Vorige week, van 21 t/m 27 september, was de derde en laatste mogelijkheid in 2020 om aanvragen voor subsidie impulsgelden in te dienen. Er is opnieuw een groot beroep gedaan op het impulsgeldenprogramma van Provincie Noord-Brabant. Er zijn deze ronde 34 subsidieaanvragen ingediend voor meer dan €1.2 miljoen. Het resterende beschikbare budget voor deze ronde is slechts €272.479. Dat betekent dat er in deze ronde nog maar enkele aanvragen gehonoreerd kunnen worden. Aanvragen voor een kennisvoucher, crowdfunding of de Brabantse Cultuurlening kunnen nog gewoon worden ingediend. Daarvoor is nog budget beschikbaar.

“In het kader van verwachtingsmanagement hebben we van tevoren op onze website en naar potentiële aanvragers gecommuniceerd dat er voor deze laatste ronde nog maar heel weinig budget is. Er zullen deze ronde slechts enkele aanvragen gehonoreerd kunnen worden, dus de kans op een subsidietoekenning is relatief klein. Desondanks zijn er weer veel aanvragen ingediend. Dat deze regeling flink overvraagd is, is niet nieuw. De huidige situatie is dat echter wel. De culturele sector wordt bovengemiddeld hard geraakt door de Corona-crisis en het ziet ernaar uit dat het virus voorlopig nog niet bedwongen is. De behoefte aan impulsgelden blijft echter groot, met ook nu in deze crisistijd weer een flink overvraagd budget als gevolg", aldus Sam Branten, subsidiecoördinator.

In totaal is er dit jaar voor ruim €4.7 miljoen aan subsidie aangevraagd. Inmiddels is er, na de eerste en tweede ronde, €1.5 miljoen toegekend aan 32 projecten. Het resterende beschikbare budget voor de derde en laatste ronde is nog €272.479.

Subsidie wordt verdeeld op volgorde van datum (niet het tijdstip) van binnenkomst van de subsidieaanvragen. Indien een subsidieaanvraag bij binnenkomst nog niet formeel volledig is, dan geldt de dag waarop de subsidieaanvraag alsnog volledig wordt gemaakt als datum van binnenkomst. Rangschikking van de op dezelfde dag binnengekomen volledige subsidieaanvragen vindt plaats door middel van loting, in aanwezigheid van een notaris en ten minste twee onafhankelijke waarnemers.

Procedure voor aanvragers 

Heb jij een subsidieaanvraag ingediend? Dan heb je per e-mail een ontvangstbevestiging ontvangen. Heb je geen bericht ontvangen? Controleer dan ook je ongewenste mail of spambox.   

In de week van 28 september ontvangen alle subsidieaanvragers bericht over of hun aanvraag helemaal compleet is of dat er nog aanvullingen nodig zijn.

De gesprekken tussen de aanvragers en de onafhankelijke Adviescommissie Impulsgelden vinden plaats op:

  • Maandag 26 oktober
  • Woensdag 28 oktober
  • Maandag 2 november
  • Woensdag 4 november
  • Maandag 9 november
  • Woensdag 11 november

Aanvragers krijgen dan de mogelijkheid om hun plan nader toe te lichten en vragen van de Adviescommissie te beantwoorden. Gelet op de actuele ontwikkelingen rondom COVID-19 is besloten dat dit gesprek niet live, maar in de vorm van een videoconference plaatsvindt. In de week van 12 oktober ontvangen aanvragers per e-mail een uitnodiging voor het gesprek met vermelding van datum en tijdstip.

Op basis van de schriftelijke aanvraag en dit gesprek vindt vervolgens de beoordeling plaats.

Meer informatie over de procedure

Kennisvouchers, Crowdfunding, Brabantse Cultuurlening

Subsidie impulsgelden is één van de financieringsinstrumenten binnen het  impulsgeldenprogramma. Voor kennisvouchers, crowdfunding en de Brabantse Cultuurlening is nog budget beschikbaar. Deze aanvragen kunnen nog gedurende het hele jaar worden ingediend – tenzij het subsidieplafond eerder wordt bereikt.

Impulsgeldenprogramma 2021

Over de voortzetting van het provinciale impulsgeldenprogramma in 2021 en bijbehorende subsidieplafonds en subsidievereisten moet nog besloten worden door Gedeputeerde Staten van Provincie Noord-Brabant. Houd onze website en nieuwsbrief in de gaten om op de hoogte te blijven over ontwikkelingen rondom het impulsgeldenprogramma. 

Impulsgeldenprogramma

De impulsgelden zijn beschikbaar gesteld door Provinciale Staten van Noord-Brabant en zijn bestemd voor duurzame ontwikkeling van het Brabantse cultuursysteem. Financiering met een blijvend effect door middel van een tijdelijke impuls. Kunstloc Brabant adviseert en begeleidt aanvragers en is verantwoordelijk voor de uitvoering van de regeling.

