Professionele Tilburgse kunstenaar gezocht voor Holocaust gedenkplek

Professionele Tilburgse Kunstenaar gezocht voor Holocaust gedenkplek

In Tilburg is het initiatief genomen om een gedenkplek in te richten in het Vrijheidspark waar Tilburgse slachtoffers van de Holocaust kunnen worden herdacht. Namens de gemeente Tilburg roept Kunstloc Brabant professionele Tilburgse kunstenaars op die voor het ontwerp in aanmerking willen komen. Aanmelden kan tot 1 maart 2019.

Drie schetsontwerpen

Er is een adviescommissie die de totstandkoming begeleidt. Deze commissie selecteert drie kunstenaars die een schetsontwerp mogen maken. Hieruit wordt het ontwerp van één kunstenaar gekozen om uit te werken tot een definitief ontwerp en dat ontwerp wordt vervolgens voorgelegd aan het college van B&W.

Tilburgse kunstenaars

Een Tilburgse kunstenaar is in de gemeente Tilburg geboren of woonachtig. De oproep is aan Tilburgse kunstenaars in de brede zin van het woord, dus professionele kunstenaars, ontwerpers, architecten en designers. Wij hopen een reactie te krijgen van verschillende generaties kunstenaars vanuit verschillende disciplines.

Vergoeding

De drie kunstenaars die wordt gevraagd een schetsontwerp uit te werken ontvangen hiervoor ieder een vergoeding van 1500 euro. Voor het definitief ontwerp inclusief bouwvergunning is er een vergoeding van 5000 euro (exclusief kosten bouwvergunning) beschikbaar en voor de uitvoering van het monument 60.000 euro exclusief eventuele herinrichtingskosten van het Vrijheidspark (bijvoorbeeld beplanting). De genoemde bedragen zijn exclusief btw.

Uitgangspunten voor het monument

Het ontwerp moet aan de volgende criteria voldoen:

• Het monument moet een fysieke vorm hebben en duurzaam zijn in materiaalgebruik.
• Het monument mag een Davidster bevatten maar geen andere religieuze symbolen.
• Het monument moet de mogelijkheid bieden om er steentjes op te leggen, een Joods gebruik dat een helende kracht symboliseert.
• Op het monument mogen geen namen genoemd worden.
• Het monument moet een universeel teken zijn van hoop en kracht, zoals bijvoorbeeld de Ark van Noach. Het moet een statement zijn tegen vervolging, genocide en dictatuur en dient zich te verhouden tot de andere monumenten in het Vrijheidspark.

Ben jij een Tilburgse kunstenaar en is je interesse gewekt?

Stuur voor 1 maart een motivatiebrief (van maximaal 1 A4) plus een link naar je website en cv aan Atty Bax, adviseur Kunstloc Brabant, atty.bax@kunstlocbrabant.nl.

Ook voor vragen kun je haar mailen. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat al concrete ideeën of ontwerpen ingezonden worden. Worden deze wel ingestuurd dan is deelname aan de selectieprocedure uitgesloten.