Brass ’n Woods is een nieuw festival dat georganiseerd wordt op Landgoed Velder. Het wil een nieuw publiek laten zien hoe goed blaasmuziek is en een jong publiek inspireren om een blaasinstrument te bespelen bij een fanfare of harmonie. De Stichting Muziekwoud ontvangt een impulsbijdrage voor het nieuwe Brass 'n Woods Festival. De Stichting wil in 2020 de 1e editie van het Brass ’n Woods Festival organiseren. Voor het succesvol voorbereiden van de 1e editie en toekomstige edities wordt de (vrijwilligers)organisatie, die het hart is van het Brass ’n Woods festival, professioneel ondersteund bij de productie en marketing van het festival. 

foto: Brass' n Woods Festival

Het project

Met behulp van de impulsgelden werkt Stichting Muziekwoud op dit moment aan de volgende stappen: 

  • De inventarisatie, verwerking en vastlegging van informatie over de diensten die artiesten en andere partijen zoals leveranciers, vrijwilligers en in te huren zzp’ers gaan leveren aan het Brass ‘n Woods Festival
  • Het ontwikkelen van draaiboeken voor de organisatie

Na de 1e editie in 2020 wordt hopelijk zichtbaar dat het Brass ’n Woods Festival een nieuw en inspirerend festival is. Uit het beoogde publieksonderzoek zal hopelijk blijken dat bezoekers, de amateur- en de professionele muzikanten, cultuurprofessionals, subsidiënten, sponsoren, pers en media enthousiast zijn over het initiatief en vooral over de programmering en het bezoek aan het festival. Daarnaast werkt de stichting toe naar meerjarige afspraken met partners en bedrijven.

Waarom een bijdrage uit de impulsgelden?

De commissie staat positief tegenover de intentie van de aanvrager om de blaasmuziek (harmonie, fanfare en brass) in Brabant een boost te geven en zij erkent de noodzaak en urgentie hiervan. De commissie is ervan overtuigd dat het festival een impuls kan geven aan de harmonie-, fanfare- en brassbandsector (HaFaBra-sector) en daarmee actieve cultuurparticipatie in Brabant. Daarnaast spreekt zij haar waardering uit voor de wijze waarop de aanvrager professionele kunst en kunstbeoefening combineert en daar erkende muzikanten en partijen uit het veld bij betrekt. 

Rol van Kunstloc Brabant

Teun van Irsel, adviseur van Kunstloc Brabant heeft Stichting Muziekwoud geadviseerd over de subsidieaanvraag 

De volledige aanvraag vind je in het publieke overzicht van aanvragen op onze website: nr. IMP/2019/T3/186

 

dit kan ook met de subsidie impulsgelden

De Kleinkijk Academie
Agrivalley
This is LOVSKI
Het Groote Hoofd
Landkunst Dal van de Kleine Beerze
AIR De Missie
Minitopia
Muzelinck
Popsport Brabant 2020
Autarkh
Bram Stadhouders
Kamerata Zuid
Kaapstad 2020
RAUWKOST
Paviljoen Ongehoorde Muziek
Muzikale Broedplaats Paradox
Nederlandse Breaking League
Brass 'n Woods Festival
BROET
Weeshuisjes
Blind Walls Gallery | Graphic Matters
Kunstplan Ecodorp Boekel
Sannety | Lisanne van Hek
PLYGRND.city
Nationaal Monument Kamp Vught
 Nabuurs&VanDoorn
Wij zijn 13
Common Ground
Eva van Pelt
Draaimolen Festival
Aus Berlin
De Nieuwe Vorst
The Dutch Institute of Food & Design
Kunst aan de Groene Corridor
Garden of Abundance | Juul Rameau
Alexandra Crouwers
New Dutch Connections
Document Series | Kristel van Issum
Paleis voor Volksvlijt
Stil Geluid | MoveToMeet
Nishant Bhola | World of Dance
Theater van de Stad
Copper Views
Superland | Matthijs Bosman
Artist in Residence platform Brabant
Capella Brabant
I like school and school likes me
Future Cities
Cor Unum
Stormkamers | Tg Nomen
Vonk
Cacao Expo
Theaterwerkplaats Tiuri
Garden of Resonance
Brabant Menu
Bureau Pees | Peter Dictus
IVC 2.0
Grafisch Atelier Den Bosch
De tijd van je leven
Urbanlicious, back to the future
LunaLunaLuna | Kultoer
Kings of Colors Festival
Zwarte Vleugels | Niels Duffhues
De Fabriek
Biënnale Kunst in de Heilige Driehoek
Jan van Duijnhoven
Studio Gebroed
The Design of Spatial Well-being
Encounter | Joost van Wijmen
Human Rights Tattoo
De Link
Make it - Jazz Festival Tilburg
PopMonument on Tour
N65 als etalage
Museum Jan Cunen
Muziek uit de toren
MASS production
Sounding Bodies
Rosemary & Garlic
Canon Nederlandse Kunst in de Openbare Ruimte
Dansen met de vijand