Zoek bijvoorbeeld naar een activiteit of pagina

Te veel water in de winter, te weinig in de zomer. De eeuwenoude geschiedenis van de waterlinie. Boeren die hun grond optimaal hopen te gebruiken, bewoners die een fijne woonplek willen en Defensie die een deel beheert; de Henriëttewaard in Den Bosch zit vol belangen, uitdagingen en vooral: veel verschillende betrokken partijen. Hoe krijg je die op één lijn? Door ontwerpers, wetenschappers, kunstenaars, erfgoedkenners en architecten samen te brengen in een design challenge: ‘Ondersteboven van Water in de Henriëttewaard’. In dit artikel gaan we in gesprek met de juryvoorzitter van de design challenge: Floris Alkemade. 

Geschreven door: Simone Vos

Ondersteboven van Water in de Henriëttewaard

Dat idee voor een design challenge waarin multidisciplinaire teams de problematiek en uitdagingen in de Henriëttewaard aanpakken, komt uit de koker van Kunstloc Brabant, de Alliantie Zuiderwaterlinie, Staatsbosbeheer, NVTL, TU Delft, Rijksdienst Cultureel Erfgoed, Waterschap Aa en Maas, Gemeente 's-Hertogenbosch en de Provincie Noord-Brabant. 

Ze werken samen in deze ontwerpopgave en zoeken vijf teams die op een innovatieve manier het gebied van duurzame oplossingen voorziet. Het gaat hier om teams met kunstenaars, (landschaps)architecten, ontwerpers, makers, ecologen, erfgoeddeskundigen en waterbouwkundigen.

Een vijfkoppige jury met als voorzitter architect en voormalig Rijksbouwmeester (2015-2021) Floris Alkemade beoordeelt de inzendingen en kijkt welke manier van denken, expertise en samenwerkingsverbanden goed passen bij deze design challenge.

Design Challenge

Verbeeldingskracht inzetten

Floris: “Deze opgave past heel goed in de huidige tijd waarin de klimaatverandering vraagt om specialisten die anders naar vraagstukken kijken. Juist wetenschappers, kunstenaars en ontwerpers zijn daarbij heel belangrijk. Verbeeldingskracht speelt een grote rol hierin. Heel lang hebben we brute kracht gebruikt tegen de natuur, die gezien als een groen laken waar we voortdurend maar stukken van kunnen afsnijden. Maar nu werkt dat brute geweld tegen ons, we beseffen dat we kwetsbaar zijn”, zegt hij.

"In deze challenge zijn we op zoek naar een ontwerpbenadering die al die schijnbaar tegengestelde belangen kan laten samenwerken. Samenlevingsdenken is dat." Floris Alkemade

“In zo’n gebied als de Henriëttewaard is dat goed te zien. Brabant is van origine een heel nat gebied, dus daar is door de eeuwen heen een ingenieus afwateringssysteem op ontwikkeld. Maar de waterinrichting zoals die vooral in de afgelopen eeuw grootschalig is aangepakt, volstaat nu niet meer. De piekbelasting door de regen wordt groter, de droogteperiodes langer en de waterkwaliteit is sterk achteruitgegaan”, vertelt Floris. “En er spelen een heleboel belangen mee: die van de boeren, van Defensie (eigenaar van Fort Crèvecoeur in het gebied), van inwoners en recreanten. Dat maakt het complex. Het optimale antwoord voor de een is niet het juiste antwoord voor de ander. Daarom zijn we in deze challenge op zoek naar een ontwerpbenadering die al die schijnbaar tegengestelde belangen kan laten samenwerken. Samenlevingsdenken is dat. Juist door diverse disciplines met een heel verschillende achtergrond samen te brengen, is dat te bereiken.”

