Zoek bijvoorbeeld naar een activiteit of pagina

Het impulsgeldenprogramma van provincie Noord-Brabant ondersteunt innovatieve, toekomstbestendige en aansprekende culturele projecten. Met een impulsbijdrage kunnen deze initiatieven uitgroeien tot verankerde projecten waar we in Brabant trots op kunnen zijn. De subsidie stelt aanvragers in staat een vernieuwend initiatief of een nieuwe ontwikkeling in gang te zetten, aanvullend op de reguliere activiteiten. Belangrijk daarbij zijn samenwerkingsverbanden met andere Brabantse partijen, ook in andere sectoren dan cultuur, en hoe je een rol vervult in de ketens binnen de culturele infrastructuur. 

De volledige aanvraag van deze projecten kun je vinden in het overzicht van aanvragen voor de subsidie impulsgelden in 2020. De impulsgelden zijn beschikbaar gesteld door Provincie Noord-Brabant. Kunstloc Brabant adviseert aanvragers en is in opdracht van de provincie verantwoordelijk voor de uitvoering van het impulsgeldenprogramma.

Bekijk onze mogelijkheden voor advies en financiering met impulsgelden

VANTOT | Sunseeker

Ontwerpersduo VANTOT, gevormd door Esther Jongsma en Sam van Gurp, levert met Sunseeker een vernieuwende bijdrage aan dynamische straatverlichting. Het duo ontvangt een bijdrage uit de impulsgelden om prototypes te testen in een proefstraat in het Emmasingelkwadrant in Eindhoven. Ook onderzoeken ze nieuwe vormen van samenwerken met uiteenlopende partners en het bedrijfsleven. Hiermee hoopt VANTOT een pionier te worden in het oplossen van vraagstukken op het gebied van duurzaamheid en leefbaarheid door haar ontwerpen voor straatverlichting te ontwikkelen in samenwerking met belanghebbenden. Studio VANTOT heeft twee jaar geleden met Sunseeker meegedaan aan de ontwerpprijsvraag Energy meets the Arts van Kunstloc Brabant.

VANTOT | Sunseeker

Nienke Helder - Sexual Healing

In 2017 studeerde Nienke Helder af aan de Design Academy Eindhoven met haar project “Sexual Healing”. Zij ontving veel positieve reacties op het project, wat onderzoekt hoe seksuele problemen overkomen kunnen worden na een traumatische ervaring. Nienke Helder ontvangt een impulsbijdrage om dit project verder door te ontwikkelen. Ze heeft de ambitie om door het combineren van design en onderzoek enerzijds bij te dragen aan (de zichtbaarheid van) een nog onontgonnen onderzoeksgebied, en anderzijds het effect van haar project ‘Sexual Healing’ te valideren en daarmee nieuwe partners aan zich te verbinden. Voor dit project werkt zij al samen met relevantie partners, waaronder twee universitaire medische centra en een universiteit. Nienke Helder hoopt dan ook dat dit project, waarin design en wetenschappelijk onderzoek worden gecombineerd, voorbeeldstellend zal worden op het gebied van social design. 

Interview met Nienke Helder

Nienke Helder - Sexual Healing

Gebouw-T - Young Creations

Met het programma Young Creations wil Gebouw-T het publiek van de toekomst, jongeren en jongvolwassenen van 16 t/m 24 jaar, duurzaam aan het podium verbinden. Een groep van jonge talenten wordt voor langere tijd aan het podium verbonden. Deze jongeren krijgen niet alleen inspraak in de programmering, maar krijgen ook de mogelijkheid om zich binnen Gebouw-T te verdiepen in en ontwikkelen op de verschillende facetten die (evenementen)organisatie te bieden heeft. Middels deze vorm van publiekswerking wil het podium een positieve bijdrage leveren aan een passende programmering en daarmee meer (herhaal)bezoek en aan het draagvlak voor popcultuur onder deze doelgroep.

Gebouw-T - Young Creations

Angela de Weijer

Angela de Weijer maakt een transitie door van geluidskunstenaar naar componist. Om deze artistieke ontwikkeling in gang te zetten én om een steviger fundament onder haar autonome beroepspraktijk te creëren, ontvangt Angela de Weijer een bijdrage uit de impulsgelden. De ruimte om zich artistiek te ontwikkelen vindt Angela ook bij Intro in Situ, het productiehuis voor hedendaagse muziek en klankkunst, en in haar rol als stadscomponist van Meierijstad. Dit momentum grijpt zij aan om haar compositievaardigheid te versterken en dit te vertalen naar een nieuw album en performance. Om een bredere theoretische basis en meer vakinhoudelijke kennis op te doen richt ze zich onder andere op literatuur- en luisterstudie. Bart van Dongen en Tom Swart geven inhoudelijke coaching en feedback op haar composities. Eindresultaat is een compositie van 40 á 50 minuten muziek in het subgenre drone, en een multidisciplinaire live-ervaring.

Angela de Weijer

Sounding Bodies - Sound & Happy

Sounding Bodies ontvangt een bijdrage uit de impulsgelden voor het ontwikkelen van de app Sound & Happy en een bijbehorende website. Met de app wordt de helende werking van klassieke muziek breder en laagdrempeliger beschikbaar gemaakt. Daardoor kan een grote groep mensen gebruik maken van dit ‘shotje zelfhulp’, waarmee het project direct bijdraagt aan de publieke gezondheid in Brabant. De app werkt als volgt: Na het intoetsen van je huidige emotie vul je in hoe je je wenst te voelen. Het algoritme van de app combineert de twee antwoorden en leidt je naar een filmpje van een Bach specialist. De musicus kijkt je recht door de camera echt aan, heet je persoonlijk welkom en leidt je vervolgens met behulp van de muziek van Bach door jouw emotie zodat je je daarna beter voelt. Tenslotte is er de mogelijkheid om te reflecteren (Hoe is je gevoel veranderd? Voel je je inderdaad beter?) en indien gewenst wordt verwezen naar verdere hulp.

Sounding Bodies - Sound & Happy

Xavier van Delft | Verborgen Verhalen

Professioneel filmmaker Xavier van Delft ontvangt een bijdrage uit de impulsgelden om door middel van animaties Brabantse erfgoedverhalen voor een bredere doelgroep (digitaal) zichtbaar te maken en erfgoedinstellingen met elkaar te verbinden. Xavier werkt hiervoor samen met Erfgoed Brabant en hij heeft al enkele andere erfgoedinstellingen aan zich weten te verbinden. In nauwe samenwerking met deze instellingen selecteert Xavier de geschiedkundige verhalen, die hij vervolgens vertaalt naar animaties die hij samen met talentvolle makers uit Brabant creëert. Door erfgoed te visualiseren en het aanbod op een platform te verzamelen, moet het project bijdragen aan de grotere zichtbaarheid van de verhalen achter Brabants erfgoed voor een brede doelgroep en het aangaan van nieuwe verbindingen tussen (kleine) erfgoedinstellingen.

