Zoek bijvoorbeeld naar een activiteit of pagina

Langs de N65, de weg tussen Den Bosch en Tilburg, zijn veel boom- en plantenkwekerijen gevestigd die op dit moment hulp krijgen van de creatieve ontwerp- en denkkracht van kunstenaars en ontwerpers.

Geschreven door Netty van de Kamp en Wout Hoogendijk 

Een rondrit in een heuse touringcar, met aan boord boomkwekers en kunstenaars, vormde in september 2015 de aftrap van het Werkatelier N65. Er volgden nog meer inspirerende bijeenkomsten. In het historische pand van kweker Joost van den Oever bijvoorbeeld, en in de enorme plantenkas van kweker Aad Vermeer en op kantoor van organisator bkkc, brabants kenniscentrum kunst en cultuur. Doel van het Werkatelier N65 is om de expertise van kwekers te koppelen aan de creatieve ontwerp- en denkkracht van kunstenaars en ontwerpers. Zij gaan in co-creatie omgevingsvraagstukken van de N65 anders benaderen, om gezamenlijk nieuwe idee‘n en concepten te ontwikkelen. Onderwerp van studie is de N65 en hoe kunst en vormgeving de identiteit en de herkenbaarheid van de kwekerijsector kunnen versterken.

Wat vooraf ging

Langs de N65 - de weg tussen Den Bosch en Tilburg - is een groot aantal boom- en plantenkwekerijen gevestigd. Het gebied wordt door de kwekers beschreven als 'de tuin van Brabant', waarin hun producten als op een tuinbeurs kunnen worden ge‘taleerd. De provinciale weg heeft een etalagefunctie voor de kwekerijsector omdat veel kwekerijen en hun producten zichtbaar zijn vanaf de weg. Maar ook de meer landinwaarts gelegen kwekerijen dragen bij aan de identiteit van de regio.

De Provincie Noord-Brabant wil de bereikbaarheid en veiligheid op de N65 verbeteren en de ruimtelijke kwaliteit rondom de weg versterken. De boom- en plantenkwekers hebben aangegeven actief te willen deelnemen aan deze gebiedsopgave. Het biedt kansen om de kwekerijsector nog beter te kunnen profileren. De kwekers pleiten voor het behouden van het authentieke karakter van de weg, maar met oog voor innovatieve en duurzame aspecten. Groene innovatie speelt hierbij een belangrijke rol.De kwekers zien door de samenwerking met kunstenaars kansen voor verschillende toepassingsmogelijkheden.

De rol van kunst

De Provincie en de boomkwekers hebben bkkc gevraagd een advies uit te brengen over de rol van de boomteeltsector in deze gebiedsopgave en welke rol kunst hierin kan spelen. In de verkennende notitie Een Laan om te ontdekken beschreef bkkc vier denkrichtingen voor het inzetten van kunst en vormgeving, waaronder het ontwikkelen van inspirerende (groene) verblijfsplekken - LandArtSpots - en voorstellen voor 'groene' innovatie, zoals levende systemen die fijnstof afvangen of bijdragen aan het verbeteren van de luchtkwaliteit. Deze denkrichtingen werden als ontwerpopgaven opgenomen in een bidbook dat door BTL advies en de boomkwekers werd opgesteld en begin 2015 werd gepresenteerd, met als titel De N65 als Etalage, en nog veel meer. De (boom)kwekers aan zet!

Bkkc ziet een duidelijke inhoudelijke relatie tussen kunst en andere sectoren zoals natuur, ruimte, economie en toerisme & recreatie, waarbij de kwekerijgebieden de groene schakels vormen tussen nationale landschappen, natuurgebieden en landgoederen. De reconstructie van de N65 biedt kansen voor een innovatieve aanpak om de ruimtelijke kwaliteit en de identiteit van het gebied en het snelweglandschap te versterken. Maar ook om in te spelen op maatschappelijke vraagstukken rond duurzaamheid en leefbaarheid, zoals fijnstoffiltering, CO2- en geluidsreductie. Het out-of-the-box denken van kunstenaars kan helpen in de aanpak van problematiek als deze.

