... doe je samen met een kunstenaar of social designer

De creatieve kracht van een kunstenaar kan mensen activeren. Ontmoetingen tussen buren die elkaar amper kennen kunnen ontstaan en de wijk wordt een fijnere plek voor iedereen. 

Hartstikke ambitieus natuurlijk, maar hoe bereik je zoiets? In dit boekje geven we je een aantal gereedschappen voor een slimme, effectieve en doelgerichte aanpak.

Gereedschap voor sociaal artistieke projecten

Een boekje vol tips, handvatten en goede voorbeelden.

Start elk project met een goede basis en stel jezelf de volgende vier vragen:

 • Wat willen we veranderen?
 • Op welke manier biedt kunst hier een oplossing of antwoord voor?
 • Welke partijen (kunstenaars, maatschappelijke organisaties, burgers) hebben we daarbij nodig?
 • Wat levert deze aanpak op?

Wat willen we veranderen?

Neem voldoende tijd voor een analyse van de maatschappelijke vraag:

 • Wat is het probleem?
 • Waarom is dit een probleem?
 • Voor wie is dit een probleem?
 • Hoe ziet de ideale situatie eruit?

Onze tips:

 • Betrek de doelgroep en achterhaal de vraag achter de vraag
 • Betrek maatschappelijke expertise in je projectteam

Op welke manier biedt kunst een oplossing of antwoord?

Hoe krijgt het project artistiek vorm en hoe draagt dit bij aan de maatschappelijke vraag?

Onze tips:

 • Een geschikte kunstenaar of designer stimuleert de creativiteit van deelnemers en begeleidt het proces.
 • Denk na over je aanpak en wees flexibel.
 • Zorg voor plezier in het project.

Welke partijen hebben we daarbij nodig?

Wat zijn de relevante partijen en personen die iets te maken hebben met het thema?

Zorg voor co-creatie en gelijkwaardigheid:

 • Laat deelnemers het project mee uitvoeren en gebruik hun praktijkervaring, dat zorgt voor betrokkenheid.
 • Betrek lokale instellingen en organisaties bij je project voor borging en continui╠łteit op de lange termijn.

Verbind de doelgroep aan je project:

 • Op welke plaatsen komt je doelgroep vaak? Zoek ze daar op.
 • Spreek de taal van je doelgroep en sluit aan bij onderwerpen die zij belangrijk vinden. Zorg dat je weet op welke manier ze zichzelf informeren.
 • Houd oog voor de diversiteit in de buurt.
 • Neem hen serieus en laat zien dat je iets met de input doet.

Wat levert deze aanpak op?

Een project kan effect hebben op vier verschillende niveaus:

 • Je werkt aan publieke beeldvorming, bijvoorbeeld door het imago van een wijk op te vijzelen.
 • Je werkt aan fysieke leefbaarheid, bijvoorbeeld door de veiligheid in de wijk te verbeteren.
 • Je werkt aan persoonlijke ontwikkeling, bijvoorbeeld door het zelfvertrouwen van deelnemers te stimuleren of door ze te helpen bepaalde vaardigheden te ontwikkelen.
 • Je werkt aan sociale cohesie, bijvoorbeeld door begrip tussen deelnemers tot stand te brengen.

Meer weten?

De kracht van verbindend ontwerpen

De kracht van verbindend ontwerpen

Met verbindend ontwerpen worden oplossingen niet gestapeld, maar in samenhang gebracht. Bekijk voorbeelden van de design challenge Onze Energie, Ons Landschap.

Financiering van sociaal-maatschappelijke culturele projecten

Financiering van sociaal-maatschappelijke culturele projecten

Een overzicht van subsidiemogelijkheden voor sociaal artistieke projecten, en een drietal fondsen met inspirerende voorbeelden.

CareFull

CareFull

In 16 portretten - gemaakt door fotograaf Marcel de Buck en journalist Simone Vos - vertellen verschillende mensen wat het maken van kunst met ze doet.

Hoe krijgt kunst een vaste plek in het sociale domein?

Hoe krijgt kunst een vaste plek in het sociale domein?

Oplossingsrichtingen en handvatten voor dialoog om een brug te slaan tussen kunst, zorg en welzijn.

De waarde van community art

De waarde van community art

Steeds meer maatschappelijke partijen zoals woningcorporaties, zorg- en welzijnsinstellingen en gemeenten in Brabant zetten kunst en cultuur in bij projecten over maatschappelijke vraagstukken. Wat werkt en wat levert het op?

Wanneer is een community art project geslaagd?

Wanneer is een community art project geslaagd?

En wat heb je daarvoor nodig? Wij doken in het creatieve proces van theatermaker Vincent van den Elshout en ontrafelden zijn aanpak.

De kracht van cultuurparticipatie

De kracht van cultuurparticipatie

Verschillende groepen mensen zijn geholpen bij het vroegtijdig inzetten van cultuurparticipatie als middel om toegang tot de samenleving te verbeteren.

Tips en vaardigheden om met kunst het verschil te maken

Tips en vaardigheden om met kunst het verschil te maken

Hoe zet je je als kunstenaar in voor maatschappelijke vraagstukken? En doe je dat dan in opdracht? Of op eigen initiatief?

All Inclusive!

All Inclusive!

In deze innovatiegids laten we zien wat de kracht van kunst is bij belangrijke maatschappelijke opgaven, zoals de energietransitie, leefbaarheid in de wijken en goede zorg en welzijn. Laat je inspireren door vele Brabantse voorbeelden.

Impact meten? Houd het simpel

Impact meten? Houd het simpel

Kunst draagt bij aan bijvoorbeeld levensgeluk of sociale binding. Maar hoe laat je zien wat jouw initiatief teweegbrengt? Impactmeting is hot: iedereen moet en wil er iets mee. Hoe houden we het behapbaar en uitvoerbaar?

Je wereld leuker, prettiger of beter leefbaar maken...

Je wereld leuker, prettiger of beter leefbaar maken...

... doe je samen met een kunstenaar of social designer.

Kansen voor wijkprojecten bij Buurtcultuurfonds

Kansen voor wijkprojecten bij Buurtcultuurfonds

Heb jij een creatief plan om je buurt mooier of leefbaarder te maken? Gebruik deze flowchart om te zien hoe wij je daarbij kunnen helpen!

Jonge generatie ondernemers opkomend in urban scene Brabant

Jonge generatie ondernemers opkomend in urban scene Brabant

Creativiteit en sociale beweegredenen zijn voor jongeren van groot belang bij ondernemen in urban culture. Dat blijkt uit onderzoek naar trends in de Brabantse urban scene.

Meer impact met wijkprogramma's

Meer impact met wijkprogramma's

Bouw voort op de resultaten en inzichten met het Canvas Wijkprogramma's, en ga van losse projecten naar een samenhangend programma.