Zoek bijvoorbeeld naar een activiteit of pagina

Lappen grond vol met grauwe, grijze opslagdozen die het landschap steeds verder opslokken - kan dat niet anders? CAST daagde - in samenwerking met Kunstloc Brabant en Vereniging Deltametropool - vier teams van architecten en ontwerpers uit met design challenge ‘Out of the Box’. De opdracht: kom met alternatieven voor het logistieke landschap van de toekomst.

beeld: Expositie 'Out of the Box' in de LocHal in Tilburg. Foto: Pieter de Ruijter

Verslag presentatie en debatavond Out of the Box

Op vrijdag 21 augustus presenteerden de teams hun visies, en gaven daarmee het debat over verdozing in regio Tilburg een flinke impuls. CAST nodigde de Tilburgse wethouder Economie en Ruimtelijke Ordening Berend de Vries, Jeroen Smarius (directeur Vitaal en Ruimtelijk Brabant bij provincie NoordBrabant), programmamanager ‘topcorridors’ Luc de Vries (werkzaam bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat) uit voor een discussie over welke inzichten en kansen de uitkomsten van design challenge ‘Out of the Box’ bieden voor de praktijk. Het publiek en natuurlijk de vier ontwerpteams discussieerden mee.

De kracht van verbeelding

Je ziet het om je heen gebeuren: de druk op bedrijventerreinen in en rond de steden neemt flink toe. Dat is niet zo gek - steeds vaker kopen we online. We verwachten dan dat onze pakjes het liefst de volgende dag al bij ons op de deurmat liggen. Daardoor komen er steeds meer distributiecentra in het landschap bij. Deze ontwikkeling speelt in op onze behoeften, maar tast tegelijkertijd de leefomgeving aan van inwoners, werknemers en natuur. Kan het ook anders? Slimmer?

Het antwoord is natuurlijk ja. Het kan anders. Het kan altijd anders. Dat lieten de vier ontwerpteams in de design challenge de afgelopen periode duidelijk zien. Had je er bijvoorbeeld ooit al eens aan gedacht het Wilhelminakanaal in te zetten als één grote, regionale mainport - uiteraard met oog voor natuur en milieu? Of overwoog je al eens het bundelen van alle schakels en ketens uit het distributieproces in één XXXL Gouden Doos? Weg met de ketting aan bedrijfshallen in het landschap: hyper efficiënt en bovendien met een minimale footprint in de omgeving. Of deze denkrichting dan: onderzoek en benut de potentie van bestaande bedrijventerreinen. Zorg met herverkaveling voor vermenging van bedrijvigheid, wonen en distributie en geef ruimte aan de natuur. Of wat dacht je van het op microniveau inpassen van logistieke processen in de stad en wijk, tot aan reparatie- en retourstromen toe? Heel beknopt samengevat zijn dit de vier denkrichtingen die uit Design Challenge Out of The Box volgden. Wil je meer weten over de visies? Kijk voor meer info en vertoningsdata van expositie Out of the Box.

Politiek aan zet

In het publiek luisterde onder meer Ben Kuipers (landschapsarchitect en voorzitter NVTL) naar de pitches van de vier ontwerpteams. Na afloop daarvan gooide hij de knuppel in het hoenderhok: is het inrichten van het logistieke landschap van de toekomst eigenlijk wel een vraag voor architecten en ontwerpers? Uiteindelijk lijkt het er - op basis van de gepresenteerde visies - immers niet om te gaan hoe dat toekomstige landschap eruit ziet, maar veel meer hoe (en óf) het werkt. Dan heb je instrumenten nodig: beleid of misschien zelfs gedragstherapie om consumenten af te remmen. Architect Janna Bystrykh: “Kleine bedrijventerreinen, zoals Vossenberg, daar zie je nog mogelijkheden voor een overheid om in te grijpen. Maar die grote lappen grond die zijn verkocht de afgelopen tien jaar, daar zit je aan vast. Er moet dus inderdaad veel meer langdurig, strategisch gedacht worden. En niet alleen over grondbezit en welvaart, maar ook met name over natuur en sociale infrastructuur.”

