Het Rauwkost Festival professionaliseert zich verder door de doelgroep te betrekken bij de organisatie en programmering van het festival. Deze manier van publiekswerking is vernieuwend en mogelijk voorbeeldstellend. Voor dit traject ontvangt de organisatie een bijdrage uit de impulsgelden.

foto: Superformosa Photography

Het project

Rauwkost heeft twee succesvolle edities achter de rug en tijdens deze edities heeft de organisatie laten zien dat een inhoudelijk programma neer kunnen zetten en dat ze de juiste partners weet te vinden. 

Rauwkost speelt op stedelijk niveau een belangrijke rol, omdat ze een van de weinige partijen in Den Bosch zijn met een dergelijk aanbod en daarbij de partners in de stad aan zich binden. 

In het professionaliseringstraject betrekt Rauwkost actief haar publiek bij de organisatie en programmering van het festival. Deze manier van publiekswerking is zeer vernieuwend. Rauskost wil mét, in plaats van voor de doelgroep programmeren. 

Waarom een bijdrage uit de impulsgelden?

De Adviescommissie staat positief tegenover het inhoudelijke programma van de eerste twee festivaledities en de hierbij betrokken partners, waaronder Willem Twee. De combinatie van muziek en beeldende kunst noemt de commissie ook veelbelovend. De commissie moedigt de aanvrager aan om nog meer discipline-overstijgend te werken. Zij ziet mogelijkheden voor podiumkunsten (theater & dans) op het festival.

foto: Superformosa Photography

Waarom een bijdrage uit de impulsgelden?

Rol van Kunstloc Brabant

Teun van Irsel, adviseur van Kunstloc Brabant heeft POM geadviseerd over de subsidieaanvraag 

De volledige aanvraag vind je in het publieke overzicht van aanvragen op onze website: nr. IMP/2019/T2/166

dit kan ook met de subsidie impulsgelden