Dansnest is een broedplaats voor dansvoorstellingen op locatie, in het decor van de stad. Haar sociaal-artistieke werk vertelt over de huidige tijd, hoe we onze leefomgeving ervaren en hoe we omgaan met elkaar. Dansnest werkt het liefst buiten de geijkte kaders, maakt gedurfde verbindingen en verlegt grenzen. De producties geven aanleiding tot interactie tussen mens en ruimte.

Rol van dans in veranderende samenleving

Dansnest zet een volgende stap in de ontwikkeling naar een professionelere organisatie. Om de kracht van haar positie te bestendigen, schept zij nog meer ruimte voor het pionieren en het onderzoeken van de rol van dans in de veranderende samenleving. Om haar voorlopers-rol te kunnen behouden moet zij zich blijven ontwikkelen, zowel op artistiek als organisatorisch vlak.

Met een impulsbijdrage werkt Dansnest aan:

  1. Een duidelijke positionering door een eenduidige marketing- en communicatieaanpak;
  2. Meer organisatorische slagkracht, o.a. gericht op een betere bedrijfsvoering en financieringsmix;
  3. Verduurzamen van partnerschappen en uitbouwen netwerk (o.a. andere domeinen).

Waarom een bijdrage uit de impulsgelden?

De adviescommissie staat positief tegenover de sociaal-artistieke activiteiten van Dansnest en de verbintenis die wordt gemaakt met stakeholders. Dansnest heeft de afgelopen jaar flinke stappen gezet wat betreft haar artistieke signatuur en haar positionering binnen zowel het culturele als maatschappelijke veld. Dit project draagt bij aan de verdere professionalisering van de aanvrager alsook de duurzame verbinding tussen cultuur en het sociaalmaatschappelijke domein. Hiermee kan Dansnest een voorbeeldfunctie vervullen voor andere gezelschappen die binnen deze sociaal-maatschappelijke context werken. Er is een unieke werkmethode, waarbij artistieke keuzes voortvloeien uit het werkproces en de samenwerking met maatschappelijke partners. 

De volledige aanvraag vind je in het publieke overzicht van aanvragen op onze website: nr IMP/2019/TE/187

Meer weten over het professionaliseren van je organisatie met impulsgelden?

Neem contact met mij op.

dit kan ook met de subsidie impulsgelden