foto: debatavond 'Out of the Box', fotograaf: Claudia Aarts

Politiek aan zet

Als een burger een huis wil bouwen, is er een heel boekwerk vol met randvoorwaarden waar hij zich aan moet houden, weet collega-architect Thijs van Spaandonk. Maar bij een ondernemer die een enorme bedrijfshal laat bouwen is dat er gek genoeg niet. “Dan zijn we niet mans genoeg om te eisen dat diegene z’n dak vol moet leggen met zonnepanelen. En daar zit volgens mij de crux. De kracht van verbeelding helpt mee, maar de oplossing zit ‘m deels echt in het instrumentarium. De vraag die we onszelf moeten stellen is: wat voor economie willen we hebben? En welke waarden willen we dat het toevoegt? En vooral ook: welke waarden willen we niet kwijtraken? Dat zijn politieke vragen.”

foto: debatavond 'Out of the Box', fotograaf: Claudia Aarts

2530

“Er ligt zeker een rol bij de overheid, want als je het aan marktpartijen over laat, krijg je wat we nu zien.” Vincent van Heesch: “de Gouden Doos is een uitnodiging om met marktpartijen en overheden samen te kijken hoe het anders kan. De provincie kan een goed startpunt zijn, want tussen gemeenten is er een concurrentiestrijd.”

Voor wethouder Berend de Vries sprak met name de visie (In)tangible superstructures aan, over herbestemming van bestaande terreinen. “Herbestemmen en meervoudig ruimtegebruik - recreatie, sport, wonen - daar zitten veel ingrediënten in die in de toekomst een plek kunnen krijgen.” Hergebruik van bestaande (bedrijven)terreinen staat - mede gestuurd door een advies vanuit het ministerie BZK - hoog op zijn agenda. “Het Rijk zegt: probeer zoveel mogelijk gebruik te maken van bestaande terreinen. Daar ben ik het heel erg mee eens, dat we dat moeten doen. En inmiddels zien we dat het - met minimale inzet van de overheid - van de grond komt, herbestemming van bestaande terreinen.”

Integrale aanpak

Luc de Vries (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat) is enthousiast over de gepresenteerde voorstellen. “Elke visie representeert een ander schaalniveau. Van regionaal, provinciaal tot en met landelijk”, begint hij. Bovendien agenderen ze allemaal hun eigen problematiek. “De kunst is dat aan elkaar te verbinden, op alle niveaus. Dan kun je pas echt een transitie maken.” Logistiek is een middel en geen doel op zich, dus voor de lange termijn is het veel belangrijker om je te richten op activiteiten die passen bij het DNA van de regio, zoals de specialistische maakindustrie en agrofood. Logistiek levert daarbij de nodige diensten. De Vries: “Logistiek zal er altijd zijn. Maar ik zeg: ga terug naar de basis. Wat zijn de ruimtelijke regionale structuren en wat kun je nu produceren in eigen omgeving? Waar is regionale economische versterking mogelijk? Logistiek is daar dan een resultante van, in plaats van een doel op zich.” Ook de discussie over het gebruik van ruimte moet scherper gevoerd worden, meent De Vries. De vraag om bedrijventerreinen zal onverminderd groot blijven, maar de manier waarop we dit aanvliegen moet anders. “Kunnen we naar een brownfield-benadering (herbestemming van bestaande terreinen, red.)? Kunnen we greenfield ontwikkelen, en hoe doen we dat dan als die vraag gesteld wordt? Daar moeten we klaar voor zijn.”

Ik hoop dat Tilburg ook op ‘t gebied van ruimtelijke kwaliteit een logistieke koploper kan worden. Berend de Vries

Berend de Vries beaamt dat, maar stelt dat de handel met China net zo belangrijk is. Hij signaleert veel druk vanuit de markt voor nieuwbouw. Terwijl de overheid, denkt hij, met minimale inmenging juist zou kunnen sturen op herstructurering en herverkaveling van bestaande gebieden. Erfpacht werkt momenteel niet goed om dit te bereiken, er zijn nieuwe instrumenten nodig. Daarnaast past het om selectief te zijn. “In Tilburg en Waalwijk samen hebben we een logistieke topregio. We hebben onze infrastructuur voor een belangrijk deel echt op orde. En dat betekent dat we nu een bestaand ecosysteem hebben waar bedrijven heel graag onderdeel van willen zijn. Daardoor kunnen we veel selectiever zijn voor bedrijven die zich gaan vestigen. Ik vind dan ook dat het een dure plicht is om dat te doen. Wat kom je nou brengen, in plaats van wat kom je halen?” Hij hoopt dat Tilburg ook op het gebied van ruimtelijke kwaliteit een logistieke koploper kan worden.

