Òntwerpstudio A+N heeft met haar specialisme in materiaalonderzoek en -ontwerp een unieke positie verworven op het grensvlak van esthetische en technische vernieuwing. Met innovatieve materiaal oppervlakken voor binnenruimtes wil de studio zachtheid brengen in de steeds strakkere, cleanere en virtuele leefomgeving en daarmee bijdragen aan het welzijn van de mens. Tot nu toe ligt het zwaartepunt van opdrachtgevers van A+N in de luxury- en hospitality-industrie. Met de impulsbijdrage zetten A+N in op een ontwerpend onderzoek naar stress-reducerende wanden en materialen voor het interieur in kantooromgevingen en zorgwereld.

Het project

In 2015 werd de basis voor dit project gelegd in een pilotonderzoek naar biofeedbacktechnologie en mogelijke toepassing daarvan in de leefomgeving. Het resultaat was Bio Mirror, een collectie ‘shape changing surfaces’. Met sensoren werden biodata (ademhaling en hartslag) gemeten en vertaald naar tastbare, bewegende materiaaloppervlakken. Bio Mirror krijgt nu vervolg in een ontwerpend onderzoek naar stress-reducerende wanden en materialen voor het interieur in verschillende contexten.

Op het gebied van welzijn en gezonde leef/werkomgeving is stress misschien wel een van de grootste problemen in de huidige maatschappij. In de zorgwereld en onder projectontwikkelaars van kantoren met oog voor duurzaamheid en de menselijke schaal is grote interesse en behoefte aan stress-reducerende producten als Bio Mirror, maar zij vragen ook naar meetbare resultaten en validatie.

5310

Bio Mirror, A+N

In dit project willen A+N met ontwerpend onderzoek stappen zetten om de stressverlagende kwaliteit van hun werk te meten en te valideren. Uiteindelijk doel is de onderzoeksresultaten door te ontwikkelen en te komen tot een bibliotheek met gefundeerde ontwerpen: een collectie toepasbare materialen en installaties, die stressreactie verminderen d.m.v. een zintuiglijke ervaring. In het ontwikkelingstraject worden, na desktop research, bestaande ontwerpen ontwikkeld en worden spin-offs gemaakt van prototypen waarbij de onderzoeksresultaten worden toegepast. Deze prototypen worden zowel virtueel als op diverse locaties live getest. Vervolgens maken A+N een toolkit voor Bio-Mirror, een stress-reducerende wand waarbij biofeedback technologie wordt toegepast in fysieke, tastbare samples.  

Door multidisciplinair te werk te gaan in dit traject, brengen A+N verschillende disciplines en vakgebieden samen. Het onderzoek en de doorontwikkeling van Bio Mirror komt tot stand in co-creatie met gedragswetenschapper Renske Bongers, Future Everyday onderzoeksgroep TU/e – industrieel ontwerp, Philips Healthcare en diverse zorginstellingen, project- en vastgoedontwikkelaars.

A+N delen hun opgedane kennis en onderzoeksmethode met het design-research-werkveld. Resultaten zullen o.m. te zien zijn op DDW 2021, Research en Innovation Festival Drive! en op internationale designbeurzen.  

Waarom een bijdrage uit de impulsgelden?

De adviescommissie is overtuigd van de onderscheidende bijdrage van het in Brabant gevestigde makersduo aan het Brabantse cultuursysteem en van het belang van de gevraagde impuls voor de ontwikkeling van hun beroepspraktijk. Validatieonderzoek ten behoeve van kwantificering van impact maakt het mogelijk kansen die zich voordoen in het bedrijfsleven en de zorgsector te kunnen verzilveren. De commissie is positief over het innovatieve karakter van het project op het gebied van healing environment, de verbinding die wordt gelegd tussen wetenschap, technologie en design en de pioniersrol die de aanvrager daarmee vervult.

Rol van Kunstloc Brabant

Adviseur Anneke Moors heeft Alissa + Nienke geadviseerd in de aansluiting van de beoogde ontwikkeling op de impulsgeldenregeling en in aanscherping van de aanvraag.

De volledige aanvraag vind je in het publieke overzicht van aanvragen op onze website: nr. IMP/2020/250

Meer weten over het doen van ontwerpend onderzoek met impulsgelden?

Neem contact met mij op.

dit kan ook met de subsidie impulsgelden