Gebouw-T opende in 2011 in Bergen op Zoom haar deuren als een professioneel en producerend podium voor popcultuur voor alle West Brabanders. Naast concerten, dance-events en themafeesten voor een breed en diverse publiek is Gebouw-T een plek waar talent zich kan ontplooien en ontwikkelen door onder andere de CKB Popschool, oefenruimtes, een opnamestudio, ontwikkelingstrajecten, en het proejct Youngg Creations.

Young Creations

Young Creations is een vraaggericht platform voor jonge programmeurs en organisatoren. Jongeren tussen de 16 en 24 jaar uit Bergen op Zoom krijgen een plek in de organisatie, worden betrokken en om advies gevraagd, en ze bedenken en organiseren zelf 6 à 8 nieuwe activiteiten per seizoen. Zo wordt het aanbod voor deze doelgroep aangescherpt, en wordt Gebouw-T ook hún plek. De jongeren krijgen de mogelijkheid om zich verder te verdiepen en ontwikkelen op de verschillende facetten die (evenementen)organisatie te bieden heeft.

Young Creations is een talenthub van jongeren die hun eigen talenten meenemen en elkaar zo als groep complimenteren. De focus ligt op de gemene deler: het organiseren van aantrekkelijk aanbod voor hun eigen doelgroep, dus voor zichzelf. Door de expertise die Gebouw- T zowel in huis als in haar netwerk heeft, van technici tot producer tot marketeer, is er genoeg ervaring aanwezig waar de jongeren van kunnen leren. De jongeren die deelnemen kunnen in de toekomst doorgroeien als beroepskracht, technicus of zelfs muzikant.

Waarom een bijdrage uit de impulsgelden?

De adviescommissie staat positief tegenover de ambitie van Gebouw-T om een programma op te zetten om jongeren en jongvolwassenen van 16 t/m 24 jaar, het publiek van de toekomst, duurzaam aan het podium te binden. De commissie erkent de urgentie hiervan voor poppodia. Het project levert middels publiekswerking een positieve bijdrage aan een passende programmering en daarmee meer (herhaal)bezoek van de beoogde doelgroep en aan het draagvlak voor popcultuur onder deze doelgroep. Hiermee verstevigt en versterkt het poppodium zijn lokale en regionale functie.

De volledige aanvraag vind je in het publieke overzicht van aanvragen op onze website: IMP/2020/T3/299

Meer weten over werken aan publiekswerking met impulsgelden?

Neem contact met mij op.

dit kan ook met de subsidie impulsgelden