Bekijk Verborgen Verhalen #1 - Het Beeld van Koudewater - Museum Krona

Xavier van Delft | Verborgen Verhalen

PARK

PARK is een kunstinitiatief opgericht in 2013 door Rob Moonen in samenwerking met een zestal andere Tilburgse kunstenaars. Bij PARK ligt de primaire focus op de presentatie van het werk van beeldend kunstenaars. Het contact met het publiek wordt geïntensiveerd door artistiek-inhoudelijke en multidisciplinaire activiteiten aan te bieden. Sinds 2019 zette PARK enkele pilotprojecten op om grensgebieden tussen beeldende kunst en andere disciplines te onderzoeken. De pilots waren succesvol en daarom wil PARK haar reguliere programma uitbreiden door een interdisciplinair randprogramma te ontwikkelen. Daarmee wil PARK haar programma verdiepen, haar zichtbaarheid vergroten en een breder publiek bereiken. 

De uitbreiding van het aanbod aan activiteiten creëert een podium voor (jong) talent en zal op termijn ook bijdragen aan een bredere financieringsmix van PARK. Om de dialoog tussen de beeldende kunst en andere disciplines te stimuleren organiseert PARK bij elk regulier project verschillende makers-commentaren. Makers krijgen hier een kans om te reageren op de tentoonstelling of op een individueel werk hierbinnen. De makers-commentaren kunnen naast een live karakter (zoals performances, voordrachten, voorstellingen en concerten) ook vorm krijgen in bijvoorbeeld film, video, soundtracks, tekst, en podcasts. 

 

PARK

Brabants Kempens Architectuur Netwerk | Buitenkans

Buitenkans is een initiatief van architectuurcentra uit Brabant en de Belgische Kempen (ACE Eindhoven, BAi Den Bosch, BLASt Breda, CAST Tilburg, AR-TUR Turnhout) en het Tilburgs Architectuur Film Festival (TIAFF). Met de Impulsgelden leggen de initiatiefnemers in 2021-2022 de basis voor een onafhankelijk architectuurnetwerk dat kennisuitwisseling over regio-overstijgende ruimtelijke opgaven faciliteert. Buitenkans zet in op het vormen van een grensoverschrijdend kennisnetwerk, dat gaandeweg uitbreidt met een tweede schil van experts en stakeholders uit het ruimtelijk domein. Met een gezamenlijk inhoudelijk activiteitenprogramma verkennen de initiatiefnemers de ruimtelijke uitdagingen in de buiten-stedelijke regio Noord-Brabant en de Belgische Kempen en bieden zij een platform voor het ruimtelijk debat. Daarbij wordt nadrukkelijk de meerwaarde van de ontwerp- en verbeeldingskracht van architectuur voor het voetlicht gebracht.

Brabants Kempens Architectuur Netwerk | Buitenkans

Wildpark

Wildpark, opgericht in 2017 door speler en maker Annemiek Nienhuis, is een eigenzinnig Eindhovens jeugdtheatergezelschap dat theater maakt mét en vóór kinderen en jongeren. Wildpark vertelt het verhaal van de jonge zoekende mens die zich verhoudt tot de grote mensen wereld. In vorm kan het zijn dat professionele makers met professionele acteurs voor jong publiek spelen, waar kinderen zich tegenaan bemoeid hebben. Maar ook dat kinderen en jongeren, in professionele producties en Ateliers onder leiding van professionele makers zelf spelen en publiekelijk opgroeien in het theater.
In welke vorm dan ook, altijd geeft Wildpark een stem en een podium aan het opgroeiende mens, en hun verfrissende kijk op de wereld van nu. Daarnaast biedt Wildpark met regelmaat beginnende jonge makers de kans om onder professionele omstandigheden voorstelling te maken en met intensieve begeleiding hun eigenheid te ontwikkelen. Met impulsgelden werkt Wildpark aan een stevige en toekomstbestendige organisatie.

Wildpark

KONT

Vanuit Stichting Opia 55, een initiatief van kunstenaar Griet Menschaert, verschijnt sinds 2017 jaarlijks KONT Magazine, een ‘slow’ magazine, een papieren platform, waarin Griet makers uit haar eigen geografische omgeving aan bod laat komen die naar haar mening te weinig gezien worden. Aan het eerste nummer, september 2017, werkten dertig makers uit alle artistieke disciplines mee, op Eindhovens territorium. Er ontstonden tussen de makers koppelingen over disciplines en generaties heen die na het verschijnen bleken door te werken. KONT ontwikkelt zich door als aanjager van samenwerking, als coach en talent, en als avontuurlijke uitvalsbasis. In samenwerking met (culturele) instellingen en bedrijven worden ludieke, ondersteunende projecten bedacht en geschikte artiesten gezocht om deze vorm te geven. KONT bouwt de werkmodus en het verdienmodel verder uit waarbij ‘KONTenaren’ aan samenwerkingen worden verbonden.

KONT

Gebiedsiconen N69

Een nieuwe weg, een nieuw gebied en meer mobiliteit. Maar de aanleg van de nieuwe verbinding N69, die loopt van Valkenswaard tot aan de aansluiting met de A67 in Veldhoven, heeft ook impact op het gebied en de beleving rondom het beekdal van de Run en de Keersop. Om kwaliteiten te compenseren is geïnvesteerd in natuur en recreatie in de omgeving. Maar ook in kunst, met een ‘familie’ van kunstwerken in het snelweglandschap, waarmee het recreatieve netwerk en de gebiedsidentiteit is verbeterd. De bijzonder vormgegeven sculpturen vertellen het verhaal van de geografische breuklijn die hier loopt. Deze kunstopdracht is gerealiseerd door Bouwbedrijf Boskalis naar ontwerp van (landschaps)architecten van H+N+S, NEXT en dichter Elianne van Elderen. De zgn. gebiedsiconen markeren de verbinding tussen de nieuwe weg en het groene landschap en bieden een plek voor ontmoeting en historie.

Bekijk Gebiedsiconen N69

Gebiedsiconen N69

Autarkh III

Michel Nienhuis is een bekend talent binnen de metal-scene, en zijn vorige band Dodecahedron heeft hoge ogen gegooid. Releases kwamen standaard in de jaarlijsten van critici terecht en Michel kreeg de steun van Seasons of Mist, één van de grote labels in deze scene. Met de impulsgelden werkt Michel de komende tijd aan de afsplitsing van Autarkh band (metal) naar het nieuwe elektroakoestisch Autarkh III (ambient/improvisatie). Voor het project Autarkh III werkt Michel samen met Paradox en Roadburn. Beide partijen hebben namelijk een sterk onderzoekende houding. Paradox is al sinds jaar en dag de plek is voor talentontwikkeling binnen de jazz en improvisatiemuziek, en Roadburn legt zich al een aantal jaar toe op de zoektocht naar ‘nieuwe heaviness’. Dat gebeurt o.a. middels een steeds experimentelere programmering en het verstrekken van compositieopdrachten. Daarnaast garandeert Roadburn dat het resultaat van het Autarkh-project een internationaal podium zal krijgen. Michel Nienhuis ontving subsidie impulsgelden om zijn artistieke project de komende jaren uit te werken.