Siebe Swart

Henriettewaard

Wat maakt de Henriëttewaard zo essentieel? Het is onderdeel van de Zuiderwaterlinie en de verdedigingslinie rond ‘s-Hertogenbosch. In het uitgestrekte gebied van ongeveer honderd hectare doorkruist de historische Linie 1629 het landschap. Het boeiende is dat die linie gebaseerd is op een heel precies begrip van de waterhuishouding in het landschap. Precies de kennis die we ook nu weer nodig hebben. Maar, op dit moment is de huidige situatie nauwelijks meer te herkennen als een deel van de Zuiderwaterlinie of de verdedigingslinie rond 's-Hertogenbosch. De Henriëttewaard, momenteel vooral een landbouwgebied, is omgeven door gegraven waterlopen met aan weerszijden nieuwe bebouwing.  

Het streven is om de nog aanwezige kwaliteiten van dit gebied te behouden, tegelijkertijd te ontwikkelen en daarmee toegankelijk en leesbaar te maken voor publiek. De focus op natuurontwikkeling en mogelijke maatregelen om zowel de verdroging als het risico van hoog water te verminderen, zijn daarbij belangrijk. In de komende jaren is het doel van de gebiedsopgave om de directe omgeving te betrekken bij de hoogwateraanpak van 's-Hertogenbosch. Dit betekent dat er aanzienlijke hoeveelheden water opgeslagen en gecontroleerd afgevoerd worden en waar mogelijk ook in de bodem te laten infiltreren. Bovendien biedt deze situatie kansen om het aanwezige erfgoed van Fort Crèvecoeur en delen van de Linie 1692 opnieuw zichtbaar te maken. 

Wisselende belangen

Volgens Floris ligt de essentie van deze design challenge erin dat van oudsher elke vierkante meter van het gebied onderdeel is van een boeiend proces van voortdurende veranderingen en wisselende belangen. “De boeren hadden water op hun land nodig om vruchtbare grond te houden, maar nu mag de grond juist niet te drassig zijn als ze met hun machines het land op moeten, Defensie ontwikkelt na jarenlange bezuinigingen weer een grotere rol voor het strategisch gebruik van de ruimte, bewoners hebben een belang, recreanten ook. Die complexiteit, daar moeten teams stil bij staan in hun voorstellen”, zegt hij. ’Al die generaties voor ons hebben ingezien hoe essentieel juist dit laagste punt van Brabant is. Nu zijn wij aan de beurt om dat belang te herkennen en de volgende stappen te beramen.’

 

"Juist zo’n ontwerpvraag smeedt nieuwe samenwerkingsverbanden die je op een heel ander spoor zetten en verder helpen." Floris Alkemade

“Het is een hele mooie opgave voor teams; je werkt aan kennisontwikkeling rondom thema’s als klimaatadaptie, waterkwaliteit en landschapsinrichting en dat zijn cruciale thema’s voor heel Nederland, maar ook wereldwijd. Als je over deze onderwerpen veel kennis ontwikkelt, kun je de komende decennia veel verwante vraagstukken aanpakken. De lol van zo’n project is ook dat je andere disciplines en denkwijzen ziet en nieuwe mensen leert kennen. Juist zo’n ontwerpvraag smeedt nieuwe samenwerkingsverbanden die je op een heel ander spoor zetten en verder helpen”, vertelt Floris. “Het werk van de teams gaat ook naar de Dutch Design Week, dat is een prachtig podium om te laten zien wie je bent en wat je doet.”

Heldenmoed en verbeeldingskrachtMarc Driessen

Heldenmoed en verbeeldingskracht

Bij het beoordelen van de inzendingen, kijkt Floris met juryleden Jacob Knegtel (adviseur Erfgoed & Water Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed), Birthe Leemeijer (beeldend kunstenaar), Paul Roncken (directeur NatuurCollege, voorheen adviseur ruimtelijke kwaliteit provincie Utrecht) en Suzanne de Zoeten (lid dagelijks bestuur Waterschap Aa en Maas) naar verschillende aspecten. “Ook kunst en cultuur spelen een grote rol in het project, het vraagt een zekere heldenmoed om de juiste mate van verbeeldingskracht in te zetten. Een stap verder te gaan dan je normaal doet. We kijken naar de benadering van het team, welk ambities en ervaringen de teamleden hebben, want verbeeldingskracht gevoed door expertise is natuurlijk een krachtige combinatie. Het is een complexe situatie, daarbij zijn meerdere denkrichtingen nodig”, zegt Floris.

