Ad van den Hoven (KunstRegie) en beeldend kunstenaar Jan Koen Lomans zijn de oprichters van GlasLab Den Bosch. Een nieuwe werkplaats op het gebied van (vlak)glas. Met behulp van een kennisvoucher wordt externe deskundigheid ingeschakeld om dit proces van de oprichting en het schrijven van een gedegen ondernemingsplan te begeleiden.

Ad van den Hoven & Jan Koen Lomans

De drijvende kracht achter KunstRegie, Ad van den Hoven, heeft jarenlange ervaring met het begeleiden van kunstenaars bij complexe projecten. Beeldend kunstenaar Jan Koen Lomans ontving eerder een impulsgeldenbijdrage voor een innovatief samenwerkingsproject, waarbij Van den Hoven als technisch adviseur betrokken was. Deze eenmalige samenwerking krijgt nu een vervolg. De expertise en faciliteiten van KunstRegie en de inhoudelijke kennis en het netwerk van Jan Koen Lomans vinden elkaar binnen een nieuw op te richten rechtspersoon: Stichting GlasLab Den Bosch.

GlasLab Den Bosch vestigt zich midden in het centrum van Den Bosch. Het uitgangspunt van GlasLab is om zich te mengen in de hedendaagse kunst- en designwereld en het doorgeven van innovaties op het gebied van (vlak)glas en de artistieke en praktische toepassingsmogelijkheden hiervan. Dit wordt uitgedragen door het delen van up-to-date knowhow op het gebied van (vlak)glas en alle mogelijke toepassingen, het organiseren van artist in residencies, symposia en daaraan verbonden tentoonstellingen. GlasLab zou een interessante schakel kunnen zijn tussen de werkplaatsen EKWC, Beeldenstorm, Textiellab en Cor Unum.

Er wordt gewerkt aan een inhoudelijk en financieel meerjarenplan. De nieuwe organisatie heeft behoefte aan de ondersteuning van een ervaren expert hierbij. Met name ten aanzien van de formulering van zakelijke/financiële en inhoudelijke/ideële doelstellingen en de (juridische) scheiding van GlasLab Den Bosch en KunstRegie. Hiervoor wordt de hulp ingeroepen van de externe deskundigheid van Hof Groep Nederland B.V.

Waarom een bijdrage uit de impulsgelden?

 

Aan de aanvraag ligt een duidelijke en afgebakende leervraag ter grondslag waarmee wordt bijgedragen aan de structurele versterking van het cultureel ondernemerschap van zowel de oprichters van GlasLab Den Bosch als de organisatie zelf.

Rol Kunstloc Brabant

Kunstloc heeft geadviseerd in het voortraject van deze aanvraag. Zowel de mogelijkheden tot synergie, als de noodzakelijke heldere formele scheiding tussen KunstRegie en GlasLab Den Bosch, waarbij taken en verantwoordelijkheden worden afgebakend, waren onderwerp van gesprek en krijgen in het kennisvouchertraject nadere uitwerking.

Het projectplan en de volledige aanvraag lees je in het overzicht van aanvragen op onze website: nr. KV/2017/011.

Meer weten over het oprichten van een werkplaats met een kennisvoucher?

Neem contact met mij op.

dit kan ook met een kennisvoucher