door adviesbureau Berenschot

Essay | De gave van de verbeelding

Chris van Koppen betoogt dat we het verhaal over de waarde van cultuur moeten vertellen langs een economische, een creatieve en een mythische lijn.

5 januari 2021
Essay | De gave van de verbeelding

BrabantStad gereed voor twee nieuwe jaren samenwerken

Bekijk het magazine over de resultaten van twee jaar samen bouwen aan een sterk kunst- en cultuurklimaat.

11 december 2020
BrabantStad gereed voor twee nieuwe jaren samenwerken

Henri Swinkels nieuwe directeur-bestuurder Kunstloc Brabant

Met veel genoegen maakt Kunstloc Brabant bekend dat Henri Swinkels per 1 januari in dienst treedt als directeur-bestuurder van Kunstloc.

1 december 2020
Henri Swinkels nieuwe directeur-bestuurder Kunstloc Brabant

Zonder bezoekers geen herstel

Blijvend investeren in de Brabantse cultuur- en vrijetijdssector is essentieel. Een gezamenlijke oproep aan overheden en bedrijfsleven.

30 oktober 2020
Zonder bezoekers geen herstel

Aftrap Panorama Brabant | gesprek van de toekomst

Op 29 oktober trappen we af met een bijeenkomst waarbij de thema’s bouwen, gelijke kansen, leren en innoveren centraal staan.

8 oktober 2020
Aftrap Panorama Brabant | gesprek van de toekomst

Brabander wil rijk en gevarieerd cultureel aanbod

Waar staan we in Brabant na de adviezen voor de BIS en BrabantStad subsidies? Onze directeur Chris van Koppen kijkt door zijn ooghaartjes.

23 juni 2020
Brabander wil rijk en gevarieerd cultureel aanbod

BrabantStad investeert in cultuur in Brabant

In de eerste door BrabantStad afgestemde subsidieregelingen gaat er ruim € 9,9 miljoen subsidie per jaar naar 53 Brabantse instellingen.

18 juni 2020
BrabantStad investeert in cultuur in Brabant

Liveblog: Corona en de culturele sector

Dit live-blog is beëindigd. We houden je voortaan op de hoogte via Trends & Ontwikkelingen.

15 juni 2020
Liveblog: Corona en de culturele sector

Eén gezamenlijke aanvraag voor CmK 2021-2024

Aan Kunstloc Brabant en de partnerorganisaties van BrabantStad de taak om een gezamenlijke aanvraag te schrijven.

9 juni 2020
Eén gezamenlijke aanvraag voor CmK 2021-2024

Reacties op coalitieakkoord Brabant

Het bestuursakkoord van VVD, CDA, Lokaal Brabant en FvD laat een koerswijziging zien voor kunst en cultuur. We verzamelden de reacties.

8 juni 2020
Reacties op coalitieakkoord Brabant

Brabant verdubbelt in de Basisinfrastructuur

Het aantal Brabantse organisaties in de BIS stijgt van 6 naar 12, en mogelijk 13. Een mooi resultaat voor Regioprofiel BrabantStad.

5 juni 2020
Brabant verdubbelt in de Basisinfrastructuur

Proeftuin Internationalisering in beeld

Vanuit de 112 initiatieven in de proeftuin zijn er samenwerkingsverbanden met 43 verschillende landen, op alle continenten.

28 mei 2020
Proeftuin Internationalisering in beeld

Cultuur: een Brabantse kernwaarde 

Wij hebben het nieuwe bestuursakkoord van de provincie aandachtig gelezen. Ons vallen een aantal zaken op. Een korte samenvatting.

14 mei 2020
Cultuur: een Brabantse kernwaarde 

Tussentijdse balans Impactloket op Brabant Cultureel

Culturele instellingen in Noord-Brabant lijden 15 miljoen euro schade, tot nu toe. Emmanuel Naaijkens bevroeg onze adviseur Teun van Irsel over zijn bevindingen.

6 mei 2020
Tussentijdse balans Impactloket op Brabant Cultureel

De herontdekking van creativiteit

De corona-crisis brengt veel onzekerheid, verdriet en angst. Maar nu al zien we hoeveel creativiteit het in ons losmaakt. We laten een enorme veerkracht zien. En wat opvalt: onze veerkracht drijft op creativiteit.

