Zuiderlucht werd in 2007 opgericht als een maandblad voor kunst en cultuur met Nederlands en Belgisch Limburg als verspreidingsgebied. Sinds voorjaar 2017 heeft Zuiderlucht ook Noord-Brabant als werkterrein. In 2021 is het maandblad overgegaan op de naam Zout.

Zout is een onafhankelijk, gratis blad dat zijn inkomsten uit de markt haalt. Het idee erachter is de versterkende kracht die de twee elkaar kunnen bieden: Zout en de cultuursector zijn elkaars ambassadeurs. De cultuursector levert het goede, Zout zorgt ervoor dat het gezien wordt. Waarmee de derde en belangrijkste ‘winnaar’ in zicht komt: het publiek. Zout is een publieksblad met diepgang. Lezers van Zuiderlucht zijn breed georiënteerde cultuurliefhebbers wier interesses vaak verder gaan dan datgene wat regionale media tegenwoordig nog aanbieden. Het Zout-palet is divers, de artikelen zijn verfrissend en toegankelijk, brengen verdieping en verheldering over ontwikkelingen en personen in de volle breedte van het culturele veld

Uitbreiding naar Brabant

Begin 2016 kreeg Zuiderlucht vanuit Noord-Brabant het verzoek om het werkterrein uit te breiden naar deze provincie. Voor een ongesubsidieerd blad als Zuiderlucht, dat elke maand 20.000 printexemplaren gratis naar de mensen brengt, was die uitbreiding een risicovolle stap. Met bijdrages uit de impusgelden in 2017 en in 2019 wordt er gewerkt aan een verdienmodel dat voldoende eigen inkomsten genereert voor continuïteit. Zowel journalistiek-inhoudelijk als financiëel wordt er gemikt op een evenwicht tussen Brabant en Limburg.

Waarom een bijdrage uit de impulsgelden?

De adviescommissie constateert dat Zuiderlucht functioneert als intermediair tussen Brabantse makers en culturele instellingen en publiek. Het zoeken naar innovatieve communicatiestrategieën en nieuwe, ook jongere, doelgroepen draagt volgens de commissie bij aan de duurzame ontwikkeling van het Brabantse cultuursysteem. De commissie is overtuigd van de artistieke en journalistieke kwaliteit van het project door de bewezen verdiensten van de redactie en het door de aanvrager uitgesproken voornemen om nog meer contact met partijen uit het culturele veld te zoeken. De commissie spreekt bovendien haar waardering uit voor de kwalitatief goede wijze waarop de aanvrager een papieren medium tot stand brengt. 

De volledige aanvraag impulsgelden in 2016 vind je in het publieke overzicht van aanvragen op onze website: nr. 400.

De volledige aanvraag impulsgelden in 2019 vind je in het publieke overzicht van aanvragen op onze website: nr. IMP/2019/T1/133

Meer weten over het ontwikkelen van je verdienmodel met impulsgelden?

Neem contact met mij op.

dit kan ook met impulsgelden