Een stevigere internationale positie op het gebied van kunst en cultuur in Brabant. Hoe pak je dat aan? BrabantStad zette in het kader van het Regioprofiel Cultuur BrabantStad onder meer in op een online-marketingopleiding voor vijftien marketeers uit de Brabantse cultuursector. De focus: internationalisering versterken. Hoe hebben de deelnemers de opleiding ervaren en wat zijn hun internationale plannen? Op 22 juni 2020 presenteerden alle marketeers de case voor hun instelling. Een waardevolle dag vol reflectie, onderlinge herkenning én toekomstplannen voor Brabant op internationaal gebied.

tekst: Simone Vos, foto's: Margot de Heide, Studio Flabbergasted

“Niet alleen de artistiek inhoudelijke en professionele ontwikkeling van makers en instellingen in de culturele sector zijn belangrijk. Juist ook marketing is bij internationalisering essentieel. Je aanbod internationaal onder de aandacht brengen, zowel bij publiek als uitvoeringsplekken, dat is een grote kracht”, vertelt Paulien Dankers, coördinator Regioprofiel en Internationalisering bij Kunstloc Brabant. “Ik nodig de deelnemers van harte uit om vervolg te geven aan de opleiding. Ze vormen nu samen een BrabantStad-marketingnetwerk, waarin met veel enthousiasme kennis en ideeën zijn gedeeld. Het zou mooi zijn als de opleiding de eerste stap is in langere samenwerking en uitwisseling op het gebied van marketing in Brabant.”

Van beginnend marketeer met fotografieachtergrond tot aan doorgewinterde marketing-en communicatiecoördinatoren; de opleidingsgroep is divers. “Iedereen komt vanuit een andere discipline en heeft een specifieke doelgroep, dat maakt dit project leuk”, vertelt Maria Vermeer, verantwoordelijk voor pr en communicatie bij Bibliotheek Helmond-Peel, VVV Helmond. “Zo leer je van elkaar en krijg je nieuwe invalshoeken te zien.”

Focus door de online marketingopleiding

De case die Maria inbrengt, gaat over taal- en leesbevordering van Poolse inwoners in Helmond. “Er wonen heel veel Polen in Helmond en zij spreken vaak weinig Nederlands. Ik vind het belangrijk dat zij zich thuis voelen en bij de samenleving betrokken zijn. De bibliotheek speelt daar een belangrijke rol in.”

“Deze opleiding geeft mij focus, die blik op internationalisering in de culturele sector is goed. Onze website was helemaal in het Nederlands en nu zijn er Engelstalige pagina’s bijgekomen. We hebben ook promotiemateriaal in het Pools gemaakt. Daarnaast benaderen we de doelgroep nu direct via Facebookgroepen en met flyers bij Poolse kappers en garages. Dat heb ik in deze opleiding geleerd: mijn doelgroep vinden, meer video’s inzetten en ik ben een betere gesprekspartner bij het uitbesteden van online marketing.”

Online marketinglessen en een eindpresentatie

Afdeling Online verzorgde de tien online-marketinglessen (drie live en de rest online vanwege corona); van contentstrategie maken tot aan datavisualisatie en het inzetten van social adverteren. Iedere marketeer werkte aan een eigen case om die vervolgens op de eindpresentatie te laten zien en beoordelen. Tijdens de presentaties reflecteerden opleider Jaap Schepers en panelleden Bram van den Einden, beleidsmaker Cultuur bij gemeente Tilburg en Marjolein van Bommel, hoofd Mobility & Advice en Creative Europe Desk bij Dutch Culture op de bevindingen van de deelnemers. De focuspunten: bereiken van internationals,bijzonder internationaal aanbod onder de aandacht brengen bij Brabanders, trekken van buitenlandse toeristen naar Brabant en het ontwikkelen van een internationaal netwerk.

Strategischer denken

Eén van die marketeers is Maan Leo, manager marketing & communicatie bij het Design Museum Den Bosch. “Deze opleiding heeft mij de middelen gegeven om strategisch te werken met online marketing en internationalisering. De kracht ligt in de samenwerking. We doen allemaal geweldig werk alleen, maar juist door te delen wat we doen, krijgen we slagkracht”, vertelt Maan.

