De Groene Corridor wordt een aantrekkelijke groene verbinding tussen hartje Eindhoven, de historische markt in Oirschot en het Groene Woud. In samenwerking met kunstenaars verfraaien Brabants Landschap en de gemeenten Eindhoven en Oirschot en andere stakeholders uit het gebied, de 14 kilometer lange Groene Corridor de komende jaren verder. Het is de bedoeling dat de verbinding tussen groen, beleving en recreatiemogelijkheden zichtbaar wordt. Zo moet het gebied aantrekkelijker worden voor ondernemers, voor woon-werkverkeer en voor toeristen en omwonenden.

Uitdaging en doel

Het gebied tussen Eindhoven en Oirschot is divers. Niet alleen qua landschap, maar ook in partijen die een belang hebben in het gebied. Denk aan defensie, industrie en horeca. Gemeente Oirschot ziet kunst als een krachtig middel om mensen en hun creativiteit te betrekken bij hun eigen leef- en werkomgeving.

In co-creatie met de gebruikers van het gebied en door middel van de werkmethode ‘design thinking’ worden diverse kunsttoepassingen geïntegreerd. Bijzonder aan dit project is dat uiteenlopende (niet-culturele) partijen gezamenlijk aan de slag gaan om kunst in het publieke domein een belangrijke rol te laten spelen bij verbetering van de omgevingskwaliteit. Uiteindelijk is het doel om de identiteit en de herkenbaarheid van de Groene Corridor te versterken. Ook wordt zo opdrachtgeverschap aan de culturele sector gestimuleerd.

Waarom een bijdrage uit de impulsgelden?

Er is een selectie van kunstenaars uitgenodigd, waaronder Studio Marco Vermeulen, Frank Havermans, Tijs Rooijakkers en Jalila Essaïdi, om tijdens werkateliers kennis te maken met het gebied en met de verschillende stakeholders. Op basis daarvan hebben zij ideeën/concepten ingediend. De impulsgeldenbijdrage wordt door het projectteam van De Groene Corridor, ingezet voor het verder uitwerken van ideeën naar schetsontwerp(en) door de gekozen kunstenaars en ontwerpers in samenwerking met betrokken stakeholders. 
 
Mede met behulp van financiering vanuit de provinciale regeling Landschappen van Allure worden de uitvoering en oplevering van land-art of andere omgevingskunst uitgevoerd. De bijdrage uit impulsgelden zorgt ervoor dat het projectteam een brug kan slaan tussen de ontwerp- en prototypingfase en de uitvoeringsfase van dit kunstproject.

De adviescommissie staat positief tegenover de geselecteerde kunstenaars en is op basis van de opbrengsten van de werkateliers en de gekozen concepten overtuigd van de borging van de artistieke kwaliteit van het project. Verder waardeert de jury de gebiedsontwikkeling die Gemeente Oirschot mede door middel van kunst in gang wil zetten en de wijze waarop ze dit in co-creatie en door middel van ‘design thinking’ aanpakt, met aandacht voor de positie en passende honorering van de betrokken kunstenaars.

Rol van Kunstloc Brabant

Op advies van Kunstloc Brabant schakelden de initiatiefnemers van het project (gemeenten Oirschot en Eindhoven en Brabants Landschap) een onafhankelijk kunstadviseur in, die kunstenaars selecteerde. Tijdens drie werkateliersessies - waarmee Kunstloc Brabant samenwerking aanjaagt - leerden kunstenaars en belanghebbenden uit het gebied elkaar kennen.
 
Het projectplan en de volledige aanvraag lees je in het publieke overzicht van aanvragen (nr.MP/2018/T3/091)

bekijk hier de aanvraag

Wil je meer weten over de rol kunst kan spelen om mensen bij hun omgeving te betrekken?

Neem contact met mij op.