BrabantStad ontvangt €400.000 van het ministerie van OCW voor de proeftuin Internationalisering. Dit voorstel is onderdeel van het regioprofiel ‘Brabant Maakt Het!’, het resultaat van de bestuurlijke samenwerking op het gebied van cultuur in BrabantStad. Het ministerie van OCW ondersteunt hiermee verder onderzoek naar samenwerking in de regio. 

Proeftuin internationalisering

We schreven het in het regioprofiel al:

De stedelijke regio BrabantStad kenmerkt zich door (grootschalige) culturele evenementen, sterke merken en vele makers. Makers en culturele instellingen die in de stedelijke regio en lokaal geworteld zijn, geven in een recente inventarisatie aan niet zonder hun internationale samenwerkingspartners (contacten en netwerken) te kunnen. Het kenmerkt de provincie: de wereld is het speelveld. Er zijn optredens en coproducties die strekken van China tot New York en van Scandinavië tot Italië. Internationalisering en culturele uitwisseling zorgen voor nieuwe invloeden, kennis en beelden, stimuleren innovatieve en creatieve ontwikkeling en dragen bij aan ondernemerschap.

Het doel van samenwerking op het gebied van internationalisering is het versterken, beter zichtbaar maken, en beter laten renderen van internationale contacten en netwerken van de culturele sector. Deze proeftuin heeft directe relaties met de andere programmalijnen, met name talentontwikkeling en publiekswerking. Het regioprofiel en de proeftuin moeten er ook voor zorgen dat alle (al dan niet tijdelijke) Brabanders met een internationale achtergrond en internationaal publiek sterker betrokken worden bij cultuur in de regio. We stimuleren nieuwe allianties en verbeteren de zichtbaarheid van informatie over cultuur.

Vier sporen

De proeftuin richt zich op vier sporen, met als doel de uitkomsten te verankeren in het cultuurbeleid in 2021-2024.

1. Versterken van internationale netwerken (bijvoorbeeld via residencies) en kennisontwikkeling en kennisuitwisseling (bijvoorbeeld via bijeenkomsten en een kennisplatform).

2. Aantrekken van meer internationale bezoekers voor het culturele programma in Brabant.

3. Betrekken van (al dan niet tijdelijke) inwoners met een internationale achtergrond bij het culturele aanbod.

4. Aantrekken van meer Brabants publiek bij internationaal aanbod in Brabant.

Praktisch

Het komende anderhalf jaar werkt BrabantStad in samenwerking met Kunstloc aan de proeftuin, waarbij het internationale netwerk in Brabant steeds groter wordt. We doen dit aan de hand van kenniscafés. Om verder te praten over de inhoud van de proeftuin, om vragen over deze inhoud van de proeftuin te beantwoorden, maar vooral ook om alle spelers in het veld te betrekken bij deze plannen en bij de uitwerking ervan. De eerste keer sluiten meteen intendanten van de financieringsregelingen Creative Europe (via DutchCulture) en Erasmus+ (via Cinop) aan.

Volg de ontwikkelingen rond het Regioprofiel Cultuur BrabantStad

Verder met internationale ambities en kansen voor cultuurparticipatie

Verder met internationale ambities en kansen voor cultuurparticipatie

Regioprofiel nieuws: Dutch Culture bezocht Brabant, en de nieuwe werkgroep cultuurparticipatie is gestart.

18 september 2020
Maak jouw internationale ambities waar

Maak jouw internationale ambities waar

Regioprofiel nieuws: Dutch Culture on Tour, terugkijken vragenuur Waarde van Cultuur, en terugblik laatste drie maanden.

9 juli 2020
Reactie BrabantStad op BIS-advies

Reactie BrabantStad op BIS-advies

Regioprofiel nieuws: knelpunten in basisinfrastructuur, en 15 geslaagde marketeers.

29 juni 2020
BrabantStad investeert in cultuur in Brabant

BrabantStad investeert in cultuur in Brabant

In de eerste door BrabantStad afgestemde subsidieregelingen gaat er ruim € 9,9 miljoen subsidie per jaar naar 53 Brabantse instellingen.

