Het budget voor crowdfunding binnen het impulsgeldenprogramma voor dit jaar is volledig toegezegd. Hierdoor kunnen we dit jaar geen nieuwe toezeggingen meer doen. Tot nu toe zijn er dit jaar 28 succesvolle crowdfunding-campagnes ondersteund voor een totaalbedrag van bijna €100.000. De impulsgelden zijn beschikbaar gesteld door Provinciale Staten van Noord-Brabant. Kunstloc Brabant adviseert en begeleidt aanvragers en is verantwoordelijk voor de uitvoering van de regeling.

Succesvolle crowdfunding-campagnes

Crowdfunding is sinds 2011 beschikbaar als één van de financieringsinstrumenten binnen het impulsgeldenprogramma. Als je 70% van je doelbedrag zelf binnenhaalt door middel van crowdfunding, krijg je de overige 30% krijg je uit de impulsgelden. Makers en culturele instellingen weten dit financieringsinstrument nog steeds goed te vinden. Er zijn ook dit jaar weer veel succesvolle Brabantse crowdfunding-projecten ondersteund vanuit de impulsgelden. Het gaat hierbij om heel uiteenlopende projecten verspreid over diverse disciplines, zowel op het gebied van amateurkunst en cultuureducatie als de professionele kunsten. In totaal gingen er in 2019 31 projecten live, waarvan er 28 zijn geslaagd. Dat betekent een slagingspercentage van 90%! De 28 geslaagde campagnes haalden samen ruim €332.000 op. Er gaat dit jaar nog één project live.

Blijvend verbinden van je publiek

Makers en culturele organisaties zetten crowdfunding niet alleen in voor het financieren van hun project, maar ook om draagvlak en zichtbaarheid te generen bij het publiek. Door crowdfunding creëer je een community van fans rondom jouw project. Je gaat tijdens een crowdfunding namelijk actief op zoek naar je doelgroep en betrekt hen zo veel mogelijk bij je campagne. Wellicht bereik je daarmee ook nieuw publiek! Meer informatie en tips over het blijvend verbinden van publiek lees je in dit artikel.

Advies over crowdfunding blijft beschikbaar

Kunstloc Brabant adviseert en begeleidt Brabantse makers en culturele organisaties bij hun crowdfunding. Hoewel er op dit moment geen budget meer is om nieuwe financiële toezeggingen aan crowdfunding- projecten te kunnen doen, blijft Kunstloc wel gewoon beschikbaar voor advies over het starten van een crowdfunding. Ook als je pas in 2020 een crowdfunding wil starten, is het mogelijk om nu al contact op te nemen en advies op maat te krijgen. De verwachting is dat Provinciale Staten van Noord-Brabant in 2020 opnieuw een bedrag beschikbaar stellen voor crowdfunding binnen het impulsgeldenprogramma.

Meer informatie over crowdfunding

Masterclass crowdfunding voor film – 16 december – Breda

Wil je een film gaan maken en overweeg je hiervoor crowdfunding in te zetten? Kom dan naar de masterclass crowdfunding voor film, georganiseerd door KONKAV in Breda op 16 december. Bekijk hier het programma en meld je aan.

Wil je meer informatie over crowdfunding?

Neem de informatie op onze site goed door en neem dan contact met ons op.