Brass ’n Woods is een nieuw festival dat georganiseerd wordt op Landgoed Velder. Het wil een nieuw publiek laten zien hoe goed blaasmuziek is en een jong publiek inspireren om een blaasinstrument te bespelen bij een fanfare of harmonie. De Stichting Muziekwoud ontvangt een impulsbijdrage voor het nieuwe Brass 'n Woods Festival. De Stichting wil in 2020 de 1e editie van het Brass ’n Woods Festival organiseren. Voor het succesvol voorbereiden van de 1e editie en toekomstige edities wordt de (vrijwilligers)organisatie, die het hart is van het Brass ’n Woods festival, professioneel ondersteund bij de productie en marketing van het festival. 

foto: Brass' n Woods Festival

Het project

Met behulp van de impulsgelden werkt Stichting Muziekwoud op dit moment aan de volgende stappen: 

  • De inventarisatie, verwerking en vastlegging van informatie over de diensten die artiesten en andere partijen zoals leveranciers, vrijwilligers en in te huren zzp’ers gaan leveren aan het Brass ‘n Woods Festival
  • Het ontwikkelen van draaiboeken voor de organisatie

Na de 1e editie in 2020 wordt hopelijk zichtbaar dat het Brass ’n Woods Festival een nieuw en inspirerend festival is. Uit het beoogde publieksonderzoek zal hopelijk blijken dat bezoekers, de amateur- en de professionele muzikanten, cultuurprofessionals, subsidiënten, sponsoren, pers en media enthousiast zijn over het initiatief en vooral over de programmering en het bezoek aan het festival. Daarnaast werkt de stichting toe naar meerjarige afspraken met partners en bedrijven.

Waarom een bijdrage uit de impulsgelden?

De commissie staat positief tegenover de intentie van de aanvrager om de blaasmuziek (harmonie, fanfare en brass) in Brabant een boost te geven en zij erkent de noodzaak en urgentie hiervan. De commissie is ervan overtuigd dat het festival een impuls kan geven aan de harmonie-, fanfare- en brassbandsector (HaFaBra-sector) en daarmee actieve cultuurparticipatie in Brabant. Daarnaast spreekt zij haar waardering uit voor de wijze waarop de aanvrager professionele kunst en kunstbeoefening combineert en daar erkende muzikanten en partijen uit het veld bij betrekt. 

Rol van Kunstloc Brabant

Teun van Irsel, adviseur van Kunstloc Brabant heeft Stichting Muziekwoud geadviseerd over de subsidieaanvraag 

De volledige aanvraag vind je in het publieke overzicht van aanvragen op onze website: nr. IMP/2019/T3/186

 

dit kan ook met de subsidie impulsgelden