Gedragsverandering consument

Directeur Vitaal en Ruimtelijk Brabant bij Provincie Noord-Brabant Jeroen Smarius werd getriggerd door het pleidooi voor herverkaveling van één van de ontwerpteams. Het deed hem - in positieve zin - denken aan de landbouwtransitie en herverkaveling. “De grootschaligheid van de landbouw keert zich nu een beetje tegen ons. Daar moeten we van leren. Misschien moeten we juist die integraliteit en kleinschaligheid gaan benutten om dit probleem aan te pakken.” Op een andere manier de ruimte indelen - nadenken over de structuur en de indeling van het landschap - en tegelijkertijd het koppelen aan andere opgaven. Bijvoorbeeld, vindt Smarius, het gemak waarmee we als consumenten onze spullen uit China laten overkomen. Productie iets wezensvreemds voor ons. Iets dat ver van ons afstaat. En dat moet anders. “Die korte keten is van belang. Want waarom hebben we al die logistiek? Omdat we bijna niets uit onze eigen omgeving halen. Terwijl ik vind dat wij als inwoners van deze provincie geconfronteerd moeten worden met hoe onze producten gemaakt worden, verspreid worden. De consument is onderdeel van de oplossing.”

Expositie 'Out of the Box' in de LocHal in Tilburg, fotograaf: Pieter de Ruijter

Gedragsverandering consument

Tilburgs raadslid Frans van Aarle, in het publiek, haakte daar graag op in. Niet Bol.com of Coolblue zijn de aanstichters, maar de consument. Die koopt de producten immers. Hoe ziet Smarius de gedragsverandering voor zich? “Als overheid hebben we toch op z’n minst het streven om gedragsverandering tot stand te brengen”, antwoordt hij. “Ik denk dat wij nu langzamerhand iets strenger moeten worden als overheid. Maar dan komt het ook aan op politieke lef, bestuurlijke lef en keuzes maken.”

Paul Gerritsen (Vereniging Deltametropool): is erg te spreken over de ontwerpen. “De basis bevragen hoe willen we dat ons landschap en ons leven eruit ziet? Die vraag komt steeds dichterbij. Heel vaak is de keuze: lekker makkelijk, bij het bestellen van je pakje online, maar ook hoe we met ons landschap omgaan. Maar die tijd van lekker makkelijk is nu wel echt voorbij.”

Bert Harmelink (BNSP): “Wat ik mis in de discussie is de parallelle analyse en het parallelle beleid. Hoe denken we over logistiek? Welke invloeden zijn er aan de orde? Opvallend dat er vier mooie filosofieën en concepten liggen. Maar waarom komen die dozen er toch elke keer weer?”

Regionale samenwerking, verzakelijking en eisen

Het debat raakte vrijwel alle grote kwesties van deze tijd: het brede welvaartsdebat, de discussie over de bestel en wegwerpeconomie dat het anders moet, de rol van de overheid en de rol van de consument, de klimaatcrisis tot integrale gebiedsontwikkeling. Cees-Jan Pen, lector De Ondernemende Regio bij Fontys Hogescholen, benadrukte in zijn slotpleidooi nog maar eens hoe belangrijk het is om architecten, ontwerpers en stedenbouwkundigen bij dit soort complexe, veelomvattende vraagstukken te betrekken. “Bij de ontwikkeling van bedrijventerreinen is waarschijnlijk in negen van de tien gevallen de gemeentelijke afdeling RO en Stedenbouw niet eens betrokken. Het bouwen kan veel te snel en veel te makkelijk, er worden geen eisen en voorwaarden gesteld. Jaren geleden hield voormalig burgemeester Noordanus zich al bezig met verdozing en met de herontwikkeling van bestaande bedrijventerreinen. En dat het beter moest. Vandaag hoor ik adviezen terug die hij toen al gaf. Deze avond, de discussies die we voeren en de inspiratie die het oplevert, toont maar weer aan hoe belangrijk het is om de stedenbouwkundigen te blijven betrekken.”