Werkatelier N65

Aan de kunstenaars en ontwerpers werd gevraagd denkrichtingen te ontwikkelen voor het inzetten van kunst en vormgeving in de regio van de N65. De ontwerpopgaven uit het bidbook 'De N65 als Etalage, en nog veel meer' werden als inspiratie meegegeven. De kunstenaars deden onderzoek naar specifieke kenmerken van de streek en van de kweeksector in het bijzonder. De werksessies met de kwekers brachten veel enthousiasme, zowel bij de kunstenaars als bij de kwekers, en bleken een mooie voedingsbodem voor de denkrichtingen. De kwekers gaven na afloop aan verrast te zijn door het creatieve denkvermogen van de kunstenaars. 'Ze zoeken de grens van het onmogelijke op om zoveel mogelijk vernieuwend en onderscheidend te zijn', zei Aad Vermeer. De kwekers zien door de samenwerking met kunstenaars kansen voor verschillende toepassingsmogelijkheden. Ook zorgt kunst voor een versnelde marktintroductie.

Aan het werkatelier nam een bredere klankbordgroep deel, waaronder vertegenwoordigers van de Provincie, Streekhuis Groene Woud, Rijkswaterstaat, BTL Advies, ZLTO, Knooppunt Groene Innovatie en Greenport Midden-Brabant. Want betrokken partners zijn onmisbaar in zo'n proces.

November 2015 presenteerden de kunstenaars hun ideeën, denkrichtingen en aanbevelingen aan de betrokken kwekers en aan de klankbordgroep. De resultaten zijn beschreven in een digitale publicatie van bkkc. Ze zullen de basis gaan vormen voor haalbaarheidsstudies en fondsenwerving in een vervolg- en uitvoeringstraject.

De kwekers: Aad Vermeer, Joost van den Oever, Kees van Iersel en Pieter Vugs.

De kunstenaars en ontwerpers: Driessens&Verstappen (Erwin Driessens en Maria Verstappen), KCCM (Krijn Christiaansen en Cathelijne Montens), Hans van Lunteren, Eric Klarenbeek en Maartje Dros, Zeger Reyers.

De kwekers gaven na afloop aan verrast te zijn door het creatieve denkvermogen van de kunstenaars.

Twee denkrichtingen uitgelicht:

Driessens&Verstappen - Verticaal Bos

Met hun voorstel voor een Verticaal Bos spelen Driessens&Verstappen in op de wens van de kwekers om de entree van het kwekerijgebied te markeren. Het is een voorstel voor een landschapskunstwerk aan de N65: een monumentale zuil van zo'n 20 meter hoog waaruit assortimenten van bomen, struiken en planten groeien, als een verticaal bos. De bomen en planten komen van de diverse kwekers uit de omgeving, waardoor de zuil een gezamenlijke etalage wordt. De opvallende verticale verschijningsvorm springt in het oog en contrasteert met de bestaande omgeving. Tevens is het een boeiend experiment met groeiprocessen: een variëteit aan soorten moet met elkaar een evenwicht zoeken binnen een verticale habitat. Als het goed gaat, wordt het één grote superboom waarvan de zijtakken bestaan uit individuele bomen. Ook qua techniek en uitvoering zal dit een innovatief project zijn.

