Zuiderlucht werd in 2007 opgericht als een maandblad voor kunst en cultuur met Nederlands en Belgisch Limburg als verspreidingsgebied. Sinds voorjaar 2017 heeft Zuiderlucht ook Noord-Brabant als werkterrein. In 2021 is het maandblad overgegaan op de naam Zout.

Zout is een onafhankelijk, gratis blad dat zijn inkomsten uit de markt haalt. Het idee erachter is de versterkende kracht die de twee elkaar kunnen bieden: Zout en de cultuursector zijn elkaars ambassadeurs. De cultuursector levert het goede, Zout zorgt ervoor dat het gezien wordt. Waarmee de derde en belangrijkste ‘winnaar’ in zicht komt: het publiek. Zout is een publieksblad met diepgang. Lezers van Zuiderlucht zijn breed georiënteerde cultuurliefhebbers wier interesses vaak verder gaan dan datgene wat regionale media tegenwoordig nog aanbieden. Het Zout-palet is divers, de artikelen zijn verfrissend en toegankelijk, brengen verdieping en verheldering over ontwikkelingen en personen in de volle breedte van het culturele veld

Uitbreiding naar Brabant

Begin 2016 kreeg Zuiderlucht vanuit Noord-Brabant het verzoek om het werkterrein uit te breiden naar deze provincie. Voor een ongesubsidieerd blad als Zuiderlucht, dat elke maand 20.000 printexemplaren gratis naar de mensen brengt, was die uitbreiding een risicovolle stap. Met bijdrages uit de impusgelden in 2017 en in 2019 wordt er gewerkt aan een verdienmodel dat voldoende eigen inkomsten genereert voor continuïteit. Zowel journalistiek-inhoudelijk als financiëel wordt er gemikt op een evenwicht tussen Brabant en Limburg.

Waarom een bijdrage uit de impulsgelden?

De adviescommissie constateert dat Zuiderlucht functioneert als intermediair tussen Brabantse makers en culturele instellingen en publiek. Het zoeken naar innovatieve communicatiestrategieën en nieuwe, ook jongere, doelgroepen draagt volgens de commissie bij aan de duurzame ontwikkeling van het Brabantse cultuursysteem. De commissie is overtuigd van de artistieke en journalistieke kwaliteit van het project door de bewezen verdiensten van de redactie en het door de aanvrager uitgesproken voornemen om nog meer contact met partijen uit het culturele veld te zoeken. De commissie spreekt bovendien haar waardering uit voor de kwalitatief goede wijze waarop de aanvrager een papieren medium tot stand brengt. 

De volledige aanvraag impulsgelden in 2016 vind je in het publieke overzicht van aanvragen op onze website: nr. 400.

De volledige aanvraag impulsgelden in 2019 vind je in het publieke overzicht van aanvragen op onze website: nr. IMP/2019/T1/133

Meer weten over het ontwikkelen van je verdienmodel met impulsgelden?

Neem contact met mij op.

dit kan ook met impulsgelden

Studio Juul Rameau
Art in Oisterwijk
Podium C | Bomen over bomen
De Kleinkijk Academie
Wildpark
Camilla Blue
Xavier van Delft | Verborgen Verhalen
Annatheater
Gebiedsiconen N69
Festival Op de grens
Ethics
DeStijl@Tilburg
Kamerata Zuid
Vantot | Sunseeker
Filmeducatiehub Zuid
Mies-en-Scène
Marieke Verbiesen
Kirsten van Teijn
Zwermers
Minoux
Coup Cura | Mist
Effenaar Smart Venue | Poplab
Angela de Weijer
New Order of Fashion
GlasLab Den Bosch
Sundaymorning@ekwc
Switch2Move
Meester(s) in Lithografie
Factorium Podiumkunsten | No Joke
Nederlandse Breaking League
Zout (voorheen Zuiderlucht)
Dansnest
Stijn Peeters
Café Theater Festival Tilburg
Gebouw-T | Young Creations
A.F.Th. van der Heijdenhuis
SEA Foundation
PARK
Onomatopee
Cacaofabriek | CineLive
Huis73 | Digitaal atelier
Spruit
KONT
 Nabuurs&VanDoorn
De Creatieve Code
Dock Zuid
Nienke Helder | Sexual healing
Tilt
Zout (voorheen Hertog Zout)
Sounding Bodies
Corpo Máquina
Tilburg Dansstad
Mathijs Leeuwis
Grafisch Atelier Den Bosch
Dat wat blijft | Monique Broekman
Geertruidskerk
Sound of Europe Festival
Museum Krona
Stormkamers | Tg Nomen
Kapellenbaan
ALL-EEN | MoveToMeet
#YouToo?
Electron
Dutch Invertuals
Sectie-C
Tante Netty
Oss Cultureel
Breda Botanique
DocsintheCity
Bio Mirror
Kunst & Geluk
Brabants Kempens Architectuur Netwerk | Buitenkans
Common Ground
Autarkh III
AIR De Missie
Paleis voor Volksvlijt
Agrivalley
This is LOVSKI
Het Groote Hoofd
Landkunst Dal van de Kleine Beerze
Minitopia
Popsport Brabant 2020
Bram Stadhouders
Kaapstad 2020
RAUWKOST
Paviljoen Ongehoorde Muziek
Muzikale Broedplaats Paradox
Brass 'n Woods Festival
BROET
Weeshuisjes
Blind Walls Gallery | Graphic Matters
Kunstplan Ecodorp Boekel
Sannety | Lisanne van Hek
PLYGRND.city
Nationaal Monument Kamp Vught
Wij zijn 13
Eva van Pelt
Draaimolen Festival
Aus Berlin
De Nieuwe Vorst
The Dutch Institute of Food & Design
Kunst aan de Groene Corridor
Alexandra Crouwers
New Dutch Connections
Document Series | Kristel van Issum
Nishant Bhola | World of Dance
Theater van de Stad
Copper Views
Superland | Matthijs Bosman
Artist in Residence platform Brabant
Capella Brabant
I like school and school likes me
Future Cities
Cor Unum
Vonk
Cacao Expo
Theaterwerkplaats Tiuri
Garden of Resonance
Brabant Menu
Bureau Pees | Peter Dictus
IVC 2.0
De tijd van je leven
Urbanlicious, back to the future
LunaLunaLuna | Kultoer
Kings of Colors Festival
Zwarte Vleugels | Niels Duffhues
De Fabriek
Biënnale Kunst in de Heilige Driehoek
Jan van Duijnhoven
Studio Gebroed
The Design of Spatial Well-being
Encounter | Joost van Wijmen
Human Rights Tattoo
De Link
Make it - Jazz Festival Tilburg
PopMonument on Tour
N65 als etalage
Museum Jan Cunen
Muziek uit de toren
MASS production
Rosemary & Garlic
Canon Nederlandse Kunst in de Openbare Ruimte
Dansen met de vijand