Stichting Behoud Geertruidskerk zet zich in om de positie van de Geertruidskerk als cultureel presentatieplatform te versterken en het religieuze erfgoed breder toegankelijk te maken voor publiek. Het gebouw wordt daarbij getransformeerd van gebedshuis tot verhalenhuis. 

Het project

Om dit te bereiken wordt onder andere een modulaire tentoonstellingsinstallatie ontwikkeld en onderzoek gedaan naar en geëxperimenteerd met cultureel aanbod. Deze manier van werken moet tevens als voorbeeld dienen voor beheerders van kerkelijk erfgoed in Brabant die op zoek zijn naar nieuwe, betekenisvolle manieren voor gebruik en behoud. Voor dit traject ontvangt Geertruidskerk een bijdrage uit de impulsgelden.

Waarom een bijdrage uit de impulsgelden?

De Adviescommissie staat positief tegenover de inzet van de aanvrager om de positie van de kerk als cultureel huis te versterken en het religieuze erfgoed breder toegankelijk te maken voor publiek. Zij ziet dat de aanvrager hiermee op (inter)nationaal niveau een voorbeeldstellende rol inneemt.

Rol van Kunstloc Brabant

Hermelinde van Xanten, adviseur van Kunstloc Brabant heeft Geertruidskerk geadviseerd over de subsidieaanvraag.

De volledige aanvraag vind je in het publieke overzicht van aanvragen op onze website: nr. IMP/2020/271

Wil je meer weten over impulsgelden voor het breder toegankelijk maken van erfgoed?

Neem gerust contact met me op

dit kan ook met impulsgelden