Autarkh III

Trots54

Jesse van den Elsen is artistiek leider van theatergroep Trots54, een breed gedragen gezelschap in de regio Veghel, Uden, Oss en Cuijk. Met behulp van een kennisvoucher onderzocht Jesse hoe hij vanuit zijn eigen onderneming “Het Motief Producties” Trots54 kon laten voortbestaan nadat de ondersteuning door ROC de Leijgraaf stopte. De afgelopen 15 jaar is Jesse van den Elsen parttime actief geweest bij ROC de Leijgraaf. Daarnaast is hij meer dan 10 jaar actief als muzikant/theatermaker bij Het Motief Producties. Als coach bij de Leijgraaf merkte hij hoeveel problematiek er zit bij de jongeren. Scheidingen, verslavingen, jeugdburnouts/depressies, geldzorgen. Ook wat dat doet met het zelfvertrouwen van deze jongeren. Het idee ontstond om met talentvolle studenten voorstellingen te maken rondom deze problematiek. Dit initiatief is omarmd door de directie van ROC de Leijgraaf en zo ontstond theatergroep Trots54.

Trots54

Geertruidskerk

Stichting Behoud Geertruidskerk zet zich in om de positie van de Geertruidskerk als cultureel presentatieplatform te versterken en het religieuze erfgoed breder toegankelijk te maken voor publiek. Het gebouw wordt daarbij getransformeerd van gebedshuis tot verhalenhuis. Om dit te bereiken wordt onder andere een modulaire tentoonstellingsinstallatie ontwikkeld en onderzoek gedaan naar en geëxperimenteerd met cultureel aanbod. Deze manier van werken moet tevens als voorbeeld dienen voor beheerders van kerkelijk erfgoed in Brabant die op zoek zijn naar nieuwe, betekenisvolle manieren voor gebruik en behoud. Voor dit traject ontvangt Geertruidskerk een bijdrage uit de impulsgelden.

Geertruidskerk

SEA Foundation

Residenties in de mooie zichtlocatie in het centrum van Tilburg ​zij​n de kernactiviteit SEA Foundation. Hiermee worden praktijk- en netwerkontwikkeling van professionele kunstenaars, curatoren en schrijvers van 25 jaar en ouder bevordert. SEA Foundation bemiddelt ook uitwisselingen voor regionale beeldend kunstenaars naar residenties of presentatie- instellingen in het buitenland. Daarnaast is SEA Foundation een presentatie-instelling, met een jaarprogramma van tentoonstellingen, talks, screenings, boekpresentaties en lezingen.

Met een bijdrage uit de impulsgelden ontwikkelt SEA Foundation bezoeken aan Noord-Brabant voor buitenlandse curatoren en schrijvers. Er staan 6 werkbezoeken voor in totaal 10 verschillende curatoren gepland, en 4 residenties voor 4 verschillende schrijvers uit de focuslanden Italië, Frankrijk, Finland en Zuid-Korea. Dit programma van werkbezoeken en residenties verstevigt de​ ​positionering van onze provincie internationaal, als een regio met een sterk en veelzijdig kunstklimaat. Dit maakt de kwaliteit van de Brabantse beeldende kunstsector in het buitenland zichtbaar, en stimuleert samenwerkingen over de landsgrenzen heen.

SEA Foundation

Sound of Europe Festival

Beaux Jazz Breda richt zich op actuele improvisatiemuziek die wordt gemaakt vanuit de Amerikaans/Europese jazztraditie. De focus ligt daarbij op de actuele ontwikkelingen binnen de jazz- en improvisatiemuziek in Europa. Daarin is vermenging van stijlen meer regel dan uitzondering en is improvisatie de rode draad. Een diverse mix van deze muziek is jaarlijks te horen op het Sound of Europe Festival. Onder andere voor de doorontwikkeling van dit festival ontvangt Beaux Jazz subsidie impulsgelden. Om nieuwe en verschillende doelgroepen te verbinden is ‘Breda the Sound of Europe’ opgezet. Het doel van dit project is om het festival op haar nieuwe plek te laten landen en het duurzamer, toegankelijker, kwalitatiever en inhoudelijk uitdagender te maken. 

Sound of Europe Festival

BROET

BROET heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot hét huis voor filmprofessionals waar kennis wordt gehaald én gedeeld. BROET biedt ruimte voor experiment door het beschikbaar stellen van faciliteiten en ruimte om werk te tonen. De organisatie richt zich daarbij specifiek op (nieuwe) talentvolle film- en AV- professionals die in het filmvak werkzaam zijn. Als intermediair tussen de maker, de filmindustrie en de filmliefhebber, wil BROET haar prioriteit verleggen van het festival naar een doorlopende jaarprogrammering. Daarmee versterkt zij haar positie als broedplaats. Om de organisatie te herpositioneren en verstevigen, ontvangt BROET een bijdrage uit de impulsgelden.

BROET

Bram Stadhouders

Bram Stadhouders is in het verleden onderdeel geweest van High Potentials, een voorloper van de MusicHub Brabant. Sindsdien timmert hij als gitarist/componist stevig aan de weg. De afgelopen 12 jaar heeft Bram als “one-man”-organisatie een groot netwerk opgebouwd en veel projecten succesvol afgerond. Voor de volgende stap in zijn carrière gaat Bram op projectbasis experts aantrekken die hem ondersteunen bij zijn nieuwe ambities. 

Bram Stadhouders

Tilt

Literair productiehuis Tilt in Tilburg laat verhalen leven. Dit gebeurt in samenwerking met publiek, schrijvers, organisaties en bedrijven. Om haar ambitie als brede literaire organisatie te (blijven) realiseren en uit te breiden, is een krachtige positie noodzakelijk. Met de impulsbijdrage maakt Tilt een professionaliseringsslag. Hiermee positioneert ze zich binnen het veld en wordt het team versterkt met benodigde vaardigheden en competenties.

Tilt

Café Theater Festival Tilburg

Een weekend lang vormt Tilburg het decor van twaalf korte voorstellingen in cafés en andere ontmoetingsplekken, gemaakt door aanstormende makers en gezelschappen. Zij hebben een ontwikkeltraject gevolgd in de Café Theater Fabriek om tot de ultieme cafévoorstelling te komen. Het brede programma biedt een afspiegeling van actuele, grootstedelijke onderwerpen in uiteenlopende genres als dans, opera, circus, muziektheater, mime, teksttoneel, objecttheater, storytelling, urban arts of performance. 

De bijdrage uit de impulsgelden wordt ingezet om de positie van Café Theater Festival Tilburg in de provincie inhoudelijk te verstevigen en te verduurzamen, tot een toonaangevend festival voor interventietheater. Er wordt ingezet op professionalisering, positionering en werving van eigen inkomsten. Met een groter (publieks)bereik en een provincie-brede inbedding van het festival, wortelt het festival steviger in de omgeving en ontstaat er meer draagvlak.

