Sinds de oprichting in 1997 heeft Het Groote Hoofd (HGH) met succes theaterproducties in Noord-Brabant gerealiseerd. Sinds 2013 opereert HGH vanaf de vaste plek in de culturele hotspot Noordkade in Veghel. HGH wil verduurzamen wat in de afgelopen jaren is opgebouwd en de organisatorische slagkracht versterken. Dit doet het gezelschap onder andere door te werken aan een marketingstrategie, gerichte netwerkopbouw en een financiële basis om verantwoord te kunnen ondernemen.

Ontwikkeling professioneel theaterbedrijf

Het Groote Hoofd gaat zich met de impulsbijdrage verder ontwikkelen als een professioneel theaterbedrijf waar zowel de artistieke visie, de verbinding met publiek en amateurs en de organisatorische en de financiële zaken goed zijn geregeld.

Er liggen kansen om het imago van Het Groote Hoofd te verbeteren en meer bekendheid te genereren. De locatie op de bijzondere Veghelse Noordkade, die op zichzelf al grote aantallen bezoekers trekt speelt daar ook een aanzienlijke rol in. De producties en activiteiten van Het Groote Hoofd zijn evenementen waar je bij wilt zijn geweest, waar over nagepraat wordt en waar men nieuwsgierig naar is.

Het Groote Hoofd heeft de ambitie om met een gedegen marketingplan, de aansprekende speelplek en het imago van HGH ook een landelijk publiek aan te trekken. Met de impulsbijdrage kan Het Groote Hoofd de komende twee jaar de organisatie gaan versterken door de inzet van een marketeer en administrateur en werken aan een meerjarig ondernemingsplan.

Waarom een impulsbijdrage?

De Adviescommissie is van mening dat een sterke culturele partij in omgeving Veghel (Gemeente Meierijstad) een meerwaarde heeft voor het gehele Brabantse cultuursysteem. De commissie is ervan overtuigd dat theatergezelschap Het Groote Hoofd met de ontwikkeling die met dit project wordt ingezet een belangrijke bijdrage kan leveren aan de culturele ontwikkeling van dit gebied. Ook staat de commissie positief tegenover de ruimte en begeleiding die wordt geboden aan jonge makers en professionals en de verbinding met het kunstvakonderwijs. 

Rol Kunstloc Brabant

Een adviseur van Kunstloc Brabant heeft feedback gegeven op de conceptaanvraag en de projecthouders begeleid in het traject naar het gesprek met de Adviescommissie.

De volledige aanvraag vind je in het publieke overzicht van aanvragen (nr. IMP/2019/158)

bekijk hier de aanvraag

dit kan ook met de subsidie impulsgelden