Om de transitie van het logistieke landschap te laten slagen, zijn bovendien goede regionale afspraken onmisbaar, is Pens advies. “Als je in Tilburg nee zegt tegen een bedrijf, dan gaan ze nu net zo makkelijk naar Tiel. Daarom zou je in regionaal verband afspraken moet maken.” Wie moet daar dan op toezien? De provincie, denkt Pen. En dan moet de provincie ook streng zijn: als je geen regionale afspraken maakt, dan geen provinciale gelden voor infrastructuur. Anders werkt het niet. Het is nu veel te vrijblijvend. En ga zakelijker met bedrijven om. Ook dat stond in het rapport van Noordanus. Pen: “Waarom niet een soort statiegeld voor bedrijventerreinen? Laat bedrijven een onderhoudsfee betalen. En stel harde eisen over goede huisvesting van werknemers/ arbeidsmigranten. Hetzelfde geldt voor randvoorwaarden voor bedrijfshallen en bedrijventerreinen. Is het niet geregeld? Dan neem je afscheid van elkaar.” Alle ontwerpteams benoemen in hun visie: van meer naar betere kwaliteit, van groter naar inclusiever denken en van mono- naar multifunctionaliteit.

Volgens Pen zullen we tot slot - en daarbij zijn planologen en economen nodig - op een andere manier moeten rekenen. Dat is ook een financieeleconomisch vraagstuk. “Iedereen vindt dat het anders moet, maar hoe kun je nu terugrekenen dat een partij - met zonnepanelen, door aan vergroening te werken - daadwerkelijk waarde toevoegt. Hoe gaan we daarmee verder? Nu is het moment om dit verder op te pakken. Het berekenen van de Maximaal Maatschappelijk Waarde.”

Blijf op de hoogte van het vervolg van CAST atelier logistiek landschap.

In dit verslag las je over een aantal discussiepunten van de presentatie- & debatavond 'Out of the Box'. De volledige avond is door Omroep Tilburg vastgelegd. 

Presentatie- en debatavond terugkijken

Meer weten over 'Out of the Box'?

Neem contact met mij op.

De Ontwerpen van de Design Challenge Ondersteboven van Water in de Henriëttewaard

Vijf ontwerpteams hebben hun visie verder uitgewerkt in innovatieve, klimaatbestendige en creatieve ontwerpen die tot de verbeelding spreken. 

5 juli 2024
De Ontwerpen van de Design Challenge Ondersteboven van Water in de Henriëttewaard

Atelierboerderij ontwikkelt natuurlijk verflandschap

Walnotenboom en rode kool als grondstoffen voor verfmateriaal op 't Klein Laar.

27 juni 2024
Atelierboerderij ontwikkelt natuurlijk verflandschap

Kunstwerk Eenwoud ontkiemt op Landpark Assisië

Een bijzonder kunstwerk krijgt duizend jaar de tijd om zich te ontwikkelen: Eenwoud.

26 juni 2024
Kunstwerk Eenwoud ontkiemt op Landpark Assisië

Kunstenaars en ondernemers komen samen tot nieuwe kijk op Van Gogh Nationaal Park

Vier deelnemers die met de kunstvouchers werken, aan het woord over hun projecten en de toekomst ervan.

9 april 2024
Kunstenaars en ondernemers komen samen tot nieuwe kijk op Van Gogh Nationaal Park

De 5 winnende teams van de Design Challenge

Een vijfkoppige jury heeft uit 44 inzendingen de 5 winnende teams geselecteerd voor de Design Challenge Henriëttewaard.

8 april 2024
De 5 winnende teams van de Design Challenge

Heldenmoed en verbeeldingskracht gezocht voor design challenge Henriëttewaard

In gesprek met Floris Alkemade, de juryvoorzitter van de design challenge.

20 februari 2024
Heldenmoed en verbeeldingskracht gezocht voor design challenge Henriëttewaard

Uitreiking kunstvouchers aan deelnemers Van Gogh National Park Academie

Drie deelnemers ontvingen een kunstvoucher om met een kunstenaar hun plannen in Van Gogh NP te realiseren.

12 januari 2024
Uitreiking kunstvouchers aan deelnemers Van Gogh National Park Academie

Design Challenge: Ondersteboven van Water in de Henriëttewaard

Duik in de challenge en verbeeld de toekomst van water en erfgoed!  

10 januari 2024
Design Challenge: Ondersteboven van Water in de Henriëttewaard

KunstUnlocked Omgevingsvisie

Hoe maak je meer impact op klimaatvraagstukken met creatieve ontwerpkracht?