Verticaal Bos

Eric Klarenbeek en Maartje Dros - Absorberende Architectuur

Met hun voorstel voor Absorberende Architectuur speelt Studio Klarenbeek in op hedendaagse problematieken zoals fijnstof. Door onderzoek te verrichten naar het absorberen van fijnstof door middel van organismen wil de Studio een model voor de N65 ontwikkelen, maar dat ook voor Nederland en daarbuiten toepasbaar is. Nieuwe technieken en systemen vragen ook om een nieuwe vormentaal en constructie. De 'absorberende' en levende architectuur is opgebouwd uit panelen en kaders met een poreuze structuur waardoorheen lucht en licht kan. Het geheel fungeert als een filter en is de beeldende basis voor de groei van bijvoorbeeld mos. Met de uitkomsten van het onderzoek ontstaat de mogelijkheid multifunctionele plekken te ontwikkelen voor verblijf, gebruik en experiment. Bijvoorbeeld een overspanning voor een verkeersader in de vorm van een klein paviljoen of een bushalte waarbinnen men beschutting vindt tegen fijnstof. Het ideaalbeeld van Klarenbeek en Dros is uiteindelijk een gehele overspanning van de N65 met absorberende architectuur.

Het werkatelier laat zien dat er heel veel mogelijkheden zijn en er een beweging in gang is gezet die alle betrokken partijen willen vergroten en versterken.

landschap

Kunstenaars en ondernemers komen samen tot nieuwe kijk op Van Gogh Nationaal Park

Vier deelnemers die met de kunstvouchers werken, aan het woord over hun projecten en de toekomst ervan.

9 april 2024
Kunstenaars en ondernemers komen samen tot nieuwe kijk op Van Gogh Nationaal Park

De 5 winnende teams van de Design Challenge

Een vijfkoppige jury heeft uit 44 inzendingen de 5 winnende teams geselecteerd voor de Design Challenge Henriëttewaard.

8 april 2024
De 5 winnende teams van de Design Challenge

Heldenmoed en verbeeldingskracht gezocht voor design challenge Henriëttewaard

In gesprek met Floris Alkemade, de juryvoorzitter van de design challenge.

20 februari 2024
Heldenmoed en verbeeldingskracht gezocht voor design challenge Henriëttewaard

Uitreiking kunstvouchers aan deelnemers Van Gogh National Park Academie

Drie deelnemers ontvingen een kunstvoucher om met een kunstenaar hun plannen in Van Gogh NP te realiseren.

12 januari 2024
Uitreiking kunstvouchers aan deelnemers Van Gogh National Park Academie

Design Challenge: Ondersteboven van Water in de Henriëttewaard

Duik in de challenge en verbeeld de toekomst van water en erfgoed!  

10 januari 2024
Design Challenge: Ondersteboven van Water in de Henriëttewaard

KunstUnlocked Omgevingsvisie

Hoe maak je meer impact op klimaatvraagstukken met creatieve ontwerpkracht?

21 november 2023
KunstUnlocked Omgevingsvisie

Kunst en Klimaat

Klimaatvraagstukken vragen om een gezamenlijke aanpak waarbij creativiteit niet mag ontbreken. Hóe pak je dat aan?

22 september 2023
Kunst en Klimaat

Gemeente Tilburg en Kunstloc Brabant lanceren eerste stadsnatuur routekaart

Met de routekaart stadsnatuur willen Tilburg en Kunstloc Brabant bewoners en professionals prikkelen zelf nog actiever in te springen op de ontwikkeling van stadsgroen.

6 juli 2023
Gemeente Tilburg en Kunstloc Brabant lanceren eerste stadsnatuur routekaart

Routes Brabant Vertelt verhuizen naar VisitBrabant Routebureau

De fiets- en wandelroute-app Brabant Vertelt is officieel overgedragen aan VisitBrabant Routebureau.

22 juni 2023
Routes Brabant Vertelt verhuizen naar VisitBrabant Routebureau

Verbeelding maakt het verschil bij de A67

Acht gemeenten van Metropoolregio Eindhoven ondertekenen het Manifest Klimaatcorridor A67 en onderstrepen het belang van verbeelding.

21 december 2022
Verbeelding maakt het verschil bij de A67

Drie kunstvouchers voor deelnemers Van Gogh Academie

Met de kunstvoucher kunnen kunstenaars ingezet worden om bij te dragen aan de ambities van het Van Gogh Nationaal Park.

