Als voorbereiding op het nationaal cultuurbeleid heeft het ministerie van OCW samenwerkende gemeenten en provincies uitgenodigd om regioprofielen op te stellen. Ook BrabantStad zet de gezamenlijke ambitie en visie voor cultuur in de regio op papier. Input vanuit het culturele veld is hierbij van groot belang. 

In maart 2018 heeft minister van Engelshoven haar visiebrief 'Cultuur in een open samenleving' naar de Tweede Kamer gestuurd. Daarin bevestigt zij dat zij met andere overheden samen wil werken en dringt zij erop aan om het culturele veld hierbij te betrekken in aanloop naar haar nieuwe kunstenplan. In juni nodigde de minister de regio's, waaronder BrabantStad, uit voor een bijeenkomst in Den Haag om haar idee over de regioprofielen te bespreken en met het verzoek aan de regio's deze voor 1 november aanstaande naar haar toe te sturen. De regioprofielen vormen mede de basis voor de gezamenlijke adviesaanvraag aan de Raad voor Cultuur over het subsidiestelsel vanaf 2021.

BrabantStad wil een nationaal cultuurbeleid (2021-2024) waarbij de kennis en ervaring van de regio aanwezig is, vertrekpunt zijn in de beleidsvoornemens van het Rijk en in de beoordeling van plannen van culturele instellingen. Er is een taskforce in het leven geroepen om een concepttekst op te stellen van het regioprofiel. De taskforce Cultuurvisie verzamelt informatie door diverse gesprekken te voeren met instellingen uit culturele en creatieve sector in Brabant. Instellingen maken daarnaast op eigen initiatief ideeën en aandachtspunten kenbaar in brieven en pamfletten. Kunstloc Brabant speelt een rol door makers en culturele organisaties te laten reflecteren op de sectoranalyses van de Raad voor Cultuur. Hun input wordt ook gebruikt voor het regioprofiel. Het onderzoek Waarde van Cultuur waarvan Kunstloc Brabant mede-initiatiefnemer en partner is, bevat een enorme rijkdom aan data waarmee de stedelijke regio BrabantStad kan worden gekarakteriseerd en culturele instellingen en beleidsmakers belangrijke informatie in handen hebben. 

De ambtelijke taskforce legt de eerste versie van de concepttekst voor aan de gedeputeerde en wethouders. Medio september wordt het concept regioprofiel door de colleges vastgesteld. Daarna worden organisaties, makers, Provinciale Staten en gemeenteraden uitgenodigd om feedback te geven op het concept. Op- en aanmerkingen worden betrokken bij het definitief op te stellen regioprofiel. Eind oktober stuurt BrabantStad het regioprofiel naar minister Van Engelshoven van OCW.

Bijeenkomst regioprofiel BrabantStad

Op donderdag 20 september aanstaande van 13:00 tot 16:00 uur vindt er een bijeenkomst plaats om in een open gesprek over het regioprofiel te praten met elkaar bij het Designhuis, Stadhuisplein 3 te Eindhoven.

Aanmelden kan via regioprofiel@cultuureindhoven.nl.  De concepttekst van het regioprofiel is hier te vinden.

Meer informatie over de regioprofielen en het cultuurbeleid (2021-2024) vind je hier en hier.

Nieuws over het Regioprofiel

Verder met internationale ambities en kansen voor cultuurparticipatie

Verder met internationale ambities en kansen voor cultuurparticipatie

Regioprofiel nieuws: Dutch Culture bezocht Brabant, en de nieuwe werkgroep cultuurparticipatie is gestart.

18 september 2020
Maak jouw internationale ambities waar

Maak jouw internationale ambities waar

Regioprofiel nieuws: Dutch Culture on Tour, terugkijken vragenuur Waarde van Cultuur, en terugblik laatste drie maanden.

9 juli 2020
Reactie BrabantStad op BIS-advies

Reactie BrabantStad op BIS-advies

Regioprofiel nieuws: knelpunten in basisinfrastructuur, en 15 geslaagde marketeers.

