Richard van Kruysdijk

Richard van Kruysdijk is al jarenlang een internationaal gekend en erkend componist en muzikant uit Brabant. Hij beweegt zich binnen vele genres. Zo schrijft hij muziek voor voorstellingen van het Scapino Ballet, maar is bijvoorbeeld ook onderdeel van Industrial avant-garde culthelden Phallus Dei. Hij werkt mee aan vele producties en doet dit in verschillende rollen van componist tot studio technicus.

Professionaliseringsslag

Eerder heeft Richard van Kruysdijk met behulp van een kennisvoucher onder begeleiding van een coach gewerkt aan de strategische positionering en een operationeel businessplan. De subsidieaanvraag impulsgelden is hieruit voortgekomen.

Met behulp van de impulsgelden wil Richard zichzelf en zijn activiteiten naar een ‘next level’ ontwikkelen en zo een sterke en duurzame bijdrage aan het Brabantse cultuursysteem leveren. Om die ontwikkeling door te maken is het noodzakelijk om een impuls te geven aan een drietal doelstellingen:

  • versterking van de professioneel-zakelijke organisatie;
  • kennisontwikkeling op het gebied van compositorische vaardigheden;
  • artistiek-inhoudelijke samenwerkingsprojecten met mensen die gespecialiseerd zijn in de vakgebieden video en lichtontwerp.  

Het plan is erop gericht om de bijzonder brede beroepspraktijk van Richard van Kruysdijk en cultureel ondernemerschap verder te professionaliseren, teneinde meer ruimte en focus voor zijn artistiek-inhoudelijke werk en (meer) bijzondere samenwerkingsprojecten te creëren. Zodat deze projecten succesvol, efficiënter en effectiever georganiseerd, gepromoot en vermarkt kunnen worden. 

Daarnaast maken de impulsgelden het mogelijk dat er geïnvesteerd kan worden in de ontwikkeling van compositorische vaardigheden. Hiermee zal Richard in staat zijn om grotere projecten met orkesten aan te gaan. Concreet wil hij hiervoor o.a. een coachingstraject bij componist Richard Ayres doorlopen. 

Wat betreft de samenwerking met specialisten in de vakgebieden video en lichtontwerp zullen er drie concrete projecten gerealiseerd worden: Epic Rick, Cut Worms Transmissions en The Cloakroom.   

Het team rondom Richard zal o.a. bestaan uit Peter van der Aalst (Breda University of Applied Science), kunstenaar Rik van Iersel, audio-kunstenaar Lisanne van Hek (Sannety), Frens Frijns (directeur 013) en Bente Bollmann (Mojo Concerts, marketingmanager Lowlands & Down the Rabbit Hole). 

Waarom een bijdrage uit de Impulsgelden?

De Adviescommissie Impulsgelden is overtuigd van de bijdrage van de in Eindhoven gevestigde maker aan het Brabantse cultuursysteem. Zij ziet dat de door hem ingezette ontwikkeling hier een extra impuls aan geeft. Zij zijn hier voldoende van overtuigd door de positie die Richard van Kruysdijk reeds heeft verworven en zijn samenwerkingen met internationaal erkende dansgezelschappen. De commissie juicht het toe dat de aanvrager de samenwerking zoekt met andere voor het project relevante Brabantse makers. De beoogde artistieke en zakelijke (kennis)ontwikkeling is helder uiteengezet. Dit alles maakt dat de commissie er vertrouwen in heeft dat dit project zal slagen.

Meer info over de subsidie Impulsgelden

Kennisvouchertraject

Componist en muzikant Richard van Kruysdijk ambieert een betere zichtbaarheid van zijn bijzonder brede praktijk. Richard wil zakelijk en organisatorisch een structuur om zich heen bouwen, van waaruit zijn artistieke ambities gestuurd, geproduceerd, gerealiseerd en vermarkt kunnen worden. Om dat te realiseren wil hij met behulp van de kennisvoucher een expert inschakelen die hem coacht en adviseert bij het formuleren van een heldere strategische positionering en ontwikkelrichting en bij het ontwikkelen van een gedegen operationeel businessplan.

Deze strategische positionering en bijbehorend businessplan zijn de concrete uitkomsten van het traject dat met behulp van de kennisvoucher zal worden doorlopen. Zij vormen de basis voor de bedrijfsvoering voor de komende jaren en zijn het vertrekpunt voor een aanvraag impulsgelden.

Grote Woorden/Peter van der Aalst coacht en adviseert Richard in het proces van het ontwikkelen van zakelijke focus en professionalisering. Ook na oplevering van het strategisch positioneringsdocument en businessplan blijft Peter van der Aalst beschikbaar als coach en adviseur bij het schrijven van de aanvraag Impulsgelden.

Waarom een bijdrage uit de Impulsgelden?

Richard van Kruysdijk is een gewaardeerde maker die middels deze kennisvoucher een volgende stap kan zetten in zijn beroepspraktijk. De kennisvoucher draagt bij aan de structurele versterking van het cultureel ondernemerschap van de aanvrager.

