Ad van den Hoven (KunstRegie) en beeldend kunstenaar Jan Koen Lomans zijn de oprichters van GlasLab Den Bosch. Een nieuwe werkplaats op het gebied van (vlak)glas. Met een bijdrage uit de impulsgelden ontwikkelt GlasLab zich verder als innovatieve werkplaats en expertisecentrum.

Ad van den Hoven & Jan Koen Lomans

De drijvende kracht achter KunstRegie, Ad van den Hoven, heeft jarenlange ervaring met het begeleiden van kunstenaars bij complexe projecten. Beeldend kunstenaar Jan Koen Lomans ontving eerder een impulsgeldenbijdrage voor een innovatief samenwerkingsproject, waarbij Van den Hoven als technisch adviseur betrokken was. Deze eenmalige samenwerking krijgt nu een vervolg. De expertise en faciliteiten van KunstRegie en de inhoudelijke kennis en het netwerk van Jan Koen Lomans vinden elkaar binnen Stichting GlasLab Den Bosch.

GlasLab Den Bosch heeft zich midden in het centrum van Den Bosch gevestigd. Het uitgangspunt van GlasLab is om zich te mengen in de hedendaagse kunst- en designwereld en het doorgeven van innovaties op het gebied van (vlak)glas en de artistieke en praktische toepassingsmogelijkheden hiervan. Dit wordt uitgedragen door het delen van up-to-date knowhow op het gebied van (vlak)glas en alle mogelijke toepassingen, het organiseren van artist in residencies, symposia en daaraan verbonden tentoonstellingen. GlasLab zou een interessante schakel kunnen zijn tussen de werkplaatsen EKWC, Beeldenstorm, Textiellab en Cor Unum.

Met een kennisvoucher werd een inhoudelijk en financieel meerjarenplan opgesteld. Voor de formulering van zakelijke/financiële en inhoudelijke/ideële doelstellingen en de (juridische) scheiding van GlasLab Den Bosch en KunstRegie werd daarbij de hulp ingeroepen van de externe deskundigheid van Hof Groep Nederland B.V.

Innovatieve werkplaats en expertisecentrum

Met een bijdrage uit de impulsgelden vergroot GlasLab de omvang van de werkzaamheden én het bereik langs twee lijnen; als innovatieve werkplaats en als expertisecentrum. GlasLab ontwikkelt zich verder als innovatieve werkplaats voor kunstenaars die met vlakglas willen (leren) werken. Meer kunstenaars krijgen met residenties en proeflabs de kans om een periode bij Glaslab te werken, om zo hun eigen ontwikkeling én de ontwikkeling van het werken met glas te stimuleren. De technische en artistieke resultaten van de kunstenaars worden op een duurzame manier ontsluiten voor het culturele en ambachtelijke veld met een online database, en een website als expertise-verzamelplek. GlasLab intensiveert ook de samenwerking met diverse platforms in binnen- en buitenland, en versterkt daarmee zijn plaats in het netwerk van werkplaatsen, digitale collecties en presentatieplekken. 

Waarom een bijdrage uit de impulsgelden?

De adviescommissie staat positief tegenover de functie die GlasLab Den Bosch als expertisecentrum en werkplaats vervult in het Brabantse cultuursysteem, de visie op (de toepassing van) vlakglas in de hedendaagse kunst, en de ruimte die wordt geboden aan multidisciplinaire makers. De commissie heeft kennisgenomen van de kansen op bedrijfseconomisch vlak, waaronder de strategische locatie van de werkplaats. Zij constateert ook dat er in het netwerk van de aanvrager veel relevante kennis aanwezig is om deze kansen te concretiseren en te verzilveren.

Het projectplan en de volledige aanvraag voor de kennisvoucher lees je in het overzicht van aanvragen op onze website: nr. KV/2017/011.

De volledige aanvraag voor de subsidie impulsgelden lees je in het overzicht van aanvragen: IMP/2020/T2/248.

Rol Kunstloc Brabant

Kunstloc heeft geadviseerd in het voortraject van deze aanvraag. Zowel de mogelijkheden tot synergie, als de noodzakelijke heldere formele scheiding tussen KunstRegie en GlasLab Den Bosch, waarbij taken en verantwoordelijkheden worden afgebakend, waren onderwerp van gesprek en krijgen in het kennisvouchertraject nadere uitwerking.