21 november 2023
KunstUnlocked Omgevingsvisie

Kunst en Klimaat

Klimaatvraagstukken vragen om een gezamenlijke aanpak waarbij creativiteit niet mag ontbreken. Hóe pak je dat aan?

22 september 2023
Kunst en Klimaat

Gemeente Tilburg en Kunstloc Brabant lanceren eerste stadsnatuur routekaart

Met de routekaart stadsnatuur willen Tilburg en Kunstloc Brabant bewoners en professionals prikkelen zelf nog actiever in te springen op de ontwikkeling van stadsgroen.

6 juli 2023
Gemeente Tilburg en Kunstloc Brabant lanceren eerste stadsnatuur routekaart

Routes Brabant Vertelt verhuizen naar VisitBrabant Routebureau

De fiets- en wandelroute-app Brabant Vertelt is officieel overgedragen aan VisitBrabant Routebureau.

22 juni 2023
Routes Brabant Vertelt verhuizen naar VisitBrabant Routebureau

Verbeelding maakt het verschil bij de A67

Acht gemeenten van Metropoolregio Eindhoven ondertekenen het Manifest Klimaatcorridor A67 en onderstrepen het belang van verbeelding.

21 december 2022
Verbeelding maakt het verschil bij de A67

Drie kunstvouchers voor deelnemers Van Gogh Academie

Met de kunstvoucher kunnen kunstenaars ingezet worden om bij te dragen aan de ambities van het Van Gogh Nationaal Park.

19 december 2022
Drie kunstvouchers voor deelnemers Van Gogh Academie

Blog | Verkenning Kunst en Klimaat

Liesbeth Jans blogt over de onderzoeksresultaten van Op Verkenning - de klimaatcrisis.

30 november 2022
Blog | Verkenning Kunst en Klimaat

Blog | Bestemming onbekend

Charlotte Hopmans blogt over hoe we samen tot een duurzame toekomst kunnen komen.

19 oktober 2022
Blog | Bestemming onbekend

Van Gogh Academie

Kunstloc brengt de kracht van het denken als een kunstenaar in bij de Van Gogh Academie.

24 juni 2022
Van Gogh Academie

Verkenning Van Gogh Nationaal Park

Kunstenaars, ruimtelijk ontwerpers en andere makers verkennen mogelijkheden voor landmarks die de beleving van het landschap versterken.

24 juni 2022
Verkenning Van Gogh Nationaal Park

Blog | Een tijd van onthullingen

De komende tijd zijn er veel onthullingen van kunst in de openbare ruimte, waar onze adviseur Liesbeth Jans bij betrokken was.

23 juni 2022
Blog | Een tijd van onthullingen

De kracht van verbindend ontwerpen

Met verbindend ontwerpen worden oplossingen niet gestapeld, maar in samenhang gebracht. Bekijk voorbeelden van de design challenge Onze Energie, Ons Landschap.

13 mei 2022
De kracht van verbindend ontwerpen

Landkunst

Landkunst brengt land, stad, natuur, erfgoed, cultuurhistorie en hedendaagse kunst samen.

16 februari 2022
Landkunst

Kansen voor erfgoed door inzet kunst

Hedendaagse kunst kan bijdragen aan het behoud van Brabants erfgoed door hier nieuwe belevingen aan toe te voegen.

26 januari 2022
Kansen voor erfgoed door inzet kunst

Hoe kunst je laat nadenken over landbouw

Mirte van Duppen en Peter Dictus laten zien hoe kunst een rol kan spelen bij het bij elkaar brengen van partijen, en het voeren van een gesprek over de grote en complexe vraagstukken van onze tijd.

5 januari 2022
Hoe kunst je laat nadenken over landbouw

Creativiteit als uitgangspunt bij Van Gogh Nationaal Park

De komende jaren zet Kunstloc zich in om de omgevingskwaliteit van het park te versterken met verbeeldingskracht.

11 augustus 2021
Creativiteit als uitgangspunt bij Van Gogh Nationaal Park

Hoe de kracht van verbeelding kunst integreert in de Landschapstriënnale 2021

Tijdens de Landschapstriënnale liep kunst als een rode draad door de programmering. We blikken terug en vooruit: wat zijn de geleerde lessen?

