Natlab is het film- en vlakkevloertheater van Eindhoven. Onder de naam Filmhub Zuid gaat Natlab, in samenwerking met filmtheater Lumière in Maastricht, een nieuw programma vormgeven om filmeducatie en beeldgeletterdheid in de twee provincies te versterken. Deze filmeducatiehub is onderdeel van een landelijk door het ministerie van OCW geïnitieerd project.

Versterken van beeldgeletterdheid

Bewegend beeld is alom aanwezig in onze samenleving. Kinderen en jongeren groeien op met deze beelden. Om mee te kunnen doen in en te bouwen aan onze samenleving is het van groot belang dat ze beeldtaal leren ‘lezen en schrijven’. 

De filmeducatiehub wil deze beeldgeletterdheid versterken door te werken aan:

  • de afstemming van vraag en aanbod op het gebied van filmeducatie en beeldgeletterdheid, samen met andere landelijke en regionale filmaanbieders;
  • kennisdeling en -uitwisseling met en deskundigheidsbevordering van docenten die werkzaam zijn in het primair en het voortgezet onderwijs;
  • het realiseren van aansluiting op het lesprogramma van scholen;
  • de aansluiting te realiseren bij het provinciale beleid op het gebied van cultuureducatie en de praktische uitvoering. 

Waarom een bijdrage uit de impulsgelden?

Met dit project wordt ingezet op een betere inbedding van filmonderwijs in het onderwijscurriculum en een toename van beeldgeletterdheid en daarmee creatief denkvermogen in Brabant. De Adviescommissie heeft kennisgenomen van het huidige hiaat op dit vlak binnen het cultuureducatieveld en staat positief tegenover de uitrol van een landelijk programma dat specifiek hierop inzet. Bovendien versterkt dit project de positie van de aanvrager door de nieuwe (nationale) verbindingen die worden aangegaan en de verbreding en verdieping van het eigen aanbod. Hiermee profileert het filmtheater zich ook als kenniscentrum, wat van meerwaarde is voor de Brabantse AV-sector. 

De volledige aanvraag vind je in het publieke overzicht van aanvragen op onze website: nr. IMP/2020/268. 

Rol van Kunstloc Brabant

Kunstloc stemt met Natlab en de Filmeducatiehub Zuid af hoe het landelijke programma rondom de filmeducatiehubs zo goed mogelijk aan kan sluiten bij de provinciale leerlijn op het gebied van cultuureducatie (het Brabantse Cultuureducatie met Kwaliteit(CmK)-programma).

Wil je meer weten over subsidie impulsgelden voor je filmproject?

Neem gerust contact met ons op.

dit kan ook met de subsidie impulsgelden

Studio Juul Rameau
Art in Oisterwijk
Podium C | Bomen over bomen
De Kleinkijk Academie
Wildpark
Camilla Blue
Xavier van Delft | Verborgen Verhalen
Annatheater
Gebiedsiconen N69
Festival Op de grens
Ethics
DeStijl@Tilburg
Kamerata Zuid
Vantot | Sunseeker
Filmeducatiehub Zuid
Mies-en-Scène
Marieke Verbiesen
Kirsten van Teijn
Zwermers
Minoux
Coup Cura | Mist
Effenaar Smart Venue | Poplab
Angela de Weijer
New Order of Fashion
GlasLab Den Bosch
Sundaymorning@ekwc
Switch2Move
Meester(s) in Lithografie
Factorium Podiumkunsten | No Joke
Nederlandse Breaking League
Zout (voorheen Zuiderlucht)
Dansnest
Stijn Peeters
Café Theater Festival Tilburg
Gebouw-T | Young Creations
A.F.Th. van der Heijdenhuis
SEA Foundation
PARK
Onomatopee
Cacaofabriek | CineLive
Huis73 | Digitaal atelier
Spruit
KONT
 Nabuurs&VanDoorn
De Creatieve Code
Dock Zuid
Nienke Helder | Sexual healing
Tilt
Zout (voorheen Hertog Zout)
Sounding Bodies
Corpo Máquina
Tilburg Dansstad
Mathijs Leeuwis
Grafisch Atelier Den Bosch
Dat wat blijft | Monique Broekman
Geertruidskerk
Sound of Europe Festival
Museum Krona
Stormkamers | Tg Nomen
Kapellenbaan
ALL-EEN | MoveToMeet
#YouToo?
Electron
Dutch Invertuals
Sectie-C
Tante Netty
Oss Cultureel
Breda Botanique
DocsintheCity
Bio Mirror
Kunst & Geluk
Brabants Kempens Architectuur Netwerk | Buitenkans
Common Ground
Autarkh III
AIR De Missie
Paleis voor Volksvlijt
Agrivalley
This is LOVSKI
Het Groote Hoofd
Landkunst Dal van de Kleine Beerze
Minitopia
Popsport Brabant 2020
Bram Stadhouders
Kaapstad 2020
RAUWKOST
Paviljoen Ongehoorde Muziek
Muzikale Broedplaats Paradox
Brass 'n Woods Festival
BROET
Weeshuisjes
Blind Walls Gallery | Graphic Matters
Kunstplan Ecodorp Boekel
Sannety | Lisanne van Hek
PLYGRND.city
Nationaal Monument Kamp Vught
Wij zijn 13
Eva van Pelt
Draaimolen Festival
Aus Berlin
De Nieuwe Vorst
The Dutch Institute of Food & Design
Kunst aan de Groene Corridor
Alexandra Crouwers
New Dutch Connections
Document Series | Kristel van Issum
Nishant Bhola | World of Dance
Theater van de Stad
Copper Views
Superland | Matthijs Bosman
Artist in Residence platform Brabant
Capella Brabant
I like school and school likes me
Future Cities
Cor Unum
Vonk
Cacao Expo
Theaterwerkplaats Tiuri
Garden of Resonance
Brabant Menu
Bureau Pees | Peter Dictus
IVC 2.0
De tijd van je leven
Urbanlicious, back to the future
LunaLunaLuna | Kultoer
Kings of Colors Festival
Zwarte Vleugels | Niels Duffhues
De Fabriek
Biënnale Kunst in de Heilige Driehoek
Jan van Duijnhoven
Studio Gebroed
The Design of Spatial Well-being
Encounter | Joost van Wijmen
Human Rights Tattoo
De Link
Make it - Jazz Festival Tilburg
PopMonument on Tour
N65 als etalage
Museum Jan Cunen
Muziek uit de toren
MASS production
Rosemary & Garlic
Canon Nederlandse Kunst in de Openbare Ruimte
Dansen met de vijand