Meer info over de Kennisvoucher

Dit kan ook met een kennisvoucher

Trots54
Studio Juul Rameau
Wildpark
Camilla Blue
Peerke Malschaert
Laura de Vos | Body of Art
Lieke Anna
Mies-en-Scène
Zwermers
New Order of Fashion
GlasLab Den Bosch
Jos Klarenbeek
Shahar Livne
Rogier de Nijs
Jeroen Kant
Manifestations
Stoute Schoenen
Oortwolk
Katinka Versendaal | The Eatelier
Temporary Art Centre
Kasboek
Shirley Dap | Heal
Eleni Ploumi
Academie voor Beeldvorming
Chagall
Marieke van de Ven
Charlotte Driessen
KONT
 Nabuurs&VanDoorn
Dock Zuid
Sounding Bodies
Grafisch Atelier Den Bosch
Dat wat blijft | Monique Broekman
ALL-EEN | MoveToMeet
Niels Hoebers
Perla van Kessel
Wiosna van Bon
This is LOVSKI
LaMelis
Pier15 skatepark
BROET
Kunstplan Ecodorp Boekel
Aus Berlin
Kranen/Gille
Document Series | Kristel van Issum
Vloeistof
Nishant Bhola | World of Dance
Copper Views
Envisions
Festival Circolo
Smart Design to Market
Chassé Cultuurfonds
Jola Hesselberth
Marieke Vromans
Toekomstvisie Erasmus Festival Brabant
Volumetric video | Dutch Rose Media
Cor Unum
Vonk
IVC 2.0
Dyane Donck
LunaLunaLuna | Kultoer
pluswhat talentenprogramma | wedowe
Urban Matterz
De Fabriek
Studio Gebroed
Jenny Ymker
Beeld | Merk
Encounter | Joost van Wijmen
Human Rights Tattoo
De Link
Make it - Jazz Festival Tilburg
Bouwmeester Donck
MASS production
Generatie Zuid

Dit kan ook met een subsidie impulsgelden

De Kleinkijk Academie
Podium C | Bomen over bomen
Ethics
Studio Juul Rameau
Art in Oisterwijk
Wildpark
Camilla Blue
Xavier van Delft | Verborgen Verhalen
Annatheater
Gebiedsiconen N69
Festival Op de grens
DeStijl@Tilburg
Kamerata Zuid
Vantot | Sunseeker
Filmeducatiehub Zuid
Mies-en-Scène
Marieke Verbiesen
Kirsten van Teijn
Zwermers
Minoux
Coup Cura | Mist
Effenaar Smart Venue | Poplab
Angela de Weijer
New Order of Fashion
GlasLab Den Bosch
Sundaymorning@ekwc
Switch2Move
Meester(s) in Lithografie
Factorium Podiumkunsten | No Joke
Nederlandse Breaking League
Zout (voorheen Zuiderlucht)
Dansnest
Stijn Peeters
Café Theater Festival Tilburg
Gebouw-T | Young Creations
A.F.Th. van der Heijdenhuis
SEA Foundation
PARK
Onomatopee
Cacaofabriek | CineLive
Huis73 | Digitaal atelier
Spruit
KONT
 Nabuurs&VanDoorn
De Creatieve Code
Dock Zuid
Nienke Helder | Sexual healing
Tilt
Zout (voorheen Hertog Zout)
Sounding Bodies
Corpo Máquina
Tilburg Dansstad
Mathijs Leeuwis
Grafisch Atelier Den Bosch
Dat wat blijft | Monique Broekman
Geertruidskerk
Sound of Europe Festival
Museum Krona
Stormkamers | Tg Nomen
Kapellenbaan
ALL-EEN | MoveToMeet
#YouToo?
Electron
Dutch Invertuals
Sectie-C
Tante Netty
Oss Cultureel
Breda Botanique
DocsintheCity
Bio Mirror
Kunst & Geluk
Brabants Kempens Architectuur Netwerk | Buitenkans
Common Ground
Autarkh III
AIR De Missie
Paleis voor Volksvlijt
Agrivalley
This is LOVSKI
Het Groote Hoofd
Landkunst Dal van de Kleine Beerze
Minitopia
Popsport Brabant 2020
Bram Stadhouders
Kaapstad 2020
RAUWKOST
Paviljoen Ongehoorde Muziek
Muzikale Broedplaats Paradox
Brass 'n Woods Festival
BROET
Weeshuisjes
Blind Walls Gallery | Graphic Matters
Kunstplan Ecodorp Boekel
Sannety | Lisanne van Hek
PLYGRND.city
Nationaal Monument Kamp Vught
Wij zijn 13
Eva van Pelt
Draaimolen Festival
Aus Berlin
De Nieuwe Vorst
The Dutch Institute of Food & Design
Kunst aan de Groene Corridor
Alexandra Crouwers
New Dutch Connections
Document Series | Kristel van Issum
Nishant Bhola | World of Dance
Theater van de Stad
Copper Views
Superland | Matthijs Bosman
Artist in Residence platform Brabant
Capella Brabant
I like school and school likes me
Future Cities
Cor Unum
Vonk
Cacao Expo
Theaterwerkplaats Tiuri
Garden of Resonance
Brabant Menu
Bureau Pees | Peter Dictus
IVC 2.0
De tijd van je leven
Urbanlicious, back to the future
LunaLunaLuna | Kultoer
Kings of Colors Festival
Zwarte Vleugels | Niels Duffhues
De Fabriek
Biënnale Kunst in de Heilige Driehoek
Jan van Duijnhoven
Studio Gebroed
The Design of Spatial Well-being
Encounter | Joost van Wijmen
Human Rights Tattoo
De Link
Make it - Jazz Festival Tilburg
PopMonument on Tour
N65 als etalage
Museum Jan Cunen
Muziek uit de toren
MASS production
Rosemary & Garlic
Canon Nederlandse Kunst in de Openbare Ruimte
Dansen met de vijand