De Link is een concertorganisatie in Tilburg, opgericht in 1986. Met een programmering volledig gericht op nieuw gecomponeerde muziek in Nederland, heeft Tilburg met De Link iets bijzonders in huis. Bij De Link ontmoeten liefhebbers en professionals elkaar om samen te genieten van avontuurlijke concerten. Hoofdactiviteit is een serie van 14 concerten die tweewekelijks op dinsdagavond plaatsvindt in Het Cenakel.

Doorontwikkeling

De komende jaren slaat De Link nieuwe wegen in. De Link streeft ernaar om de unieke positie van de concertserie een grotere exposure te geven door een meer producerende rol op zich te nemen en de organisatie en publieksbenadering verder te professionaliseren. Doel hiervan is een verstevigde inbedding in de culturele infrastructuur voor de lange termijn.

Met behulp van een kennisvoucher heeft De Link onder begeleiding van een coach gewerkt aan een sterk beleidsplan met programmeringsprofiel en passende marketing- en communicatieaanpak. De subsidieaanvraag impulsgelden is hieruit voortgekomen.

Met behulp van de impulsgelden gaat De Link in 2019 en 2020: 

  • een aantal eigen producties opzetten in samenwerking met culturele en maatschappelijke partners;
  • de publieksstrategie professionaliseren;
  • de organisatiestructuur versterken door het team en de expertise uit te breiden. 

Hiermee wil de organisatie het volgende realiseren:

  • de ​nationale en internationale uitstraling​vergroten van De Link als Brabantse concertorganisatie om de aantrekkingskracht op bezoekers van buiten de provincie te versterken;
  • een actievere rol spelen op het gebied van ​talentontwikkeling​ in Brabant;
  • een grotere bijdrage leveren aan een gezond ​vestigingsklimaat ​voor zowel Brabantse makers en uitvoerders als publiek; 
  • gezamenlijke ambities​ realiseren door nieuwe samenwerkingsverbanden aan te gaan en mee te liften op de ontwikkeling van partnerorganisaties in Noord-Brabant. 

De Link heeft tot en met december 2019 een stadscomponist van Tilburg aangesteld. In samenwerking met het internationaal gelauwerde Ives Ensemble gaat De Link een eigen productie opzetten. November Music, De Nieuwe Vorst en Academic Forum zijn al jaren vaste partners van De Link. Een nieuwe samenwerking wordt aangegaan met de Tilburgse organisatie PARK - Platform for Visual Arts. Een andere partner is Fontys Academy of Music and Performance Art (AMPA).

Kennisvoucher

De Link heeft met behulp van een kennisvoucher een expert ingeschakeld die samen met de coördinator heeft gewerkt aan de totstandkoming van een nieuwe aanpak voor marketing en communicatie, met als doel om nieuwe aanwas van publiek te realiseren. Dit alles in nauwe samenhang met het uitkristalliseren van het programmeringsprofiel voor de toekomst. Daarmee is de basis gelegd voor een sterk beleidsplan waarmee een impulsgeldenaanvraag kon worden gedaan. In dit traject is De Link ondersteund door marketingspecialist en directeur van De Effenaar, Jos Feijen. 

Waarom een bijdrage uit de impulsgelden?

De Adviescommissie Impulsgelden is ervan overtuigd dat De Link bijdraagt aan het Brabantse cultuursysteem als instelling op het gebied van hedendaagse gecomponeerde muziek en constateert dat dit project een belangrijke doorontwikkeling van de organisatie betreft. Zij heeft vertrouwen in de organisatie en ziet dat er verbindingen gelegd worden met relevante partijen in het culturele veld. De Link wordt gezien als belangrijke schakel binnen de hedendaagse gecomponeerde muziek in Brabant en Nederland. De commissie constateert dat er in de aanvraag veel aandacht uitgaat naar publieksontwikkeling en verwacht dat op dat gebied winst te behalen is. 

Rol Kunstloc Brabant

In het voortraject is er middels een adviesgesprek geadviseerd over de te volgen procedure. Ook is samen met de aanvrager gezocht naar een geschikte coach. Kunstloc Brabant heeft De Link geadviseerd over de aanvraag impulsgelden en conceptversies van het plan en de begroting becommentarieerd.

Het projectplan en de volledige aanvraag kennisvoucher lees je in het overzicht van aanvragen op onze website: nr. KV/2017/003. De volledige aanvraag impulsgelden vind je in het overzicht van aanvragen op onze website: nr. IMP/2019/118.

Meer weten over doorontwikkeling met impulsgelden?

Neem contact met mij op.

Dit kan ook met impulsgelden

Agrivalley
This is LOVSKI
Het Groote Hoofd
Landkunst Dal van de Kleine Beerze
AIR De Missie
Minitopia
Muzelinck
Popsport Brabant 2020
Autarkh
Bram Stadhouders
Kamerata Zuid
Kaapstad 2020
RAUWKOST
Paviljoen Ongehoorde Muziek
Muzikale Broedplaats Paradox
Nederlandse Breaking League
Brass 'n Woods Festival
BROET
Weeshuisjes
Blind Walls Gallery | Graphic Matters
Kunstplan Ecodorp Boekel
Sannety | Lisanne van Hek
PLYGRND.city
Nationaal Monument Kamp Vught
 Nabuurs&VanDoorn
Wij zijn 13
Common Ground
Eva van Pelt
Draaimolen Festival
Aus Berlin
De Nieuwe Vorst
The Dutch Institute of Food & Design
Kunst aan de Groene Corridor
Garden of Abundance | Juul Rameau
Alexandra Crouwers
New Dutch Connections
Document Series | Kristel van Issum
Paleis voor Volksvlijt
Stil Geluid | MoveToMeet
Nishant Bhola | World of Dance
Theater van de Stad
Copper Views
Superland | Matthijs Bosman
Artist in Residence platform Brabant
Capella Brabant
I like school and school likes me
Future Cities
Cor Unum
Stormkamers | Tg Nomen
Vonk
Cacao Expo
Theaterwerkplaats Tiuri
Garden of Resonance
Brabant Menu
Bureau Pees | Peter Dictus
IVC 2.0
Grafisch Atelier Den Bosch
De tijd van je leven
Urbanlicious, back to the future
LunaLunaLuna | Kultoer
Kings of Colors Festival
Zwarte Vleugels | Niels Duffhues
De Fabriek
Biënnale Kunst in de Heilige Driehoek
Jan van Duijnhoven
Studio Gebroed
The Design of Spatial Well-being
Encounter | Joost van Wijmen
Human Rights Tattoo
De Link
Make it - Jazz Festival Tilburg
PopMonument on Tour
N65 als etalage
Museum Jan Cunen
Muziek uit de toren
MASS production
Sounding Bodies
Rosemary & Garlic
Canon Nederlandse Kunst in de Openbare Ruimte
Dansen met de vijand