In het jaar dat de Udense beeldend kunstenaar Jan van Duijnhoven 75 wordt, presenteert hij zijn werk in de projectruimte van Museum De Pont, laat hij een nieuwe monografie het licht zien en realiseert hij in nauwe samenwerking met de Brokken Zijp Foundation of Modern and Contemporary Art een omvangrijk project in de galerie van de foundation. De bijdrage van de impulsgelden staat geheel in het teken van de verdere ontwikkeling van zijn gevorderde kunstenaarschap.

Momentum

De erkenning voor het oeuvre van beeldend kunstenaar Jan van Duijnhoven kwam relatief laat. Misschien omdat het abstract geometrische werk zich niet makkelijk prijsgeeft aan de beschouwer. Het vergt tijd en een aandachtige kijker die bereid is zich in het -op het eerste oog- ingetogen werk te verdiepen. Werk waarin een zuivere sensatie van kleur en licht schuilgaat. Met een lokale, Udense oorsprong, maar refererend aan een diepere, universele gedachte.
 
Met de belangstelling van Museum Van Bommel Van Dam omstreeks 2011 en een presentatie aldaar, groeide de belangstelling in de provincie, in het land, en daarbuiten in Duitsland en België. Deze nieuwe contacten werden in 2016 abrupt afgebroken door een ernstig ongeval dat de kunstenaar ternauwernood overleefde. Een langdurige revalidatie volgde en, wat niet verwacht werd gebeurde, de kunstenaar schildert weer en laat opnieuw van zich horen. En, niet onbelangrijk, wordt door sleutelfiguren in de sector (soms voor het eerst) gezien en erkend.
 
De belangstelling van De Pont (presentatie van 13 april-16 juni), podia, verzamelaars en andere sleutelfiguren maken dat de kunstenaar zijn bescheiden grondhouding en het relatieve isolement van het Udense atelier verlaat om, met hulp van anderen, de ontwikkeling van zijn beroepspraktijk voortvarender en ondernemender dan ooit ter hand te nemen. Het gesprek, de ontmoeting en kennisdeling over onderwerpen die de kunstenaar in zijn werk aan de orde stelt, spelen in de ontwikkeling een belangrijke rol. Het plaatst het werk in een breder, maatschappelijk perspectief, wat de zichtbaarheid en de waardering van het werk zal doen toenemen, en moet leiden tot nieuwe inspirerende samenwerkingen en meer exposure in binnen- en buitenland. 

Waarom een bijdrage uit de Impulsgelden?

De Adviescommissie Impulsgelden is overtuigd van de borging van de artistieke kwaliteit van het project door de bewezen kwaliteit van het werk van Jan van Duijnhoven en zijn samenwerking met onder meer Museum De Pont, Jan Bor en Rudy Fuchs. De commissie verwacht dat de geplande activiteiten een spin-off creëren waarmee de Brabantse kunstenaar zijn beroepspraktijk naar een hoger niveau tilt en zijn naamsbekendheid en zichtbaarheid vergroot. De commissie hecht er ook waarde aan dat zijn kennis en gedachtegoed, die volgens haar inspiratie biedt voor een toekomstige generatie makers, worden doorgegeven en bewaard blijven.

Meer informatie over de subsidie Impulsgelden

Rol Kunstloc Brabant

Kunstloc Brabant heeft een aanjagende rol gespeeld bij de totstandkoming van deze aanvraag en Jan van Duijnhoven begeleid bij het schrijven van zijn aanvraag en het opstellen van de begroting.

De volledige aanvraag vind je in het overzicht van aanvragen op onze website: nr. IMP/2018//142.

Meer weten over het naar een hoger niveau brengen van je beroepspraktijk met Impulsgelden?

Neem contact met mij op.