23 april 2020
De herontdekking van creativiteit

Laat de jeugd vanaf 29 april ook buiten kunst maken!

Maak niet alleen buitensport en -spel, maar ook kunst weer mogelijk voor de jeugd! Die oproep doet het culturele veld aan kabinet en gemeenten in reactie op de versoepeling van de corona-maatregelen.

22 april 2020
Laat de jeugd vanaf 29 april ook buiten kunst maken!

BrabantStad voert krachtig pleidooi voor meer Brabantse instellingen in BIS

BrabantStad reageerde op de aanvragen uit onze regio voor de landelijke basisinfrastructuur 2021 - 2024.

23 maart 2020
BrabantStad voert krachtig pleidooi voor meer Brabantse instellingen in BIS

Corona Impactloket

Wat is de impact van het Coronavirus op de culturele sector? Kunstloc komt met het Corona Impactloket.

18 maart 2020
Corona Impactloket

Kabinet kondigt maatregelen aan om ondernemend Nederland te ondersteunen

Maatregelingen voor ondernemend Nederland verzacht ook pijn in de culturele sector.

18 maart 2020
Kabinet kondigt maatregelen aan om ondernemend Nederland te ondersteunen

Coronacrisis raakt culturele sector hard

Musea en theaters sluiten hun deuren en culturele evenementen worden en masse afgezegd. Hoe kunnen we het culturele veld steunen in deze tijd?

13 maart 2020
Coronacrisis raakt culturele sector hard

Update Brabantstad-samenwerking Cultuureducatie met Kwaliteit

Beleidsmedewerkers, huidige penvoerders en uitvoerende intermediairs cultuureducatie spraken samen over penvoering, inhoud en verbreding van de CmK-regeling.

15 januari 2020
Update Brabantstad-samenwerking Cultuureducatie met Kwaliteit

Meerjarensubsidies gepresenteerd

Door de samenwerking in Regioprofiel-verband zijn er nu vijf op elkaar afgestemde regelingen: van de Provincie, Breda, Eindhoven, ’s‑Hertogenbosch en Tilburg.

27 november 2019
Meerjarensubsidies gepresenteerd

Verbinding M7-gemeenten en BrabantStad

De eerste bijeenkomst tussen BrabantStad en de M7 in het kader van het regioprofiel was volgens alle aanwezigen succesvol.

29 oktober 2019
Verbinding M7-gemeenten en BrabantStad

Proeftuin Internationalisering: de stand van zaken

Nadenken over plannen voor gezamenlijk beleid met als doel de regio nog zelfbewuster, aantrekkelijker en internationaler te maken.

9 september 2019
Proeftuin Internationalisering: de stand van zaken

Reactie BrabantStad op uitgangspuntenbrief

BrabantStad is blij met de voorgestelde vernieuwing en verbreding van het cultuurbeleid van het ministerie, de aandacht voor design, waaronder het Futurelab design en technologie, en investeringen in cultuur.

3 juli 2019
Reactie BrabantStad op uitgangspuntenbrief

Minister van Engelshoven presenteert uitgangspunten in LocHal

Vandaag presenteerde minister Ingrid van Engelshoven in de LocHal haar uitgangspuntenbrief voor de komende beleidsperiode onder de titel: Cultuurbeleid 2021 – 2024: Cultuur voor iedereen.

11 juni 2019
Minister van Engelshoven presenteert uitgangspunten in LocHal

Brief aan minister Van Engelshoven

De Raad van Twaalf reageerde in een brief aan minister van Engelshoven op het advies dat de Raad voor Cultuur onlangs uitbracht over het cultuurbestel na 2020.

29 mei 2019
Brief aan minister Van Engelshoven

Opinie: Cultuur voor iedere Brabander

Gemeentes in geldnood grijpen makkelijk naar de subsidiekraan voor kunstencentra. Eefje Sperber, dochter van de eerste directeur van de Goirlse muziekschool, waarschuwt dat daardoor de toegankelijkheid van cultuureducatie in het gedrang komt.