Toekenningen indientermijn impulsgelden 2021

Tijdens afgelopen beoordelingsronde zijn er 24 subsidieaanvragen binnen het impulsgeldenprogramma gehonoreerd. In totaal is er €968.184,- toegekend.

8 juli 2021

Lancering nieuw architectuurnetwerk Buitenkans

Woensdag 28 april wordt het grensoverschrijdende architectuurnetwerk Buitenkans gelanceerd. Kunstloc speelde een aanjagende rol bij de totstandkoming.

26 april 2021

Indientermijn impulsgelden 2021 gesloten

De indientermijn van 2021 voor aanvragen voor subsidie impulsgelden heeft geresulteerd in 53 aanvragen voor een totaalbedrag van ruim €1.9 miljoen.

12 april 2021

Indientermijn impulsgelden: wat je écht moet weten

De belangrijkste informatie ten aanzien van de procedure en de vereiste documenten op een rij! 

28 maart 2021

Evaluatie impulsgeldenprogramma door adviesbureau Berenschot

Uit de onafhankelijke evaluatie in opdracht van Provincie Noord-Brabant blijkt dat de impulsgelden een effectieve investering in de cultuursector zijn.

18 januari 2021

Impulsgelden/2

De halvering van het budget voor impulsgelden roept bij Chris van Koppen vragen op over de ambities van de provincie.

10 december 2020

Impulsgeldenprogramma in 2021

Ook in 2021 kan er een beroep worden gedaan op het impulsgeldenprogramma. Daarvoor is 1,1 miljoen euro beschikbaar.

10 december 2020

Toekenningen derde ronde impulsgelden 2020

Er zijn in de derde ronde van 2020 7 subsidieaanvragen binnen het impulsgeldenprogramma gehonoreerd. In totaal is er ruim € 250.000,- toegekend aan innovatieve, toekomstbestendige en aansprekende culturele projecten.

8 december 2020

Terugblik op de impulsgelden

Wat heeft het succesvolle impulsgeldenprogramma Brabant de afgelopen jaren opgeleverd?

10 november 2020

Impulsgelden-regeling opnieuw overvraagd

In de derde en laatste indientermijn van 2020 zijn er 34 subsidieaanvragen ingediend voor meer dan €1.2 miljoen.

27 september 2020

Trek erop uit! #2

Musea, presentatie-instellingen, galeries en podia hebben hun publiek hard nodig. Onze adviseur Liesbeth Jans tipt hoopgevende kunstinitiatieven.

24 augustus 2020

Toekenningen tweede ronde impulsgelden 2020

Er is ruim € 800.000,- toegekend aan 18 innovatieve, toekomstbestendige en aansprekende culturele projecten.

8 juli 2020

Brabant verdubbelt in de Basisinfrastructuur

Het aantal Brabantse organisaties in de BIS stijgt van 6 naar 12, en mogelijk 13. Een mooi resultaat voor Regioprofiel BrabantStad.

5 juni 2020

Impuls voor inclusiviteit

Hoe gebruiken Theater van de Stad, Krakers, en Wij zijn 13 de subsidie impulsgelden om nieuwe doelgroepen duurzaam aan zich te verbinden?

13 mei 2020

Over de grens

Brabant gaat internationaal! De impulsgelden stellen makers als Zwermers, Rosemary & Garlic en Nabuurs&VanDoorn in staat om internationale ambities waar te maken.

20 april 2020

Toekenningen eerste ronde impulsgelden 2020

Er is ruim € 700.000 toegekend aan 14 innovatieve, toekomstbestendige en aansprekende culturele projecten in de eerste ronde van het impulsgeldenprogramma in 2020.

3 april 2020

Gevolgen Corona voor impulsgeldenprogramma

Wat zijn de gevolgen van de Coronacrisis op de impulsgelden? Kunstloc Brabant brengt je op de hoogte!

19 maart 2020

Nieuw budget voor succesvol impulsgeldenprogramma 2020

Ook in 2020 kan er een beroep doen worden gedaan op het impulsgeldenprogramma. Daarvoor is ruim 1,8 miljoen euro beschikbaar gesteld door Provinciale Staten van Noord-Brabant.

12 december 2019

Meer aanvragen Impulsgelden dan ooit

De derde en laatste mogelijkheid in 2019 om aanvragen voor subsidie Impulsgelden in te dienen heeft geresulteerd in maar liefst 40 subsidieaanvragen voor een totaalbedrag van €1.970.000. Het beschikbare budget voor deze laatste ronde is €674.000.

30 september 2019

Impuls-helden

De impulsgelden als vliegwiel voor toekomstige financiering.

28 augustus 2019

Blog | We Are Public

We Are Public heeft het gehaald. Op 1 juni 2017 gaat het cultuurlidmaatschap officieel van start in Brabant. Jenneke Harings blogt over wat daar aan vooraf ging.

1 mei 2017