Café Theater Festival Tilburg

Zout

Zout (voorheen Hertog Zout) is de nieuwe naam van het gezelschap van theatermaker Letizia Rompelberg. Letizia maakt theater mét en over kwetsbare mensen in onze samenleving. Zout verovert, vanuit haar thuisbasis Breda, een plekje in het Brabantse theaterveld. Met de bijdrage uit de impulsgelden professionaliseert Zout de organisatie, met daarbij in het bijzonder aandacht voor het versterken van de artistieke signatuur en de zakelijke competenties. Doel is een sterker artistiek profiel en een grotere maatschappelijke impact van haar activiteiten. Hiermee versterkt Zout haar positie ten opzichte van bestaande en mogelijke nieuwe opdrachtgevers.

Zout

A+N - Bio Mirror

Ontwerpstudio A+N heeft met haar specialisme in materiaalonderzoek en -ontwerp een unieke positie verworven op het grensvlak van esthetische en technische vernieuwing. Met innovatieve materiaal oppervlakken voor binnenruimtes wil de studio zachtheid brengen in de steeds strakkere, cleanere en virtuele leefomgeving en daarmee bijdragen aan het welzijn van de mens. Tot nu toe ligt het zwaartepunt van opdrachtgevers van A+N in de luxury- en hospitality-industrie. Met de impulsbijdrage zetten A+N in op een ontwerpend onderzoek naar stress-reducerende wanden en materialen voor het interieur in kantooromgevingen en zorgwereld.

A+N - Bio Mirror

Filmhub Zuid

Natlab is het film- en vlakkevloertheater van Eindhoven. Onder de naam Filmhub Zuid gaat Natlab, in samenwerking met filmtheater Lumière in Maastricht, een nieuw programma vormgeven om filmeducatie en beeldgeletterdheid in de twee provincies te versterken. Deze filmeducatiehub is onderdeel van een landelijk door het ministerie van OCW geïnitieerd project.

Filmhub Zuid

De Kleinkijk Academie

Mensen met een ernstige verstandelijke en meervoudige beperking die wonen bij Severinus zijn nauwelijks in staat om zelf invulling te geven aan hun vrije tijd. Zij leven van zorg- naar zorgmoment. Kunstenaars Sjaak Langenberg en Rosé de Beer ontwikkelen daarom met De Kleinkijk Academie een nieuwe leerlijn voor de interne opleiding, genaamd de Severinus Academie. Deze leerlijn moet ervoor zorgen dat beleving van kunst en cultuur door cliënten onderdeel wordt van de dagelijkse zorg.

De Kleinkijk Academie is het resultaat van een intensief onderzoek (in 2019) naar het perspectief van het personeel dat intensieve zorg verleent aan de cliënten van Severinus. Sjaak Langenberg en Rosé de Beer kwamen tot de conclusie dat in de wereld van deze cliënten vrije tijd niet als een apart hoofdstuk moet worden behandeld, maar dat het onderdeel moet uitmaken van de dagelijkse praktijk en dat het makkelijk in te passen moet zijn in het toch al drukke schema van het personeel. Door met een andere blik te kijken naar alledaagse activiteiten op de woningen zagen zij ineens veel mogelijkheden voor cultureel aanbod. 

In 2022 wonnen Sjaak Langenberg en Rosé de Beer met dit project de Dutch Design Award 2022 Publieksprijs. 

Interview met De Kleinkijk Academie

De Kleinkijk Academie

GlasLab Den Bosch

Ad van den Hoven (KunstRegie) en beeldend kunstenaar Jan Koen Lomans zijn de oprichters van GlasLab Den Bosch. Een nieuwe werkplaats op het gebied van (vlak)glas. Met een bijdrage uit de impulsgelden vergroot GlasLab de omvang van de werkzaamheden én het bereik langs twee lijnen, als innovatieve werkplaats en als expertisecentrum. GlasLab ontwikkelt zich verder als innovatieve werkplaats voor kunstenaars die met vlakglas willen (leren) werken. Meer kunstenaars krijgen met residenties en proeflabs de kans om een periode bij Glaslab te werken, om zo hun eigen ontwikkeling én de ontwikkeling van het werken met glas te stimuleren. De technische en artistieke resultaten van de kunstenaars worden op een duurzame manier ontsluiten voor het culturele en ambachtelijke veld met een online database, en een website als expertise-verzamelplek. GlasLab intensiveert ook de samenwerking met diverse platforms in binnen- en buitenland, en versterkt daarmee zijn plaats in het netwerk van werkplaatsen, digitale collecties en presentatieplekken. 

GlasLab Den Bosch

Museum Krona

Met 'Over de muur' presenteert Museum Krona in Uden zich meer richting de buitenwereld en vergoot daarmee haar betekenis voor de cultuur in Brabant en daarbuiten. De afgelopen periode is vooral ingezet op verbetering van het museumcomplex en de verbreding van de identiteit. Nu is het tijd voor het verbreden en vernieuwen van het publiek. Om een doorgroei te maken naar jaarlijks 20.000 bezoekers, zet Museum Krona diverse middelen en projecten in. Zo werkt het museum aan een tentoonstelling van landelijke betekenis die een breed publiek aanspreekt, namelijk: 'Tussen werelden. Chagall en de hedendaagse kunst'.

Museum Krona

Monique Broekman - Dat wat blijft

Beeldend kunstenaar Monique Broekman wil een werkwijze ontwikkelen waarin de competenties en ervaringen die ze gedurende haar loopbaan als kunstenaar heeft verzameld, kunnen samenkomen. In het project ‘Dat wat blijft’ bezoekt Monique Broekman mensen die wonen en werken aan de Zuid-Willemsvaart in Den Bosch. Gesprekken resulteren in een mini-documentaire en worden gevisualiseerd in een ontwerp voor een tatoeage, een geschilderd (reis-)portret, kleinood of mural die bij de geïnterviewden achterblijven. Als wij mensen er niet meer zijn blijven de dingen over. ‘Dat wat blijft’ gaat ook over aandacht en het belang van het vertellen van verhalen; dat je gezien wordt, weet waar je vandaan komt, waar je bent en naartoe gaat. Het kanaal, de Zuid-Willemsvaart, fungeert als verbinder tussen mensen, bedrijven, steden, historie en heden. De partners in het project zijn onder andere stadsarchief Den Bosch, BHIC, Erfgoed Brabant, filmer Esgo Klein, co-curator Alexandra van Dongen, bedrijven en bewoners aan de Zuid-Willemsvaart en Gemeente Den Bosch.

Monique Broekman - Dat wat blijft

Weeshuisjes

Imke van Dillen ontwikkelde met haar Stichting Weeshuisjes al enkele spraakmakende community art-projecten, bijvoorbeeld in de Bossche brugwachtershuisjes. De stichting heeft als doel om samen met de buurt nieuwe betekenis te geven aan verweesd erfgoed en daarmee bij te dragen aan een betere leefomgeving. Met de bijdrage uit de impulsgelden gaat Stichting Weeshuisjes een toolkit ontwikkelen die het project opschaalbaar maakt en zorgt voor meer zichtbaarheid van de deelnemende makers en het verweesde erfgoed.