21 mei 2019
Opinie: Cultuur voor iedere Brabander

OCW steunt internationalisering BrabantStad

BrabantStad ontvangt €400.000 van het ministerie van OCW voor de proeftuin Internationalisering. Dit voorstel is onderdeel van het regioprofiel Brabant Maakt Het!

17 mei 2019
OCW steunt internationalisering BrabantStad

Update werkgroep harmonisatie regioprofiel

De Werkgroep bereidt een nieuwe gezamenlijke subsidieregeling voor voor een deel van de culturele organisaties die bij meer dan één overheid aanvragen voor de periode 2021-2024.

15 mei 2019
Update werkgroep harmonisatie regioprofiel

Raad voor Cultuur bevestigt koers Brabant

Twee weken geleden bracht de Raad voor Cultuur aan de minister zijn advies uit over het cultuurbestel na 2020. Kunstloc Brabant is blij met het advies.

7 mei 2019
Raad voor Cultuur bevestigt koers Brabant

Maak van Brabant een hotspot van culturele ontwikkeling

Kunstloc Brabant heeft in een brief aan de Informateur en Statenleden van de Provincie Noord-Brabant opgeroepen om de beweging die de afgelopen jaren is ingezet in het cultuurbeleid van de provincie de komende vier jaar te blijven faciliteren en hierin haar rol en verantwoordelijkheid te pakken.

8 april 2019
Maak van Brabant een hotspot van culturele ontwikkeling

Aan de slag met het Regioprofiel

Brabant Maakt Het is de titel van het regioprofiel van BrabantStad, zoals het in november 2018 op de burelen van het ministerie van OCW lag. Nu gaat de taskforce BrabantStad aan de slag met de operationalisering.

15 maart 2019
Aan de slag met het Regioprofiel

Opinie | Drie speerpunten voor provinciaal cultuurbeleid

Kunst en cultuur zijn geen hobby maar noodzakelijk en onvermijdelijk voor de samenleving, stelt Chris van Koppen in een opiniestuk op Cultureel Kapitaal.

15 maart 2019
Opinie | Drie speerpunten voor provinciaal cultuurbeleid

Blog | Kunst en cultuur in een verdeelde samenleving

De fusie van Kunstbalie en bkkc maakt het mogelijk de dienstverlening aan de culturele sector en overheden efficiënter, vollediger en flexibeler te maken. Chris van koppen blogt over zijn visie op vernieuwing en continuïteit.

22 december 2018
Blog | Kunst en cultuur in een verdeelde samenleving

Brabant stuurt regioprofiel cultuur naar minister

Brabant is een regio van makers, een innovatieve culturele regio. De provincie staat in de top 5 van Europese kennis- en innovatieregio’s en wil deze positie verstevigen met een hogere kwaliteit van leven.

10 oktober 2018
Brabant stuurt regioprofiel cultuur naar minister

Input culturele veld uit de regio van belang bij nationaal cultuurbeleid

Het ministerie van OCW heeft samenwerkende overheden uitgenodigd om regioprofielen op te stellen. Ook BrabantStad zet de gezamenlijke ambitie op papier. Input vanuit het culturele veld is hierbij van groot belang.

14 september 2018
Input culturele veld uit de regio van belang bij nationaal cultuurbeleid

Blog | Waarde van cultuur

Op 18 juni presenteerden we het eerste rapport van de Waarde van Cultuur en daar zijn we trots op. Lees in Jennekes blog over het spannende traject voor publicatie en presentatie en over hoe we verder gaan.

4 juli 2018
Blog | Waarde van cultuur

Eerste rapport Waarde van Cultuur gepresenteerd

Het PON, Telos, de Boekmanstichting, Pyrrhula Research Consultants en Kunstloc Brabant presenteerden de eerste uitkomsten van de tweejaarlijkse monitor Waarde van Cultuur. “Dit rapport bevat veel data, maar uiteindelijk draait het erom: wat doen we hier nu mee? Hoe pakken we hier op door?”

19 juni 2018
Eerste rapport Waarde van Cultuur gepresenteerd
Geef jouw mening