“Teams kunnen de vrijheid nemen die ze zinvol lijkt. Ze kunnen een plan voor een eeuw vooruit indienen, of een juist een plan waarbij de meest minimale ingreep tot een groot effect leidt. Of een grote landschapsherstelingreep of een hele nieuwe structuur. We zijn vooral benieuwd naar de innovatieve oplossingen voor het landschap hier. Dit is een moment om nieuwe kennis op te doen, te delen en het geheugen van het landschap vooral te betrekken bij die innovatie. Er zit al zoveel in het gebied, dat op de juiste manier weer terugbrengen, met verfijning, zou heel goed zijn.”

Simone Vos

Freelance journalist / communicatieadviseur
+31 6 22 15 14 30

Kunst & klimaat

De 5 winnende teams van de Design Challenge

Een vijfkoppige jury heeft uit 44 inzendingen de 5 winnende teams geselecteerd voor de Design Challenge Henriëttewaard.

8 april 2024
De 5 winnende teams van de Design Challenge

Vijf lessen als je wil verduurzamen

Hoe helpen verbeeldingskracht en creativiteit bij het verduurzamen van organisaties en de openbare ruimte?

2 april 2024
Vijf lessen als je wil verduurzamen

Heldenmoed en verbeeldingskracht gezocht voor design challenge Henriëttewaard

In gesprek met Floris Alkemade, de juryvoorzitter van de design challenge.

20 februari 2024
Heldenmoed en verbeeldingskracht gezocht voor design challenge Henriëttewaard

Design Challenge: Ondersteboven van Water in de Henriëttewaard

Duik in de challenge en verbeeld de toekomst van water en erfgoed!  

10 januari 2024
Design Challenge: Ondersteboven van Water in de Henriëttewaard

KunstUnlocked Omgevingsvisie

Hoe maak je meer impact op klimaatvraagstukken met creatieve ontwerpkracht?

21 november 2023
KunstUnlocked Omgevingsvisie

Vier zakelijke leiders maken stappenplan verduurzamen culturele sector

Vier zakelijk leiders komen met tips over duurzaamheid tijdens de opleiding Leiderschap in Cultuur (LinC).

31 oktober 2023
Vier zakelijke leiders maken stappenplan verduurzamen culturele sector

Verminder je ecologische voetafdruk

Wil je jouw culturele organisatie verduurzamen? Met deze infographic kun je direct zien waar je kunt beginnen.

10 oktober 2023
Verminder je ecologische voetafdruk

Kunst en Klimaat

Klimaatvraagstukken vragen om een gezamenlijke aanpak waarbij creativiteit niet mag ontbreken. Hóe pak je dat aan?

22 september 2023
Kunst en Klimaat

Biobased bouwen: Materiaal van nu én de toekomst

De toekomst van de bouw: biobased materialen. Rik Maarsen, Klarenbeek & Dros en Jeroen Doorenweerd zetten in Brabant stappen in de goede richting.

16 januari 2023
Biobased bouwen: Materiaal van nu én de toekomst

Anderzijds A67

Ontwerp van een geluidswering langs de A67 bij de Strabrechtse Heide als aanjager voor ruimtelijke opgaves.

9 december 2022
Anderzijds A67

Blog | Verkenning Kunst en Klimaat

Liesbeth Jans blogt over de onderzoeksresultaten van Op Verkenning - de klimaatcrisis.

30 november 2022
Blog | Verkenning Kunst en Klimaat

Snelwegontwerp Anderzijds A67 wakkert regionale innovatiekracht aan

Hoe kan kunst de aanjager zijn voor duurzame landschapsvernieuwing? Dat bespraken we tijdens het Energiefestival 2022.

11 november 2022
Snelwegontwerp Anderzijds A67 wakkert regionale innovatiekracht aan

Van restafval tot design met een verhaal

Drie makers vertellen over hun werk dat is gemaakt van restmateriaal, -afval of hergebruikte producten. Hoe gaan zij om met dit materiaal?

