Zorginstelling Park Zuiderhout zet in nauwe samenwerking met Stedelijk Museum Breda een interactief kunstproject en residentieprogramma op. Ieder jaar worden drie kunstenaars uitgenodigd om te wonen en werken op het park. Met de artist in residency De Missie hoopt Park Zuiderhout een voorbeeld te kunnen zijn voor de synergie tussen de (ouderen-)zorg en kunst.

foto: Park Zuiderhout

Het project

Park Zuiderhout is een unieke plek in Teteringen, waar mensen op leeftijd wonen in een prachtig stukje natuur. Met de aanpak 'Vieren van het Leven' richt Park Zuiderhout haar aandacht op het individu, om zo de kwaliteit van leven en het levensgeluk van bewoners te vergroten. Dit vertaalt zich onder andere in de integratie van kunst en cultuur in het aanbod. 

Na enkele pilot-programma's uitgevoerd te hebben, besloot Park Zuiderhout om kunst een permanente plek te geven in het leven van de bewoners. Daarom start Park Zuiderhout in 2020 met een artist-in-residence-programma (AIR De Missie) waarbij jaarlijks drie kunstenaars drie maanden wonen en werken op locatie. Bovendien wordt er jaarlijks een maand lang een atelierruimte beschikbaar gesteld voor een eindexamenstudent van AKV|St. Joost. Het uitgangspunt bij de residencies is dat de kunstprojecten de betekenis van religie en spiritualiteit in onze hedendaagse samenleving, en met name met betrekking tot ouderen, onderzoeken.

De interactie met bewoners speelt bovendien een belangrijke rol. Zo hoopt Park Zuiderhout dat er verrassende ontmoetingen zullen plaatsvinden tussen de kunstenaars en bewoners. Daarnaast werkt Park Zuiderhout samen met Stedelijk Museum Breda. Bij iedere tentoonstelling wordt door de curator gereflecteerd op de projecten, door een object uit de museumcollectie te kiezen en ook tentoon te stellen. Het project wordt zo gespiegeld aan een historisch verhaal.

AIR de Missie van start

Op 1 december 2020 is AIR De Missie van start gegaan. Ronald van der Meijs was de eerste kunstenaar die te gast was op Park Zuiderhout.

Ronald van der Meijs: "Door de dialoog tussen natuur en cultuur ontstaat een spanningsveld bij de toeschouwer tussen acceptatie en verlangen. Dit vormt de rode draad in al mijn onderzoek waarbij telkens opnieuw de gegeven locatie als uitgangspunt wordt genomen. De traagheid van de kunstwerken roepen een zekere zin van reflectie en contemplatie op. Hierin schuilt ook de connectie met zingeving en spiritualiteit die ik op mijn manier zou willen onderzoeken tijdens de residentie op Park Zuiderhout." 

Begin maart 2021 sloot Ronald van der Meijs zijn periode in Zuiderhout af met een expositie. Gebaseerd op verdroogde boeketten van bewoners stelde Ronald een groot aantal composities samen, die vergezeld worden van een gedicht. Nu is het de beurt aan kunstenaars Jan van Den Dobbelsteen en Danielle Lemaire. Ze duiken samen met de bewoners in het verleden van de missie in Nederlands-Indië.

Meer over de residency van Jan en Danielle

AIR de Missie van start

Rol van Kunstloc Brabant

Adviseur Atty Bax van Kunstloc Brabant heeft kritisch meegedacht over de opzet van AIR De Missie. Zij heeft naar netwerk gedeeld en voorbeeldprojecten met de aanvrager besproken. Daarnaast heeft zij geadviseerd in het leggen van contact met AIR Platform Brabant, Witte Rook en andere culturele partijen in en in de buurt van Breda.

Waarom een bijdrage uit de impulsgelden?

De Adviescommissie Impulsgelden spreekt van een integrale aanpak die de duurzame verbinding tussen cultuur en zorg stimuleert en een voorbeeldfunctie heeft voor andere cultuur- en zorginstellingen in Brabant. 

De volledige aanvraag vind je in het overzicht van aanvragen op onze website: nr. IMP/2020/213.

bekijk de aanvraag hier

Wil je meer weten over impulsgelden voor projecten in de zorg?

Neem contact met mij op

dit kan ook met de subsidie impulsgelden