De term publiekswerking heeft de afgelopen twee jaar vleugels gekregen in Nederland. Deze werkwijze draait om verbinding maken met huidig én nieuw publiek en slaat daarmee een brug tussen het artistieke product, marketing en educatie. In het Regioprofiel Cultuur BrabantStad is de ambitie opgenomen om het culturele aanbod optimaal te laten aansluiten op de diversiteit van het (potentiële) publiek in de provincie. Op 14 november organiseerden Cultuurmarketing en Kunstloc Brabant hierover een inspiratiebijeenkomst.

Tijdens deze middag hebben professionals van Brabantse kunst- en cultuurorganisaties gesproken over welke meerwaarde publiekswerking kan creëren in de Nederlandse cultuursector. Ze leerden daarbij van culturele instellingen die hebben ervaren wat publiekswerking kan betekenen voor (potentieel) publiek, makers en de culturele instelling zelf.

In een kennisartikel hebben we de do's en dont's die deze dag zijn opgehaald op een rij gezet. Cultuurmarketing schreef een artikel over de middag, en voor niet-leden maakten we een ingekorte versie.

Meer weten over publiekswerking?

Neem contact met mij op.