Een nieuwe weg, een nieuw gebied en meer mobiliteit. Maar de aanleg van de nieuwe verbinding N69, die loopt van Valkenswaard tot aan de aansluiting met de A67 in Veldhoven, heeft ook impact op het gebied en de beleving rondom het beekdal van de Run en de Keersop. Om kwaliteiten te compenseren is geïnvesteerd in natuur en recreatie in de omgeving. Maar ook in kunst, met een ‘familie’ van kunstwerken in het snelweglandschap, waarmee het recreatieve netwerk en de gebiedsidentiteit is verbeterd. De bijzonder vormgegeven sculpturen vertellen het verhaal van de geografische breuklijn die hier loopt. Deze kunstopdracht is gerealiseerd door Bouwbedrijf Boskalis naar ontwerp van (landschaps)architecten van H+N+S, NEXT en dichter Elianne van Elderen. De zgn. gebiedsiconen markeren de verbinding tussen de nieuwe weg en het groene landschap en bieden een plek voor ontmoeting en historie.

Verbeelding breuklijn

In het buitengebied rondom de Nieuwe N69 zijn elf betonnen kunstobjecten geplaatst; bijzonder vormgegeven sculpturen met een verhaal. De vorm van deze gebiedsiconen is afgeleid van de geografische breuklijn die door dit gebied loopt. De Feldbissbreuk loopt vanuit Duitsland via Limburg en België tot diep door in Brabant. De breuk kruist dit gebied rondom de Broekhovenseweg. Deze breuklijn is niet zichtbaar, maar heel soms wel voelbaar. Vooral in het verleden is er een aantal zeer lichte aardbevingen geweest. Met de breuklijnbanken wordt dit verhaal vertelt.

Banken en breukstenen

Er zijn twee typen objecten: banken en breukstenen Zes breukstenen, zgn. stuiken, staan aan het eindpunt van een doodlopende weg. Door erop te klimmen wordt de breuksteen aan de overkant van de N69 zichtbaar. Ze vormen het restant van de oude weg die er ooit was, zodat wat er niet meer is toch zichtbaar blijft. Kenmerkende beplanting in de vorm van rode kornoelje flankeren de objecten. Vijf banken staan op knooppunten in het recreatieve netwerk. Ze markeren de verbinding tussen de nieuwe weg en het groene landschap en bieden een plek voor ontmoeting en historie. Kenmerkende beplanting in de vorm van brem flankeren de objecten. 

Foto: H+N+S architecten

Banken en breukstenen Banken en breukstenen

Dichtregels

Naast de bijzondere vorm van de gebiedsiconen vallen ook de letters op de objecten op. Elk object vertelt zijn eigen verhaal of boodschap middels een dichtregel. Deze zijn als aardlaag aan de bovenzijde aangebracht. Ze vertellen een verhaal over het gebied, de historie, de natuur en het landschap. Elke tekst is uniek, maar samen vormen ze één gedicht. Alle teksten zijn geschreven door Elianne van Elderen.

Foto: H+N+S architecten

Dichtregels Dichtregels

Uitnodiging tot ontdekken

De breuklijnbanken en stuiken zijn ontworpen om erop te zitten, te klimmen en te staan. Om even uit te kijken over de Nieuwe N69 of om uit te rusten met een blik op de nieuwe natuur. Om anderen te ontmoeten of even tot jezelf te komen. Maar vooral ook om ze te ontdekken tijdens een wandeling of fietstocht. Een houten informatiepaal met een plaquette verwijst naar een VVV-website met meer informatie en een route die alle objecten met elkaar verbindt.

Rol Kunstloc Brabant

Kunstloc Brabant heeft een bijdrage geleverd aan het beeldkwaliteitsplan N69 ter verbijzondering van de infrastructurele kunstwerken. En het kernteam N69 artistiek-inhoudelijk geadviseerd bij selectie en keuze van kunstenaars.

Waarom een bijdrage uit de impulsgelden?

De adviescommissie staat positief tegenover de voorbeeldstellende rol die Boskalis als internationale marktpartij met dit project inneemt door de integratie van kunst in een groot civieltechnisch infrastructureel project. Dit kan volgens de commissie opdrachtgeverschap aan de culturele sector stimuleren. Zij kijkt met belangstelling uit naar de duurzame verankering van deze werkwijze binnen Boskalis.

De volledige aanvraag vind je in het publieke overzicht van aanvragen op onze website: nr IMP/2020/T2/273.

Meer weten over kunst in de openbare ruimte?

Ik vertel je er graag meer over.

zo werken wij aan ruimtelijk kwaliteit

Reizigers van Oisterwijk

spoortunnel met verbeeldende verbinding
Reizigers van Oisterwijk

Anderzijds A67

snelwegontwerp wakkert innovatiekracht aan
Anderzijds A67

De Kunstopdracht 2022

talentontwikkeling kunst in het publiek domein
De Kunstopdracht 2022

Design challenge Onze Energie, Ons Landschap

met verbeelding naar energieopwekking en landschapsverbetering aan de A67
Design challenge Onze Energie, Ons Landschap

Gebiedsiconen N69

kunstwerken vertellen verhaal breuklijn
Gebiedsiconen N69

Herdenkingsmonument Slavernijverleden in Tilburg

vertelt het hele verhaal: vanaf de slavenhandel tot de weg naar vrijheid
Herdenkingsmonument Slavernijverleden in Tilburg

Jaar van het Brabantse Kloosterleven

makers betrekken bij nieuwe artistieke vorm kloosterwaarden
Jaar van het Brabantse Kloosterleven

De Kunstopdracht 2021

training in werken met opdrachtgever uit publieke domein
De Kunstopdracht 2021

Kunst aan snelfietsroutes Brabant

verbetering van omgevingskwaliteit
Kunst aan snelfietsroutes Brabant

FoodLab TOV

fruittelers werken samen met kunstenaars en ontwerpers
FoodLab TOV

Design Challenge 'Out of the Box’

logistiek landschap van de toekomst
Design Challenge 'Out of the Box’

Holocaust Monument in Vrijheidspark

een universeel teken van hoop en kracht
Holocaust Monument in Vrijheidspark

Kunst aan de A50

accentueren van de identiteit van het landschap
Kunst aan de A50

De Nieuwe Arcadische Route

landschapsprothesen en wandelroutes
De Nieuwe Arcadische Route

De Lichtgevende Dovenetel

versterken van de identiteit van Heeswijk-Dinther
De Lichtgevende Dovenetel

Foodlab Food Heroes

co-creatie tussen boeren en kunstenaars
Foodlab Food Heroes

FoodLab Peel

co-creatie tussen boer, kunstenaar en omgeving
FoodLab Peel

Viaducten Menzel en ’t Loo

viaduct als poort van dorp naar natuur
Viaducten Menzel en ’t Loo

Dorpskracht in Mill

kunstwerk dat de Millse identiteit raakt
Dorpskracht in Mill

N65 als etalage

koppel kwekers aan kunstenaars
N65 als etalage

Jagersrust op de Brabantse Wal

zichtbaar en beleefbaar maken van gebiedsverandering
Jagersrust op de Brabantse Wal

NDRWG - Stationsplein Heesch

kwaliteitsverbetering van het centrum verbinden met vroeger en nu
NDRWG - Stationsplein Heesch