4 augustus 2021
Hoe de kracht van verbeelding kunst integreert in de Landschapstriënnale 2021

Creativiteit als uitgangspunt bij Van Gogh Nationaal Park

Kunstloc Brabant en het Van Gogh Nationaal Park gaan samen met 50 andere partners van het park werken aan het toekomstige Brabantse landschap met creativiteit als uitgangspunt.

22 juli 2021
Creativiteit als uitgangspunt bij Van Gogh Nationaal Park

Kunstwerk Groene Passage bij knooppunt De Hogt

Een kunstwerk dat de voetgangers- en fietsonderdoorgang bij het snelwegknooppunt De Hogt bij Eindhoven een stuk aangenamer maakt om te passeren.

24 juni 2021
Kunstwerk Groene Passage bij knooppunt De Hogt

Ontwerp en aanpak van stadsnatuur

Van wenkend perspectief naar actuele uitdaging voor ontwerpers én opdrachtgevers.

15 juni 2021
Ontwerp en aanpak van stadsnatuur

Kunstroute Het Groene Lint

Met de realisatie van meerdere kunstwerken langs een wandelroute integreren de gemeente Eersel en Veldhoven kunst met gebiedsontwikkeling.

14 juni 2021
Kunstroute Het Groene Lint

Een nieuwe stap op Het Groene Lint

Afgelopen mei is het startpunt van Het Groene Lint gemarkeerd in de vorm van een kunstwerk van Marcel Smink.

11 juni 2021
Een nieuwe stap op Het Groene Lint

De stem van kinderen

In vier Brabantse gebieden waar duurzame energieopwekking gepland staat, wordt de stem van de toekomstige bewoners hoorbaar gemaakt.

10 juni 2021
De stem van kinderen

Beleef en beluister de helende kracht van het landschap

Ervaar de kracht van het landschap met de audiotour Helend Landschap van deep designer Anne van Strien.

1 juni 2021
Beleef en beluister de helende kracht van het landschap

Kunst aan snelfietsroutes Brabant

Kunstloc Brabant heeft samen met de gemeente Meierijstad en de provincie het initiatief genomen kunst te betrekken bij de ontwikkeling en inrichting van de F50 tussen Veghel en Uden.

17 mei 2021
Kunst aan snelfietsroutes Brabant

Florentijn Hofman gekozen voor kunstwerk snelfietsroute F50

Bewoners van Meierijstad gezocht om model te staan voor uitvergrote fietsers in de beeldenserie 'Half Nul'.

17 mei 2021
Florentijn Hofman gekozen voor kunstwerk snelfietsroute F50

Verwonder de Dommel met de Dommeltrommel

Het team van kunstenaarscollectief Satellietgroep ging op veldonderzoek om te ontdekken welke perspectieven de Dommel biedt.

6 mei 2021
Verwonder de Dommel met de Dommeltrommel

Landschapstriënnale 2021 gaat in april digitaal

Een maand lang (digitaal) debat, kennisdeling en ‘echte’ bezoeken aan het Brabantse landschap.

29 maart 2021
Landschapstriënnale 2021 gaat in april digitaal

Teams design challenge Onze Energie, Ons Landschap bekend

Uit 27 inzendingen heeft de jury zes teams geselecteerd om deel te nemen aan de design Challenge ‘Onze Energie, Ons Landschap’.

21 januari 2021
Teams design challenge Onze Energie, Ons Landschap bekend

Blog | Helend landschap

Kunst kan de natuurervaring versterken, zorgen voor bewustwording of de weg wijzen. Adviseur Liesbeth Jans deelt inspirerende voorbeelden hiervan.

18 januari 2021
Blog | Helend landschap

Design challenge Onze Energie, Ons Landschap

Zes ontwerpteams bedenken oplossingen voor energieopwekking en landschapsverbetering bij het snelweglandschap van de A67, ter hoogte van de Strabrechtse Heide.

12 november 2020
Design challenge Onze Energie, Ons Landschap

Design challenge Onze Energie, Ons Landschap

Hoe maken we een geluidswerend ontwerp, waarbij energieopwekking wordt gekoppeld aan natuur en de verbeelding wordt aangesproken?

12 november 2020
Design challenge Onze Energie, Ons Landschap

Ontwerpers geven impuls aan debat over verdozing

Op 21 augustus presenteerden vier ontwerperteams van de design challenge ‘Out of the Box’ hun visies over verdozing.

22 september 2020
Ontwerpers geven impuls aan debat over verdozing

All Inclusive!

