013 wil een toekomstbestendig poppodium zijn door een belangrijke, toekomstige doelgroep middels publiekswerking al vroeg aan zich te binden. "Wij zijn 13" is een uniek, jaarlijks terugkerend festival georganiseerd vóór en dóór jongeren.

013

013 is een podium voor popcultuur in de ruimste betekenis van het woord, gevestigd in het hart van Tilburg. In 2018 verwelkomde 013 een recordaantal van ruim 370.000 bezoekers, waarvan 16,6% uit Tilburg afkomstig was, 25% uit Noord-Brabant (zonder Tilburg), 42% uit Nederland (zonder Brabant) en 16,4% uit het buitenland. Jaarlijks organiseert 013 meer dan 300 evenementen, verdeeld over de Main Stage (capaciteit 3.000, grootste zaal in het clubcircuit), de Jupiler Stage (capaciteit 700) en vijf verschillende locaties in de stad. Daarnaast organiseert 013 jaarlijks de vermaarde en internationaal toonaangevende festivals Roadburn en WOO HAH!.

Nieuw publiek

013 heeft gemerkt dat het steeds lastiger wordt nieuw publiek aan het podium te binden. De liefhebber van de wat meer traditionele genres in de popmuziek weet de weg naar 013 over het algemeen wel te vinden. De ontwikkelingen in de popsector gaan echter zo snel dat er nieuwe doelgroepen zijn die bediend moeten worden, wil 013 in de toekomst een relevant podium zijn en blijven voor alle popmuziek-liefhebbers.

Om voeling te houden met de jongste generatie, wil 013 deze doelgroep al in een vroeg stadium aan het podium binden. Daartoe gaat 013 onder de noemer "Wij zijn 13" een uniek, jaarlijks terugkerend festival te organiseren voor een publiek dat zich in de belangrijke levensfase tussen kind en volwassenheid bevindt. Een event waar nieuwe artiesten voor het publiek van de toekomst optreden. Een dag waar popcultuur in de breedste zin van het woord volop aan bod komt.

Wij zijn 13

Wij zijn 13 is een evenement waar jonge bezoekers zonder ouders kennismaken met popcultuur in alle verschijningsvormen, waarbij we op zoek gaan naar de live-ervaring. Een event toegankelijk voor jongeren die in het jaar waarin het plaatsvindt 13 zijn of worden. Het evenement wordt niet alleen georganiseerd vóór, maar ook dóór deze jongeren. Een zogenoemde #festivalbosses worden nauw betrokken bij en is medeverantwoordelijk voor de ontwikkeling en de totstandkoming van het festival.

De resultaten van de inhoudelijke samenwerking tussen 013 en de #festivalbosses worden geborgd binnen de organisatie. Met de opgane kennis en ervaringen kan 013 gedurende het jaar meer programmeren voor deze doelgroep. Met deze vorm van publiekswerking, één van de speerpunten van het Regioprofiel Cultuur BrabantStad 2021-2024, vindt 013 aansluiting bij de bezoeker van de toekomst. 

Om de diversiteit te borgen wordt de #festivalbosses samengesteld uit verschillende hoeken van de samenleving. Denk hierbij aan jongeren uit verschillende stadsdelen/wijken en van verschillende scholen. Voor het benaderen en samenstellen van de #festivalbosses werkt 013 samen met scholen en de maatschappelijke jongerenorganisatie Rnewt uit Tilburg.

Meer over de #festivalbosses

Waarom een bijdrage uit de impulsgelden?

Dit project geeft volgens de Adviescommisise Impulsgelden een innovatieve impuls aan het bereiken en betrekken van het publiek van de toekomst. De commissie staat positief tegenover het actief betrekken van deze jonge doelgroep bij het invulling geven aan de festivalprogrammering. Dit vergroot volgens haar de kennis van 013 over de doelgroep en zorgt voor meer betrokkenheid bij de doelgroep. De commissie verwacht dat dit ook leidt tot verdieping en uitbreiding van de reguliere programmering van het podium. De commissie constateert bovendien dat 013 met dit project een voorbeeldfunctie kan hebben voor andere Brabantse podia. 

Meer info over de subsidie impulsgelden

Rol Kunstloc Brabant

Een adviseur van Kunstloc Brabant heeft een conceptversie van de aanvaag meegelezen en 013 van advies voorzien. De volledige aanvraag impulsgelden vind je in het overzicht van aanvragen op onze website: nr. IMP/2019/T3/191. Meer informatie over het project vind je op de website van Wij zijn 13.

Meer weten over publiekswerking initiëren met impulsgelden?

Neem contact met mij op.

dit kan ook met de subsidie impulsgelden

Agrivalley
This is LOVSKI
Het Groote Hoofd
Landkunst Dal van de Kleine Beerze
AIR De Missie
Minitopia
Muzelinck
Popsport Brabant 2020
Autarkh
Bram Stadhouders
Kamerata Zuid
Kaapstad 2020
RAUWKOST
Paviljoen Ongehoorde Muziek
Muzikale Broedplaats Paradox
Nederlandse Breaking League
Brass 'n Woods Festival
BROET
Weeshuisjes
Blind Walls Gallery | Graphic Matters
Kunstplan Ecodorp Boekel
Sannety | Lisanne van Hek
PLYGRND.city
Nationaal Monument Kamp Vught
 Nabuurs&VanDoorn
Wij zijn 13
Common Ground
Eva van Pelt
Draaimolen Festival
Aus Berlin
De Nieuwe Vorst
The Dutch Institute of Food & Design
Kunst aan de Groene Corridor
Garden of Abundance | Juul Rameau
Alexandra Crouwers
New Dutch Connections
Document Series | Kristel van Issum
Paleis voor Volksvlijt
Stil Geluid | MoveToMeet
Nishant Bhola | World of Dance
Theater van de Stad
Copper Views
Superland | Matthijs Bosman
Artist in Residence platform Brabant
Capella Brabant
I like school and school likes me
Future Cities
Cor Unum
Stormkamers | Tg Nomen
Vonk
Cacao Expo
Theaterwerkplaats Tiuri
Garden of Resonance
Brabant Menu
Bureau Pees | Peter Dictus
IVC 2.0
Grafisch Atelier Den Bosch
De tijd van je leven
Urbanlicious, back to the future
LunaLunaLuna | Kultoer
Kings of Colors Festival
Zwarte Vleugels | Niels Duffhues
De Fabriek
Biënnale Kunst in de Heilige Driehoek
Jan van Duijnhoven
Studio Gebroed
The Design of Spatial Well-being
Encounter | Joost van Wijmen
Human Rights Tattoo
De Link
Make it - Jazz Festival Tilburg
PopMonument on Tour
N65 als etalage
Museum Jan Cunen
Muziek uit de toren
MASS production
Sounding Bodies
Rosemary & Garlic
Canon Nederlandse Kunst in de Openbare Ruimte
Dansen met de vijand