Kunstloc Brabant is in opdracht van de Taskforce Regioprofiel Cultuur BrabantStad bezig met de operationalisering van het regioprofiel Brabant. Op de website regioprofielbrabant.nl is deze operationalisering helemaal te volgen. We melden het belangrijkste nieuws uit de werkgroepen, waarin gemeenten Breda, Eindhoven, Helmond, Tilburg, Helmond en ’s-Hertogenbosch, provincie en Kunstloc samenwerken, regelmatig ook op onze website.

BrabantStad-ambities cultuurparticipatie

De werkgroep Cultuureducatie en ‑participatie van Regioprofiel Cultuur BrabantStad sprak begin juni over de gezamenlijke delers uit het lokale cultuurparticipatiebeleid van de partners, om zo te komen tot gemeenschappelijke uitdagingen en ambities. De werkgroep wil werken aan meer inzicht in de parameters van onze successen, meer beleidsafstemming en meer aansluiten op de denk- en leefwereld van de deelnemer.

Programmacoördinator Luana Berghmans: “Hiermee bereiden wij ons voor op de publicatie van de landelijke regeling Cultuurparticipatie van het Fonds voor Cultuurparticipatie. Met dit vierjarig programma, dat start in 2021, willen OCW, FCP en LKCA iedereen gelijke kansen bieden om deel te nemen aan het culturele leven. Door een goede voorbereiding in BrabantStad-verband kunnen we de regeling straks bekijken vanuit de gezamenlijke ambities, en in beeld brengen welke kansen er voor Brabant liggen.”

Lancering Waarde van cultuur 2020

Wat is de staat van cultuur in Brabant? Dinsdag 16 juni publiceert de werkgroep Waarde van cultuur de nieuwe editie van de monitor Waarde van cultuur op www.regioprofielbrabant.nl. Opnieuw brengen Het PON, Pyrrhula Research Consultants, Kunstloc Brabant, Telos en de Boekmanstichting in dit onderzoek bestaande en nieuwe onderzoeken op het gebied van cultuur in Noord-Brabant bij elkaar.

De monitor biedt bestuurders, beleidsmakers en professionals actuele input voor beleidsontwikkeling en planvorming. Juist wanneer het stelsel stevig onder druk staat, zoals nu met de maatregelen rond COVID-19 en mogelijke bezuinigingen in het nieuwe bestuursakkoord, is het waardevol een goed zicht te hebben op de sterke en zwakkere punten van het Brabantse culturele veld. 

Ben je benieuwd naar de bevindingen, of naar de onderzoekslijnen voor de volgende monitor? Dinsdag 30 juni organiseert de werkgroep een live-chat waarbij je vragen kunt stellen aan de onderzoekers.

Meld je aan voor de live-chat op 30 juni

Meer weten over ambities voor cultuurparticipatie van het Regioprofiel?

Neem contact met mij op.

nieuws van het regioprofiel

Verder met internationale ambities en kansen voor cultuurparticipatie

Verder met internationale ambities en kansen voor cultuurparticipatie

Regioprofiel nieuws: Dutch Culture bezocht Brabant, en de nieuwe werkgroep cultuurparticipatie is gestart.

18 september 2020
Maak jouw internationale ambities waar

Maak jouw internationale ambities waar

Regioprofiel nieuws: Dutch Culture on Tour, terugkijken vragenuur Waarde van Cultuur, en terugblik laatste drie maanden.

9 juli 2020
Reactie BrabantStad op BIS-advies

Reactie BrabantStad op BIS-advies

Regioprofiel nieuws: knelpunten in basisinfrastructuur, en 15 geslaagde marketeers.

29 juni 2020
BrabantStad investeert in cultuur in Brabant

BrabantStad investeert in cultuur in Brabant

In de eerste door BrabantStad afgestemde subsidieregelingen gaat er ruim € 9,9 miljoen subsidie per jaar naar 53 Brabantse instellingen.