19 december 2022
Drie kunstvouchers voor deelnemers Van Gogh Academie

Blog | Verkenning Kunst en Klimaat

Liesbeth Jans blogt over de onderzoeksresultaten van Op Verkenning - de klimaatcrisis.

30 november 2022
Blog | Verkenning Kunst en Klimaat

Blog | Bestemming onbekend

Charlotte Hopmans blogt over hoe we samen tot een duurzame toekomst kunnen komen.

19 oktober 2022
Blog | Bestemming onbekend

Van Gogh Academie

Kunstloc brengt de kracht van het denken als een kunstenaar in bij de Van Gogh Academie.

24 juni 2022
Van Gogh Academie

Verkenning Van Gogh Nationaal Park

Kunstenaars, ruimtelijk ontwerpers en andere makers verkennen mogelijkheden voor landmarks die de beleving van het landschap versterken.

24 juni 2022
Verkenning Van Gogh Nationaal Park

Blog | Een tijd van onthullingen

De komende tijd zijn er veel onthullingen van kunst in de openbare ruimte, waar onze adviseur Liesbeth Jans bij betrokken was.

23 juni 2022
Blog | Een tijd van onthullingen

De kracht van verbindend ontwerpen

Met verbindend ontwerpen worden oplossingen niet gestapeld, maar in samenhang gebracht. Bekijk voorbeelden van de design challenge Onze Energie, Ons Landschap.

13 mei 2022
De kracht van verbindend ontwerpen

Landkunst

Landkunst brengt land, stad, natuur, erfgoed, cultuurhistorie en hedendaagse kunst samen.

16 februari 2022
Landkunst

Kansen voor erfgoed door inzet kunst

Hedendaagse kunst kan bijdragen aan het behoud van Brabants erfgoed door hier nieuwe belevingen aan toe te voegen.

26 januari 2022
Kansen voor erfgoed door inzet kunst

Hoe kunst je laat nadenken over landbouw

Mirte van Duppen en Peter Dictus laten zien hoe kunst een rol kan spelen bij het bij elkaar brengen van partijen, en het voeren van een gesprek over de grote en complexe vraagstukken van onze tijd.

5 januari 2022
Hoe kunst je laat nadenken over landbouw

Creativiteit als uitgangspunt bij Van Gogh Nationaal Park

De komende jaren zet Kunstloc zich in om de omgevingskwaliteit van het park te versterken met verbeeldingskracht.

11 augustus 2021
Creativiteit als uitgangspunt bij Van Gogh Nationaal Park

Hoe de kracht van verbeelding kunst integreert in de Landschapstriënnale 2021

Tijdens de Landschapstriënnale liep kunst als een rode draad door de programmering. We blikken terug en vooruit: wat zijn de geleerde lessen?

4 augustus 2021
Hoe de kracht van verbeelding kunst integreert in de Landschapstriënnale 2021

Creativiteit als uitgangspunt bij Van Gogh Nationaal Park

Kunstloc Brabant en het Van Gogh Nationaal Park gaan samen met 50 andere partners van het park werken aan het toekomstige Brabantse landschap met creativiteit als uitgangspunt.

22 juli 2021
Creativiteit als uitgangspunt bij Van Gogh Nationaal Park

Kunstwerk Groene Passage bij knooppunt De Hogt

Een kunstwerk dat de voetgangers- en fietsonderdoorgang bij het snelwegknooppunt De Hogt bij Eindhoven een stuk aangenamer maakt om te passeren.

24 juni 2021
Kunstwerk Groene Passage bij knooppunt De Hogt

Ontwerp en aanpak van stadsnatuur

Van wenkend perspectief naar actuele uitdaging voor ontwerpers én opdrachtgevers.

15 juni 2021
Ontwerp en aanpak van stadsnatuur

Kunstroute Het Groene Lint

Met de realisatie van meerdere kunstwerken langs een wandelroute integreren de gemeente Eersel en Veldhoven kunst met gebiedsontwikkeling.

