In het impulsgeldenprogramma van provincie Noord-Brabant zijn afgelopen beoordelingsronde 9 subsidieaanvragen gehonoreerd aan innovatieve, toekomstbestendige en aansprekende culturele projecten. Met een impulsbijdrage kunnen deze initiatieven uitgroeien tot verankerde projecten waar we in Brabant trots op kunnen zijn. 

De impulsgelden zijn beschikbaar gesteld door de Provinciale Staten van Noord-Brabant. Kunstloc Brabant adviseert aanvragers en is in opdracht van de provincie verantwoordelijk voor de uitvoering van het impulsgeldenprogramma. De volgende aanvraagrondes voor de subsidie impulsgelden vinden plaats van 25 april t/m 1 mei en van 19 t/m 25 september 2022.

Sterker uit de crisis

Het impulsgeldenprogramma blijkt geschikt om projecten te stimuleren die makers en instellingen helpen noodzakelijke vernieuwingen te realiseren. Veel aanvragers gaven aan dat er tijdens de coronacrisis uitgebreid is gereflecteerd op de huidige artistieke en zakelijke praktijk. Makers en instellingen maken daarom bewust keuzes voor plannen die op de lange of middellange termijn de beroepspraktijk of organisatie vernieuwen of versterken. De culturele projecten zijn onder meer gericht op een nieuwe afstemming tussen online en offline aanbod, het versterken van de communicatie, en betere kennisdeling. Hieronder lees je meer over de projecten die in de tweede ronde van 2021 zijn gehonoreerd.

Aristoteles Da Silva Mendes

Aristoteles Da Silva Mendes rapt op zijn debuutalbum ‘Never Had Self Care’ over zijn ervaringen met onder meer mentale problematiek, immigratie en integratie. Aristoteles, die is geboren in Angola en op zijn veertiende naar Nederland kwam, zet zich als artiest in voor probleemjongeren en hoopt hen te inspireren en handvatten te bieden door zijn eigen verhaal te vertellen. Met zijn album maakt hij deze onderwerpen bespreekbaar onder zijn jonge doelgroep. Als onderdeel van ‘Never Had Self Care’ brengt Aristoteles onder andere op YouTube een serie uit met de titel ‘Self Care With Aris’, waarin hij bekende Nederlanders uitnodigt om hun favoriete maaltijd te bereiden en in gesprek te gaan over zelfzorg.

foto: Jamal Gietel

Aristoteles Da Silva Mendes

Darker

Het pop-trio Darker uit Tilburg wil met een crossover van elektronische muziek en performance art een nieuwe markt aanboren en een bredere doelgroep aanspreken. Het muziekcollectief gaat samenwerkingen aan met verschillende makers, om een multidisciplinaire liveshow te ontwikkelen. Videoschermen spelen een belangrijke rol bij het versterken van de belevenis van de muziek, waardoor een innovatieve muziekervaring tot stand komt. Darker deelt de kennis die ze opdoen met dit project door workshops en masterclasses te geven op onderwijsinstellingen en bij jongerencentra en culturele instellingen.

Darker

Het Concreet

Kunstenaarsinitiatief Het Concreet ontvangt een bijdrage uit de impulsgelden voor een onderzoek naar de verduurzaming van haar positie als experimentele labruimte voor analoge klanken. Als onderdeel van dit onderzoeksstraject realiseert het initiatief residenties en contextprogramma’s, waarin nieuwe domeinen van klank worden onderzocht en daarop wordt gereflecteerd in de vorm van lezingen en presentaties. Daarnaast gaat Het Concreet een samenwerking aan met het Domein voor Kunstkritiek om te werken aan een nieuwe kritiek van klank, en zal er een afsluitende publieksmanifestatie plaatsvinden op Landpark Assisië.

foto: Seye Cadmus

Het Concreet

LudoWic

Thijs Lodewijk, ook wel bekend onder naam de LudoWic, maakt een transitie door van professional in de muziekindustrie naar audiovisueel kunstenaar. Hij heeft al enkele projecten als audiovisueel kunstenaar op zijn naam staan. Hij heeft onder andere de Gaasperdammertunnel in wording hoorbaar gemaakt met een audioprint, en in het project Flux Patterns de passagiersstromen op Eindhoven Airport vertaald in beeld en geluid. Om zich verder te ontwikkelen ontvangt Thijs een bijdrage uit de impulsgelden. Het doel is om onder andere een eigen expositie te realiseren, samenwerkingen verder uit te bouwen, en te starten met de verkoop van zijn beeldende werk.

