Alexandra Crouwers studeerde in 1998 in Den Bosch af aan AKV|Sint Joost en volgde aansluitend een opleiding aan het Sandberg Instituut. Ze ontwikkelde zich van schilder en tekenaar gaandeweg tot multimedia kunstenaar met een bijzondere focus op digitale media. Met een bijdrage uit de impulsgelden focust ze op versterking van de internationale zichtbaarheid en verduurzaming van haar artistieke praktijk in zowel de kunstwereld als de publieke ruimte.

Versterking internationale positie

Alexandra Crouwers ontwikkelde in de loop der jaren een heel eigen signatuur. De afgelopen tijd hebben zich ontwikkelingen voorgedaan die haar kunstenaarschap in een stroomversnelling brengen. Wie het werk kent en het live heeft mogen aanschouwen, spreekt er met bewondering over. Toch valt ten aanzien van de (internationale) kunstkritiek, de toegang tot het museale circuit, de internationale biënnales en de markt, gezien de potentie van het werk nog winst te boeken. De kwaliteit en het rendement uit projecten en presentaties moet omhoog, vindt Crouwers.

Waarom een bijdrage uit de impulsgelden?

De bijdrage uit de impulsgelden draagt bij aan de versterking van de internationale positie van Crouwers en het onderzoekstraject voor haar doctoraal in de kunsten. De commissie is van mening dat de kunstenaar hiermee in staat wordt gesteld haar beroepspraktijk naar een hoger niveau te tillen op zowel artistiek als zakelijk vlak. De commissie is ervan overtuigd dat dit een blijvend effect zal hebben op haar beroepspraktijk.

Rol Kunstloc Brabant

Voorafgaand aan de aanvraag heeft de kunstenaar met een adviseur van Kunstloc Brabant gesproken over het ontwikkelperspectief. Dat heeft tot een aanvraag geleid die minder op productie, maar meer op de ontwikkeling van de beroepspraktijk gericht is.

De volledige aanvraag vind je in het publieke overzicht van aanvragen (nr. IMP/2019/T2/147)

bekijk hier de aanvraag

Meer weten over het versterken van je internationale positie met impulsgelden?

Neem contact met mij op

dit kan ook met de subsdie impulsgelden