Het Paleis voor Volksvlijt en de Verkadefabriek (Den Bosch) investeren samen duurzaam in de totstandkoming van nieuwe Volkstheater producties, waarbij het maakproces vertrekt vanuit de verhalen van stadsbewoners. Voor de ontwikkeling van het kernteam, de marketingstrategie, de relatie met samenwerkingspartners en het op vlieghoogte brengen van de organisatie is een impulsbijdrage toegekend.

De stichting Paleis voor Volksvlijt is sinds 2016 operationeel, heeft een klein kernteam en staat onder artistiek leiding van Vincent van den Elshout. Vincent is een internationaal opererend muziektheater regisseur die bij internationale muziektheater-gezelschappen artistiek leider is geweest en die leiding heeft gegeven aan kunstvakopleidingen in binnen- en buitenland. 

Het Paleis voor Volksvlijt gaat op zoek naar de verhalen van inwoners en naar nieuwe manieren om die verhalen te laten vertellen. Daarbij worden niet alleen de jonge beoefenaars van kunsten, maar mensen van alle leeftijden aangesproken. Paleis voor Volksvlijt wil podiumkunsten onder de aandacht brengen door amateur- en professionele spelers te laten participeren in haar producties. Dit wil de organisatie realiseren door:  

  • het initiëren en produceren van kwalitatief hoogwaardige theatervoorstellingen voor, door en over de inwoners van de regio ’s-Hertogenbosch en daarbuiten; 
  • het bieden van een platform aan regionale professionele- en amateurspelers in alle theaterdisciplines;
  • het laten samenwerken van artistieke en productionele professionals en amateurs; 
  • het bevorderen van de kruisbestuiving tussen culturele instellingen, maatschappelijke organisaties, het onderwijs en bedrijven.

Doorontwikkeling

De impulsbijdrage is aangevraagd om te kunnen investeren in het kernteam, in de marketing en in het tot stand brengen van goede relaties met culturele, maatschappelijke partners, het onderwijs en het bedrijfsleven in de regio ’s-Hertogenbosch. Daarvoor worden nu al plannen ontwikkeld en zijn gesprekken gaande met het bedrijf Kleefkracht (Sign & Print), met StageLight, met Brabant Wonen en zijn “sleutelfiguren” in de wijk de Muntel actief benaderd. De Verkadefabriek zal partner en coproducent zijn.

De impuls is bedoeld om de komende twee jaar Het Paleis voor Volksvlijt op de lokale en provinciale kaart te zetten als een veelbelovend nieuwetheatervoorziening, die een publiek bereikt dat voor de meeste culturele instellingen niet voor de hand ligt.

De impulsbijdrage is ook bedoeld als basis onder een de samenwerking van het Paleis voor Volksvlijt en de Verkadefabriek. De Verkadefabriek met vooral een specifieke artistieke programmering (van vlakke vloertheater- en dansaanbod en een specifieke muziek- en arthouse filmprogrammering), verbindt zich gedurende meerdere jaren aan dit initiatief dat inzet op het bereiken van een nieuw publiek en het maken en spelen van een nieuw genre.

Waarom een bijdrage uit de Impulsgelden?

De Adviescommissie Impulsgelden staat positief tegenover de ontwikkeling van volkstheater waarmee nieuwe publieksgroepen bij theater worden betrokken en kunstbeoefening in de vrije tijd wordt gestimuleerd. Dit project geeft volgens haar een impuls aan de duurzame ontwikkeling van het Brabantse cultuursysteem. Bovendien draagt het project door de bijzondere samenwerking tussen de initiatiefnemers, de mensen ‘uit de wijk’ die verhalen aandragen, de vertalers en de spelers, bij aan de sociale cohesie in de wijk en stad.

Rol Kunstloc Brabant

Kunstloc Brabant heeft voorafgaand aan het indienen van de aanvraag kritisch meegelezen en de projecthouder van feedback voorzien. 

De volledige aanvraag vind je in het overzicht van aanvragen op onze website: nr. IMP/2019/121.

Meer informatie over de subsidie Impulsgelden

Dit kan ook met de subsidie Impulsgelden

De Kleinkijk Academie
Agrivalley
This is LOVSKI
Het Groote Hoofd
Landkunst Dal van de Kleine Beerze
AIR De Missie
Minitopia
Muzelinck
Popsport Brabant 2020
Autarkh
Bram Stadhouders
Kamerata Zuid
Kaapstad 2020
RAUWKOST
Paviljoen Ongehoorde Muziek
Muzikale Broedplaats Paradox
Nederlandse Breaking League
Brass 'n Woods Festival
BROET
Weeshuisjes
Blind Walls Gallery | Graphic Matters
Kunstplan Ecodorp Boekel
Sannety | Lisanne van Hek
PLYGRND.city
Nationaal Monument Kamp Vught
 Nabuurs&VanDoorn
Wij zijn 13
Common Ground
Eva van Pelt
Draaimolen Festival
Aus Berlin
De Nieuwe Vorst
The Dutch Institute of Food & Design
Kunst aan de Groene Corridor
Garden of Abundance | Juul Rameau
Alexandra Crouwers
New Dutch Connections
Document Series | Kristel van Issum
Paleis voor Volksvlijt
Stil Geluid | MoveToMeet
Nishant Bhola | World of Dance
Theater van de Stad
Copper Views
Superland | Matthijs Bosman
Artist in Residence platform Brabant
Capella Brabant
I like school and school likes me
Future Cities
Cor Unum
Stormkamers | Tg Nomen
Vonk
Cacao Expo
Theaterwerkplaats Tiuri
Garden of Resonance
Brabant Menu
Bureau Pees | Peter Dictus
IVC 2.0
Grafisch Atelier Den Bosch
De tijd van je leven
Urbanlicious, back to the future
LunaLunaLuna | Kultoer
Kings of Colors Festival
Zwarte Vleugels | Niels Duffhues
De Fabriek
Biënnale Kunst in de Heilige Driehoek
Jan van Duijnhoven
Studio Gebroed
The Design of Spatial Well-being
Encounter | Joost van Wijmen
Human Rights Tattoo
De Link
Make it - Jazz Festival Tilburg
PopMonument on Tour
N65 als etalage
Museum Jan Cunen
Muziek uit de toren
MASS production
Sounding Bodies
Rosemary & Garlic
Canon Nederlandse Kunst in de Openbare Ruimte
Dansen met de vijand