In deze innovatiegids laten we zien wat de kracht van kunst is bij belangrijke maatschappelijke opgaven, zoals de energietransitie, leefbaarheid in de wijken en goede zorg en welzijn. Laat je inspireren door vele Brabantse voorbeelden.

1 september 2020
All Inclusive!

Expositie Design Challenge 'Out of the Box'

De vier ontwerpteams van de ontwerpwedstrijd Out of the Box tonen in augustus hun ontwerpen met een reizende expositie.

21 augustus 2020
Expositie Design Challenge 'Out of the Box'

Landschapstriënnale 2021

April 2021 staat in het teken van het Brabantse landschap tijdens de nationale Landschapstriënnale, die wordt georganiseerd in het Van Gogh Nationaal Park.

17 augustus 2020
Landschapstriënnale 2021

Reis mee langs Brabantse innovatiekracht en creativiteit

Vraag nu aan! ‘All Inclusive!': de inspiratiegids vol voorbeelden van Brabantse innovatieve kracht en creativiteit.

10 augustus 2020
Reis mee langs Brabantse innovatiekracht en creativiteit

Blog | Hoe gaan we de post-corona samenleving inrichten?

Welke rol kunnen kunstenaars spelen bij het inrichten van de openbare ruimte? Adviseur Liesbeth Jans blogt over post-corona vraagstukken.

10 juni 2020
Blog | Hoe gaan we de post-corona samenleving inrichten?

Uitkomsten Design Challenge Out of the Box: De toekomst van ons logistiek landschap

We moeten nieuwe, kwalitatieve eisen stellen aan de logistieke complexen en bedrijventerreinen van Nederland. Hoe precies, dat is de grote vraag!

15 april 2020
Uitkomsten Design Challenge Out of the Box: De toekomst van ons logistiek landschap

Halve Zolenroute compleet met Het Koffijhuis van Marcel Smink

Een verdwenen station en Indische baten vormen de inspiratie voor Het Koffijhuis. Het laatste werk op de kunstroute door de gemeenten Geertruidenberg, Heusden en Waalwijk.

6 maart 2020
Halve Zolenroute compleet met Het Koffijhuis van Marcel Smink

Kunstloc benadrukt belang van inzet kunstenaars bij innovatie tijdens symposium AWTI

Kunstloc adviseur Netty van de Kamp over de onmisbare, innovatieve kracht van kunstenaars.

2 maart 2020
Kunstloc benadrukt belang van inzet kunstenaars bij innovatie tijdens symposium AWTI

Kunst aan de Groene Corridor

De Groene Corridor wordt een aantrekkelijke verbinding tussen Eindhoven, Oirschot en het Groene Woud. Gemeente Oirschot ziet kunst als een krachtig middel om mensen te betrekken bij hun eigen leef- en werkomgeving.

18 december 2019
Kunst aan de Groene Corridor

Kunst aan de A50

Acht A50 gemeenten, de provincie, Rijkswaterstaat, SKOR en Kunstloc werken samen om de identiteiten te accentueren van het landschap.

16 december 2019
Kunst aan de A50

Zuiderwaterlinie: Landkunst exposities

De Zuiderwaterlinie is de oudste, langste en meest benutte linie van Nederland. Met landkunst wordt dit bijzondere erfgoed zichtbaar en beleefbaar.

27 november 2019
Zuiderwaterlinie: Landkunst exposities

Afval = Landschap

Dat afval ook kunst én tegelijk landschap kan zijn bewijzen tien enthousiaste studenten van Fontys ArtCoDe op Landgoed Gulbergen.

21 november 2019
Afval = Landschap

Blog | De strijd om de ruimte

De laatste weken stort iedereen zich op de toekomst van ons landschap. Netty van de Kamp blogt over de strijd tussen infrastructuur, bebouwing, landbouw en natuur om de beperkte ruimte.

29 oktober 2019
Blog | De strijd om de ruimte

Brabant Vertelt

De fiets- en wandelroutes van Brabant Vertelt zijn verhuisd naar het routebureau van Visit Brabant.

10 oktober 2019
Brabant Vertelt

Jagersrust op de Brabantse Wal

Jagersrust verandert in een natte natuurparel. Kunst maakt het veranderende zichtbaar en beleefbaar voor bezoekers.

