Coup Cura is een theatermakerscollectief dat urgente sociale thema’s via theatrale middelen een podium biedt. De artistieke uitingen van Coup Cura verkleinen de afstand tussen kwetsbare personen en zijn of haar omgeving, tussen de thematiek en het publiek. Coup Cura heeft als ultiem doel de complexiteit en gelaagdheid van persoonlijke problematiek in beeld te brengen, wat een beweging in gang zet richting wederzijds begrip en gelijkwaardigheid, en uiteindelijk tot een gelukkiger samenleving.

Mist

In 2017-2018 ontving Coup Cura een bijdrage uit de impulsgelden voor het starten van de samenwerking met de grootste verslavingszorginstantie van Brabant, Novadic-Kentron. De samenwerking had tot doel om aandacht te vragen voor de positie van mensen met een verslaving, en zorgde voor een cultuurverandering bij Novadic-Kentron. De organisaties zetten hun samenwerking voort om muziek en theater niet alleen binnen de verslavingszorg in te zetten voor destigmatisering van verslaving, maar vooral naar buiten te treden: de samenleving in. 

Om zichtbaarheid te geven aan de misleidende vooroordelen die bestaan over verslavingen en een ander geluid te laten horen gaat Coup Cura op onderzoek uit met het project Mist. Scholieren, studenten, werknemers uit diverse takken van het bedrijfsleven en ook zorgverleners worden betrokken bij dit onderzoek en uitgedaagd om bestaande stigma’s te doorbreken. Met een parallel lopend wetenschappelijk traject kan deze route richting scholen, bedrijven en theaters voorbeeldstellend worden voor sociale inclusie middels kunst en cultuur.

Waarom een bijdrage uit de impulsgelden?

De commissie staat positief tegenover de wijze waarop theatercollectief Coup Cura, bestaande uit drie professionele makers, vanuit de design thinking-methode artistieke voorstellingen en interventies tot stand brengt. De langdurige, inhoudelijke samenwerking tussen Coup Cura en NovadicKentron wordt met dit project verder verdiept, en een groter publiek wordt bereikt. De commissie staat ook positief tegenover de wetenschappelijke monitoring van de culturele interventies, waarmee de impact van kunst in de zorgproblematiek zichtbaar kan worden gemaakt. De grotere zichtbaarheid van Coup Cura binnen het sociaalmaatschappelijke domein en daarmee potentiële nieuwe opdrachtgevers in dat domein. Het project draagt volgens de adviescommissie bij aan de duurzame verbinding tussen cultuur en zorg.

De volledige aanvraag vind je in het publieke overzicht van aanvragen op onze website: nr IMP/2019/T3/209

Meer weten over het verbinden van cultuur en zorg met impulsgelden?

Neem contact met mij op.

dit kan ook met de subsidie impulsgelden