Kunstloc Brabant is in opdracht van de Taskforce Regioprofiel Cultuur BrabantStad bezig met de operationalisering van het regioprofiel Brabant. Op de website regioprofielbrabant.nl is deze operationalisering helemaal te volgen. We melden het belangrijkste nieuws uit de werkgroepen, waarin gemeenten Breda, Eindhoven, Helmond, Tilburg, Helmond en ’s-Hertogenbosch, provincie en Kunstloc samenwerken, regelmatig ook op onze website.

Resultaten tweede ronde Proeftuin Internationalisering

De tweede ronde van de Proeftuin Internationalisering is goed benut. Voor mooie en uiteenlopende plannen is een totaal bedrag gevraagd van € 186.381 door makers uit Breda, ’s‑Hertogenbosch en Helmond en de rest van de provincie, niet zijnde B5. Het nog beschikbare budget van € 108.500 is bijna volledig benut met € 107.226 aan toegezegde bijdragen.

Overzicht toezeggingen

Culturele Smaak van Brabanders 2020

Het PON en Kunstloc Brabant publiceerden in maart de Culturele Smaak van Brabanders 2020. Het rapport is een update van de in 2013 verschenen publicatie De Culturele Smaak van Brabant. Er is onderzocht welke veranderingen de afgelopen jaren zijn opgetreden in het cultuurgedrag van publieksgroepen. Dit heeft geleid tot een gewijzigde segmentatie met persona’s die beter aansluiten op de manier waarop mensen tegenwoordig cultuur consumeren. De werkgroep Publiekswerking van Regioprofiel Cultuur BrabantStad bereidt de fase voor waarin instellingen met de persona’s aan de slag gaan, en op basis van de gegevens meer data gedreven kunnen gaan werken aan publiekswerking.

Lees het rapport

Culturele Smaak van Brabanders 2020

BrabantStad voert krachtig pleidooi voor meer Brabantse instellingen in BIS

Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Ingrid van Engelshoven informeerde op 23 maart de kamer over de ontvangen reflectiebrieven uit de stedelijke regio’s. Ook BrabantStad reageerde op de aanvragen voor de landelijke basisinfrastructuur 2021 - 2024 (BIS) uit onze regio. De bestuurders van BrabantStad voeren een krachtig pleidooi voor een groter aantal Brabantse instellingen in de BIS.

Lees meer over de reflectiebrief

Adviescommissie BrabantStad Cultuur werkt volgens planning

De BrabantStad-partners hebben gekeken op welke manier het adviesproces van de Meerjarensubsidies Professionele Kunsten 2021-2024 in deze tijd van corona-maatregelen tijdig en zorgvuldig doorgang kan vinden. Daarbij zijn alle inspanningen gericht op het aanhouden van de oorspronkelijke planning. De vergaderingen van de Adviescommissie Brabant Cultuur gebeuren vanaf 18 maart via een online-tool. De besluitvorming op basis van het advies van de commissie wordt nog steeds voor de zomer verwacht.

regioprofiel nieuws

Evaluatie meerjarenregeling BrabantStad

Heb je overwogen een aanvraag in te dienen voor de meerjarenregelingen professionele kunsten? Geef je mening via de online vragenlijst.

3 maart 2021

Verder met internationale ambities en kansen voor cultuurparticipatie

Regioprofiel nieuws: Dutch Culture bezocht Brabant, en de nieuwe werkgroep cultuurparticipatie is gestart.

18 september 2020

Maak jouw internationale ambities waar

Regioprofiel nieuws: Dutch Culture on Tour, terugkijken vragenuur Waarde van Cultuur, en terugblik laatste drie maanden.

9 juli 2020

Reactie BrabantStad op BIS-advies

Regioprofiel nieuws: knelpunten in basisinfrastructuur, en 15 geslaagde marketeers.

29 juni 2020

BrabantStad investeert in cultuur in Brabant

In de eerste door BrabantStad afgestemde subsidieregelingen gaat er ruim € 9,9 miljoen subsidie per jaar naar 53 Brabantse instellingen.

18 juni 2020

Waarde van cultuur 2020 gepubliceerd

Brabanders hechten steeds meer waarde aan de maatschappelijke functie van cultuur. Meer weten? Download de publicatie!

16 juni 2020

Ambities cultuurparticipatie

Regioprofiel nieuws: ambities cultuurparticipatie, en lancering waarde van cultuur 2020.

11 juni 2020

Brabant verdubbelt in de Basisinfrastructuur

Het aantal Brabantse organisaties in de BIS stijgt van 6 naar 12, en mogelijk 13. Een mooi resultaat voor Regioprofiel BrabantStad.

5 juni 2020

Proeftuin Internationalisering in beeld

Regioprofiel nieuws: infographic van de initiatieven uit de proeftuin internationalisering.

28 mei 2020

Eén gezamenlijke aanvraag voor CmK 2021-2024

Regioprofiel nieuws: gezamenlijke CmK-aanvraag, uitvoering Proeftuin-initiatieven, terugblik januari, februari en maart.

28 april 2020

Tweede ronde Proeftuin Internationalisering goed benut

Regioprofiel nieuws: proeftuin internationalisering, Culturele Smaak van Brabanders, reflectiebrief BIS, planning adviescommissie.

3 april 2020

Tweede ronde proeftuin internationalisering

Regioprofiel nieuws: proeftuin internationalisering, werksessie cultuureducatie, 90 dagen cyclus.

2 februari 2020

Aanvraagtermijn meerjarensubsidies professionele kunsten geopend

Regioprofiel nieuws: Aanvraag meerjarensubsidies, informatiesessie, en onderzoek ontwikkeling zakelijk leiders.

6 december 2019

Internationale plannen gezocht

Regioprofiel nieuws: Internationale plannen gezocht, vacatures adviescommissie meerjarensubsidies, en nieuwe subsidieregelingen.

22 november 2019

Regioprofiel: tweewekelijks nieuws

De operationalisering van het Regioprofiel is te volgen op regioprofielbrabant.nl. We melden het belangrijkste nieuws tweewekelijks ook op onze website.

11 november 2019

OCW steunt internationalisering BrabantStad

BrabantStad ontvangt €400.000 van het ministerie van OCW voor de proeftuin Internationalisering. Dit voorstel is onderdeel van het regioprofiel Brabant Maakt Het!

17 mei 2019

Update werkgroep harmonisatie regioprofiel

De Werkgroep bereidt een nieuwe gezamenlijke subsidieregeling voor voor een deel van de culturele organisaties die bij meer dan één overheid aanvragen voor de periode 2021-2024.

15 mei 2019

Aan de slag met het Regioprofiel

Brabant Maakt Het is de titel van het regioprofiel van BrabantStad, zoals het in november 2018 op de burelen van het ministerie van OCW lag. Nu gaat de taskforce BrabantStad aan de slag met de operationalisering.

15 maart 2019

Input culturele veld uit de regio van belang bij nationaal cultuurbeleid

Het ministerie van OCW heeft samenwerkende gemeenten en provincies uitgenodigd om regioprofielen op te stellen. Ook BrabantStad zet de gezamenlijke ambitie en visie voor cultuur in de regio op papier. Input vanuit het culturele veld is hierbij van groot belang.

14 september 2018