10 oktober 2019
Jagersrust op de Brabantse Wal

Paden Banen

De Maashorst wordt omgevormd tot een aaneengesloten natuurgebied. Paden Banen van KCCM vertelt het verhaal van de dreven en driften, en maakt zichtbaar hoe bewoners en ondernemers met het gebied omgaan.

2 oktober 2019
Paden Banen

Energy meets the Arts

De energietransitie is niet alleen een zaak van technologische en economische verandering. Wil de transitie écht succesvol zijn, dan is nog iets anders nodig: verbeelding en verleiding.

2 september 2019
Energy meets the Arts

Kunstenaars en boeren 'bonden' in Brabant

Sinds kort werkt de landcoöperatie Dal van de Kleine Beerze samen met kunstenaars, om burgers en ondernemers nog beter bij landbouwtransitie te betrekken.

16 juli 2019
Kunstenaars en boeren 'bonden' in Brabant

Kunstwerk vertelt het onbekende verhaal van de Zuiderwaterlinie

De Zuiderwaterlinie is bij weinig Brabanders bekend. Rooijakkers werk ‘niet vechten, maar hechten’ is een symbool om de historische verbondenheid van de Zuiderwaterlinie te verbeelden en een illustratie van wat beeldende kunst voor een gebied als de Zuiderwaterlinie kan doen.

9 juli 2019
Kunstwerk vertelt het onbekende verhaal van de Zuiderwaterlinie

Terugblik afsluiting kunstproject PadenBanen

Een gemengd gezelschap wandelde langs de dreven van het kunstproject PadenBanen. Publicist Ed van Hinte was aanwezig om te luisteren en schreef een reflectie over natuurmakers.

19 juni 2019
Terugblik afsluiting kunstproject PadenBanen

Klik hier voor verbeelding #1: Brabants landschap

Het lijkt zo simpel… Eén klik in ruil voor verbeelding. Toch kan die ene klik heel wat teweeg brengen. Kijk – of beter gezegd klik – zelf maar.

17 juni 2019
Klik hier voor verbeelding #1: Brabants landschap

De kracht van kunst in het Brabantse landschap

Deze maand verscheen bij het culturele maandblad Zuiderlucht een door Kunstloc gemaakte special over bijzondere kunstprojecten in het Brabantse landschap.

6 juni 2019
De kracht van kunst in het Brabantse landschap

Blog | De identiteit van het landschap

Landkunst is iets anders dan zomaar een kunstwerk in het landschap plaatsen. Liesbeth Jans blogt over het zichtbaar maken van de identiteit van het landschap.

16 mei 2019
Blog | De identiteit van het landschap

Wat kun je met impulsgelden? Deel 3

In samenwerking met kunstenaars verfraaien Brabants Landschap en de gemeentes Eindhoven en Oirschot de 14 kilometer lange Groene Corridor.

2 mei 2019
Wat kun je met impulsgelden? Deel 3

Zuiderwaterlinie: niet vechten maar hechten

Provincie Noord-Brabant wil meer bekendheid genereren (en daarmee toerisme) voor de Zuiderwaterlinie. Het kunstproject van Tijd Rooijakkers helpt dit onbekende verhaal te vertellen.

2 augustus 2018
Zuiderwaterlinie: niet vechten maar hechten

Blog | Tien jaar landkunst

In haar vorige blog schreef Liesbeth Jans, programmaleider ‘Verbinden’ het al: Landkunst bestaat deze zomer 10 jaar! Hoog tijd voor een reflectie, want daar vraagt een jubileum om. Hoe is het eigenlijk zover gekomen met Landkunst? Daarover schrijft Liesbeth in haar nieuwe blog.

17 mei 2017
Blog | Tien jaar landkunst

De waarde van Kunst tussen water en Bosch

Over het samenbrengen van domeinen, de bijzondere samenwerking tussen verschillende partijen en de vraag: 'Kunnen wij ons eigenlijk nog natuurmens voelen?

20 september 2016
De waarde van Kunst tussen water en Bosch

Boom- en plantenkwekers, kunstenaars en ontwerpers slaan de handen ineen

Langs de N65 tussen Den Bosch en Tilburg zijn veel boom- en plantenkwekerijen gevestigd die op hulp krijgen van de creatieve ontwerp- en denkkracht van kunstenaars en ontwerpers.

8 maart 2016
Boom- en plantenkwekers, kunstenaars en ontwerpers slaan de handen ineen