Zorginstelling Park Zuiderhout zet in nauwe samenwerking met Stedelijk Museum Breda een interactief kunstproject en residentieprogramma op. Ieder jaar worden drie kunstenaars uitgenodigd om te wonen en werken op het park. Met de artist in residency De Missie hoopt Park Zuiderhout een voorbeeld te kunnen zijn voor de synergie tussen de (ouderen-)zorg en kunst.

foto: Park Zuiderhout

Het project

Park Zuiderhout is een unieke plek in Teteringen, waar mensen op leeftijd wonen in een prachtig stukje natuur. Met de aanpak 'Vieren van het Leven' richt Park Zuiderhout haar aandacht op het individu, om zo de kwaliteit van leven en het levensgeluk van bewoners te vergroten. Dit vertaalt zich onder andere in de integratie van kunst en cultuur in het aanbod. 

Na enkele pilot-programma's uitgevoerd te hebben, besloot Park Zuiderhout om kunst een permanente plek te geven in het leven van de bewoners. Daarom start Park Zuiderhout in 2020 met een artist-in-residence-programma (AIR De Missie) waarbij jaarlijks drie kunstenaars drie maanden wonen en werken op locatie. Bovendien wordt er jaarlijks een maand lang een atelierruimte beschikbaar gesteld voor een eindexamenstudent van AKV|St. Joost. Het uitgangspunt bij de residencies is dat de kunstprojecten de betekenis van religie en spiritualiteit in onze hedendaagse samenleving, en met name met betrekking tot ouderen, onderzoeken.

De interactie met bewoners speelt bovendien een belangrijke rol. Zo hoopt Park Zuiderhout dat er verrassende ontmoetingen zullen plaatsvinden tussen de kunstenaars en bewoners. Daarnaast werkt Park Zuiderhout samen met Stedelijk Museum Breda. Bij iedere tentoonstelling wordt door de curator gereflecteerd op de projecten, door een object uit de museumcollectie te kiezen en ook tentoon te stellen. Het project wordt zo gespiegeld aan een historisch verhaal.

AIR de Missie van start

Op 1 december 2020 is AIR De Missie van start gegaan. Ronald van der Meijs is de eerste kunstenaar die te gast is op Park Zuiderhout.

Ronald van der Meijs: "Door de dialoog tussen natuur en cultuur ontstaat een spanningsveld bij de toeschouwer tussen acceptatie en verlangen. Dit vormt de rode draad in al mijn onderzoek waarbij telkens opnieuw de gegeven locatie als uitgangspunt wordt genomen. De traagheid van de kunstwerken roepen een zekere zin van reflectie en contemplatie op. Hierin schuilt ook de connectie met zingeving en spiritualiteit die ik op mijn manier zou willen onderzoeken tijdens de residentie op Park Zuiderhout." 

Meer over de residency van Ronald van der Meijs

AIR de Missie van start

Rol van Kunstloc Brabant

Adviseur Atty Bax van Kunstloc Brabant heeft kritisch meegedacht over de opzet van AIR De Missie. Zij heeft naar netwerk gedeeld en voorbeeldprojecten met de aanvrager besproken. Daarnaast heeft zij geadviseerd in het leggen van contact met AIR Platform Brabant, Witte Rook en andere culturele partijen in en in de buurt van Breda.

Waarom een bijdrage uit de impulsgelden?

De Adviescommissie Impulsgelden spreekt van een integrale aanpak die de duurzame verbinding tussen cultuur en zorg stimuleert en een voorbeeldfunctie heeft voor andere cultuur- en zorginstellingen in Brabant. 

De volledige aanvraag vind je in het overzicht van aanvragen op onze website: nr. IMP/2020/213.

bekijk de aanvraag hier

Wil je meer weten over impulsgelden voor projecten in de zorg?

Neem contact met mij op

dit kan ook met de subsidie impulsgelden

De Kleinkijk Academie
Agrivalley
This is LOVSKI
Het Groote Hoofd
Landkunst Dal van de Kleine Beerze
AIR De Missie
Minitopia
Muzelinck
Popsport Brabant 2020
Autarkh
Bram Stadhouders
Kamerata Zuid
Kaapstad 2020
RAUWKOST
Paviljoen Ongehoorde Muziek
Muzikale Broedplaats Paradox
Nederlandse Breaking League
Brass 'n Woods Festival
BROET
Weeshuisjes
Blind Walls Gallery | Graphic Matters
Kunstplan Ecodorp Boekel
Sannety | Lisanne van Hek
PLYGRND.city
Nationaal Monument Kamp Vught
 Nabuurs&VanDoorn
Wij zijn 13
Common Ground
Eva van Pelt
Draaimolen Festival
Aus Berlin
De Nieuwe Vorst
The Dutch Institute of Food & Design
Kunst aan de Groene Corridor
Garden of Abundance | Juul Rameau
Alexandra Crouwers
New Dutch Connections
Document Series | Kristel van Issum
Paleis voor Volksvlijt
Stil Geluid | MoveToMeet
Nishant Bhola | World of Dance
Theater van de Stad
Copper Views
Superland | Matthijs Bosman
Artist in Residence platform Brabant
Capella Brabant
I like school and school likes me
Future Cities
Cor Unum
Stormkamers | Tg Nomen
Vonk
Cacao Expo
Theaterwerkplaats Tiuri
Garden of Resonance
Brabant Menu
Bureau Pees | Peter Dictus
IVC 2.0
Grafisch Atelier Den Bosch
De tijd van je leven
Urbanlicious, back to the future
LunaLunaLuna | Kultoer
Kings of Colors Festival
Zwarte Vleugels | Niels Duffhues
De Fabriek
Biënnale Kunst in de Heilige Driehoek
Jan van Duijnhoven
Studio Gebroed
The Design of Spatial Well-being
Encounter | Joost van Wijmen
Human Rights Tattoo
De Link
Make it - Jazz Festival Tilburg
PopMonument on Tour
N65 als etalage
Museum Jan Cunen
Muziek uit de toren
MASS production
Sounding Bodies
Rosemary & Garlic
Canon Nederlandse Kunst in de Openbare Ruimte
Dansen met de vijand