2 november 2022
Van restafval tot design met een verhaal

Blog | Bestemming onbekend

Charlotte Hopmans blogt over hoe we samen tot een duurzame toekomst kunnen komen.

19 oktober 2022
Blog | Bestemming onbekend

Blog | Kunst en Klimaat, omdat het niet anders kan

Dit najaar besteden we extra aandacht aan klimaatverandering. Adviseur Liesbeth Jans licht een aantal programma-onderdelen uit.

11 oktober 2022
Blog | Kunst en Klimaat, omdat het niet anders kan

Hoe staat het met duurzaamheid op Brabantse festivals?

Duurzaamheid en de festivalbranche, tot voor kort hadden ze niet veel met elkaar gemeen, maar daar komt nu verandering in.

4 oktober 2022
Hoe staat het met duurzaamheid op Brabantse festivals?

Blog | Een nieuw klimaatverhaal

Elsa van Dam bepleit een nieuw klimaatverhaal met oog voor urgentie en verbondenheid tussen mens en natuur.

27 september 2022
Blog | Een nieuw klimaatverhaal

Vergroening van steden: creatieve makers zorgen voor bewustzijn en innovatie

Drie exposanten van de expositie STAD = NATUUR in de LocHal delen hun visie op stadsnatuur, vergroening en klimaatadaptatie.

15 september 2022
Vergroening van steden: creatieve makers zorgen voor bewustzijn en innovatie

Kunst & Klimaat, omdat het niet anders kan

Kunstloc Brabant bekijkt dit najaar de klimaatcrisis door de bril der verbeelding. Hoe kan kunst bijdragen aan het keren van de klimaatcrisis?

8 september 2022
Kunst & Klimaat, omdat het niet anders kan

Verkenning Van Gogh Nationaal Park

Kunstenaars, ruimtelijk ontwerpers en andere makers verkennen mogelijkheden voor landmarks die de beleving van het landschap versterken.

24 juni 2022
Verkenning Van Gogh Nationaal Park

Opinie: Een gezellige transitie in de berm

Paul Roncken, directeur van de Stichting NatuurCollege, schrijft over de natuur- en energietransitie en neemt drie ontwerpontdekkingen onder de loep.

8 maart 2022
Opinie: Een gezellige transitie in de berm

Goed voornemen: groener filmen

De filmsector kan en moet duurzamer, groener, bewuster. Een goed voornemen voor dit nieuwe jaar. Maar hoe dan?

27 januari 2022
Goed voornemen: groener filmen

Hoe kunst en design kunnen bijdragen aan een duurzamere wereld

Kunst en design kunnen helpen de wereld te verduurzamen. In gesprek met drie projecten in Brabant die laten zien hoe dat kan.

15 december 2021
Hoe kunst en design kunnen bijdragen aan een duurzamere wereld

Stemming: Cultuur en de klimaatcrisis: verduurzaming in de culturele sector

Hoe gaat de culturele sector om met klimaatverandering? Documentalist Ton van der Linden zet een aantal duurzame voorbeelden op een rij.

7 oktober 2021
Stemming: Cultuur en de klimaatcrisis: verduurzaming in de culturele sector

Op Verkenning | De klimaatcrisis

Welke bijdrage kan kunst kan leveren om de klimaatverandering te keren? Charlotte Hopmans en Elsa van Dam gaan voor ons op pad met deze vraag.

12 juli 2021
Op Verkenning | De klimaatcrisis

‘De kleding die je nu hebt, is het meest duurzaam’: drie modeontwerpers over duurzaamheid

Duurzame mode is steeds meer onderwerp van gesprek. Drie Brabantse modeontwerpers die duurzaam bezig zijn, aan het woord.

22 juni 2021
‘De kleding die je nu hebt, is het meest duurzaam’: drie modeontwerpers over duurzaamheid

Ontwerp en aanpak van stadsnatuur

Van wenkend perspectief naar actuele uitdaging voor ontwerpers én opdrachtgevers.