Weeshuisjes

Stijn Peeters

Beeldend kunstenaar Stijn Peeters maakt figuratief, verhalend werk. Maatschappelijk engagement is een belangrijke bron voor zijn kunstenaarschap. Zijn werken nemen de kwaliteiten van 19e-eeuwse schilderijen over, met een 21e-eeuwse benadering. Met een bijdrage uit de impulsgelden richt Stijn Peeters richt zich op het versterken van zijn beeldende praktijk in een internationale context, de ontwikkeling van de educatieve aspecten van zijn kunstenaarschap, de ontsluiting van zijn archief, en het ontwikkelen van een communicatiestrategie.

Stijn Peeters

Corpo Máquina

In 2017 richtten choreograaf Guilherme Miotto en jongerenwerker bij R-Newt Amine Mbarkihet het dansgezelschap Corpo Máquina op. Het gezelschap stelt fysieke aanwezigheid en beleving centraal in haar werk en betrekt daarbij ongeschoolde bewegers uit specifieke doelgroepen. De voorstellingen dragen bij aan de talentontwikkeling van de deelnemers door een bottom-up manier van werken. Met de toekenning uit de impulsgelden breidt het gezelschap haar talentontwikkelingsprogramma uit en vergroot zij haar zichtbaarheid.

Corpo Máquina

Art in Oisterwijk

Met De Lind, de prachtige groene locatie in het historische hart van Oisterwijk als expositieruimte, spreekt Art in Oisterwijk vanuit een wisselende thematiek een (inter)nationaal publiek aan. In 2017 vond de eerste succesvolle editie plaats van dit museum op straat. De tweede editie vindt plaats van 3 t/m 26 juni 2022, en moet een start zijn om van Art in Oisterwijk een terugkerend kunstevent van internationaal niveau te maken.

Met een bijdrage vanuit de impulsgelden wordt er hoogwaardig ingezet op een aantal specifieke producten en deelprogramma´s. In samenwerking met T-Mobile wordt een interactieve kaart volgens het ´space-time layers´ principe ontwikkeld. Deze innovatieve toepassing zorgt voor nieuwe vormen van participatie van publiek en kunstenaars. Ook wordt er ingezet op participatie vanuit het onderwijs, met een programma ontwikkeld in samenwerking met stichting Plint. Fontys studenten zijn betrokken bij de totstandkoming van het randprogramma en het muzikale- en dansprogramma. De grote groep ouderen in de regio wordt betrokken met het programma ‘Meet Me’.

Art in Oisterwijk

Nederlandse Breaking League

De Nederlandse Breaking League (NBL) is een relatief jonge organisatie die ondanks haar korte bestaan al goed verankerd is binnen het urban veld in Brabant. De verschillende betrokkenen hebben een breed netwerk binnen de scene en kunnen rekenen op draagvlak bij andere partijen. Sinds urban door beleidsmakers is omarmd, is er een infrastructuur ontstaan waarbinnen makers zich verenigen. Het belang van een dergelijke infrastructuur wordt door Kunstloc onderschreven. Een partij als NBL is een belangrijk onderdeel van deze infrastructuur. Met een impulsbijdrage werkt NBL aan de doorontwikkeling van haar organisatie.

Nederlandse Breaking League

Kamerata Zuid

Kamerata Zuid produceert met succes voorstellingen die nieuwe doelgroepen in aanraking laten komen met klassieke muziek. Dit doet Kamerata Zuid door nieuwe (co)producties te creëren, waarbij klassieke muziek wordt verweven met moderne muziek en muzikanten. Om een stevige organisatie op te bouwen en de producties voor een grotere markt beschikbaar te maken, ontvangt Kamerata Zuid een bijdrage uit de impulsgelden.

Voor de verdere marktontwikkeling is een bescheiden groei van de organisatie en een steviger financiële basis nu gewenst. De impulsbijdrage wordt ingezet om nieuwe producties voor een grotere markt te maken en uit te voeren. Met een extra investering in uren van de artistiek leider/dirigent, de zakelijk leider, de marketeer en de projectmanager realiseert Kamerata Zuid meer afname, en daarmee meer inkomsten en een groter publieksbereik. Met die extra inkomsten krijgt de organisatie achter het orkest voor de langere termijn meer continuïteit.

Kamerata Zuid

Kunst & Geluk

Centrum voor de Kunsten Muzelinck is een sociaal-maatschappelijk gedreven bedrijf in het werkveld cultuurparticipatie in de gemeenten Oss, Bernheze en Cuijk. Om duurzaam betekenisvol te zijn zet Muzelinck kunst en cultuur in bij maatschappelijke vraagstukken. Muzelinck werkt samen met Proeftuin Ruwaard aan een duurzame en structurele samenwerking met zorg-en welzijnsorganisaties in de regio. Zo draagt Muzelinck bij aan de positieve gezondheid van mensen, aan het levensgeluk, de sociale binding én de vitaliteit in de regio. 

Met de impulsgelden professionaliseert Muzelinck zich in korte tijd verder binnen de zorg- en welzijnssector, via de programmalijn Kunst & Geluk. De kennis en het netwerk binnen de zorg worden vergroot, en medewerkers in zorg en welzijn en kunst en cultuur leren elkaars taal spreken leren met interventies en programma’s. Deze programma's worden gemeten op aantoonbaar effect. Een voorbeeld van een kunstinterventie ontwikkelt binnen dit programma is Pruts & Klooi. 

Interview met Pruts & Klooi

Kunst & Geluk

Factorium Podiumkunsten - No Joke

Factorium ontwikkelt NO JOKE, een nieuw trainingsprogramma voor urban talent. Hiermee speelt Factorium in op de vraag van bestaande en nieuwe doelgroepen en vult het een lacune op in de keten van urban talentontwikkeling. Met een bijdrage uit de impulsgelden wordt een programma ontwikkeld met coaching, workshops, events en voorstellingen. Het centrum voor de kunsten vervult daarmee een voorbeeldrol voor andere centra. 

Factorium Podiumkunsten - No Joke

Minitopia

Minitopia is een artistiek woonexperiment geïnitieerd door artdirector Tessa Peters en architect Rolf van Boxmeer. Het is in 2016 ontstaan in Den Bosch als ‘living lab’ voor nieuwe woonvormen op transformatiegebieden. Kunstenaars, designers en architecten spelen een kernrol in de realisatie van de tiny houses en de daarbij horende collectieve ruimte. Minitopia zet de impulsgelden in voor artistieke interventies in de publieke ruimte van locatie Poeldonk in ’s-Hertogenbosch, om meer structuur in de gedeelde ruimte en samenhang tussen de tiny houses te brengen. Daarnaast wordt de subsidie ingezet voor de publicatie Minitiopia, ruimte voor je woonwens en voor de realisatie van een mobiele galerie met informatie over het Minitopia-concept en interviews met bewoners. De grotere zichtbaarheid die hiermee wordt gegenereerd zorgt voor kansen om makers structureel in te zetten bij woningbouwvraagstukken en gebiedsontwikkeling. Daarnaast vergroot de zichtbaarheid mogelijkheden om het concept uit te rollen naar andere locaties. Minitopia levert meer algemeen een relevante bijdrage aan het debat rondom de inzet van kunst & cultuur bij de overspannen woningmarkt, gebiedsontwikkeling, hergebruik en duurzaamheid.