14 juni 2021
Kunstroute Het Groene Lint

Een nieuwe stap op Het Groene Lint

Afgelopen mei is het startpunt van Het Groene Lint gemarkeerd in de vorm van een kunstwerk van Marcel Smink.

11 juni 2021
Een nieuwe stap op Het Groene Lint

De stem van kinderen

In vier Brabantse gebieden waar duurzame energieopwekking gepland staat, wordt de stem van de toekomstige bewoners hoorbaar gemaakt.

10 juni 2021
De stem van kinderen

Beleef en beluister de helende kracht van het landschap

Ervaar de kracht van het landschap met de audiotour Helend Landschap van deep designer Anne van Strien.

1 juni 2021
Beleef en beluister de helende kracht van het landschap

Kunst aan snelfietsroutes Brabant

Kunstloc Brabant heeft samen met de gemeente Meierijstad en de provincie het initiatief genomen kunst te betrekken bij de ontwikkeling en inrichting van de F50 tussen Veghel en Uden.

17 mei 2021
Kunst aan snelfietsroutes Brabant

Florentijn Hofman gekozen voor kunstwerk snelfietsroute F50

Bewoners van Meierijstad gezocht om model te staan voor uitvergrote fietsers in de beeldenserie 'Half Nul'.

17 mei 2021
Florentijn Hofman gekozen voor kunstwerk snelfietsroute F50

Verwonder de Dommel met de Dommeltrommel

Het team van kunstenaarscollectief Satellietgroep ging op veldonderzoek om te ontdekken welke perspectieven de Dommel biedt.

6 mei 2021
Verwonder de Dommel met de Dommeltrommel

Landschapstriënnale 2021 gaat in april digitaal

Een maand lang (digitaal) debat, kennisdeling en ‘echte’ bezoeken aan het Brabantse landschap.

29 maart 2021
Landschapstriënnale 2021 gaat in april digitaal

Teams design challenge Onze Energie, Ons Landschap bekend

Uit 27 inzendingen heeft de jury zes teams geselecteerd om deel te nemen aan de design Challenge ‘Onze Energie, Ons Landschap’.

21 januari 2021
Teams design challenge Onze Energie, Ons Landschap bekend

Blog | Helend landschap

Kunst kan de natuurervaring versterken, zorgen voor bewustwording of de weg wijzen. Adviseur Liesbeth Jans deelt inspirerende voorbeelden hiervan.

18 januari 2021
Blog | Helend landschap

Design challenge Onze Energie, Ons Landschap

Zes ontwerpteams bedenken oplossingen voor energieopwekking en landschapsverbetering bij het snelweglandschap van de A67, ter hoogte van de Strabrechtse Heide.

12 november 2020
Design challenge Onze Energie, Ons Landschap

Design challenge Onze Energie, Ons Landschap

Hoe maken we een geluidswerend ontwerp, waarbij energieopwekking wordt gekoppeld aan natuur en de verbeelding wordt aangesproken?

12 november 2020
Design challenge Onze Energie, Ons Landschap

Ontwerpers geven impuls aan debat over verdozing

Op 21 augustus presenteerden vier ontwerperteams van de design challenge ‘Out of the Box’ hun visies over verdozing.

22 september 2020
Ontwerpers geven impuls aan debat over verdozing

All Inclusive!

In deze innovatiegids laten we zien wat de kracht van kunst is bij belangrijke maatschappelijke opgaven, zoals de energietransitie, leefbaarheid in de wijken en goede zorg en welzijn. Laat je inspireren door vele Brabantse voorbeelden.

1 september 2020
All Inclusive!

Expositie Design Challenge 'Out of the Box'

De vier ontwerpteams van de ontwerpwedstrijd Out of the Box tonen in augustus hun ontwerpen met een reizende expositie.

21 augustus 2020
Expositie Design Challenge 'Out of the Box'

Landschapstriënnale 2021

April 2021 staat in het teken van het Brabantse landschap tijdens de nationale Landschapstriënnale, die wordt georganiseerd in het Van Gogh Nationaal Park.

