Brabant Maakt Het

Om afstemming tussen het Rijk en regionale overheden te verbeteren heeft minister Ingrid van Engelshoven (OCW) opgeroepen om culturele regioprofielen op te stellen. Daarin worden de gezamenlijke visies op kunst en cultuur in de regio beschreven. Dit moet de samenwerking in de regio te verbeteren, en helpt de verschillende identiteiten binnen het cultuursysteem te onderscheiden. Er zijn zestien regio’s in Nederland die een regioprofiel hebben ingediend. Brabant Maakt Het is de titel van het regioprofiel van BrabantStad, zoals het in november 2018 op de burelen van het ministerie van OCW lag. Nu gaat de taskforce BrabantStad aan de slag met de operationalisering.

Input van de culturele sector

‘Brabant Maakt Het’ is tot stand gekomen dankzij input van de culturele sector. Aan het roer van de totstandkoming van het regioprofiel staat de taskforce BrabantStad, met daarin vertegenwoordigers van de provincie Noord-Brabant, Breda, Eindhoven, Helmond, ’s-Hertogenbosch, Tilburg en Kunstloc Brabant.

De taskforce zet in op vier programmalijnen (talentontwikkeling, internationalisering, publiekswerking en cultuureducatie & participatie) en twee instrumenten (afstemming subsidie- en adviestrajecten en onderzoeksagenda Waarde van Cultuur). Voor alles zes de deelprojecten gaat nu een werkgroep aan de slag om deze te operationaliseren  Dat moet op korte termijn een plan opleveren voor de periode tot eind 2020, en daarna een operationaliseringsplan voor de periode 2021-2024.

Twee instrumentele lijnen

Er zijn twee werkgroepen voor de twee instrumentele lijnen. De werkgroep Harmonisatie richt zich op het vraagstuk van harmonisatie van subsidie- en adviestrajecten. De werkgroep staat onder voorzitterschap van Sylvia Dornseiffer. Sylvia Dornseiffer is zelfstandig adviseur en coach bij Dornseiffer voor Culturele Zaken. In het verleden was zij o.a. werkzaam als directrice bij het Letterenfonds en Amsterdam Fonds voor de Kunsten. Daarnaast kent ze het culturele landschap van deze regio goed door haar ervaring als adviseur bij Brabant C.

De werkgroep Onderzoeksagenda: Waarde van Cultuur zorgt voor een vervolg op het in 2018 gerealiseerde rapport Waarde van Cultuur. Het onderzoek is de onderlegger voor het regioprofiel. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Het PON, Telos, Boekmanstichting, Pyrrhula Research Consultants en Kunstloc Brabant. Jenneke Harings (Kunstloc) is projectleider.

Vier programmalijnen

In het regioprofiel Brabantstad staan naast de genoemde instrumentele lijnen ook vier programmalijnen omschreven: TalentontwikkelingInternationaliseringPubliekswerking en Cultuureducatie en Participatie. Voor iedere programmalijn zijn in het regioprofiel ambities verwoord die in 2018 ingebracht zijn door de culturele organisaties. Kunstloc Brabant levert voor elke programmalijn deelprojectleiders die in teams werken aan de operationalisering van de eigen programmalijn. Voor de programmalijn Talentontwikkeling is dit Iduna van de Ven, voor Internationalisering is dat Jenneke Harings, voor Publiekswerking is dat Max van Alphen, en voor Cultuureducatie en Participatie is dat Luana Berghmans. Bij elke programmalijn nemen van elke BrabantStad-partner ten minste twee vertegenwoordigers deel. Elke projectgroep start half maart en zal binnen afzienbare tijd communiceren over de te nemen stappen en hoe de culturele sector daarbij betrokken kan worden.

Volg de ontwikkelingen rond het Regioprofiel

Verder met internationale ambities en kansen voor cultuurparticipatie

Verder met internationale ambities en kansen voor cultuurparticipatie

Regioprofiel nieuws: Dutch Culture bezocht Brabant, en de nieuwe werkgroep cultuurparticipatie is gestart.

18 september 2020
Maak jouw internationale ambities waar

Maak jouw internationale ambities waar

Regioprofiel nieuws: Dutch Culture on Tour, terugkijken vragenuur Waarde van Cultuur, en terugblik laatste drie maanden.

9 juli 2020
Reactie BrabantStad op BIS-advies

Reactie BrabantStad op BIS-advies

Regioprofiel nieuws: knelpunten in basisinfrastructuur, en 15 geslaagde marketeers.

