Sundaymorning@ekwc is een goed geoutilleerde werkplaats voor keramiek in Oisterwijk. Het is een plek waar kunstenaars, ontwerpers en architecten van over de hele wereld elkaar ontmoeten op zoek naar innovatie, experiment en verandering. De meeste deelnemers werkten niet eerder met keramiek.

Verduurzaming eigen inkomsten

S@ekwc heeft een zakelijk leider aangesteld om de omzet te verhogen en nieuwe verdienmodellen te ontwikkelen. Met een bijdrage uit de impulsgelden vergroot S@ekwc de eigen inkomsten op drie vlakken: een geefkring voor grote donateurs, een winkel met laagdrempelig aanbod, en verhuur en inzet van een multifunctionele ruimte voor inspiratie en kennisdeling. De drie onderdelen versterken elkaar onderling, leveren duurzame inkomsten op en vergroten de zichtbaarheid van het instituut en werkplaatsen in Brabant. Ook stelt het S@ekwc in staat om de unieke kennis over innovatie en keramiek die zij in huis heeft nog beter te delen met de culturele en andere sectoren in Brabant.

Waarom een bijdrage uit de impulsgelden?

De adviescommissie heeft geconstateerd dat door het betrekken van andere werkplaatsen en de beoogde kennisdeling niet alleen de positie S@ekwc maar het gehele systeem van werkplaatsen in Brabant wordt versterkt. Zij staat positief tegenover de wijze waarop de investeringen terugvloeien in de organisatie. Er is volgens de commissie sprake van een goede balans tussen artistieke activiteiten en ondernemerschap.

De volledige aanvraag voor de subsidie impulsgelden lees je in het overzicht van aanvragen: IMP/2019/T3/208

 

Meer weten over het verduurzamen van eigen inkomsten met impulsgelden?

Neem contact met mij op.

dit kan ook met de subsidie impulsgelden