Minitopia

Tilburg Dansstad

Tilburg Dansstad wil met het festival Being There de stad uitnodigen om deel te worden van de collectieve ruimte en Tilburg als stad van dans en dansmakers op de kaart zetten. Dans in de openbare ruimte creëert verbindingen tussen de makers, bewoners, ondernemers en overheden en draagt bij aan de positieve ervaring van ruimte. Met de bijdrage uit de impulsgelden kan het festival (internationaal) op de kaart worden gezet.

Tilburg Dansstad

Mathijs Leeuwis

Na lange tijd als songwriter te hebben gewerkt, heeft Mathijs Leeuwis zich toegelegd op het spelen van de pedalsteel-gitaar. In zijn zoektocht naar nieuwe toepassingen van dit instrument kwamen al enkele mooie kansen op zijn pad, zoals het album GALIBIER dat hij in 2018 uitbracht en de selectie voor de Music Hub Brabant. Door zijn organisatie op zakelijk vlak te ontwikkelen wil Mathijs meer tijd vrijmaken voor zijn artistieke werk en daarmee nieuwe kansen op het gebied van publieksgroei ten volle benutten. 

Mathijs Leeuwis

AIR De Missie

Zorginstelling Park Zuiderhout zet in nauwe samenwerking met Stedelijk Museum Breda een interactief kunstproject en residentieprogramma op. Ieder jaar worden drie kunstenaars uitgenodigd om te wonen en werken op het park. Met de artist in residency De Missie hoopt Park Zuiderhout een voorbeeld te kunnen zijn voor de synergie tussen de (ouderen-)zorg en kunst.

Het residentieprogramma op Park Zuiderhout is afgesloten in 2023. De ervaringen van de kunstenaars en de bewoners zijn gebundeld in een publicatie. 

Bekijk de publicatie AIR de Missie

AIR De Missie

Wil je meer weten over de subsidie impulsgelden?

Of wil je je plan met ons bespreken? Neem dan contact met ons op.

impulsgelden

18 toekenningen laatste indientermijn impulsgelden

Met een impulsbijdrage kunnen deze initiatieven uitgroeien tot verankerde projecten waar we in Brabant trots op kunnen zijn.

15 januari 2024
18 toekenningen laatste indientermijn impulsgelden

Kunstloc @ Dutch Design Week 2023

Dutch Design Week 2023 is in zicht! Ook dit jaar zijn er veel makers en initiatieven te zien waar Kunstloc Brabant bij betrokken is geweest.

5 oktober 2023
Kunstloc @ Dutch Design Week 2023

Tweede en laatste indientermijn impulsgelden 2023 gesloten

De tweede indientermijn van 2023 resulteerde in een recordaantal aanvragen, maar liefst 63. Er is in totaal voor bijna €2,3 miljoen aan subsidie aangevraagd.

20 september 2023
Tweede en laatste indientermijn impulsgelden 2023 gesloten

Impulsgeldenprogramma in de 2e helft van 2023

Ook in de tweede helft van 2023 kan er een beroep worden gedaan op het impulsgeldenprogramma.

30 augustus 2023
Impulsgeldenprogramma in de 2e helft van 2023

16 toekenningen eerste indientermijn impulsgelden 2023

Tijdens de eerste indientermijn van 2023 zijn 16 aanvragen voor subsidie impulsgelden gehonoreerd. In dit artikel lees je om welke projecten het gaat.

14 juni 2023
16 toekenningen eerste indientermijn impulsgelden 2023

Successen van 10 jaar impulsgelden

Welke 3 succesfactoren van de impulsgelden geven we de provincie mee bij de ontwikkeling van een nieuwe subsidieregeling?

6 juni 2023
Successen van 10 jaar impulsgelden

Impulsgelden stopt na 2023

De provincie zet in op de ontwikkeling van een nieuw investeringsprogramma.

11 april 2023
Impulsgelden stopt na 2023

Eerste indientermijn impulsgelden 2023 gesloten

De eerste indientermijn van 2023 resulteerde in 27 aanvragen. Er is in totaal voor bijna €1,2 miljoen aan subsidie aangevraagd.

13 maart 2023
Eerste indientermijn impulsgelden 2023 gesloten

Hall of Fame blijft rauwe plek waar mensen samen komen

De Hall of Fame in Tilburg is na een flinke verbouwing klaar voor de heropening.

20 december 2022
Hall of Fame blijft rauwe plek waar mensen samen komen

16 toekenningen tweede indientermijn impulsgelden 2022

In de tweede indientermijn zijn 16 subsidieaanvragen gehonoreerd aan toekomstbestendige culturele projecten.

19 december 2022
16 toekenningen tweede indientermijn impulsgelden 2022

Nieuw budget voor succesvol impulsgeldenprogramma 2023

Voor 2023 is ca. 1,6 miljoen euro beschikbaar gesteld door Provinciale Staten van Noord-Brabant.

5 december 2022
Nieuw budget voor succesvol impulsgeldenprogramma 2023

Impulsgelden 2022

Deze 34 innovatieve, toekomstbestendige en aansprekende culturele projecten worden ondersteund vanuit het impulsgeldenprogramma.

12 oktober 2022
Impulsgelden 2022

Kunstloc @ Dutch Design Week 2022

Op DDW zijn weer veel makers en initiatieven te zien waar Kunstloc Brabant bij betrokken is.

5 oktober 2022
Kunstloc @ Dutch Design Week 2022

Ruimte om te maken

Documentairefestival Beholders beleeft van 5 t/m 9 oktober zijn 4e editie. Wat vinden filmmakers belangrijk tijdens het maakproces?

28 september 2022
Ruimte om te maken

Bo Diversity, een stichting die strijdt voor diversiteit en inclusie.

Eline Kouwenberg is medeorganisator van inclusief Bredaas festival: SameSame.

27 september 2022
Bo Diversity, een stichting die strijdt voor diversiteit en inclusie.

Tweede indientermijn impulsgelden 2022 gesloten

De tweede indientermijn van 2022 resulteerde in 48 aanvragen. Er is in totaal voor ruim €1.8 miljoen aan subsidie aangevraagd.

26 september 2022
Tweede indientermijn impulsgelden 2022 gesloten

18 toekenningen eerste indientermijn impulsgelden 2022

Tijdens de eerste indientermijn van 2022 zijn 18 innovatieve, toekomstbestendige en aansprekende projecten gehonoreerd.

