Òntwerpstudio A+N heeft met haar specialisme in materiaalonderzoek en -ontwerp een unieke positie verworven op het grensvlak van esthetische en technische vernieuwing. Met innovatieve materiaal oppervlakken voor binnenruimtes wil de studio zachtheid brengen in de steeds strakkere, cleanere en virtuele leefomgeving en daarmee bijdragen aan het welzijn van de mens. Tot nu toe ligt het zwaartepunt van opdrachtgevers van A+N in de luxury- en hospitality-industrie. Met de impulsbijdrage zetten A+N in op een ontwerpend onderzoek naar stress-reducerende wanden en materialen voor het interieur in kantooromgevingen en zorgwereld.

Het project

In 2015 werd de basis voor dit project gelegd in een pilotonderzoek naar biofeedbacktechnologie en mogelijke toepassing daarvan in de leefomgeving. Het resultaat was Bio Mirror, een collectie ‘shape changing surfaces’. Met sensoren werden biodata (ademhaling en hartslag) gemeten en vertaald naar tastbare, bewegende materiaaloppervlakken. Bio Mirror krijgt nu vervolg in een ontwerpend onderzoek naar stress-reducerende wanden en materialen voor het interieur in verschillende contexten.

Op het gebied van welzijn en gezonde leef/werkomgeving is stress misschien wel een van de grootste problemen in de huidige maatschappij. In de zorgwereld en onder projectontwikkelaars van kantoren met oog voor duurzaamheid en de menselijke schaal is grote interesse en behoefte aan stress-reducerende producten als Bio Mirror, maar zij vragen ook naar meetbare resultaten en validatie.

5310

Bio Mirror, A+N

In dit project willen A+N met ontwerpend onderzoek stappen zetten om de stressverlagende kwaliteit van hun werk te meten en te valideren. Uiteindelijk doel is de onderzoeksresultaten door te ontwikkelen en te komen tot een bibliotheek met gefundeerde ontwerpen: een collectie toepasbare materialen en installaties, die stressreactie verminderen d.m.v. een zintuiglijke ervaring. In het ontwikkelingstraject worden, na desktop research, bestaande ontwerpen ontwikkeld en worden spin-offs gemaakt van prototypen waarbij de onderzoeksresultaten worden toegepast. Deze prototypen worden zowel virtueel als op diverse locaties live getest. Vervolgens maken A+N een toolkit voor Bio-Mirror, een stress-reducerende wand waarbij biofeedback technologie wordt toegepast in fysieke, tastbare samples.  

Door multidisciplinair te werk te gaan in dit traject, brengen A+N verschillende disciplines en vakgebieden samen. Het onderzoek en de doorontwikkeling van Bio Mirror komt tot stand in co-creatie met gedragswetenschapper Renske Bongers, Future Everyday onderzoeksgroep TU/e – industrieel ontwerp, Philips Healthcare en diverse zorginstellingen, project- en vastgoedontwikkelaars.

A+N delen hun opgedane kennis en onderzoeksmethode met het design-research-werkveld. Resultaten zullen o.m. te zien zijn op DDW 2021, Research en Innovation Festival Drive! en op internationale designbeurzen.  

Waarom een bijdrage uit de impulsgelden?

De adviescommissie is overtuigd van de onderscheidende bijdrage van het in Brabant gevestigde makersduo aan het Brabantse cultuursysteem en van het belang van de gevraagde impuls voor de ontwikkeling van hun beroepspraktijk. Validatieonderzoek ten behoeve van kwantificering van impact maakt het mogelijk kansen die zich voordoen in het bedrijfsleven en de zorgsector te kunnen verzilveren. De commissie is positief over het innovatieve karakter van het project op het gebied van healing environment, de verbinding die wordt gelegd tussen wetenschap, technologie en design en de pioniersrol die de aanvrager daarmee vervult.

Rol van Kunstloc Brabant

Adviseur Anneke Moors heeft Alissa + Nienke geadviseerd in de aansluiting van de beoogde ontwikkeling op de impulsgeldenregeling en in aanscherping van de aanvraag.

