Mensen met een ernstige verstandelijke en meervoudige beperking die wonen bij Severinus zijn nauwelijks in staat om zelf invulling te geven aan hun vrije tijd. Zij leven van zorg- naar zorgmoment. Kunstenaars Sjaak Langenberg en Rosé de Beer ontwikkelen daarom met De Kleinkijk Academie een nieuwe leerlijn voor de interne opleiding, genaamd de Severinus Academie. Deze leerlijn moet ervoor zorgen dat beleving van kunst en cultuur door cliënten onderdeel wordt van de dagelijkse zorg.

Foto: Ben Nienhuis

Het project

De Kleinkijk Academie is het resultaat van een intensief onderzoek (in 2019) naar het perspectief van het personeel dat intensieve zorg verleent aan de cliënten van Severinus. Sjaak Langenberg en Rosé de Beer kwamen tot de conclusie dat in de wereld van deze cliënten vrije tijd niet als een apart hoofdstuk moet worden behandeld, maar dat het onderdeel moet uitmaken van de dagelijkse praktijk en dat het makkelijk in te passen moet zijn in het toch al drukke schema van het personeel. Door met een andere blik te kijken naar alledaagse activiteiten op de woningen zagen zij ineens veel mogelijkheden voor cultureel aanbod. 

Als gevolg van deze conclusies startten Langenberg en De Beer met het ontwikkelen van een nieuwe leerlijn met de intentie deze in fases te integreren in de opleiding van zorgmedewerkers. Voor deze leerlijn ontwikkelen zes ontwerpers en kunstenaars uit verschillende disciplines (Manon van Hoeckel, Cécile Espinasse, Feiko Beckers, Cathalijne Smulders, Tilburg Cowboys en Joris van Midde) in samenwerking met het personeel en de vrijwilligers nieuw (cultureel) aanbod op de woningen voor cliënten met een ernstige verstandelijke en meervoudige beperking. Het aanbod wordt ontwikkeld in samenwerking met en vanuit het perspectief van de begeleiders. De transformatie van de alledaagse gang van zaken op de woningen, en de (verborgen) talenten van medewerkers zijn belangrijke uitgangspunten in dit innovatieve en voorbeeldstellende traject. 

Severinus kiest bewust voor het zelf opleiden en bij- en nascholen van haar professionals. Met de keuze voor en borging van een hoog opleidingsniveau is de Severinus Academie baanbrekend en toonaangevend in de regio. In 2021 worden de eerste resultaten van het project gepresenteerd.

VGN: Dagelijkse zorg wordt culturele activiteit in unieke samenwerking tussen kunstenaars en zorgmedewerkers

Severinus | Kleinkijk Academie

Waarom een bijdrage uit de impulsgelden?

De adviescommissie spreekt haar waardering uit over de inclusieve benadering van de zorg door Severinus en het initiatief om een programma te ontwikkelen dat bijdraagt aan het creëren van nieuw cultureel vrijetijdsaanbod voor haar cliënten en de integratie hiervan in de dagelijkse werkzaamheden van het personeel. Dit unieke project vervult een voorbeeldfunctie voor andere zorginstellingen en kan opdrachtgeverschap aan de culturele sector stimuleren. 

Rol van Kunstloc Brabant

Adviseur Atty Bax heeft in 2019 Severinus geadviseerd over de kunstopdracht Onderzoek Vrije Tijd, Kunst en Cultuur, de aanpak en opzet hiervan en de voordracht van geschikte kunstenaars. Daarna heeft ze Severinus geadviseerd over de subsidieaanvraag impulsgelden. Om te laten zien hoe dit project is ontstaan hebben we een korte film laten maken door ARFARF, Twan Mickers.

De volledige aanvraag vind je in het publieke overzicht van aanvragen op onze website: nr. IMP/2020/257.

Kleinkijkacademie Severinus, creatieve hulp op de werkvloer. Deel 1: Manon van Hoeckel.

Wil je meer weten over de inzet van kunst en cultuur in de zorg?

Neem gerust contact met me op.

dit kan ook met de subsidie impulsgelden