27 juli 2022
18 toekenningen eerste indientermijn impulsgelden 2022

Nieuwe techniek in de muziek: “meer emotie en nieuw publiek”

Poppodium de Effenaar geeft met zijn programma Hybrid Music Vibes muzikanten de kans om te leren en experimenteren met nieuwe technologieën.

6 juli 2022
Nieuwe techniek in de muziek: “meer emotie en nieuw publiek”

Eerste indientermijn impulsgelden 2022 gesloten

De eerste indientermijn van 2022 resulteerde in 43 aanvragen. Er is in totaal voor ruim €1.8 miljoen aan subsidie aangevraagd.

2 mei 2022
Eerste indientermijn impulsgelden 2022 gesloten

Negen toekenningen tweede indientermijn impulsgelden 2021

We stellen de gehonoreerde aanvragen voor de subsidie impulsgelden kort aan je voor.

8 maart 2022
Negen toekenningen tweede indientermijn impulsgelden 2021

Gebiedsiconen N69

Een nieuwe N69, een nieuw gebied en meer mobiliteit. Maar ook kunst, met een ‘familie’ van kunstwerken waarmee het recreatieve netwerk en de gebiedsidentiteit is verbeterd.

10 februari 2022
Gebiedsiconen N69

Tweede indientermijn impulsgelden 2021 gesloten

De tweede indientermijn van 2021 heeft geresulteerd in 31 aanvragen voor een totaalbedrag van ruim €1.2 miljoen.

15 november 2021
Tweede indientermijn impulsgelden 2021 gesloten

Eenmalig extra budget impulsgeldenprogramma 2021 en 2022

Voor de subsidie impulsgelden is in 2021 ruim € 1 miljoen extra budget beschikbaar gekomen. Voor 2022 is er €2,4 miljoen beschikbaar

13 oktober 2021
Eenmalig extra budget impulsgeldenprogramma 2021 en 2022

Waar is het podium voor onze gevorderde kunstenaars?

Podium en aandacht genoeg voor jong talent in de cultuursector, maar hoe is dat voor de gevorderde makers? Welke ruimte mogen zij innemen?

13 oktober 2021
Waar is het podium voor onze gevorderde kunstenaars?

Impulsgelden 2021

Deze 33 innovatieve, toekomstbestendige en aansprekende culturele projecten worden ondersteund vanuit het impulsgeldenprogramma.

12 oktober 2021
Impulsgelden 2021

Toekenningen indientermijn impulsgelden 2021

Tijdens afgelopen beoordelingsronde zijn er 24 subsidieaanvragen binnen het impulsgeldenprogramma gehonoreerd. In totaal is er €968.184,- toegekend.

8 juli 2021
Toekenningen indientermijn impulsgelden 2021

Lancering nieuw architectuurnetwerk Buitenkans

Woensdag 28 april wordt het grensoverschrijdende architectuurnetwerk Buitenkans gelanceerd. Kunstloc speelde een aanjagende rol bij de totstandkoming.

26 april 2021
Lancering nieuw architectuurnetwerk Buitenkans

Indientermijn impulsgelden 2021 gesloten

De indientermijn van 2021 voor aanvragen voor subsidie impulsgelden heeft geresulteerd in 53 aanvragen voor een totaalbedrag van ruim €1.9 miljoen.

12 april 2021
Indientermijn impulsgelden 2021 gesloten

Evaluatie impulsgeldenprogramma door adviesbureau Berenschot

Uit de onafhankelijke evaluatie in opdracht van Provincie Noord-Brabant blijkt dat de impulsgelden een effectieve investering in de cultuursector zijn.

18 januari 2021
Evaluatie impulsgeldenprogramma door adviesbureau Berenschot

Impulsgelden/2

De halvering van het budget voor impulsgelden roept bij Chris van Koppen vragen op over de ambities van de provincie.

10 december 2020
Impulsgelden/2

Impulsgeldenprogramma in 2021

Ook in 2021 kan er een beroep worden gedaan op het impulsgeldenprogramma. Daarvoor is 1,1 miljoen euro beschikbaar.

10 december 2020
Impulsgeldenprogramma in 2021

Toekenningen derde ronde impulsgelden 2020

Er zijn in de derde ronde van 2020 7 subsidieaanvragen binnen het impulsgeldenprogramma gehonoreerd. In totaal is er ruim € 250.000,- toegekend aan innovatieve, toekomstbestendige en aansprekende culturele projecten.

8 december 2020
Toekenningen derde ronde impulsgelden 2020

Throwback naar Popsport: muzikanten vertellen waar ze nu staan

Diederik van den Brandt, Jelle Verschuren en Joost Boogmans namen deel aan Popsport. De muzikanten delen meer over dit traject en waar ze nu staan.

1 december 2020
Throwback naar Popsport: muzikanten vertellen waar ze nu staan

De veranderende rol van de ontwerper in tijden van crisis

Over de verantwoordelijke rol van een ontwerper in de vormgeving en inbedding van (nieuwe) sociaalmaatschappelijke waarden.

27 november 2020
De veranderende rol van de ontwerper in tijden van crisis

Terugblik op de impulsgelden

Wat heeft het succesvolle impulsgeldenprogramma Brabant de afgelopen jaren opgeleverd?

10 november 2020
Terugblik op de impulsgelden

Kunst en duurzaamheid: de perfecte combinatie voor Ecodorp Boekel

Voorzitter Ad Vlems over het Ecodorp, de rol van de Artist in Residence en kunstenaars bij het behalen van de Sustainable Development Goals (SDG’s).

5 november 2020
Kunst en duurzaamheid: de perfecte combinatie voor Ecodorp Boekel

Brabant Menu: op naar kunst- en cultuuraanbod voor 40.000 leerlingen in Brabant

Patrice Matthee, coördinator Brabant Menu, en Jan Baanstra, penvoerder Brabant Menu en zakelijk leider van de Stilte, blikken terug én vooruit.

3 november 2020
Brabant Menu: op naar kunst- en cultuuraanbod voor 40.000 leerlingen in Brabant

Impulsgelden 2020

Deze 39 innovatieve, toekomstbestendige en aansprekende culturele projecten worden ondersteund vanuit het impulsgeldenprogramma.

12 oktober 2020
Impulsgelden 2020

Impulsgelden-regeling opnieuw overvraagd

In de derde en laatste indientermijn van 2020 zijn er 34 subsidieaanvragen ingediend voor meer dan €1.2 miljoen.

27 september 2020
Impulsgelden-regeling opnieuw overvraagd

Hoe kunst helpt het leven elke dag te blijven vieren

‘Het leven vieren’ is niet alleen maar een slogan bij Park Zuiderhout. De inzet van kunst en kunstenaars speelt hierbij een belangrijke rol.

9 september 2020
Hoe kunst helpt het leven elke dag te blijven vieren

Trek erop uit! #2

Musea, presentatie-instellingen, galeries en podia hebben hun publiek hard nodig. Onze adviseur Liesbeth Jans tipt hoopgevende kunstinitiatieven.

