Kinderfestival Spruit wil een positieve bijdrage leveren aan de culturele ontwikkeling van kinderen door ze, in hun vrije tijd en met het gezin, kennis te laten maken met prikkelende en verrassende programma’s van professionele makers.

Doorontwikkeling

In het najaar van 2016 worden de eerste contouren voor een kinderfestival in Tilburg geschetst door initiatiefnemer Bregje Delrue, als reactie op het ontbreken aan prikkelend cultureel aanbod voor kinderen in Tilburg. In de herfstvakantie 2017 presenteert stichting Spruit de allereerste Spruit kinderfestival. In samenwerking met 013 poppodium, Paradox Tilburg, Theaters Tilburg, De Nieuwe Vorst en Bibliotheek Midden-Brabant komt een vierdaagse programmering tot stand met aandacht voor verschillende disciplines, leeftijden en genres. In 2018 wordt de herfstvakantie ingeruild voor de kerstvakantie, een periode waarin (bijna) iedereen vrij is.

Na de bevlogen opstartfase is de tijd rijp voor de volgende stap in de ontwikkeling van Spruit kinderfestival. Met een bijdrage uit de impulsgelden richt de organisatie zich op:

  • het waarborgen van de continuïteit
  • bestuur en organisatie versterken
  • programmalijnen ontwikkelen en lange termijn ambities uitstippelen
  • community uitbouwen, festivalenergie door het jaar heen benutten
  • leggen van een basis voor de beleidsperiode 21-24, schrijven van een meerjarig beleidsplan
  • actieve en positieve bijdrage leveren aan infrastructuur van jeugdaanbod in Brabant

Waarom een bijdrage uit de impulsgelden?

De adviescommissie is te spreken over een cultureel familiefestival gedurende de kerstvakantie en constateert dat het festival daarmee een waardevolle toevoeging is voor het cultureel aanbod in Brabant voor kinderen. Het festival maakt  op laagdrempelige wijze kwalitatief cultuuraanbod toegankelijk voor kinderen uit diverse lagen uit de samenleving. De commissie is te spreken over het ondernemerschap van de aanvrager en de wijze waarop maatschappelijke en commerciële partners worden betrokken. 

De volledige aanvraag vind je in het publieke overzicht van aanvragen op onze website: nr IMP/2019/T3/178

Meer weten over het professionaliseren van je organisatie met impulsgelden?

Neem contact met mij op.

dit kan ook met de subsidie impulsgelden