Een weekend lang vormt Tilburg het decor van twaalf korte voorstellingen in cafés en andere ontmoetingsplekken, gemaakt door aanstormende makers en gezelschappen. Zij hebben een ontwikkeltraject gevolgd in de Café Theater Fabriek om tot de ultieme cafévoorstelling te komen. Het brede programma biedt een afspiegeling van actuele, grootstedelijke onderwerpen in uiteenlopende genres als dans, opera, circus, muziektheater, mime, teksttoneel, objecttheater, storytelling, urban arts of performance.

Ontregelen

Interventietheater ontregelt publieke ontmoetingsruimtes door deze te transformeren tot theatrale realiteit. Alle aanwezigen worden in één klap onderdeel van een nieuwe werkelijkheid. Het hele café wordt het speelvlak, waar gangbare codes niet bestaan: aanwezige theaterkenners én -leken vinden ter plekke met elkaar uit hoe ze reageren op wat er gebeurt.

Professionalisering & positionering

De bijdrage uit de impulsgelden wordt ingezet om de positie van Café Theater Festival Tilburg in de provincie inhoudelijk te verstevigen en te verduurzamen, tot een toonaangevend festival voor interventietheater. Er wordt ingezet op professionalisering, positionering en werving van eigen inkomsten. Met een groter (publieks)bereik en een provincie-brede inbedding van het festival, wortelt het festival steviger in de omgeving en ontstaat er meer draagvlak.

Waarom een bijdrage uit de impulsgelden?

De adviescommissie staat positief tegenover de wijze waarop Café Theater Festival Tilburg een podium creëert voor zogenaamd ‘interventietheater’ in het publieke domein. Hiermee wordt theater toegankelijk gemaakt voor een breed publiek. Op het gebied van talentontwikkeling wordt een springplank geboden aan beginnende Brabantse theatermakers. De commissie kijkt uit naar een groei van het aantal Brabantse speelplekken waarmee het festival haar betekenis verder kan vergroten. Door het goeddoordachte betaalsysteem, de opzet van een lokaal sponsorprogramma en de reeds opgebouwde expertise van de landelijke organisatie op het gebied van sponsoring is de toekomstbestendigheid van het project volgens haar voldoende aannemelijk gemaakt.

De volledige aanvraag vind je in het publieke overzicht van aanvragen op onze website: nr IMP/2020/T2/255

Meer weten over het professionaliseren van je organisatie met impulsgelden?

Neem contact met mij op.

dit kan ook met de subsidie impulsgelden