Paradox speelt al jarenlang een belangrijke rol in de ontwikkeling van muzikaal talent in Brabant. Het is één van de belangrijkste jazzpodia in Brabant en een actieve deelnemer binnen de Talenthub Muziek. Met behulp van een impulsbijdrage gaan ze een volgende stap zetten in de ontwikkeling van Paradox als muzikale broedplaats.

foto: Stef Mennens

Het project

Paradox is één van de belangrijkste jazzpodia in Brabant. Naast het verzorgen van aanbod is Paradox ook actieve deelnemer binnen de Talenthub Muziek. 

De stad Tilburg heeft de ambitie om zich verder te ontwikkelen als stad van makers. Deze ambitie wordt mede vormgegeven door het ondersteunen van maakplekken. Paradox heeft samen met de gemeente een verbouwing gerealiseerd. Daardoor heeft Paradox nu de beschikking over de faciliteiten die nodig zijn om als makershuis te fungeren. 

Samen met Kunstloc is gekeken naar hoe deze fysieke plek verder ingevuld zou kunnen worden. Voor deze ontwikkeling is vervolgens een succesvolle impulsaanvraag gedaan.

Waarom een bijdrage uit de impulsgelden?

De Adviescommissie juicht de intentie van de organisatie toe om te komen tot een brede artistieke invulling waarbij een plek wordt geboden aan een uiteenlopende, gevarieerde groep musici. Zij waardeert dat Paradox haar nieuwe, ruimere accommodatie beschikbaar stelt voor nieuwe talenten en deze talenten begeleiding biedt. Zij erkent de toegevoegde waarde van de verdere ontwikkeling van het podium tot broedplaats.

foto: Stef Mennens

 

Waarom een bijdrage uit de impulsgelden?

Rol van Kunstloc Brabant

Teun van Irsel, adviseur van Kunstloc Brabant heeft Paradox geadviseerd over de subsidieaanvraag 

De volledige aanvraag vind je in het publieke overzicht van aanvragen op onze website: nr. IMP/2019/T2/171

dit kan ook met de subsidie impulsgelden