Her Paviljoen voor Ongehoorde Muziek (POM) is een nieuw initiatief van Bart van Dongen. Vanwege Bart zijn netwerk is het goed ingebed binnen alle structuren in de provincie. POM is onderdeel van de TalentHub en onderhoudt goede contacten met alle belangrijke spelers in het Brabantse muziekveld. POM heeft het eerste jaar kunnen draaien middels een bijdrage uit het Arrangeursproject van de provincie. De impulsbijdrage is bedoeld om het bewezen concept verder te bestendigen.

foto: Sarie Hermens

Het project

Bij POM staat de ontwikkeling van muziek en musici voorop. Daarbij speelt het publiek een grote rol. De inzet van POM is dan ook om de nieuwsgierige muziekliefhebber en de professional naar de werkplaats te krijgen om de dialoog op gang te brengen. Daarin speelt Bart van Dongen een sturende rol. Hij koppelt de musici en het publiek persoonlijk aan elkaar.

Verder stimuleert Van Dongen dat de maker en het publiek in gesprek gaan na afloop van de presentatie. Indien nodig door ze letterlijk bij elkaar te zetten. De actieradius van het publiek is groter dan alleen regio Eindhoven. Er komen dan ook met regelmaat bezoekers uit de regio of van veel verder.

Omdat POM binnen een niche opereert, horen daarbij ook realistische publieksaantallen. Toch heeft POM het streven om te groeien naar gemiddeld 30 personen per concert (de capaciteit is 45 personen).

Paviljoen Ongehoorde Muziek stel zich als doel om de musicus, de componist of de maker de ruimte te geven om zich te kunnen ontwikkelen in ontmoeting met het publiek en het werkveld. Het publiek dat de weg naar POM reeds gevonden heeft houdt POM binnen, maar daarnaast zet POM zich in voor het vinden van nieuw publiek. Daarbij draagt POM bij aan de ontwikkeling van de maker, met een focus op ensemble-ontwikkeling en nieuwe composities. POM heeft voor zichzelf als doel gesteld dat de organisatie wordt bestendigd en waar nodig uitgebreid. Financiële verduurzaming is daarvoor essentieel.

Waarom een bijdrage uit de impulsgelden?

De Adviescommissie spreekt haar waardering uit voor de positie van de aanvrager in het culturele veld. Zo maakt POM onderdeel uit van de MusicHub Brabant en ontving een bijdrage uit het Arrangeursproject Klassieke en Hedendaagse Symfonische Muziek van Provincie Noord-Brabant. De commissie spreekt haar waardering uit voor de bevlogenheid, de kennis en ervaring en het netwerk van de initiatiefnemer.

Met dit project wordt ingezet op het vergroten van de impact van POM, enerzijds door het verder uitbouwen van POM als broedplaats voor kwetsbare, experimentele muziek en anderzijds door het vergroten van het publieksbereik. De commissie heeft er vertrouwen in dat dit bijdraagt aan de bestendiging van POM als vaste waarde binnen het Brabantse muziekveld en is overtuigd van de betekenis hiervan voor het Brabantse cultuursysteem.

Rol van Kunstloc Brabant

Teun van Irsel, adviseur van Kunstloc Brabant heeft POM geadviseerd over de subsidieaanvraag 

De volledige aanvraag vind je in het publieke overzicht van aanvragen op onze website: nr. IMP/2019/T2/192

dit kan ook met de subsidie impulsgelden