“De grootste winst van deze cursus is dat ik nu zie wat er op de website en socials gebeurt en weet hoe ik die cijfers moet interpreteren. Internationaal gezien, focust het Design Museum meer op inhoudelijke samenwerkingen met buitenlandse musea. Ik ben in gesprek gegaan met onze curatoren door deze cursus en het blijkt dat zij een groot internationaal netwerk hebben. Communiceren binnen je eigen instelling is van belang.”

Internationaal potentieel in Brabant

“In Brabant zit veel innovatie en potentie op het gebied van internationalisering van kunst en cultuur. Het Design Museum pakt dat mooi aan door de samenwerking met musea in het buitenland. Vaak helpt het ook om een publicatie in een buitenlands tijdschrift te krijgen”, vertelt Marjolein van Bommel. “Internationalisering is meer dan alleen de buitenlandse toerist aantrekken. Marketing is daarbij belangrijk. Het is ook een samenspel tussen alle afdelingen, de directie moet ook inzien dat het van belang is dat je toont wat je doet als organisatie.”

Data als uitgangspunt

Ingrid de Laat, marketeer bij Het Zuidelijk Toneel, ziet in expats een interessante, nieuwe doelgroep, bespreekt ze in haar case. “We hebben al veel voorstellingen in België en werken met Vlaamse regisseurs en acteurs. Ik vind de expats persoonlijk een interessante groep. Als je in Nederland woont, wil je als expat ook een keer naar het theater.”

“Voor mij is marketing compleet nieuw, ik kom uit de marktonderzoek-sector. Daarom begon ik met onze data te bekijken. ‘Laten we beginnen aan het einde’, dacht ik. Ik heb onderzocht wie onze doelgroep is en wie op onze website komt, naar aanleiding daarvan maak ik een plan om de nieuwe groep aan te trekken”, aldus Ingrid. “Deze opleiding stimuleert om meer te delen met je collega-instellingen. Ik ben een betere opdrachtgever en gesprekspartner geworden.”

Samenwerking essentieel

Niek Nellen, marketeer bij Graphic Matters, vertelt: “Elkaar inspireren en kennis uitwisselen is een belangrijk onderdeel van deze opleiding. Concrete ideeën bespreken is zo waardevol. Dat merkte ik vandaag weer, ik leer veel van de eindpresentaties van de anderen. En dit is pas het begin van een mooie onderlinge samenwerking in Brabant.”

Die samenwerking tussen instellingen is voor Bram van den Einden ook van belang: “Alle instellingen samen maken de stad. Daarin is samenwerken met de citymarketeers een goede optie. “Voor BrabantStad is een sterke visie op internationalisering belangrijk. Ik vind het goed dat Brabant zich op marketinggebied blijft verbeteren. Deze opleiding binnen de Proeftuin Internationalisering is daar een geslaagd voorbeeld van.”

