Vanuit Stichting Opia 55, een initiatief van kunstenaar Griet Menschaert, verschijnt sinds 2017 jaarlijks KONT Magazine, een ‘slow’ magazine, een papieren platform, waarin Griet makers uit haar eigen geografische omgeving aan bod laat komen die naar haar mening te weinig gezien worden. Aan het eerste nummer, september 2017, werkten dertig makers uit alle artistieke disciplines mee, op Eindhovens territorium. Er ontstonden tussen de makers koppelingen over disciplines en generaties heen die na het verschijnen bleken door te werken.

Griet Menschaert

Uit de werkwijze die bij de totstandkoming van KONT magazine wordt gehanteerd komen nieuwe initiatieven voort. Er blijkt veel potentie te zitten in de artistieke gemeenschap die Menschaert weet te vormen, onder meer ook door de aan het blad ontsproten ‘slowdates’, portfolio dating sessies die ze sinds 2018 organiseert waarop makers elkaar live ontmoeten met het idee elkaar te inspireren en eventueel te ‘vinden’. Griets kracht zit in het bedenken van relevante artistieke concepten en het enthousiasmeren, stimuleren en artistiek-inhoudelijk coachen van makers. Inmiddels is ook duidelijk geworden dat zij alleen op het huidige niveau kan blijven functioneren als er organisatorisch een gezonde structuur om haar heen staat.

KONT als uitzendbureau

KONT ontwikkelt zich door als aanjager van samenwerking, als coach en talent, en als avontuurlijke uitvalsbasis. In samenwerking met (culturele) instellingen en bedrijven worden ludieke, ondersteunende projecten bedacht en geschikte artiesten gezocht om deze vorm te geven. KONT bouwt de werkmodus en het verdienmodel verder uit waarbij ‘KONTenaren’ aan samenwerkingen worden verbonden.

Waarom een bijdrage uit de impulsgelden?

De Adviescommissie is overtuigd van de onderscheidende bijdrage van KONT Magazine als platform en beweging aan het Brabantse cultuursysteem en zij ziet dat de ontwikkeling die met dit project wordt ingezet hier een extra impuls aan geeft. De commissie spreekt bovendien van een (inter)nationale uitstraling.

Kennisvouchertraject

Voor het doorontwikkelen van de organisatie heeft Griet Menschaert samengewerkt met Warren van Hoof/Donderwerk, die haar heeft gecoached om haar organisatie duurzaam in te richten. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om tools in handen te hebben om de zelfstandigheid en artistieke kwaliteiten te waarborgen, en om het optimaliseren van interne processen binnen de organisatie. Tevens is het een belangrijke doelstelling om Stichting Opia 55 & KONT Magazine steeds meer onafhankelijk van subsidiënten te laten opereren. Dit kennisvouchertraject draagt bij aan een duurzame versterking van de organisatiestructuur van de organisatie in het algemeen en aan het verhogen van de afzetmogelijkheden van KONT magazine in het bijzonder.

Rol Kunstloc Brabant

Kunstloc Brabant heeft geadviseerd in het voortraject van de aanvraag voor de kennisvoucher en de subsidie impulsgelden.

Het projectplan en de volledige aanvraag voor de kennisvoucher lees je in het overzicht van aanvragen op onze website: nr. KV/2018/003.

De volledige aanvraag voor de subsidie impuslgelden lees je in het overzicht van aanvragen: IMP/2020/T2/278.

Meer weten over het uitbouwen van je verdienmodel met impulsgelden?

Neem contact met mij op.

dit kan ook met een kennisvoucher