Kunstloc Brabant is in opdracht van de Taskforce Regioprofiel Cultuur BrabantStad bezig met de operationalisering van het regioprofiel Brabant. Op de website www.regioprofielbrabant.nl is deze operationalisering helemaal te volgen. We melden het belangrijkste nieuws uit de werkgroepen, waarin gemeenten Breda, Eindhoven, Helmond, Tilburg, Helmond en ’s-Hertogenbosch, provincie en Kunstloc samenwerken, tweewekelijks ook op de website van Kunstloc Brabant.

Bezoek de website van Regioprofiel Cultuur BrabantStad

Gezamenlijke aanvraag Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024

De bestuurders van BrabantStad hebben zich positief uitgesproken, we koersen af op één gezamenlijke aanvraag voor de landelijke regeling Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024. Aan Kunstloc Brabant en de partnerorganisaties van BrabantStad de taak om een gezamenlijke aanvraag te schrijven. Met daarbij aandacht voor lokale accenten per gemeente. Op 1 november 2020 moet de aanvraag ingediend worden bij Fonds voor Cultuurparticipatie.

Als penvoerder is Kunstloc Brabant al acht jaar betrokken bij Cultuureducatie met Kwaliteit. Ook deze derde periode spelen we een belangrijke rol. We vertegenwoordigen bij het schrijven van de aanvraag alle Brabantse gemeenten die deelnemen aan de landelijke regeling met minder dan 90.000 inwoners.

Meer over CmK 2021-2024

Uitvoering Proeftuin-initiatieven

In de nieuwe wereld waarin Covid-19 de dienst uitmaakt, voert de werkgroep Regioprofiel dagelijks gesprekken met initiatiefnemers binnen de Proeftuin Internationalisering. Nu de maatregelen langer van kracht zijn en duidelijk wordt dat we niet op korte termijn teruggaan naar de oude situatie, zijn er een aantal verzoeken binnnen gekomen om een project uit te stellen tot 2021. Binnen de Proeftuin wordt er zoveel mogelijk gestreefd naar realisatie van de initiatieven in 2020, mogelijk in een alternatieve vorm en geven daar ook alle ruimte aan. Waar nodig is uitstel tot 2021 mogelijk, uiteraard goed beargumenteerd en in direct overleg met de werkgroep.

Terugblik januari, februari en maart

In BrabantStad-verband vinden veel processen op verschillende lagen en tegelijkertijd plaats. Het delen van informatie en een open dialoog zijn hierbij cruciaal. Evenals transparantie over stand van zaken, initiatieven, inbreng van verschillende partijen en delen van opbrengsten gedurende het traject. Om dit zo inzichtelijk en toegankelijk mogelijk te maken, wordt er gewerkt met 90-dagen-cycli. De opbrengsten van de werkzaamheden in januari, februari en maart (de tweede 90 dagen) zijn opnieuw per programmalijn samengevat.

Download de resultaten

Terugblik januari, februari en maart

meer regioprofiel nieuws

Evaluatie meerjarenregeling BrabantStad

Heb je overwogen een aanvraag in te dienen voor de meerjarenregelingen professionele kunsten? Geef je mening via de online vragenlijst.

3 maart 2021

Verder met internationale ambities en kansen voor cultuurparticipatie

Regioprofiel nieuws: Dutch Culture bezocht Brabant, en de nieuwe werkgroep cultuurparticipatie is gestart.

18 september 2020

Maak jouw internationale ambities waar

Regioprofiel nieuws: Dutch Culture on Tour, terugkijken vragenuur Waarde van Cultuur, en terugblik laatste drie maanden.

9 juli 2020

Reactie BrabantStad op BIS-advies

Regioprofiel nieuws: knelpunten in basisinfrastructuur, en 15 geslaagde marketeers.

29 juni 2020

BrabantStad investeert in cultuur in Brabant

In de eerste door BrabantStad afgestemde subsidieregelingen gaat er ruim € 9,9 miljoen subsidie per jaar naar 53 Brabantse instellingen.

18 juni 2020

Waarde van cultuur 2020 gepubliceerd

Brabanders hechten steeds meer waarde aan de maatschappelijke functie van cultuur. Meer weten? Download de publicatie!

16 juni 2020

Ambities cultuurparticipatie

Regioprofiel nieuws: ambities cultuurparticipatie, en lancering waarde van cultuur 2020.

11 juni 2020

Brabant verdubbelt in de Basisinfrastructuur

Het aantal Brabantse organisaties in de BIS stijgt van 6 naar 12, en mogelijk 13. Een mooi resultaat voor Regioprofiel BrabantStad.

5 juni 2020

Proeftuin Internationalisering in beeld

Regioprofiel nieuws: infographic van de initiatieven uit de proeftuin internationalisering.

28 mei 2020

Eén gezamenlijke aanvraag voor CmK 2021-2024

Regioprofiel nieuws: gezamenlijke CmK-aanvraag, uitvoering Proeftuin-initiatieven, terugblik januari, februari en maart.

28 april 2020

Tweede ronde Proeftuin Internationalisering goed benut

Regioprofiel nieuws: proeftuin internationalisering, Culturele Smaak van Brabanders, reflectiebrief BIS, planning adviescommissie.

3 april 2020

Tweede ronde proeftuin internationalisering

Regioprofiel nieuws: proeftuin internationalisering, werksessie cultuureducatie, 90 dagen cyclus.

2 februari 2020

Aanvraagtermijn meerjarensubsidies professionele kunsten geopend

Regioprofiel nieuws: Aanvraag meerjarensubsidies, informatiesessie, en onderzoek ontwikkeling zakelijk leiders.

6 december 2019

Internationale plannen gezocht

Regioprofiel nieuws: Internationale plannen gezocht, vacatures adviescommissie meerjarensubsidies, en nieuwe subsidieregelingen.

22 november 2019

Regioprofiel: tweewekelijks nieuws

De operationalisering van het Regioprofiel is te volgen op regioprofielbrabant.nl. We melden het belangrijkste nieuws tweewekelijks ook op onze website.

11 november 2019

OCW steunt internationalisering BrabantStad

BrabantStad ontvangt €400.000 van het ministerie van OCW voor de proeftuin Internationalisering. Dit voorstel is onderdeel van het regioprofiel Brabant Maakt Het!

17 mei 2019

Update werkgroep harmonisatie regioprofiel

De Werkgroep bereidt een nieuwe gezamenlijke subsidieregeling voor voor een deel van de culturele organisaties die bij meer dan één overheid aanvragen voor de periode 2021-2024.

15 mei 2019

Aan de slag met het Regioprofiel

Brabant Maakt Het is de titel van het regioprofiel van BrabantStad, zoals het in november 2018 op de burelen van het ministerie van OCW lag. Nu gaat de taskforce BrabantStad aan de slag met de operationalisering.

15 maart 2019

Input culturele veld uit de regio van belang bij nationaal cultuurbeleid

Het ministerie van OCW heeft samenwerkende gemeenten en provincies uitgenodigd om regioprofielen op te stellen. Ook BrabantStad zet de gezamenlijke ambitie en visie voor cultuur in de regio op papier. Input vanuit het culturele veld is hierbij van groot belang.

14 september 2018