Coup Cura is een theatermakerscollectief dat urgente sociale thema’s via theatrale middelen een podium biedt. De artistieke uitingen van Coup Cura verkleinen de afstand tussen kwetsbare personen en zijn of haar omgeving, tussen de thematiek en het publiek. Coup Cura heeft als ultiem doel de complexiteit en gelaagdheid van persoonlijke problematiek in beeld te brengen, wat een beweging in gang zet richting wederzijds begrip en gelijkwaardigheid, en uiteindelijk tot een gelukkiger samenleving.

Mist

In 2017-2018 ontving Coup Cura een bijdrage uit de impulsgelden voor het starten van de samenwerking met de grootste verslavingszorginstantie van Brabant, Novadic-Kentron, tegenwoordig onderdeel van Zorg voor de zaak. De samenwerking had tot doel om aandacht te vragen voor de positie van mensen met een verslaving, en zorgde voor een cultuurverandering bij Novadic-Kentron. De organisaties zetten hun samenwerking voort om muziek en theater niet alleen binnen de verslavingszorg in te zetten voor destigmatisering van verslaving, maar vooral naar buiten te treden: de samenleving in. 

Om zichtbaarheid te geven aan de misleidende vooroordelen die bestaan over verslavingen en een ander geluid te laten horen gaat Coup Cura op onderzoek uit met het project Mist. Scholieren, studenten, werknemers uit diverse takken van het bedrijfsleven en ook zorgverleners worden betrokken bij dit onderzoek en uitgedaagd om bestaande stigma’s te doorbreken. Met een parallel lopend wetenschappelijk traject kan deze route richting scholen, bedrijven en theaters voorbeeldstellend worden voor sociale inclusie middels kunst en cultuur.

Waarom een bijdrage uit de impulsgelden?

De commissie staat positief tegenover de wijze waarop theatercollectief Coup Cura, bestaande uit drie professionele makers, vanuit de design thinking-methode artistieke voorstellingen en interventies tot stand brengt. De langdurige, inhoudelijke samenwerking tussen Coup Cura en NovadicKentron wordt met dit project verder verdiept, en een groter publiek wordt bereikt. De commissie staat ook positief tegenover de wetenschappelijke monitoring van de culturele interventies, waarmee de impact van kunst in de zorgproblematiek zichtbaar kan worden gemaakt. De grotere zichtbaarheid van Coup Cura binnen het sociaalmaatschappelijke domein en daarmee potentiële nieuwe opdrachtgevers in dat domein. Het project draagt volgens de adviescommissie bij aan de duurzame verbinding tussen cultuur en zorg.

De volledige aanvraag vind je in het publieke overzicht van aanvragen op onze website: nr IMP/2019/T3/209

Meer weten over het verbinden van cultuur en zorg met impulsgelden?

Neem contact met mij op.

dit kan ook met de subsidie impulsgelden

Studio Juul Rameau
Art in Oisterwijk
Podium C | Bomen over bomen
De Kleinkijk Academie
Wildpark
Camilla Blue
Xavier van Delft | Verborgen Verhalen
Annatheater
Gebiedsiconen N69
Festival Op de grens
Ethics
DeStijl@Tilburg
Kamerata Zuid
Vantot | Sunseeker
Filmeducatiehub Zuid
Mies-en-Scène
Marieke Verbiesen
Kirsten van Teijn
Zwermers
Minoux
Coup Cura | Mist
Effenaar Smart Venue | Poplab
Angela de Weijer
New Order of Fashion
GlasLab Den Bosch
Sundaymorning@ekwc
Switch2Move
Meester(s) in Lithografie
Factorium Podiumkunsten | No Joke
Nederlandse Breaking League
Zout (voorheen Zuiderlucht)
Dansnest
Stijn Peeters
Café Theater Festival Tilburg
Gebouw-T | Young Creations
A.F.Th. van der Heijdenhuis
SEA Foundation
PARK
Onomatopee
Cacaofabriek | CineLive
Huis73 | Digitaal atelier
Spruit
KONT
 Nabuurs&VanDoorn
De Creatieve Code
Dock Zuid
Nienke Helder | Sexual healing
Tilt
Zout (voorheen Hertog Zout)
Sounding Bodies
Corpo Máquina
Tilburg Dansstad
Mathijs Leeuwis
Grafisch Atelier Den Bosch
Dat wat blijft | Monique Broekman
Geertruidskerk
Sound of Europe Festival
Museum Krona
Stormkamers | Tg Nomen
Kapellenbaan
ALL-EEN | MoveToMeet
#YouToo?
Electron
Dutch Invertuals
Sectie-C
Tante Netty
Oss Cultureel
Breda Botanique
DocsintheCity
Bio Mirror
Kunst & Geluk
Brabants Kempens Architectuur Netwerk | Buitenkans
Common Ground
Autarkh III
AIR De Missie
Paleis voor Volksvlijt
Agrivalley
This is LOVSKI
Het Groote Hoofd
Landkunst Dal van de Kleine Beerze
Minitopia
Popsport Brabant 2020
Bram Stadhouders
Kaapstad 2020
RAUWKOST
Paviljoen Ongehoorde Muziek
Muzikale Broedplaats Paradox
Brass 'n Woods Festival
BROET
Weeshuisjes
Blind Walls Gallery | Graphic Matters
Kunstplan Ecodorp Boekel
Sannety | Lisanne van Hek
PLYGRND.city
Nationaal Monument Kamp Vught
Wij zijn 13
Eva van Pelt
Draaimolen Festival
Aus Berlin
De Nieuwe Vorst
The Dutch Institute of Food & Design
Kunst aan de Groene Corridor
Alexandra Crouwers
New Dutch Connections
Document Series | Kristel van Issum
Nishant Bhola | World of Dance
Theater van de Stad
Copper Views
Superland | Matthijs Bosman
Artist in Residence platform Brabant
Capella Brabant
I like school and school likes me
Future Cities
Cor Unum
Vonk
Cacao Expo
Theaterwerkplaats Tiuri
Garden of Resonance
Brabant Menu
Bureau Pees | Peter Dictus
IVC 2.0
De tijd van je leven
Urbanlicious, back to the future
LunaLunaLuna | Kultoer
Kings of Colors Festival
Zwarte Vleugels | Niels Duffhues
De Fabriek
Biënnale Kunst in de Heilige Driehoek
Jan van Duijnhoven
Studio Gebroed
The Design of Spatial Well-being
Encounter | Joost van Wijmen
Human Rights Tattoo
De Link
Make it - Jazz Festival Tilburg
PopMonument on Tour
N65 als etalage
Museum Jan Cunen
Muziek uit de toren
MASS production
Rosemary & Garlic
Canon Nederlandse Kunst in de Openbare Ruimte
Dansen met de vijand