17 augustus 2020
Landschapstriënnale 2021

Reis mee langs Brabantse innovatiekracht en creativiteit

Vraag nu aan! ‘All Inclusive!': de inspiratiegids vol voorbeelden van Brabantse innovatieve kracht en creativiteit.

10 augustus 2020
Reis mee langs Brabantse innovatiekracht en creativiteit

Blog | Hoe gaan we de post-corona samenleving inrichten?

Welke rol kunnen kunstenaars spelen bij het inrichten van de openbare ruimte? Adviseur Liesbeth Jans blogt over post-corona vraagstukken.

10 juni 2020
Blog | Hoe gaan we de post-corona samenleving inrichten?

Uitkomsten Design Challenge Out of the Box: De toekomst van ons logistiek landschap

We moeten nieuwe, kwalitatieve eisen stellen aan de logistieke complexen en bedrijventerreinen van Nederland. Hoe precies, dat is de grote vraag!

15 april 2020
Uitkomsten Design Challenge Out of the Box: De toekomst van ons logistiek landschap

Halve Zolenroute compleet met Het Koffijhuis van Marcel Smink

Een verdwenen station en Indische baten vormen de inspiratie voor Het Koffijhuis. Het laatste werk op de kunstroute door de gemeenten Geertruidenberg, Heusden en Waalwijk.

6 maart 2020
Halve Zolenroute compleet met Het Koffijhuis van Marcel Smink

Kunstloc benadrukt belang van inzet kunstenaars bij innovatie tijdens symposium AWTI

Kunstloc adviseur Netty van de Kamp over de onmisbare, innovatieve kracht van kunstenaars.

2 maart 2020
Kunstloc benadrukt belang van inzet kunstenaars bij innovatie tijdens symposium AWTI

Kunst aan de Groene Corridor

De Groene Corridor wordt een aantrekkelijke verbinding tussen Eindhoven, Oirschot en het Groene Woud. Gemeente Oirschot ziet kunst als een krachtig middel om mensen te betrekken bij hun eigen leef- en werkomgeving.

18 december 2019
Kunst aan de Groene Corridor

Kunst aan de A50

Acht A50 gemeenten, de provincie, Rijkswaterstaat, SKOR en Kunstloc werken samen om de identiteiten te accentueren van het landschap.

16 december 2019
Kunst aan de A50

Zuiderwaterlinie: Landkunst exposities

De Zuiderwaterlinie is de oudste, langste en meest benutte linie van Nederland. Met landkunst wordt dit bijzondere erfgoed zichtbaar en beleefbaar.

27 november 2019
Zuiderwaterlinie: Landkunst exposities

Afval = Landschap

Dat afval ook kunst én tegelijk landschap kan zijn bewijzen tien enthousiaste studenten van Fontys ArtCoDe op Landgoed Gulbergen.

21 november 2019
Afval = Landschap

Blog | De strijd om de ruimte

De laatste weken stort iedereen zich op de toekomst van ons landschap. Netty van de Kamp blogt over de strijd tussen infrastructuur, bebouwing, landbouw en natuur om de beperkte ruimte.

29 oktober 2019
Blog | De strijd om de ruimte

Brabant Vertelt

De fiets- en wandelroutes van Brabant Vertelt zijn verhuisd naar het routebureau van Visit Brabant.

10 oktober 2019
Brabant Vertelt

Jagersrust op de Brabantse Wal

Jagersrust verandert in een natte natuurparel. Kunst maakt het veranderende zichtbaar en beleefbaar voor bezoekers.

10 oktober 2019
Jagersrust op de Brabantse Wal

Paden Banen

De Maashorst wordt omgevormd tot een aaneengesloten natuurgebied. Paden Banen van KCCM vertelt het verhaal van de dreven en driften, en maakt zichtbaar hoe bewoners en ondernemers met het gebied omgaan.

2 oktober 2019
Paden Banen

Energy meets the Arts

De energietransitie is niet alleen een zaak van technologische en economische verandering. Wil de transitie écht succesvol zijn, dan is nog iets anders nodig: verbeelding en verleiding.

