Met De Lind, de prachtige groene locatie in het historische hart van Oisterwijk als expositieruimte, wil Art in Oisterwijk vanuit een wisselende thematiek een (inter)nationaal publiek aanspreken en vooral een museum op straat zijn. In 2017 vond de eerste succesvolle editie plaats. Een tweede editie moet een start zijn om van Art in Oisterwijk een terugkerend kunstevent van internationaal niveau te maken.

Niet alles is wat het lijkt

'Vind jij de Kunst – niet alles is wat het lijkt!' is het thema voor de tweede editie van Art in Oisterwijk. De flinterdunne grens tussen verleiding en misleiding wordt bewust opgezocht. Een maatschappelijk urgent thema in een manipulatieve wereld waar iedereen dagelijks te maken heeft met nepnieuws en samenzweringstheorieën. 

Met een bijdrage vanuit de impulsgelden wordt er hoogwaardig ingezet op een aantal specifieke producten en deelprogramma´s. In samenwerking met T-Mobile wordt een interactieve kaart volgens het ´space-time layers´ principe ontwikkeld. Deze innovatieve toepassing zorgt voor nieuwe vormen van participatie van publiek en kunstenaars. Ook wordt er ingezet op participatie vanuit het onderwijs, met een programma ontwikkeld in samenwerking met stichting Plint. Fontys studenten zijn betrokken bij de totstandkoming van het randprogramma en het muzikale- en dansprogramma. De grote groep ouderen in de regio wordt betrokken met het programma ‘Meet Me’.

Vanwege de coronacrisis is de tweede editie van Art in Oisterwijk uitgesteld 

Waarom een bijdrage uit de impulsgelden?

Art in Oisterwijk is volgens de adviescommissie een welkome aanvulling op het Brabantse aanbod van beeldende kunstprojecten in de openbare ruimte. De commissie staat positief tegenover de aandacht voor culturele cross-overs, educatie, participatie en specifieke doelgroepen. De commissie acht de artistieke kwaliteit van het project geborgd door de samenwerking met het Van Abbemuseum en de ondersteuning door het Mondriaanfonds. De commissie stimuleert de aanvrager bovendien om een verbinding te leggen met het EKWC in Oisterwijk. De commissie staat positief tegenover de experimentele inzet van de nieuwe ‘Space-Time Layers’-techniek, zowel als middel tot publieksinteractie als innovatief marketinginstrument. Zij is ook te spreken over samenwerking op het gebied van doelgroepenbenadering met Stedelijk Museum Amsterdam en Stichting ZET en de kennisoverdracht die hieruit voortkomt. Bovendien staat de commissie positief tegenover de samenwerking met ArtEZ en Fontys Hogeschool voor de Kunsten, waarmee een podium wordt geboden aan jonge (Brabantse) makers.

De volledige aanvraag vind je in het publieke overzicht van aanvragen op onze website: IMP/2020/T1/266

Meer weten over inzet op participatie met impulsgelden?

Neem contact met mij op.

dit kan ook met de subsidie impulsgelden