Mensen met een ernstige verstandelijke en meervoudige beperking die wonen bij Severinus zijn nauwelijks in staat om zelf invulling te geven aan hun vrije tijd. Zij leven van zorg- naar zorgmoment. Kunstenaars Sjaak Langenberg en Rosé de Beer ontwikkelen daarom met De Kleinkijk Academie een nieuwe leerlijn voor de interne opleiding, genaamd de Severinus Academie. Deze leerlijn moet ervoor zorgen dat beleving van kunst en cultuur door cliënten onderdeel wordt van de dagelijkse zorg.

Foto: de zes betrokken ontwerpers en kunstenaars; Manon van Hoeckel, Cécile Espinasse, Feiko Beckers, Cathalijne Smulders, Tilburg Cowboys en Joris van Midde

Het project

De Kleinkijk Academie is het resultaat van een intensief onderzoek (in 2019) naar het perspectief van het personeel dat intensieve zorg verleent aan de cliënten van Severinus. Sjaak Langenberg en Rosé de Beer kwamen tot de conclusie dat in de wereld van deze cliënten vrije tijd niet als een apart hoofdstuk moet worden behandeld, maar dat het onderdeel moet uitmaken van de dagelijkse praktijk en dat het makkelijk in te passen moet zijn in het toch al drukke schema van het personeel. Door met een andere blik te kijken naar alledaagse activiteiten op de woningen zagen zij ineens veel mogelijkheden voor cultureel aanbod. 

Als gevolg van deze conclusies startten Langenberg en De Beer met het ontwikkelen van een nieuwe leerlijn met de intentie deze in fases te integreren in de opleiding van zorgmedewerkers. Voor deze leerlijn ontwikkelen zes ontwerpers en kunstenaars uit verschillende disciplines (Manon van Hoeckel, Cécile Espinasse, Feiko Beckers, Cathalijne Smulders, Tilburg Cowboys en Joris van Midde) masterclasses voor het personeel en de vrijwilligers over nieuw (cultureel) aanbod op de woningen voor cliënten met een ernstige verstandelijke en meervoudige beperking. Het aanbod wordt ontwikkeld in samenwerking met en vanuit het perspectief van de begeleiders. De transformatie van de alledaagse gang van zaken op de woningen, en de (verborgen) talenten van medewerkers zijn belangrijke uitgangspunten in dit innovatieve en voorbeeldstellende traject. 

Severinus kiest bewust voor het zelf opleiden en bij- en nascholen van haar professionals. Met de keuze voor en borging van een hoog opleidingsniveau is de Severinus Academie baanbrekend en toonaangevend in de regio. In 2021 worden de eerste resultaten van het project gepresenteerd.

Waarom een bijdrage uit de impulsgelden?

De adviescommissie spreekt haar waardering uit over de inclusieve benadering van de zorg door Severinus en het initiatief om een programma te ontwikkelen dat bijdraagt aan het creëren van nieuw cultureel vrijetijdsaanbod voor haar cliënten en de integratie hiervan in de dagelijkse werkzaamheden van het personeel. Dit unieke project vervult een voorbeeldfunctie voor andere zorginstellingen en kan opdrachtgeverschap aan de culturele sector stimuleren. 

Rol van Kunstloc Brabant

Adviseur Atty Bax heeft in 2019 Severinus geadviseerd over de kunstopdracht Onderzoek Vrije Tijd, Kunst en Cultuur, de opzet hiervan en geschikte kunstenaars. Daarna heeft ze Severinus geadviseerd over de subsidieaanvraag impulsgelden.

De volledige aanvraag vind je in het publieke overzicht van aanvragen op onze website: nr. IMP/2020/257.

 

Wil je meer weten over de inzet van kunst en cultuur in de zorg?

Neem gerust contact met me op.

dit kan ook met de subsidie impulsgelden

De Kleinkijk Academie
Agrivalley
This is LOVSKI
Het Groote Hoofd
Landkunst Dal van de Kleine Beerze
AIR De Missie
Minitopia
Muzelinck
Popsport Brabant 2020
Autarkh
Bram Stadhouders
Kamerata Zuid
Kaapstad 2020
RAUWKOST
Paviljoen Ongehoorde Muziek
Muzikale Broedplaats Paradox
Nederlandse Breaking League
Brass 'n Woods Festival
BROET
Weeshuisjes
Blind Walls Gallery | Graphic Matters
Kunstplan Ecodorp Boekel
Sannety | Lisanne van Hek
PLYGRND.city
Nationaal Monument Kamp Vught
 Nabuurs&VanDoorn
Wij zijn 13
Common Ground
Eva van Pelt
Draaimolen Festival
Aus Berlin
De Nieuwe Vorst
The Dutch Institute of Food & Design
Kunst aan de Groene Corridor
Garden of Abundance | Juul Rameau
Alexandra Crouwers
New Dutch Connections
Document Series | Kristel van Issum
Paleis voor Volksvlijt
Stil Geluid | MoveToMeet
Nishant Bhola | World of Dance
Theater van de Stad
Copper Views
Superland | Matthijs Bosman
Artist in Residence platform Brabant
Capella Brabant
I like school and school likes me
Future Cities
Cor Unum
Stormkamers | Tg Nomen
Vonk
Cacao Expo
Theaterwerkplaats Tiuri
Garden of Resonance
Brabant Menu
Bureau Pees | Peter Dictus
IVC 2.0
Grafisch Atelier Den Bosch
De tijd van je leven
Urbanlicious, back to the future
LunaLunaLuna | Kultoer
Kings of Colors Festival
Zwarte Vleugels | Niels Duffhues
De Fabriek
Biënnale Kunst in de Heilige Driehoek
Jan van Duijnhoven
Studio Gebroed
The Design of Spatial Well-being
Encounter | Joost van Wijmen
Human Rights Tattoo
De Link
Make it - Jazz Festival Tilburg
PopMonument on Tour
N65 als etalage
Museum Jan Cunen
Muziek uit de toren
MASS production
Sounding Bodies
Rosemary & Garlic
Canon Nederlandse Kunst in de Openbare Ruimte
Dansen met de vijand