De creatieve kracht van een kunstenaar kan mensen activeren. Ontmoetingen tussen buren die elkaar amper kennen kunnen ontstaan en de wijk wordt een fijnere plek voor iedereen. 

Hartstikke ambitieus natuurlijk, maar hoe bereik je zoiets? In dit boekje geven we je een aantal gereedschappen voor een slimme, effectieve en doelgerichte aanpak. 

Foto: Ben Nienhuis

Gereedschap voor sociaal artistieke projecten

Een boekje vol tips, handvatten en goede voorbeelden.

Start elk project met een goede basis en stel jezelf de volgende vier vragen:

 1. Wat willen we veranderen?
 2. Op welke manier biedt kunst hier een oplossing of antwoord voor?
 3. Welke partijen (kunstenaars, maatschappelijke organisaties, burgers) hebben we daarbij nodig?
 4. Wat levert deze aanpak op?

1. Wat willen we veranderen?

Neem voldoende tijd voor een analyse van de maatschappelijke vraag:

 • Wat is het probleem?
 • Waarom is dit een probleem?
 • Voor wie is dit een probleem?
 • Hoe ziet de ideale situatie eruit?

TIPS!

 • Betrek de doelgroep en achterhaal de vraag achter de vraag
 • Betrek maatschappelijke expertise in je projectteam

2. Op welke manier biedt kunst een oplossing of antwoord?

Hoe krijgt het project artistiek vorm en hoe draagt dit bij aan de maatschappelijke vraag?

TIPS!

 • Een geschikte kunstenaar of designer stimuleert de creativiteit van deelnemers en begeleidt het proces.
 • Denk na over je aanpak en wees flexibel.
 • Zorg voor plezier in het project.

3. Welke partijen hebben we daarbij nodig?

Wat zijn de relevante partijen en personen die iets te maken hebben met het thema?

TIPS!

Zorg voor co-creatie en gelijkwaardigheid, door:

 • Laat deelnemers het project mee uitvoeren en gebruik hun praktijkervaring, dat zorgt voor betrokkenheid.
 • Betrek lokale instellingen en organisaties bij je project voor borging en continui╠łteit op de lange termijn.

Verbind de doelgroep aan je project:

 • Op welke plaatsen komt je doelgroep vaak? Zoek ze daar op.
 • Spreek de taal van je doelgroep en sluit aan bij onderwerpen die zij belangrijk vinden. Zorg dat je weet op welke manier ze zichzelf informeren.
 • Houd oog voor de diversiteit in de buurt.
 • Neem hen serieus en laat zien dat je iets met de input doet.

4. Wat levert deze aanpak op?

Een project kan effect hebben op vier verschillende niveaus:

 • Je werkt aan publieke beeldvorming, bijvoorbeeld door het imago van een wijk op te vijzelen.
 • Je werkt aan fysieke leefbaarheid, bijvoorbeeld door de veiligheid in de wijk te verbeteren.
 • Je werkt aan persoonlijke ontwikkeling, bijvoorbeeld door het zelfvertrouwen van deelnemers te stimuleren of door ze te helpen bepaalde vaardigheden te ontwikkelen.
 • Je werkt aan sociale cohesie, bijvoorbeeld door begrip tussen deelnemers tot stand te brengen.

Meer weten?

Je wereld leuker, prettiger of beter leefbaar maken...

... doe je samen met een kunstenaar of social designer

Kansen voor wijkprojecten bij Buurtcultuurfonds

Heb jij een creatief plan om je buurt mooier of leefbaarder te maken? Gebruik deze flowchart om te zien hoe wij je daarbij kunnen helpen!

Financiering sociaal artistieke projecten

Een overzicht van fondsen en subsidiemogelijkheden voor sociaal artistieke projecten.

Financiering van sociaal-maatschappelijke culturele projecten

Zoek je financiering voor jouw sociaal-maatschappelijke culturele project? We zetten een drietal fondsen met inspirerende voorbeelden in de schijnwerpers.

De kracht van cultuurparticipatie

Verschillende groepen mensen zijn geholpen bij het vroegtijdig inzetten van cultuurparticipatie als middel om toegang tot de samenleving te verbeteren.

De creatieve kracht van kunstenaars voor de wijk

Je wereld leuker, prettiger of beter leefbaar maken... doe je samen met een kunstenaar of social designer! Maar hoe pak je dat aan?

All Inclusive!

In deze innovatiegids laten we zien wat de kracht van kunst is bij belangrijke maatschappelijke opgaven, zoals de energietransitie, leefbaarheid in de wijken en goede zorg en welzijn. Laat je inspireren door vele Brabantse voorbeelden.

Hoe krijgt kunst een vaste plek in het sociale domein?

Oplossingsrichtingen en handvatten voor dialoog om een brug te slaan tussen kunst, zorg en welzijn.

Wanneer is een community art project geslaagd?

En wat heb je daarvoor nodig? Wij doken in het creatieve proces van theatermaker Vincent van den Elshout en ontrafelden zijn aanpak.

Jonge generatie ondernemers opkomend in urban scene Brabant

Creativiteit en sociale beweegredenen zijn voor jongeren van groot belang bij ondernemen in urban culture. Dat blijkt uit onderzoek naar trends in de Brabantse urban scene.

De waarde van community art

Steeds meer maatschappelijke partijen zoals woningcorporaties, zorg- en welzijnsinstellingen en gemeenten in Brabant zetten kunst en cultuur in bij projecten over maatschappelijke vraagstukken. Wat werkt en wat levert het op?

Meer impact met wijkprogramma's

Bouw voort op de resultaten en inzichten met het Canvas Wijkprogramma's, en ga van losse projecten naar een samenhangend programma.