foto: Ben Houdijk

LudoWic

Frye Ranch

Paardenhouderij Frye Ranch in Someren gaat op natuurinclusieve wijze te werk en richt het landschap van de paardenhouderij zowel esthetisch als functioneel in. Zo wordt er bijgedragen aan de omgevingskwaliteit en het welzijn van mens en dier. Elke Frye, initiatiefneemster van het project, zet de impulsijdrage in om een kunstenaar en een architect bij het landkunstproces te betrekken. Voor agrarische en hippische sectoren is dit project een stimuleren voorbeeld om vanuit een alternatieve context naar landschap te kijken.

foto: Roy Soetekouw 

Frye Ranch

Venusian Collective

Venusian Collective heeft als missie om de schoonheid van het dagelijkse leven zichtbaar te maken, om de relatie tussen de mens en natuur hechter te maken. Het collectief fungeert als platform voor kunstenaars, fotografen, ontwerpers en culturele ondernemers. Met de impulsbijdrage ontwikkelt het collectief zich duurzaam door, worden evenementen georganiseerd, en nieuwe producten ontwikkeld waarbij de nadruk ligt op textiel. Daarnaast wordt het in 2020 uitgebrachte boek Venusian Kitchen vertaald naar andere talen, en worden zowel online als offlinenog meer verhalen gedeeld via hun platform.

foto: Elsbeth Tijssen

Venusian Collective

Ketter&Co

Ketter&Co werkt aan een cyclisch bewustzijn bij studenten, en streeft naar een herwaardering voor vakmanschap en emancipatie van de vakman. Daarvoor worden samenwerkingen aangegaan tussen het mbo, culturele instellingen, ondernemers en landschapsorganisaties. Met de bijdrage uit de impulsgelden gaat Ketter&Co met het project ‘Land&Hand’ haar pijlen richten op de provincie Noord-Brabant – specifiek het SintLucas College. Studenten van het SintLucas College ontwikkelen onder begeleiding van een ontwerper een mobiele kar, gemaakt van materialen en met technieken gerelateerd aan het Brabantse landschap. Deze kar krijgt vervolgens buiten de muren van de school een podium, zoals op theaterfestival De Parade. De organisatie zet in op inbedding van de lesmethodiek binnen het mbo-curriculum op de lange termijn.

Ketter&Co

Lambertus Concerten

De Stichting Lambertus Concerten biedt een podium voor zowel amateurensembles uit Helmond en omgeving als professionele ensembles uit binnen- en buitenland. Door middel van een concertreeks en educatieve en maatschappelijke projecten maakt de stichting klassieke muziek voor een zo breed mogelijk publiek toegankelijk. Binnen het project ‘Vergeet niet te zingen’ maken bijvoorbeeld basisschoolleerlingen kunstwerken samen met mensen met dementie, die vervolgens als decor dienen voor een uitvoering. Met de impulsbijdrage werkt de stichting aan een duurzame manier om haar activiteiten voort te zetten.

Lambertus Concerten

Kunst & Co en Compass Uden

Stichting Kunst & Co en Stichting Compass Uden zetten zich samen in voor een structurele en duurzame inbedding van cultuureducatie in de gemeente Maashorst. Met het project Xpress werken de stichtingen samen met het onderwijs om cultuureducatie een vaste basis in de leerplannen te geven. Doordat alle scholen binnen de gemeente met het project bereikt worden, komen alle leerlingen op een bepaald moment in hun schoolcarrière in aanraking met kunst en cultuur. Ook wordt ingezet op buitenschoolse cultuureducatie, door talentontwikkeling te faciliteren en amateurverenigingen te ondersteunen.

Kunst & Co en Compass Uden

impulsgelden

Successen van 10 jaar impulsgelden

Welke 3 succesfactoren van de impulsgelden geven we de provincie mee bij de ontwikkeling van een nieuwe subsidieregeling?

6 juni 2023
Successen van 10 jaar impulsgelden

Impulsgelden stopt na 2023

De provincie zet in op de ontwikkeling van een nieuw investeringsprogramma.