2 september 2019
Energy meets the Arts

Kunstenaars en boeren 'bonden' in Brabant

Sinds kort werkt de landcoöperatie Dal van de Kleine Beerze samen met kunstenaars, om burgers en ondernemers nog beter bij landbouwtransitie te betrekken.

16 juli 2019
Kunstenaars en boeren 'bonden' in Brabant

Kunstwerk vertelt het onbekende verhaal van de Zuiderwaterlinie

De Zuiderwaterlinie is bij weinig Brabanders bekend. Rooijakkers werk ‘niet vechten, maar hechten’ is een symbool om de historische verbondenheid van de Zuiderwaterlinie te verbeelden en een illustratie van wat beeldende kunst voor een gebied als de Zuiderwaterlinie kan doen.

9 juli 2019
Kunstwerk vertelt het onbekende verhaal van de Zuiderwaterlinie

Terugblik afsluiting kunstproject PadenBanen

Een gemengd gezelschap wandelde langs de dreven van het kunstproject PadenBanen. Publicist Ed van Hinte was aanwezig om te luisteren en schreef een reflectie over natuurmakers.

19 juni 2019
Terugblik afsluiting kunstproject PadenBanen

Klik hier voor verbeelding #1: Brabants landschap

Het lijkt zo simpel… Eén klik in ruil voor verbeelding. Toch kan die ene klik heel wat teweeg brengen. Kijk – of beter gezegd klik – zelf maar.

17 juni 2019
Klik hier voor verbeelding #1: Brabants landschap

De kracht van kunst in het Brabantse landschap

Deze maand verscheen bij het culturele maandblad Zuiderlucht een door Kunstloc gemaakte special over bijzondere kunstprojecten in het Brabantse landschap.

6 juni 2019
De kracht van kunst in het Brabantse landschap

Blog | De identiteit van het landschap

Landkunst is iets anders dan zomaar een kunstwerk in het landschap plaatsen. Liesbeth Jans blogt over het zichtbaar maken van de identiteit van het landschap.

16 mei 2019
Blog | De identiteit van het landschap

Wat kun je met impulsgelden? Deel 3

In samenwerking met kunstenaars verfraaien Brabants Landschap en de gemeentes Eindhoven en Oirschot de 14 kilometer lange Groene Corridor.

2 mei 2019
Wat kun je met impulsgelden? Deel 3

Zuiderwaterlinie: niet vechten maar hechten

Provincie Noord-Brabant wil meer bekendheid genereren (en daarmee toerisme) voor de Zuiderwaterlinie. Het kunstproject van Tijd Rooijakkers helpt dit onbekende verhaal te vertellen.

2 augustus 2018
Zuiderwaterlinie: niet vechten maar hechten

Blog | Tien jaar landkunst

In haar vorige blog schreef Liesbeth Jans, programmaleider ‘Verbinden’ het al: Landkunst bestaat deze zomer 10 jaar! Hoog tijd voor een reflectie, want daar vraagt een jubileum om. Hoe is het eigenlijk zover gekomen met Landkunst? Daarover schrijft Liesbeth in haar nieuwe blog.

17 mei 2017
Blog | Tien jaar landkunst

De waarde van Kunst tussen water en Bosch

Over het samenbrengen van domeinen, de bijzondere samenwerking tussen verschillende partijen en de vraag: 'Kunnen wij ons eigenlijk nog natuurmens voelen?

20 september 2016
De waarde van Kunst tussen water en Bosch

Boom- en plantenkwekers, kunstenaars en ontwerpers slaan de handen ineen

Langs de N65 tussen Den Bosch en Tilburg zijn veel boom- en plantenkwekerijen gevestigd die op hulp krijgen van de creatieve ontwerp- en denkkracht van kunstenaars en ontwerpers.

8 maart 2016
Boom- en plantenkwekers, kunstenaars en ontwerpers slaan de handen ineen