Tips en inzichten van de deelnemers

  • “De reflectie van anderen op jouw organisatie is belangrijk. Zoek de connectie met andere culturele instellingen en reflecteer op elkaar. Neem zelf ook een stapje terug bij het maken van een strategisch plan voor jouw instelling. Kijk kritisch naar je planning en programmering en zorg voor goed beeld (foto en video), zodat je publiek weet waar ze naar toe gaat”, vertelt Moniek Simons, marketeer bij De Mus in Tilburg.
  • “Wanneer je als culturele instelling een ANBI-status hebt, kijk dan of het mogelijk is om Google Grants in te zetten. Met een gratis budget van $10.000 per maand, kun je adverteren op Google. Juist ook in de taal die past bij jouw internationale doelgroep”, tipt Maria Vermeer, verantwoordelijk voor de pr en communicatie bij Bibliotheek Helmond- Peel, VVV Helmond.
  • “Werk je met vrijwilligers die goed zijn in social media posts maken? Deel je contentkalender met hen en beleg de socials bij die personen die jou geschikt lijken. Scheelt je heel veel werk!”, vertelt Marije van den Oever, marketeer bij Stichting The Loods H.O.F. in Roosendaal.
  • “Zorg ervoor dat je Google Analytics inzet. Ik weet nu veel beter uit welke landen mijn bezoekers komen en op welke pagina’s ze daardoor kijken. Dat helpt me verder in mijn strategie voor Willem Twee Studio’s”, aldus Chris Verheijen, hij doet de marketing en communicatie bij Willem Twee muziek en beeldende kunst.
  • “Maak duidelijke keuzes in het publiek dat je wilt bereiken. Je kunt niet ‘iedereen’ bereiken, dus kies voor een bepaalde leeftijdscategorie, de landen waaruit je denkt dat je publiek komt en maak daar je content voor”, zegt Ditte Ooms, marketing en communicatiemanager bij BredaPhoto.
  • “Ken je data. Nog voordat je aan de slag gaat met je strategische communicatieplan. Weet wat er op je social media, website en in je emailmarketing gebeurt en daarna begin je pas met je plan. Je hebt een beginpunt nodig van waaruit je naar een doel werkt”, vertelt Maan Leo, marketing & communicatie manager bij het Design Museum Den Bosch.
  • “Veel marketeers zitten nog op offline communicatie, zoals flyers en posters. Wij gaan vooral over op online marketing. De inhoud van je website moet goed zijn. En je bereikt je internationale doelgroep veel makkelijker online. Zeker met adverteren, focus je gemakkelijk op een bepaalde doelgroep en heb je een beter bereik. En je hebt sneller resultaat”, tipt Ingrid de Laat, marketeer bij Het Zuidelijk Toneel.
  • “Spar met andere marketeers binnen de culturele sector. De meesten van ons werken in een klein team of zelfs alleen, dan is het heel fijn om ervaringen en kennis te delen. Daar was deze opleiding perfect voor”, zegt Niek Nellen, marketeer bij Graphic Matters.
2374

Deelnemers

Niek Nellen, Graphic Matters
Maan Leo, Design Museum Den Bosch
Ditte Ooms, BredaPhoto
Katja Wevers, Beaux Jazz
Max Majorana, De Link
Ingrid de Laat, Het Zuidelijk Toneel
Kim van Zwietering, De Stilte
Carlijn Engelhart, De Nieuwe Vorst

Otis Overdijk, Dutch Design Foundation
Jessica van der Werf, Mezz Breda
Maria Vermeer, Bibliotheek Helmond-Peel + VVV Helmond
Kyki Vermaire, AIR platform Brabant | Witte Rook
Chris Verheijen, Willem Twee muziek en beeldende kunst
Marije van den Oever, Stichting The Loods HOF & Creative Lab

Regioprofiel Cultuur Brabant

Deze opleiding voor online marketeers is onderdeel van de programmalijn Internationalisering van Regioprofiel Cultuur Brabant en gefinancierd vanuit de proeftuin Internationalisering. Het opleidingstraject is opgezet en uitgevoerd door Afdeling Online .

Regioprofiel Cultuur Brabant

Meer weten over internationalisering?

Neem contact met mij op.

nieuws van het regioprofiel

Cultuurparticipatie on Tour trapt af in Helmond

Met Cultuurparticipatie on Tour gaan we alle vijf de grote steden langs die samenwerken aan Regioprofiel Cultuur BrabantStad.

4 november 2021

De kunst van het harmoniseren

Lysias Advies deed een evaluatieonderzoek naar het harmonisatietraject meerjarenregelingen professionele kunsten BrabantStad, en komt met enkele aanbevelingen.

21 juli 2021

Duidelijkheid over meerjarensubsidie professionele kunsten

De provincie kent aan veertien instellingen alsnog meerjarensubsidie toe op basis van de zorgvuldige beoordelingen door de nieuwe adviescommissie.

27 mei 2021

BrabantStad sluit cultuurconvenant met minister

Er zijn convenanten gesloten tussen het ministerie van OCW en de veertien stedelijke cultuurregio’s over de gezamenlijke beleidsprioriteiten in de periode 2021–2024.

23 april 2021

Het Noordbrabants Museum ook in de BIS

Vijf aangepaste plannen hebben een positief advies van de Raad voor Cultuur gekregen. Het Noordbrabants Museum is er daar een van.

11 december 2020

BrabantStad gereed voor twee nieuwe jaren samenwerken

Bekijk het magazine over de resultaten van twee jaar samen bouwen aan een sterk kunst- en cultuurklimaat.

11 december 2020

Unieke Brabantse samenwerking in cultuureducatie

De gezamenlijke aanpak zorgt de komende jaren voor 4,2 miljoen euro voor cultuuronderwijs.