11 april 2023
Impulsgelden stopt na 2023

Eerste indientermijn impulsgelden 2023 gesloten

De eerste indientermijn van 2023 resulteerde in 27 aanvragen. Er is in totaal voor bijna €1,2 miljoen aan subsidie aangevraagd.

13 maart 2023
Eerste indientermijn impulsgelden 2023 gesloten

16 toekenningen tweede indientermijn impulsgelden 2022

In de tweede indientermijn zijn 16 subsidieaanvragen gehonoreerd aan toekomstbestendige culturele projecten.

19 december 2022
16 toekenningen tweede indientermijn impulsgelden 2022

Nieuw budget voor succesvol impulsgeldenprogramma 2023

Voor 2023 is ca. 1,6 miljoen euro beschikbaar gesteld door Provinciale Staten van Noord-Brabant.

5 december 2022
Nieuw budget voor succesvol impulsgeldenprogramma 2023

Kunstloc @ Dutch Design Week 2022

Op DDW zijn weer veel makers en initiatieven te zien waar Kunstloc Brabant bij betrokken is.

5 oktober 2022
Kunstloc @ Dutch Design Week 2022

Tweede indientermijn impulsgelden 2022 gesloten

De tweede indientermijn van 2022 resulteerde in 48 aanvragen. Er is in totaal voor ruim €1.8 miljoen aan subsidie aangevraagd.

26 september 2022
Tweede indientermijn impulsgelden 2022 gesloten

18 toekenningen eerste indientermijn impulsgelden 2022

Tijdens de eerste indientermijn van 2022 zijn 18 innovatieve, toekomstbestendige en aansprekende projecten gehonoreerd.

27 juli 2022
18 toekenningen eerste indientermijn impulsgelden 2022

Eerste indientermijn impulsgelden 2022 gesloten

De eerste indientermijn van 2022 resulteerde in 43 aanvragen. Er is in totaal voor ruim €1.8 miljoen aan subsidie aangevraagd.

2 mei 2022
Eerste indientermijn impulsgelden 2022 gesloten

Negen toekenningen tweede indientermijn impulsgelden 2021

We stellen de gehonoreerde aanvragen voor de subsidie impulsgelden kort aan je voor.

8 maart 2022
Negen toekenningen tweede indientermijn impulsgelden 2021

Tweede indientermijn impulsgelden 2021 gesloten

De tweede indientermijn van 2021 heeft geresulteerd in 31 aanvragen voor een totaalbedrag van ruim €1.2 miljoen.

15 november 2021
Tweede indientermijn impulsgelden 2021 gesloten

Eenmalig extra budget impulsgeldenprogramma 2021 en 2022

Voor de subsidie impulsgelden is in 2021 ruim € 1 miljoen extra budget beschikbaar gekomen. Voor 2022 is er €2,4 miljoen beschikbaar

13 oktober 2021
Eenmalig extra budget impulsgeldenprogramma 2021 en 2022

Toekenningen indientermijn impulsgelden 2021

Tijdens afgelopen beoordelingsronde zijn er 24 subsidieaanvragen binnen het impulsgeldenprogramma gehonoreerd. In totaal is er €968.184,- toegekend.

8 juli 2021
Toekenningen indientermijn impulsgelden 2021

Lancering nieuw architectuurnetwerk Buitenkans

Woensdag 28 april wordt het grensoverschrijdende architectuurnetwerk Buitenkans gelanceerd. Kunstloc speelde een aanjagende rol bij de totstandkoming.

26 april 2021
Lancering nieuw architectuurnetwerk Buitenkans

Indientermijn impulsgelden 2021 gesloten

De indientermijn van 2021 voor aanvragen voor subsidie impulsgelden heeft geresulteerd in 53 aanvragen voor een totaalbedrag van ruim €1.9 miljoen.

12 april 2021
Indientermijn impulsgelden 2021 gesloten

Evaluatie impulsgeldenprogramma door adviesbureau Berenschot

Uit de onafhankelijke evaluatie in opdracht van Provincie Noord-Brabant blijkt dat de impulsgelden een effectieve investering in de cultuursector zijn.

18 januari 2021
Evaluatie impulsgeldenprogramma door adviesbureau Berenschot

Impulsgelden/2

De halvering van het budget voor impulsgelden roept bij Chris van Koppen vragen op over de ambities van de provincie.