18 juni 2020
Waarde van cultuur 2020 gepubliceerd

Waarde van cultuur 2020 gepubliceerd

Brabanders hechten steeds meer waarde aan de maatschappelijke functie van cultuur. Meer weten? Download de publicatie!

16 juni 2020
Ambities cultuurparticipatie

Ambities cultuurparticipatie

Regioprofiel nieuws: ambities cultuurparticipatie, en lancering waarde van cultuur 2020.

11 juni 2020
Brabant verdubbelt in de Basisinfrastructuur

Brabant verdubbelt in de Basisinfrastructuur

Het aantal Brabantse organisaties in de BIS stijgt van 6 naar 12, en mogelijk 13. Een mooi resultaat voor Regioprofiel BrabantStad.

5 juni 2020
Proeftuin Internationalisering in beeld

Proeftuin Internationalisering in beeld

Regioprofiel nieuws: infographic van de initiatieven uit de proeftuin internationalisering.

28 mei 2020
Eén gezamenlijke aanvraag voor CmK 2021-2024

Eén gezamenlijke aanvraag voor CmK 2021-2024

Regioprofiel nieuws: gezamenlijke CmK-aanvraag, uitvoering Proeftuin-initiatieven, terugblik januari, februari en maart.

28 april 2020
Tweede ronde Proeftuin Internationalisering goed benut

Tweede ronde Proeftuin Internationalisering goed benut

Regioprofiel nieuws: proeftuin internationalisering, Culturele Smaak van Brabanders, reflectiebrief BIS, planning adviescommissie.

3 april 2020
Tweede ronde proeftuin internationalisering

Tweede ronde proeftuin internationalisering

Regioprofiel nieuws: proeftuin internationalisering, werksessie cultuureducatie, 90 dagen cyclus.

2 februari 2020
Aanvraagtermijn meerjarensubsidies professionele kunsten geopend

Aanvraagtermijn meerjarensubsidies professionele kunsten geopend

Regioprofiel nieuws: Aanvraag meerjarensubsidies, informatiesessie, en onderzoek ontwikkeling zakelijk leiders.

6 december 2019
Internationale plannen gezocht

Internationale plannen gezocht

Regioprofiel nieuws: Internationale plannen gezocht, vacatures adviescommissie meerjarensubsidies, en nieuwe subsidieregelingen.

22 november 2019
Regioprofiel: tweewekelijks nieuws

Regioprofiel: tweewekelijks nieuws

De operationalisering van het Regioprofiel is te volgen op regioprofielbrabant.nl. We melden het belangrijkste nieuws tweewekelijks ook op onze website.

11 november 2019
OCW steunt internationalisering BrabantStad

OCW steunt internationalisering BrabantStad

BrabantStad ontvangt €400.000 van het ministerie van OCW voor de proeftuin Internationalisering. Dit voorstel is onderdeel van het regioprofiel Brabant Maakt Het!

17 mei 2019
Update werkgroep harmonisatie regioprofiel

Update werkgroep harmonisatie regioprofiel

De Werkgroep bereidt een nieuwe gezamenlijke subsidieregeling voor voor een deel van de culturele organisaties die bij meer dan één overheid aanvragen voor de periode 2021-2024.

15 mei 2019
Aan de slag met het Regioprofiel

Aan de slag met het Regioprofiel

Brabant Maakt Het is de titel van het regioprofiel van BrabantStad, zoals het in november 2018 op de burelen van het ministerie van OCW lag. Nu gaat de taskforce BrabantStad aan de slag met de operationalisering.

15 maart 2019
Input culturele veld uit de regio van belang bij nationaal cultuurbeleid

Input culturele veld uit de regio van belang bij nationaal cultuurbeleid

Het ministerie van OCW heeft samenwerkende gemeenten en provincies uitgenodigd om regioprofielen op te stellen. Ook BrabantStad zet de gezamenlijke ambitie en visie voor cultuur in de regio op papier. Input vanuit het culturele veld is hierbij van groot belang.

14 september 2018