29 juni 2020
BrabantStad investeert in cultuur in Brabant

BrabantStad investeert in cultuur in Brabant

In de eerste door BrabantStad afgestemde subsidieregelingen gaat er ruim € 9,9 miljoen subsidie per jaar naar 53 Brabantse instellingen.

18 juni 2020
Waarde van cultuur 2020 gepubliceerd

Waarde van cultuur 2020 gepubliceerd

Brabanders hechten steeds meer waarde aan de maatschappelijke functie van cultuur. Meer weten? Download de publicatie!

16 juni 2020
Ambities cultuurparticipatie

Ambities cultuurparticipatie

Regioprofiel nieuws: ambities cultuurparticipatie, en lancering waarde van cultuur 2020.

11 juni 2020
Brabant verdubbelt in de Basisinfrastructuur

Brabant verdubbelt in de Basisinfrastructuur

Het aantal Brabantse organisaties in de BIS stijgt van 6 naar 12, en mogelijk 13. Een mooi resultaat voor Regioprofiel BrabantStad.

5 juni 2020
Proeftuin Internationalisering in beeld

Proeftuin Internationalisering in beeld

Regioprofiel nieuws: infographic van de initiatieven uit de proeftuin internationalisering.

28 mei 2020
Eén gezamenlijke aanvraag voor CmK 2021-2024

Eén gezamenlijke aanvraag voor CmK 2021-2024

Regioprofiel nieuws: gezamenlijke CmK-aanvraag, uitvoering Proeftuin-initiatieven, terugblik januari, februari en maart.

28 april 2020
Tweede ronde Proeftuin Internationalisering goed benut

Tweede ronde Proeftuin Internationalisering goed benut

Regioprofiel nieuws: proeftuin internationalisering, Culturele Smaak van Brabanders, reflectiebrief BIS, planning adviescommissie.

3 april 2020
Tweede ronde proeftuin internationalisering

Tweede ronde proeftuin internationalisering

Regioprofiel nieuws: proeftuin internationalisering, werksessie cultuureducatie, 90 dagen cyclus.

2 februari 2020
Aanvraagtermijn meerjarensubsidies professionele kunsten geopend

Aanvraagtermijn meerjarensubsidies professionele kunsten geopend

Regioprofiel nieuws: Aanvraag meerjarensubsidies, informatiesessie, en onderzoek ontwikkeling zakelijk leiders.

6 december 2019
Internationale plannen gezocht

Internationale plannen gezocht

Regioprofiel nieuws: Internationale plannen gezocht, vacatures adviescommissie meerjarensubsidies, en nieuwe subsidieregelingen.

22 november 2019
Regioprofiel: tweewekelijks nieuws

Regioprofiel: tweewekelijks nieuws

De operationalisering van het Regioprofiel is te volgen op regioprofielbrabant.nl. We melden het belangrijkste nieuws tweewekelijks ook op onze website.

11 november 2019
OCW steunt internationalisering BrabantStad

OCW steunt internationalisering BrabantStad

BrabantStad ontvangt €400.000 van het ministerie van OCW voor de proeftuin Internationalisering. Dit voorstel is onderdeel van het regioprofiel Brabant Maakt Het!

17 mei 2019
Update werkgroep harmonisatie regioprofiel

Update werkgroep harmonisatie regioprofiel

De Werkgroep bereidt een nieuwe gezamenlijke subsidieregeling voor voor een deel van de culturele organisaties die bij meer dan één overheid aanvragen voor de periode 2021-2024.

15 mei 2019
Aan de slag met het Regioprofiel

Aan de slag met het Regioprofiel

Brabant Maakt Het is de titel van het regioprofiel van BrabantStad, zoals het in november 2018 op de burelen van het ministerie van OCW lag. Nu gaat de taskforce BrabantStad aan de slag met de operationalisering.

15 maart 2019
Input culturele veld uit de regio van belang bij nationaal cultuurbeleid

Input culturele veld uit de regio van belang bij nationaal cultuurbeleid

Het ministerie van OCW heeft samenwerkende gemeenten en provincies uitgenodigd om regioprofielen op te stellen. Ook BrabantStad zet de gezamenlijke ambitie en visie voor cultuur in de regio op papier. Input vanuit het culturele veld is hierbij van groot belang.

14 september 2018