17 november 2020

DutchCulture brengt internationale ambities Brabantse makers verder

Er is een rijk initiatief in Brabant op het gebied van internationalisering. Voor veel makers en instellingen is het integraal onderdeel van hun praktijk en de potentie is groot.

18 september 2020

Verkennende gesprekken cultuurparticipatie

Deze maand start de nieuwe werkgroep cultuurparticipatie van Regioprofiel Cultuur BrabantStad. We voeren verkennende gesprekken met het veld over de kansen die deze landelijke regeling biedt voor Brabant.

6 juli 2020

Terugkijken vragenuur Waarde van cultuur

De onderzoekers van Waarde van cultuur 2020 gaven op 30 juni antwoord op uiteenlopende vragen over hun onderzoek.

1 juli 2020

Geslaagde marketeers geven boost aan ambitie internationalisering

Vijftien marketeers van culturele instellingen in Brabant zijn gisteren geslaagd voor de nieuwe Online Marketing Opleiding, ontwikkeld in het kader van Regioprofiel Cultuur BrabantStad.

23 juni 2020

Reactie BrabantStad op BIS-advies

BrabantStad stuurde een reactie op het advies van de Raad voor Cultuur voor de landelijke BIS, over de knelpunten waartoe het advies leidt.

22 juni 2020

BrabantStad investeert in cultuur in Brabant

In de eerste door BrabantStad afgestemde subsidieregelingen gaat er ruim € 9,9 miljoen subsidie per jaar naar 53 Brabantse instellingen.

18 juni 2020

Waarde van cultuur 2020 gepubliceerd

Brabanders hechten steeds meer waarde aan de maatschappelijke functie van cultuur. Meer weten? Download de publicatie!

16 juni 2020

Eén gezamenlijke aanvraag voor CmK 2021-2024

Aan Kunstloc Brabant en de partnerorganisaties van BrabantStad de taak om een gezamenlijke aanvraag te schrijven.

9 juni 2020

BrabantStad-ambities cultuurparticipatie

De werkgroep Cultuurparticipatie van Regioprofiel Cultuur BrabantStad wil meer aansluiten op de denk- en leefwereld van de deelnemer.

5 juni 2020

Brabant verdubbelt in de Basisinfrastructuur

Het aantal Brabantse organisaties in de BIS stijgt van 6 naar 12, en mogelijk 13. Een mooi resultaat voor Regioprofiel BrabantStad.

5 juni 2020

Proeftuin Internationalisering in beeld

Vanuit de 112 initiatieven in de proeftuin zijn er samenwerkingsverbanden met 43 verschillende landen, op alle continenten.

28 mei 2020

BrabantStad voert krachtig pleidooi voor meer Brabantse instellingen in BIS

BrabantStad reageerde op de aanvragen uit onze regio voor de landelijke basisinfrastructuur 2021 - 2024.

23 maart 2020

Tweede ronde Proeftuin Internationalisering goed benut

Voor 27 mooie en uiteenlopende plannen uit Breda, ’s‑Hertogenbosch, Helmond en andere gemeenten buiten de B5, is een totaalbedrag van €107.226 toegezegd.

19 maart 2020

Landelijke presentatie segmentatiemodel Smaak van Brabant

Tijdens de jaarlijkse onderzoekconferentie van LKCA en Boekmanstichting hebben Het PON en Kunstloc Brabant een sessie verzorgd over het segmentatiemodel De culturele smaak van Brabanders.

10 februari 2020

Update Brabantstad-samenwerking Cultuureducatie met Kwaliteit

Beleidsmedewerkers, huidige penvoerders en uitvoerende intermediairs cultuureducatie spraken samen over penvoering, inhoud en verbreding van de CmK-regeling.

15 januari 2020

Resultaten eerste ronde Proeftuin Internationalisering

Voor 63 grensoverschrijdende projecten uit de B5 en de rest van Brabant, en 15 opleidingsplekken online marketing, is een totaalbedrag van €418.729,50 toegezegd.

20 december 2019

Meerjarensubsidies gepresenteerd

Door de samenwerking in Regioprofiel-verband zijn er nu vijf op elkaar afgestemde regelingen: van de Provincie, Breda, Eindhoven, ’s‑Hertogenbosch en Tilburg.