15 juni 2021
Ontwerp en aanpak van stadsnatuur

De veranderende rol van de ontwerper in tijden van crisis

Over de verantwoordelijke rol van een ontwerper in de vormgeving en inbedding van (nieuwe) sociaalmaatschappelijke waarden.

27 november 2020
De veranderende rol van de ontwerper in tijden van crisis

Wandelend aan de toekomst werken: Vera Hofman maakt de wereld een stukje mooier

Dirigente, fluitiste en maker Vera Hofman wandelde in augustus tweehonderd kilometer door Noord-Brabant en Limburg, onder het mom van Walk & Talk.

26 november 2020
Wandelend aan de toekomst werken: Vera Hofman maakt de wereld een stukje mooier

Kunst en duurzaamheid: de perfecte combinatie voor Ecodorp Boekel

Voorzitter Ad Vlems over het Ecodorp, de rol van de Artist in Residence en kunstenaars bij het behalen van de Sustainable Development Goals (SDG’s).

5 november 2020
Kunst en duurzaamheid: de perfecte combinatie voor Ecodorp Boekel

Hoe verbeeldingskracht bijdraagt aan natuurinclusieve bouw

Vorige week vond het symposium ‘Heel Brabant ontwerpt natuurinclusief! Jij toch ook?’ plaats. MEST was erbij en ging in gesprek met de experts.

29 september 2020
Hoe verbeeldingskracht bijdraagt aan natuurinclusieve bouw

Trends in events in festivalprovincie Brabant

Duurzaamheid, inclusiviteit, technologie, purpose-driven en een totaalbeleving zijn de trends in onze snelgroeiende festivalprovincie.

6 februari 2020
Trends in events in festivalprovincie Brabant

Blog | Tend and befriend

Het is een drukke tijd. De rode draad bij al deze activiteiten was de zorg voor de samenleving en de wens om gezamenlijk oplossingen voor de grote maatschappelijke opgaven te ontwikkelen, to change the inevitable.

25 oktober 2019
Blog | Tend and befriend

“Kunstenaars verleiden je om écht iets met de energietransitie te doen.”

In 2050 moet de provincie Noord-Brabant volledig energieneutraal zijn. Hoe krijgen we dat voor elkaar?

22 oktober 2019
“Kunstenaars verleiden je om écht iets met de energietransitie te doen.”

Duurzaamheid in kunst en design: Beperkend én verrijkend

Kunstenaars laten zich al eeuwen inspireren door de natuur. Zo ook Hanneke de Leeuw, Angelique van der Valk en Willeke Klaassen.

8 oktober 2019
Duurzaamheid in kunst en design: Beperkend én verrijkend

Verleiding en verbeelding in de energietransitie

In 2050 moet de provincie Noord-Brabant energieneutraal zijn. Hoe zien kunstenaars en ontwerpers het energielandschap van de toekomst?

8 augustus 2018
Verleiding en verbeelding in de energietransitie

Maatschappelijke trends en de onmisbare blik van de kunstenaar

Sectoren bundelen hun krachten op zoek naar innovatieve oplossingen. Welke rol kan de kunstenaar spelen in deze vraagstukken?

26 oktober 2017
Maatschappelijke trends en de onmisbare blik van de kunstenaar

Earth Matters: De planeet als inspiratiebron

De textielindustrie is één van de meest vervuilende bedrijfstakken. Met de tentoonstelling Earth Matters brengt het TextielMuseum dit maatschappelijke thema onder de aandacht.

19 oktober 2017
Earth Matters: De planeet als inspiratiebron

Redden kunstenaars de wereld?

“Echte winst betekent niet alleen dat je nadenkt over geld verdienen, maar ook hoe je de planeet wilt achterlaten.” Hoe zet de cultuursector in op duurzaamheid?

13 oktober 2017
Redden kunstenaars de wereld?

Wereldwijde voorbeelden van sociale innovatie

Sociale innovatie is inmiddels een buzz woord in Brabant.

10 februari 2015
Wereldwijde voorbeelden van sociale innovatie