De volledige aanvraag vind je in het publieke overzicht van aanvragen op onze website: nr. IMP/2020/250

Meer weten over het doen van ontwerpend onderzoek met impulsgelden?

Neem contact met mij op.

dit kan ook met de subsidie impulsgelden

De Kleinkijk Academie
Podium C | Bomen over bomen
Ethics
Studio Juul Rameau
Art in Oisterwijk
Wildpark
Camilla Blue
Xavier van Delft | Verborgen Verhalen
Annatheater
Gebiedsiconen N69
Festival Op de grens
DeStijl@Tilburg
Kamerata Zuid
Vantot | Sunseeker
Filmeducatiehub Zuid
Mies-en-Scène
Marieke Verbiesen
Kirsten van Teijn
Zwermers
Minoux
Coup Cura | Mist
Effenaar Smart Venue | Poplab
Angela de Weijer
New Order of Fashion
GlasLab Den Bosch
Sundaymorning@ekwc
Switch2Move
Meester(s) in Lithografie
Factorium Podiumkunsten | No Joke
Nederlandse Breaking League
Zout (voorheen Zuiderlucht)
Dansnest
Stijn Peeters
Café Theater Festival Tilburg
Gebouw-T | Young Creations
A.F.Th. van der Heijdenhuis
SEA Foundation
PARK
Onomatopee
Cacaofabriek | CineLive
Huis73 | Digitaal atelier
Spruit
KONT
 Nabuurs&VanDoorn
De Creatieve Code
Dock Zuid
Nienke Helder | Sexual healing
Tilt
Zout (voorheen Hertog Zout)
Sounding Bodies
Corpo Máquina
Tilburg Dansstad
Mathijs Leeuwis
Grafisch Atelier Den Bosch
Dat wat blijft | Monique Broekman
Geertruidskerk
Sound of Europe Festival
Museum Krona
Stormkamers | Tg Nomen
Kapellenbaan
ALL-EEN | MoveToMeet
#YouToo?
Electron
Dutch Invertuals
Sectie-C
Tante Netty
Oss Cultureel
Breda Botanique
DocsintheCity
Bio Mirror
Kunst & Geluk
Brabants Kempens Architectuur Netwerk | Buitenkans
Common Ground
Autarkh III
AIR De Missie
Paleis voor Volksvlijt
Agrivalley
This is LOVSKI
Het Groote Hoofd
Landkunst Dal van de Kleine Beerze
Minitopia
Popsport Brabant 2020
Bram Stadhouders
Kaapstad 2020
RAUWKOST
Paviljoen Ongehoorde Muziek
Muzikale Broedplaats Paradox
Brass 'n Woods Festival
BROET
Weeshuisjes
Blind Walls Gallery | Graphic Matters
Kunstplan Ecodorp Boekel
Sannety | Lisanne van Hek
PLYGRND.city
Nationaal Monument Kamp Vught
Wij zijn 13
Eva van Pelt
Draaimolen Festival
Aus Berlin
De Nieuwe Vorst
The Dutch Institute of Food & Design
Kunst aan de Groene Corridor
Alexandra Crouwers
New Dutch Connections
Document Series | Kristel van Issum
Nishant Bhola | World of Dance
Theater van de Stad
Copper Views
Superland | Matthijs Bosman
Artist in Residence platform Brabant
Capella Brabant
I like school and school likes me
Future Cities
Cor Unum
Vonk
Cacao Expo
Theaterwerkplaats Tiuri
Garden of Resonance
Brabant Menu
Bureau Pees | Peter Dictus
IVC 2.0
De tijd van je leven
Urbanlicious, back to the future
LunaLunaLuna | Kultoer
Kings of Colors Festival
Zwarte Vleugels | Niels Duffhues
De Fabriek
Biënnale Kunst in de Heilige Driehoek
Jan van Duijnhoven
Studio Gebroed
The Design of Spatial Well-being
Encounter | Joost van Wijmen
Human Rights Tattoo
De Link
Make it - Jazz Festival Tilburg
PopMonument on Tour
N65 als etalage
Museum Jan Cunen
Muziek uit de toren
MASS production
Rosemary & Garlic
Canon Nederlandse Kunst in de Openbare Ruimte
Dansen met de vijand