Stichting Cultuur Zonder Grenzen blaast nieuw leven in de tradities die de cultuur bepalen van het Land van Cuijk en het noordelijke deel van Limburg. Bewoners van de regio krijgen zo. binding met dit bijzondere landschap en de culturele en maatschappelijke tradities. 

Hiervoor zet de stichting een aantal kunstprojecten op waaronder Kapellenbaan. Met de kapellenroute wordt de regio op de kaart gezet en ontstaat een platform waar regionale organisaties en bewoners op kunnen aansluiten.

Het project

Overal zie je ze staan in het Noord-Brabantse en Limburgse landschap: kapelletjes in het landschap. De veldkapel als symbool voor rust en bezinning. Een culturele en landschappelijke traditie die nieuw leven ingeblazen wordt met Kapellenbaan. Een nieuwe route van kunstige veldkappellen in het gebied Boxmeer, Cuijk en Gennep. 

De nieuwe veldkappellen zijn ontworpen door vier bekende kunstenaars uit Nederland: Atelier van Lieshout, Maria Roosen, Frank Havermans en Sachi Miyachi. Het thema dat de kunstenaars meekregen is ‘Stilte en Bezinning’. Samen met stichting Doe Je Mee is een educatief cultuurprogramma voor de basisscholen in Boxmeer en Gennep ontwikkeld.

Waarom een bijdrage uit de impulsgelden?

Kapellenbaan vergroot het draagvlak voor erfgoed en hedendaagse kunst in een regio waar niet veel aanbod is. De kapellen worden ontworpen door toonaangevende kunstenaars, waardoor de kunst in de openbare ruimte een enorme ‘boost’ krijgt. Het functioneert als een vliegwiel om de leefbaarheid en aantrekkelijkeheid van het gebied en het draagvlak voor erfgoed en hedendaagse kunst te vergroten. En daarmee ook de profilering van Brabant als landkunstprovincie. Ook het cultuurprogramma voor het onderwijs en de samenwerkingen met o.a. het Brabants Landschap, Regionaal Bureau Toerisme Land van Cuijk en stichting Doe Je Mee leveren hieraan een bijdrage.

Rol van Kunstloc Brabant

Hermelinde van Xanten, adviseur van Kunstloc Brabant heeft de aanvrager geadviseerd over de subsidieaanvraag.

De volledige aanvraag vind je in het publieke overzicht van aanvragen op onze website: nr. IMP/2019/195

 

Wil je meer weten over subsidie impulsgelden voor landkunst?

Neem gerust contact met me op

dit kan ook met de subsidie impulsgelden