 

Meer weten over het ontwikkelen van een expertisecentrum met impulsgelden?

Neem contact met mij op.

dit kan ook met de subsidie impulsgelden

De Kleinkijk Academie
Podium C | Bomen over bomen
Ethics
Studio Juul Rameau
Art in Oisterwijk
Wildpark
Camilla Blue
Xavier van Delft | Verborgen Verhalen
Annatheater
Gebiedsiconen N69
Festival Op de grens
DeStijl@Tilburg
Kamerata Zuid
Vantot | Sunseeker
Filmeducatiehub Zuid
Mies-en-Scène
Marieke Verbiesen
Kirsten van Teijn
Zwermers
Minoux
Coup Cura | Mist
Effenaar Smart Venue | Poplab
Angela de Weijer
New Order of Fashion
GlasLab Den Bosch
Sundaymorning@ekwc
Switch2Move
Meester(s) in Lithografie
Factorium Podiumkunsten | No Joke
Nederlandse Breaking League
Zout (voorheen Zuiderlucht)
Dansnest
Stijn Peeters
Café Theater Festival Tilburg
Gebouw-T | Young Creations
A.F.Th. van der Heijdenhuis
SEA Foundation
PARK
Onomatopee
Cacaofabriek | CineLive
Huis73 | Digitaal atelier
Spruit
KONT
 Nabuurs&VanDoorn
De Creatieve Code
Dock Zuid
Nienke Helder | Sexual healing
Tilt
Zout (voorheen Hertog Zout)
Sounding Bodies
Corpo Máquina
Tilburg Dansstad
Mathijs Leeuwis
Grafisch Atelier Den Bosch
Dat wat blijft | Monique Broekman
Geertruidskerk
Sound of Europe Festival
Museum Krona
Stormkamers | Tg Nomen
Kapellenbaan
ALL-EEN | MoveToMeet
#YouToo?
Electron
Dutch Invertuals
Sectie-C
Tante Netty
Oss Cultureel
Breda Botanique
DocsintheCity
Bio Mirror
Kunst & Geluk
Brabants Kempens Architectuur Netwerk | Buitenkans
Common Ground
Autarkh III
AIR De Missie
Paleis voor Volksvlijt
Agrivalley
This is LOVSKI
Het Groote Hoofd
Landkunst Dal van de Kleine Beerze
Minitopia
Popsport Brabant 2020
Bram Stadhouders
Kaapstad 2020
RAUWKOST
Paviljoen Ongehoorde Muziek
Muzikale Broedplaats Paradox
Brass 'n Woods Festival
BROET
Weeshuisjes
Blind Walls Gallery | Graphic Matters
Kunstplan Ecodorp Boekel
Sannety | Lisanne van Hek
PLYGRND.city
Nationaal Monument Kamp Vught
Wij zijn 13
Eva van Pelt
Draaimolen Festival
Aus Berlin
De Nieuwe Vorst
The Dutch Institute of Food & Design
Kunst aan de Groene Corridor
Alexandra Crouwers
New Dutch Connections
Document Series | Kristel van Issum
Nishant Bhola | World of Dance
Theater van de Stad
Copper Views
Superland | Matthijs Bosman
Artist in Residence platform Brabant
Capella Brabant
I like school and school likes me
Future Cities
Cor Unum
Vonk
Cacao Expo
Theaterwerkplaats Tiuri
Garden of Resonance
Brabant Menu
Bureau Pees | Peter Dictus
IVC 2.0
De tijd van je leven
Urbanlicious, back to the future
LunaLunaLuna | Kultoer
Kings of Colors Festival
Zwarte Vleugels | Niels Duffhues
De Fabriek
Biënnale Kunst in de Heilige Driehoek
Jan van Duijnhoven
Studio Gebroed
The Design of Spatial Well-being
Encounter | Joost van Wijmen
Human Rights Tattoo
De Link
Make it - Jazz Festival Tilburg
PopMonument on Tour
N65 als etalage
Museum Jan Cunen
Muziek uit de toren
MASS production
Rosemary & Garlic
Canon Nederlandse Kunst in de Openbare Ruimte
Dansen met de vijand