De Nieuwe Vorst wil een nieuwe generatie, de jonge stedelingen, aan het theater verbinden en gaat aan de slag met publiekswerking.

De Nieuwe Vorst

Theater De Nieuwe Vorst in Tilburg is een belangrijk podium voor Brabant. Het is als broedplaats onderdeel van de Talenthub PLAN voor Theater, Dans en Circus. Lokaal faciliteert De Nieuwe Vorst het Makershuis Tilburg. Vernieuwing is voor De Nieuwe Vorst een belangrijk begrip. Dat zit in een voortdurende vernieuwing van het programma (met nieuwe activiteiten zoals PechaKucha, buitenfilm en Poetry Circle sessies) én vernieuwing van het publiek. De Nieuwe Vorst progammeert ook veel voorstellingen van nieuwe makers, die passen bij een nieuwe generatie. Die generatie is echter niet gewend om naar het theater te aan, dus is het nodig te investeren in een jong publiek.

Publiekswerking

De Nieuwe Vorst zet expliciet in op één groep, de zogenaamde Jonge Digitalen, jonge stedelingen van ca. 18 tot ca 30 jaar (studenten, starters en jonge, werkende alleenstaanden). Om deze jonge doelgroep aan het theater te verbinden, gaat De Nieuwe Vorst aan de slag met publiekswerking, één van de speerpunten van het Regioprofiel Cultuur BrabantStad 2021-2024. De functie van publiekswerker wordt ingesteld en krijgt een centrale rol in de organisatie. Zij of hij gaat relaties aan met mensen en instellingen in de stad en bouwt een netwerk op met partijen die toegang bieden tot de jonge boezekers die het theater wil betrekken. De publiekswerker stelt een divers team samen van ca. 8 jonge digitalen. Dit team bedenkt vormen bedenken en zet activiteiten op om hun achterban naar het theater te gidsen. 

In de loop van 2021 bedt De Nieuwe Vorst de functie van publiekswerker structureel in de organisatie zodat deze deel uitmaakt van het beleidsplan voor de periode 2021-2024.

Waarom een bijdrage uit de impulsgelden?

De Adviescommisise Impulsgelden staat positief tegenover de vernieuwingsslag die De Nieuwe Vorst met dit project wil inzetten. De introductie van publiekswerking binnen de organisatie en de doorwerking hiervan op de programmering en marketing geeft volgens de commissie een innovatieve impuls aan het bereiken van een nieuwe doelgroep. De commissie constateert bovendien dat De Nieuwe Vorst hiermee een voorbeeldfunctie kan vervullen voor andere Brabantse podia.

Meer info over de subsidie impulsgelden

Rol Kunstloc Brabant

Voorafgaand aan het indienen van de aanvraag heeft De Nieuwe Vorst contact gezocht met een adviseur van Kunstloc Brabant. Er hebben adviesgesprekken plaatsgevonden en de adviseur heeft een conceptversie van de aanvraag meegelezen. De volledige aanvraag impulsgelden vind je in het overzicht van aanvragen op onze website: nr. IMP/2019/T3/201.

Meer weten over publiekswerking initiëren met impulsgelden?

Neem contact met mij op.

dit kan ook met de subsidie impulsgelden

Agrivalley
This is LOVSKI
Het Groote Hoofd
Landkunst Dal van de Kleine Beerze
AIR De Missie
Minitopia
Muzelinck
Popsport Brabant 2020
Autarkh
Bram Stadhouders
Kamerata Zuid
Kaapstad 2020
RAUWKOST
Paviljoen Ongehoorde Muziek
Muzikale Broedplaats Paradox
Nederlandse Breaking League
Brass 'n Woods Festival
BROET
Weeshuisjes
Blind Walls Gallery | Graphic Matters
Kunstplan Ecodorp Boekel
Sannety | Lisanne van Hek
PLYGRND.city
Nationaal Monument Kamp Vught
 Nabuurs&VanDoorn
Wij zijn 13
Common Ground
Eva van Pelt
Draaimolen Festival
Aus Berlin
De Nieuwe Vorst
The Dutch Institute of Food & Design
Kunst aan de Groene Corridor
Garden of Abundance | Juul Rameau
Alexandra Crouwers
New Dutch Connections
Document Series | Kristel van Issum
Paleis voor Volksvlijt
Stil Geluid | MoveToMeet
Nishant Bhola | World of Dance
Theater van de Stad
Copper Views
Superland | Matthijs Bosman
Artist in Residence platform Brabant
Capella Brabant
I like school and school likes me
Future Cities
Cor Unum
Stormkamers | Tg Nomen
Vonk
Cacao Expo
Theaterwerkplaats Tiuri
Garden of Resonance
Brabant Menu
Bureau Pees | Peter Dictus
IVC 2.0
Grafisch Atelier Den Bosch
De tijd van je leven
Urbanlicious, back to the future
LunaLunaLuna | Kultoer
Kings of Colors Festival
Zwarte Vleugels | Niels Duffhues
De Fabriek
Biënnale Kunst in de Heilige Driehoek
Jan van Duijnhoven
Studio Gebroed
The Design of Spatial Well-being
Encounter | Joost van Wijmen
Human Rights Tattoo
De Link
Make it - Jazz Festival Tilburg
PopMonument on Tour
N65 als etalage
Museum Jan Cunen
Muziek uit de toren
MASS production
Sounding Bodies
Rosemary & Garlic
Canon Nederlandse Kunst in de Openbare Ruimte
Dansen met de vijand