29 juni 2020
BrabantStad investeert in cultuur in Brabant

BrabantStad investeert in cultuur in Brabant

In de eerste door BrabantStad afgestemde subsidieregelingen gaat er ruim € 9,9 miljoen subsidie per jaar naar 53 Brabantse instellingen.

18 juni 2020
Waarde van cultuur 2020 gepubliceerd

Waarde van cultuur 2020 gepubliceerd

Brabanders hechten steeds meer waarde aan de maatschappelijke functie van cultuur. Meer weten? Download de publicatie!

16 juni 2020
Ambities cultuurparticipatie

Ambities cultuurparticipatie

Regioprofiel nieuws: ambities cultuurparticipatie, en lancering waarde van cultuur 2020.

11 juni 2020
Brabant verdubbelt in de Basisinfrastructuur

Brabant verdubbelt in de Basisinfrastructuur

Het aantal Brabantse organisaties in de BIS stijgt van 6 naar 12, en mogelijk 13. Een mooi resultaat voor Regioprofiel BrabantStad.

5 juni 2020
Proeftuin Internationalisering in beeld

Proeftuin Internationalisering in beeld

Regioprofiel nieuws: infographic van de initiatieven uit de proeftuin internationalisering.

28 mei 2020
Eén gezamenlijke aanvraag voor CmK 2021-2024

Eén gezamenlijke aanvraag voor CmK 2021-2024

Regioprofiel nieuws: gezamenlijke CmK-aanvraag, uitvoering Proeftuin-initiatieven, terugblik januari, februari en maart.

28 april 2020
Tweede ronde Proeftuin Internationalisering goed benut

Tweede ronde Proeftuin Internationalisering goed benut

Regioprofiel nieuws: proeftuin internationalisering, Culturele Smaak van Brabanders, reflectiebrief BIS, planning adviescommissie.

3 april 2020
Tweede ronde proeftuin internationalisering

Tweede ronde proeftuin internationalisering

Regioprofiel nieuws: proeftuin internationalisering, werksessie cultuureducatie, 90 dagen cyclus.

2 februari 2020
Aanvraagtermijn meerjarensubsidies professionele kunsten geopend

Aanvraagtermijn meerjarensubsidies professionele kunsten geopend

Regioprofiel nieuws: Aanvraag meerjarensubsidies, informatiesessie, en onderzoek ontwikkeling zakelijk leiders.

6 december 2019
Internationale plannen gezocht

Internationale plannen gezocht

Regioprofiel nieuws: Internationale plannen gezocht, vacatures adviescommissie meerjarensubsidies, en nieuwe subsidieregelingen.

22 november 2019
Regioprofiel: tweewekelijks nieuws

Regioprofiel: tweewekelijks nieuws

De operationalisering van het Regioprofiel is te volgen op regioprofielbrabant.nl. We melden het belangrijkste nieuws tweewekelijks ook op onze website.

11 november 2019
OCW steunt internationalisering BrabantStad

OCW steunt internationalisering BrabantStad

BrabantStad ontvangt €400.000 van het ministerie van OCW voor de proeftuin Internationalisering. Dit voorstel is onderdeel van het regioprofiel Brabant Maakt Het!

17 mei 2019
Update werkgroep harmonisatie regioprofiel

Update werkgroep harmonisatie regioprofiel

De Werkgroep bereidt een nieuwe gezamenlijke subsidieregeling voor voor een deel van de culturele organisaties die bij meer dan één overheid aanvragen voor de periode 2021-2024.

15 mei 2019
Aan de slag met het Regioprofiel

Aan de slag met het Regioprofiel

Brabant Maakt Het is de titel van het regioprofiel van BrabantStad, zoals het in november 2018 op de burelen van het ministerie van OCW lag. Nu gaat de taskforce BrabantStad aan de slag met de operationalisering.

15 maart 2019
Input culturele veld uit de regio van belang bij nationaal cultuurbeleid

Input culturele veld uit de regio van belang bij nationaal cultuurbeleid

Het ministerie van OCW heeft samenwerkende gemeenten en provincies uitgenodigd om regioprofielen op te stellen. Ook BrabantStad zet de gezamenlijke ambitie en visie voor cultuur in de regio op papier. Input vanuit het culturele veld is hierbij van groot belang.

14 september 2018