Minoux is een jonge en eigenzinnige theaterorganisatie die zich in korte tijd in Den Bosch en in het land op de kaart heeft gezet met de succesvolle voorstelling Moeder Mag niet Dood. Onuitputtelijke bron van warmte en humor is cabaretière en theatermaker Minou Bosua (voorheen De Bloeiende Maagden). Minoux maakt theatervoorstellingen in een combinatie van cabaret-documentaire-dans-zang in co-creatie. Co-creatie betekent concreet dat in de voorstellingen een (kwetsbare) groep uit de samenleving participeert.

Artistieke en zakelijke doorontwikkeling

Met een bijdrage uit de impulsgelden verstevigt Minoux haar organisatie, op weg naar de culturele basisinfrastructuur van Den Bosch en Brabant. Specifiek wordt de impuls ingezet voor de doorontwikkeling en inbedding van de sociaal-culturele communities die ontstaan uit de voorstellingen.

Om de eigen organisatie slagvaardig en toekomstbestendig te maken gaat Minoux als volgt te werk:

  1. professionalisering en intensivering van samenwerking met theaters, culturele- en maatschappelijke organisaties in Brabant
  2. meer financieel en maatschappelijk draagvlak om de lopende communities te ontwikkelen en een eigen bestaansrecht te bieden: zelfstandig of ingebed in een partnerorganisatie
  3. een effectief functionerende zwaan-kleef-aan-organisatie, waarin jong en oud, beperkt of onbegrensd samenwerkt. 

Waarom een bijdrage uit de impulsgelden?

De adviescommissie staat positief tegenover de artistieke en zakelijke doorontwikkeling van de innovatieve theaterorganisatie. Met haar co-creatieve werkwijze slaat Minoux een brug naar doelgroepen in het sociale domein die voor de partnerinstellingen moeilijker bereikbaar zijn. Door deze gelijkwaardige manier van werken, waarbij de sociaal-culturele communities ook mede-eigenaar worden gemaakt van het artistieke proces, kan volgens de commissie een blijvend effect worden gesorteerd. Met name de zoektocht van MINOUX naar het moment waarop de communities worden losgelaten en geacht worden zelfstandig te opereren, noemt de commissie interessant. 

De volledige aanvraag vind je in het publieke overzicht van aanvragen op onze website: nr IMP/2019/T3/179

Meer weten over artistieke en zakelijke doorontwikkeling met impulsgelden?

Neem contact met mij op.

dit kan ook met de subsidie impulsgelden