24 augustus 2020
Trek erop uit! #2

Boeren + creatieve sector: een gouden recept voor voedselinnovatie

Het klinkt als een ongewone combinatie: boeren die intensief samenwerken met de creatieve sector. Toch gebeurt het, en steeds vaker.

11 augustus 2020
Boeren + creatieve sector: een gouden recept voor voedselinnovatie

Het magazine als springplank voor ontwikkeling van en voor kunstenaars

Hoe halen Brabantse makers het beste uit hun werk op artistiek én zakelijk gebied? Drie hoofdredacteuren van magazines uit Brabant delen hun verhaal.

23 juli 2020
Het magazine als springplank voor ontwikkeling van en voor kunstenaars

Toekenningen tweede ronde impulsgelden 2020

Er is ruim € 800.000,- toegekend aan 18 innovatieve, toekomstbestendige en aansprekende culturele projecten.

8 juli 2020
Toekenningen tweede ronde impulsgelden 2020

Sekswerkers vragen met Human Rights Tattoo aandacht voor misstanden

Op Internationale Sekswerkersdag vraagt Human Rights Tattoo aandacht voor de discriminatie en ongelijkheid waarmee sekswerkers geconfronteerd worden.

18 juni 2020
Sekswerkers vragen met Human Rights Tattoo aandacht voor misstanden

Brabant verdubbelt in de Basisinfrastructuur

Het aantal Brabantse organisaties in de BIS stijgt van 6 naar 12, en mogelijk 13. Een mooi resultaat voor Regioprofiel BrabantStad.

5 juni 2020
Brabant verdubbelt in de Basisinfrastructuur

Impuls voor inclusiviteit

Hoe gebruiken Theater van de Stad, Krakers, en Wij zijn 13 de subsidie impulsgelden om nieuwe doelgroepen duurzaam aan zich te verbinden?

13 mei 2020
Impuls voor inclusiviteit

Over de grens

Brabant gaat internationaal! De impulsgelden stellen makers als Zwermers, Rosemary & Garlic en Nabuurs&VanDoorn in staat om internationale ambities waar te maken.

20 april 2020
Over de grens

Toekenningen eerste ronde impulsgelden 2020

Er is ruim € 700.000 toegekend aan 14 innovatieve, toekomstbestendige en aansprekende culturele projecten in de eerste ronde van het impulsgeldenprogramma in 2020.

3 april 2020
Toekenningen eerste ronde impulsgelden 2020

Gevolgen Corona voor impulsgeldenprogramma

Wat zijn de gevolgen van de Coronacrisis op de impulsgelden? Kunstloc Brabant brengt je op de hoogte!

19 maart 2020
Gevolgen Corona voor impulsgeldenprogramma

Common Ground

Studio Assisië, Prisma en Greenport Midden-Brabant werken samen om Landgoed Assisië verder te ontwikkelen, met kunst als motor.

27 februari 2020
Common Ground

Kunst aan de Groene Corridor

De Groene Corridor wordt een aantrekkelijke verbinding tussen Eindhoven, Oirschot en het Groene Woud. Gemeente Oirschot ziet kunst als een krachtig middel om mensen te betrekken bij hun eigen leef- en werkomgeving.

18 december 2019
Kunst aan de Groene Corridor

Nieuw budget voor succesvol impulsgeldenprogramma 2020

Ook in 2020 kan er een beroep doen worden gedaan op het impulsgeldenprogramma. Daarvoor is ruim 1,8 miljoen euro beschikbaar gesteld door Provinciale Staten van Noord-Brabant.

12 december 2019
Nieuw budget voor succesvol impulsgeldenprogramma 2020

12 tips voor je impulsgeldenpitch

Hoe bereid je het gesprek voor het impulsgeldenprogramma het beste voor, en hoe sta je daar overtuigend voor de adviescommissie?

25 november 2019
12 tips voor je impulsgeldenpitch

N65 als etalage

Koppel de expertise van boomkwekers en plantentelers aan creatieve denkkracht van kunstenaars en ontwerpers. In deze co-creatie gaan zij omgevingsvraagstukken van de N65 anders benaderen.

23 november 2019
N65 als etalage

Impulsgelden 2019

Deze 35 innovatieve, toekomstbestendige en aansprekende culturele projecten worden ondersteund vanuit het impulsgeldenprogramma.

12 oktober 2019
Impulsgelden 2019

Meer aanvragen Impulsgelden dan ooit

De derde en laatste mogelijkheid in 2019 om aanvragen voor subsidie Impulsgelden in te dienen heeft geresulteerd in maar liefst 40 subsidieaanvragen voor een totaalbedrag van €1.970.000. Het beschikbare budget voor deze laatste ronde is €674.000.

30 september 2019
Meer aanvragen Impulsgelden dan ooit

Impuls-helden

De impulsgelden als vliegwiel voor toekomstige financiering.

28 augustus 2019
Impuls-helden

Wat kun je met impulsgelden? Deel 4

Samen met Het Zuidelijk Toneel onderzoekt New Dutch Connections hoe ze jonge vluchtelingen in Brabant met theater op weg kunnen helpen.

29 mei 2019
Wat kun je met impulsgelden? Deel 4

Wat kun je met impulsgelden? Deel 3

In samenwerking met kunstenaars verfraaien Brabants Landschap en de gemeentes Eindhoven en Oirschot de 14 kilometer lange Groene Corridor.

2 mei 2019
Wat kun je met impulsgelden? Deel 3

Wat kun je met impulsgelden? Deel 2

Jarenlang ontwierp Joost van Wijmen kostuums. En nu is daar iets extra’s bij gekomen: Joost verzamelt littekens.

10 april 2019
Wat kun je met impulsgelden? Deel 2

Wat kun je met impulsgelden? Deel 1

Wat Justine Kontou fascineert is hoe ruimtes waarin mensen zich begeven, van invloed kunnen zijn op hun gemoedstoestand.

20 maart 2019
Wat kun je met impulsgelden? Deel 1

Brabant Menu

Brabantse gezelschappen hebben de handen ineengeslagen om het gat tussen professioneel cultuuraanbod en de vraag van scholen te overbruggen.

17 juli 2018
Brabant Menu

Blog | We Are Public

We Are Public heeft het gehaald. Op 1 juni 2017 gaat het cultuurlidmaatschap officieel van start in Brabant. Jenneke Harings blogt over wat daar aan vooraf ging.

1 mei 2017
Blog | We Are Public

4 jaar aan impulsgelden: wat heeft het gebracht en wat gaat er veranderen?

Anders dan gewone subsidies met een checklist en harde eisen, begon de impulsgeldenregeling in 2013 als een proeftuin.

30 maart 2017
4 jaar aan impulsgelden: wat heeft het gebracht en wat gaat er veranderen?

De Creatieve Code

Een leerlijn creatief programmeren voor bovenbouw primair en onderbouw voortgezet onderwijs, gemaakt voor en door kunstenaars.

17 januari 2017
De Creatieve Code