Zoek bijvoorbeeld naar een activiteit of pagina

Scholen ontwikkelen een cultuureducatieprogramma vanuit hun eigen visie

De Cultuur Loper is een meerjarig programma – bestaande uit coaching, scholing en een online instrument – waarmee scholen de kwaliteit van de eigen cultuureducatie kunnen verbeteren. Het programma helpt de scholen om vanuit hun eigen visie een samenhangend en doorlopend activiteitenprogramma te maken. Zo worden kinderen in het primair onderwijs en jongeren in het voortgezet onderwijs optimaal gestimuleerd in hun culturele groei.

Online instrument De Cultuur Loper

Co-creatie binnen De Cultuur Loper

Kunstloc Brabant ontwikkelde De Cultuur Loper in samenwerking met Erfgoed Brabant als onderdeel van de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK). Het programma komt in co-creatie tot stand met lokale intermediairs, scholen, cultuuraanbieders en gemeenten in Noord-Brabant. Met De Cultuur Loper hanteert Kunstloc Brabant, binnen de door het Fonds voor Cultuurparticipatie gestelde doelen, drie centrale uitgangspunten:

  • scholen versterken in hun autonomie;
  • co-creatie met en tussen scholen en partners om te komen tot werkwijze, instrumenten en activiteiten;
  • betekenis geven aan cultuuronderwijs is onmisbaar voor kwaliteit

Verbinding De Cultuur Loper en De Culturele Ladekast

Naast De Cultuur Loper is er tijdens de eerste twee CMK-periodes nóg een instrument ontwikkeld om cultuureducatie in het onderwijs te versterken: De Culturele Ladekast. Deze werd ontwikkeld in een samenwerking van de vijf grote steden in Brabant. 

Uit een analyse blijkt dat De Cultuur Loper en De Culturele Ladekast complementair aan elkaar zijn. In deze derde CMK-periode werkt een themagroep daarom aan een voorstel om beide programma's te verbinden. Lees meer over dat proces via onderstaande link:

naar de themagroep curriculumvernieuwing en visievorming