Het Paleis voor Volksvlijt en de Verkadefabriek (Den Bosch) investeren samen duurzaam in de totstandkoming van nieuwe Volkstheater producties, waarbij het maakproces vertrekt vanuit de verhalen van stadsbewoners. Voor de ontwikkeling van het kernteam, de marketingstrategie, de relatie met samenwerkingspartners en het op vlieghoogte brengen van de organisatie is een impulsbijdrage toegekend.

De stichting Paleis voor Volksvlijt is sinds 2016 operationeel, heeft een klein kernteam en staat onder artistiek leiding van Vincent van den Elshout. Vincent is een internationaal opererend muziektheater regisseur die bij internationale muziektheater-gezelschappen artistiek leider is geweest en die leiding heeft gegeven aan kunstvakopleidingen in binnen- en buitenland. 

Het Paleis voor Volksvlijt gaat op zoek naar de verhalen van inwoners en naar nieuwe manieren om die verhalen te laten vertellen. Daarbij worden niet alleen de jonge beoefenaars van kunsten, maar mensen van alle leeftijden aangesproken. Paleis voor Volksvlijt wil podiumkunsten onder de aandacht brengen door amateur- en professionele spelers te laten participeren in haar producties. Dit wil de organisatie realiseren door:  

  • het initiëren en produceren van kwalitatief hoogwaardige theatervoorstellingen voor, door en over de inwoners van de regio ’s-Hertogenbosch en daarbuiten; 
  • het bieden van een platform aan regionale professionele- en amateurspelers in alle theaterdisciplines;
  • het laten samenwerken van artistieke en productionele professionals en amateurs; 
  • het bevorderen van de kruisbestuiving tussen culturele instellingen, maatschappelijke organisaties, het onderwijs en bedrijven.

Doorontwikkeling

De impulsbijdrage is aangevraagd om te kunnen investeren in het kernteam, in de marketing en in het tot stand brengen van goede relaties met culturele, maatschappelijke partners, het onderwijs en het bedrijfsleven in de regio ’s-Hertogenbosch. Daarvoor worden nu al plannen ontwikkeld en zijn gesprekken gaande met het bedrijf Kleefkracht (Sign & Print), met StageLight, met Brabant Wonen en zijn “sleutelfiguren” in de wijk de Muntel actief benaderd. De Verkadefabriek zal partner en coproducent zijn.

De impuls is bedoeld om de komende twee jaar Het Paleis voor Volksvlijt op de lokale en provinciale kaart te zetten als een veelbelovend nieuwetheatervoorziening, die een publiek bereikt dat voor de meeste culturele instellingen niet voor de hand ligt.

De impulsbijdrage is ook bedoeld als basis onder een de samenwerking van het Paleis voor Volksvlijt en de Verkadefabriek. De Verkadefabriek met vooral een specifieke artistieke programmering (van vlakke vloertheater- en dansaanbod en een specifieke muziek- en arthouse filmprogrammering), verbindt zich gedurende meerdere jaren aan dit initiatief dat inzet op het bereiken van een nieuw publiek en het maken en spelen van een nieuw genre.

Ode aan de Bossche volkswijk

Hoe krijg je bewoners van de Bossche Graafsewijk naar het theater? Door samen met hen een voorstelling te maken! Het project van Paleis voor Volksvlijt en Verkadefabriek zorgde in korte tijd voor heel wat positieve opschudding in de wijk. In deze drie korte video’s zie je de totstandkoming van de theatervoorstelling WIJ over én met deze Bossche volkswijk. In deze drie korte video’s zie je de totstandkoming van de theatervoorstelling WIJ over én met deze Bossche volkswijk.

Bekijk de drie video's

Waarom een bijdrage uit de Impulsgelden?

De Adviescommissie Impulsgelden staat positief tegenover de ontwikkeling van volkstheater waarmee nieuwe publieksgroepen bij theater worden betrokken en kunstbeoefening in de vrije tijd wordt gestimuleerd. Dit project geeft volgens haar een impuls aan de duurzame ontwikkeling van het Brabantse cultuursysteem. Bovendien draagt het project door de bijzondere samenwerking tussen de initiatiefnemers, de mensen ‘uit de wijk’ die verhalen aandragen, de vertalers en de spelers, bij aan de sociale cohesie in de wijk en stad.

Rol Kunstloc Brabant

Kunstloc Brabant heeft voorafgaand aan het indienen van de aanvraag kritisch meegelezen en de projecthouder van feedback voorzien. 

De volledige aanvraag vind je in het overzicht van aanvragen op onze website: nr. IMP/2019/121.

Meer informatie over de subsidie Impulsgelden

Dit kan ook met de subsidie Impulsgelden