27 november 2019

Spreekuren proeftuin internationalisering

De sector blijkt blij met de mogelijkheden die de proeftuin biedt. Er zijn veel internationale plannen en deze kunnen vaak niet gerealiseerd worden.

15 november 2019

Inspiratiemiddag publiekswerking

Publiekswerking draait om verbinding maken met huidig én nieuw publiek en slaat daarmee een brug tussen het artistieke product, marketing en educatie.

14 november 2019

Verbinding M7-gemeenten en BrabantStad

De eerste bijeenkomst tussen BrabantStad en de M7 in het kader van het regioprofiel was volgens alle aanwezigen succesvol.

29 oktober 2019

Tweede Kenniscafé Internationalisering: Residenties

In Regioprofiel Cultuur BrabantStad worden residenties nadrukkelijk genoemd in relatie tot het bouwen aan stevigere internationale uitwisseling. AIR platform Brabant staat open voor aansluiting van nieuwe residenties.

8 oktober 2019

Informatie- en inputsessie #2 Meerjarenregeling BrabantStad

Deelnemers reageerden op het concept van de nieuwe meerjarenregeling.

12 september 2019

Proeftuin Internationalisering: de stand van zaken

Nadenken over plannen voor gezamenlijk beleid met als doel de regio nog zelfbewuster, aantrekkelijker en internationaler te maken.

9 september 2019

Reactie BrabantStad op uitgangspuntenbrief

BrabantStad is blij met de voorgestelde vernieuwing en verbreding van het cultuurbeleid van het ministerie, de aandacht voor design, waaronder het Futurelab design en technologie, en investeringen in cultuur.

3 juli 2019

Veld over nieuwe meerjarenregeling

Honderd vertegenwoordigers van het Brabantse culturele veld kwamen bijeen in de Verkadefabriek om input te leveren voor de meerjarenregeling van BrabantStad.

3 juli 2019

Terugblik Kenniscafé Internationalisering

Wat voor soort plannen wil BrabantStad onderzoeken als het gaat om samenwerken op het gebied van internationaal cultuurbeleid?

28 juni 2019

Minister van Engelshoven presenteert uitgangspunten in LocHal

Vandaag presenteerde minister Ingrid van Engelshoven in de LocHal haar uitgangspuntenbrief voor de komende beleidsperiode onder de titel: Cultuurbeleid 2021 – 2024: Cultuur voor iedereen.

11 juni 2019

OCW steunt internationalisering BrabantStad

BrabantStad ontvangt €400.000 van het ministerie van OCW voor de proeftuin Internationalisering. Dit voorstel is onderdeel van het regioprofiel Brabant Maakt Het!

17 mei 2019

Update werkgroep harmonisatie regioprofiel

De Werkgroep bereidt een nieuwe gezamenlijke subsidieregeling voor voor een deel van de culturele organisaties die bij meer dan één overheid aanvragen voor de periode 2021-2024.

15 mei 2019

Raad voor Cultuur bevestigt koers Brabant

Twee weken geleden bracht de Raad voor Cultuur aan de minister zijn advies uit over het cultuurbestel na 2020. Kunstloc Brabant is blij met het advies.

7 mei 2019

OCW ondersteunt culturele vernieuwing in regio’s

BrabantStad start een proeftuin Internationalisering.

26 april 2019

Aan de slag met het Regioprofiel

Brabant Maakt Het is de titel van het regioprofiel van BrabantStad, zoals het in november 2018 op de burelen van het ministerie van OCW lag. Nu gaat de taskforce BrabantStad aan de slag met de operationalisering.

15 maart 2019

Brabant stuurt regioprofiel cultuur naar minister

Brabant is een regio van makers, een innovatieve culturele regio. De provincie staat in de top 5 van Europese kennis- en innovatieregio’s en wil deze positie verstevigen met een hogere kwaliteit van leven.

10 oktober 2018

Input culturele veld uit de regio van belang bij nationaal cultuurbeleid

Het ministerie van OCW heeft samenwerkende overheden uitgenodigd om regioprofielen op te stellen. Ook BrabantStad zet de gezamenlijke ambitie op papier. Input vanuit het culturele veld is hierbij van groot belang.

14 september 2018