18 juni 2020
Waarde van cultuur 2020 gepubliceerd

Waarde van cultuur 2020 gepubliceerd

Brabanders hechten steeds meer waarde aan de maatschappelijke functie van cultuur. Meer weten? Download de publicatie!

16 juni 2020
Ambities cultuurparticipatie

Ambities cultuurparticipatie

Regioprofiel nieuws: ambities cultuurparticipatie, en lancering waarde van cultuur 2020.

11 juni 2020
Brabant verdubbelt in de Basisinfrastructuur

Brabant verdubbelt in de Basisinfrastructuur

Het aantal Brabantse organisaties in de BIS stijgt van 6 naar 12, en mogelijk 13. Een mooi resultaat voor Regioprofiel BrabantStad.

5 juni 2020
Proeftuin Internationalisering in beeld

Proeftuin Internationalisering in beeld

Regioprofiel nieuws: infographic van de initiatieven uit de proeftuin internationalisering.

28 mei 2020
Eén gezamenlijke aanvraag voor CmK 2021-2024

Eén gezamenlijke aanvraag voor CmK 2021-2024

Regioprofiel nieuws: gezamenlijke CmK-aanvraag, uitvoering Proeftuin-initiatieven, terugblik januari, februari en maart.

28 april 2020
Tweede ronde Proeftuin Internationalisering goed benut

Tweede ronde Proeftuin Internationalisering goed benut

Regioprofiel nieuws: proeftuin internationalisering, Culturele Smaak van Brabanders, reflectiebrief BIS, planning adviescommissie.

3 april 2020
Tweede ronde proeftuin internationalisering

Tweede ronde proeftuin internationalisering

Regioprofiel nieuws: proeftuin internationalisering, werksessie cultuureducatie, 90 dagen cyclus.

2 februari 2020
Aanvraagtermijn meerjarensubsidies professionele kunsten geopend

Aanvraagtermijn meerjarensubsidies professionele kunsten geopend

Regioprofiel nieuws: Aanvraag meerjarensubsidies, informatiesessie, en onderzoek ontwikkeling zakelijk leiders.

6 december 2019
Internationale plannen gezocht

Internationale plannen gezocht

Regioprofiel nieuws: Internationale plannen gezocht, vacatures adviescommissie meerjarensubsidies, en nieuwe subsidieregelingen.

22 november 2019
Regioprofiel: tweewekelijks nieuws

Regioprofiel: tweewekelijks nieuws

De operationalisering van het Regioprofiel is te volgen op regioprofielbrabant.nl. We melden het belangrijkste nieuws tweewekelijks ook op onze website.

11 november 2019
OCW steunt internationalisering BrabantStad

OCW steunt internationalisering BrabantStad

BrabantStad ontvangt €400.000 van het ministerie van OCW voor de proeftuin Internationalisering. Dit voorstel is onderdeel van het regioprofiel Brabant Maakt Het!

17 mei 2019
Update werkgroep harmonisatie regioprofiel

Update werkgroep harmonisatie regioprofiel

De Werkgroep bereidt een nieuwe gezamenlijke subsidieregeling voor voor een deel van de culturele organisaties die bij meer dan één overheid aanvragen voor de periode 2021-2024.

15 mei 2019
Aan de slag met het Regioprofiel

Aan de slag met het Regioprofiel

Brabant Maakt Het is de titel van het regioprofiel van BrabantStad, zoals het in november 2018 op de burelen van het ministerie van OCW lag. Nu gaat de taskforce BrabantStad aan de slag met de operationalisering.

15 maart 2019
Input culturele veld uit de regio van belang bij nationaal cultuurbeleid

Input culturele veld uit de regio van belang bij nationaal cultuurbeleid

Het ministerie van OCW heeft samenwerkende gemeenten en provincies uitgenodigd om regioprofielen op te stellen. Ook BrabantStad zet de gezamenlijke ambitie en visie voor cultuur in de regio op papier. Input vanuit het culturele veld is hierbij van groot belang.

14 september 2018