10 december 2020
Impulsgelden/2

Impulsgeldenprogramma in 2021

Ook in 2021 kan er een beroep worden gedaan op het impulsgeldenprogramma. Daarvoor is 1,1 miljoen euro beschikbaar.

10 december 2020
Impulsgeldenprogramma in 2021

Toekenningen derde ronde impulsgelden 2020

Er zijn in de derde ronde van 2020 7 subsidieaanvragen binnen het impulsgeldenprogramma gehonoreerd. In totaal is er ruim € 250.000,- toegekend aan innovatieve, toekomstbestendige en aansprekende culturele projecten.

8 december 2020
Toekenningen derde ronde impulsgelden 2020

Terugblik op de impulsgelden

Wat heeft het succesvolle impulsgeldenprogramma Brabant de afgelopen jaren opgeleverd?

10 november 2020
Terugblik op de impulsgelden

Impulsgelden-regeling opnieuw overvraagd

In de derde en laatste indientermijn van 2020 zijn er 34 subsidieaanvragen ingediend voor meer dan €1.2 miljoen.

27 september 2020
Impulsgelden-regeling opnieuw overvraagd

Trek erop uit! #2

Musea, presentatie-instellingen, galeries en podia hebben hun publiek hard nodig. Onze adviseur Liesbeth Jans tipt hoopgevende kunstinitiatieven.

24 augustus 2020
Trek erop uit! #2

Toekenningen tweede ronde impulsgelden 2020

Er is ruim € 800.000,- toegekend aan 18 innovatieve, toekomstbestendige en aansprekende culturele projecten.

8 juli 2020
Toekenningen tweede ronde impulsgelden 2020

Brabant verdubbelt in de Basisinfrastructuur

Het aantal Brabantse organisaties in de BIS stijgt van 6 naar 12, en mogelijk 13. Een mooi resultaat voor Regioprofiel BrabantStad.

5 juni 2020
Brabant verdubbelt in de Basisinfrastructuur

Impuls voor inclusiviteit

Hoe gebruiken Theater van de Stad, Krakers, en Wij zijn 13 de subsidie impulsgelden om nieuwe doelgroepen duurzaam aan zich te verbinden?

13 mei 2020
Impuls voor inclusiviteit

Over de grens

Brabant gaat internationaal! De impulsgelden stellen makers als Zwermers, Rosemary & Garlic en Nabuurs&VanDoorn in staat om internationale ambities waar te maken.

20 april 2020
Over de grens

Toekenningen eerste ronde impulsgelden 2020

Er is ruim € 700.000 toegekend aan 14 innovatieve, toekomstbestendige en aansprekende culturele projecten in de eerste ronde van het impulsgeldenprogramma in 2020.

3 april 2020
Toekenningen eerste ronde impulsgelden 2020

Gevolgen Corona voor impulsgeldenprogramma

Wat zijn de gevolgen van de Coronacrisis op de impulsgelden? Kunstloc Brabant brengt je op de hoogte!

19 maart 2020
Gevolgen Corona voor impulsgeldenprogramma

Nieuw budget voor succesvol impulsgeldenprogramma 2020

Ook in 2020 kan er een beroep doen worden gedaan op het impulsgeldenprogramma. Daarvoor is ruim 1,8 miljoen euro beschikbaar gesteld door Provinciale Staten van Noord-Brabant.

12 december 2019
Nieuw budget voor succesvol impulsgeldenprogramma 2020

Meer aanvragen Impulsgelden dan ooit

De derde en laatste mogelijkheid in 2019 om aanvragen voor subsidie Impulsgelden in te dienen heeft geresulteerd in maar liefst 40 subsidieaanvragen voor een totaalbedrag van €1.970.000. Het beschikbare budget voor deze laatste ronde is €674.000.

30 september 2019
Meer aanvragen Impulsgelden dan ooit

Impuls-helden

De impulsgelden als vliegwiel voor toekomstige financiering.

28 augustus 2019
Impuls-helden

Blog | We Are Public

We Are Public heeft het gehaald. Op 1 juni 2017 gaat het cultuurlidmaatschap officieel van start in Brabant. Jenneke Harings blogt over wat daar aan vooraf ging.

1 mei 2017
Blog | We Are Public